รายละเอียดการสมัคร อส.ทหารพรานหญิง
เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
New Document  
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รายละเอียดการสมัคร อส.ทหารพรานหญิง


ประกาศวันที่ : 06 มิ.ย. 2553
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 159760 คน
ที่มา : บี


รายละเอียด
1.ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 30 ปี ( แต่ถ้าขาดามเหล็ก หรือ มีโรคประจำตัว คงจะลำบาก เพราะต้องมีการฝึกหนัก)
2.การสมัครทหารพรานหญิงต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ตามสถานที่ข้างต้น
3.สวัสดิการ - เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เหมือนข้าราชการทั่วไป
- เงินเดือน 8,200 บาท, เบี้ยเลี้ยงและเงินเพิ่มค่าเสี่ยงภัย เดือนละ 2,500 บาท รวมแล้วได้รับเดือนละ 13,000 บาท
4.ต้องปฏิบัติงานใน จังหวัดชายแดนภาคใต้
5.ปฏิบัติงานด้านมวลชนเป็นหลัก เพื่อช่วยเหลือทหารชาย

กองทัพภาคที่ ๔ เปิดรับอาสาสมัครทหารพรานหญิง
๑. ทภ.๔ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็น อส.ทพ.หญิง จำนวน ๑๖๘ นาย โดยบรรจุในหน่วยงาน ทพ.หญิง ดังนี้
๑.๑ มว.ทพ.หญิง ๖ จำนวน ๘๔ นาย
๑.๒ มว.ทพ.หญิง ๗ จำนวน ๘๔ นาย
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ เป็นหญิง มีสัญชาติไทย
๒.๒ อายุ ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปี บริบูรณ์
๒.๓ มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ป.๔
๒.๔ มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติงานในสนามได้
๓. หลักฐานการสมัคร
๓.๑ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๔ รูป
๓.๒ ใบสมัคร
๓.๓ สัญญาจ้าง
๓.๔ สัญญาค้ำประกัน
๓.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน
๓.๖ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๓.๗ ใบสำคัญความเห็นแพทย์
๓.๘ ใบแสดงคุณวุฒิ
๔. สถานที่รับสมัคร
๔.๑ กกพ.ทภ.๔ ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จว.น.ศ. โทร.ทศท. ๐-๗๕๓๘-๓๔๐๑
๔.๒ กรม ทพ.๔๑ บ.วังพญา ต.วังพญา อ.รามัน จว.ย.ล. โทร.ทศท. ๐-๗๓๒๑-๖๓๔๑
๔.๓ กรม ทพ.๔๒ แขวงการทางสะบ้าย้อย ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข.
โทร.ทศท. ๐-๗๔๓๐-๖๐๘๖
๔.๔ กรม ทพ.๔๓ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ป.น.
โทร.ทศท.๐-๗๓๓๕-๗๔๖๐
๔.๕ กรม ทพ.๔๔ วัดปทุมวารี ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จว.ป.น.
โทร.ทศท. ๐-๗๓๔๑-๖๒๔๔ , ๐-๗๓๔๑-๖๒๔๕
๔.๖ กรม ทพ.๔๕ บ.ปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จว.น.ธ.
โทร.ทศท.๐-๗๓๕๓-๘๑๑๗ , ๐-๗๓๕๓-๘๑๒๐
๔.๗ กรม ทพ.๔๖ วัดบางบรา ถ.ชลคามพินิจ ต.บางนาค อ.เมือง จว.น.ธ.
โทร.ทศท. ๐-๗๓๕๑-๓๒๓๑
๔.๘ กรม ทพ.๔๗ เขื่อนปัตตานี หมู่ที่๔ ต.ตาเซะ อ.เมือง จว.ย.ล.
โทร.ทศท. ๐-๗๓๔๘-๓๔๗๑
๔.๙ กกล.ทพ.จชต. ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ป.น.
๕. วันรับสมัคร ตั้งแต่ ๒๔ พ.ค.๕๓ ถึง ๑๑ มิ.ย.๕๓ เว้น วัยหยุดราชการ
๖. ทำการสอบคัดเลือก ใน ๑๖ มิ.ย. ๕๓ ณ กกล.ทพ.จชต. ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง
อ.หนองจิก จว.ป.น.
๗. ขอให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าเป็น อส.ทพ.หญิง ในครั้งนี้ ให้กับบุคคลพลเรือนได้รับทราบต่อไปด้วย


เพิ่มเติมเรื่องเอกสารการสมัครนิดนึงน่ะค่ะ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
- วุฒิการศึกษา 3 ชุด

อ้างอิง http://www.pr4army.com/index.php?name=webboard&file=read&id=219


ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 455 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 48 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวนหลายตำแหน่ง รวม 50 อัตรา
กรมที่ดิน กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 หน่วย 310 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 14 อัตรา
กรมสรรพากร กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 40 อัตรา
กรมพัฒนาชุมชน กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 10 อัตรา
ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 21 อัตรา
กรมป่าไม้ ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 

เราเป็นคนกระเหรี่ยงอยู่เมืองไทยจนได้บัตรไทยอยากตอบแทนคุณแผ่นดินไทยแม่เป็นกระเหรี่ยงอยู่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เรามีแค่วุฒิ กศน.ม.3 อยากเป็นทหารพรานมากไม่รู้จะเป็นได้ไหม(มีสถานที่เปิดรับใกล้กว่านี้ไหมอยากทราบ)

โดย : Pacaporn Oungsa  วันที่   01 มี.ค. 2558  เวลา   11:10:42  IP  110.169.49.231

อยากทราบว่าทหารพรานหญิง สมัครได้ที่ไหนค่ะ อยากเป็นทหารพรานมาก
โดย : น.ส.อังคณา  วันที่   12 ธ.ค. 2557  เวลา   02:10:22  IP  182.52.130.248

เป็นทหราพรานหญิงควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างค่ะ
โดย : เด็กอุบล  วันที่   17 พ.ย. 2557  เวลา   09:34:16  IP  49.49.196.69


เรียน ท่านผู้รักชาติทั้งหลาย
ห้วงเวลาไหนที่รับสมัครทหารพรานหญิง(ภาคใต้)
ขอความกรุณา แจ้งให้ทราบ
เพื่อจะได้ทำการสมัคร
0808070646

โดย : ปิยพร  วันที่   29 ก.ค. 2557  เวลา   09:13:51  IP  223.27.231.20

อยากสมัครทหารพรานมากค่ะ มีวุฒิ รด.ปี 3  และเคยฝึกงานอยู่ตรวจคนเข้าเมืองจขังหวัดขอนแก่น ได้หรือเปล่าค่ะ เปิดรับสมัคร ขอความกรุณาติดต่อบอกด้วยน่ะค่ะ 088-305-6649/093-358-3669

ประวัติ

 อายุ 18 ปี

เรียนจบ ปวช.3 ปีนี้ค่ะ

สาขางานการบัญชี

facebook :  natthathida yusi

โดย : นางสาว ณัฏฐธิดา ยุซิ  วันที่   06 มี.ค. 2557  เวลา   06:48:42  IP  119.42.85.49

ไม่ทราบว่า ปี2557 จะมีการเปิดรับวันที่เท่าไร แล้วรับส่วนสูงเท่าไรค่ะ
โดย : นางสาว อริส ศรีสุวรรณ  วันที่   18 ก.พ. 2557  เวลา   01:38:03  IP  110.78.175.108

อยากทราบว่าถ้าเรียน ร.ด อยู่ปี 2 แต่จบม.6 อายุ 18 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครได้รึเปล่าค่ะ
โดย : ปัทมาวรรณ มงคลกุล  วันที่   17 ก.พ. 2557  เวลา   09:58:15  IP  110.78.172.113

อยากสมัครทหารพรานหญิงค่ะสมัครช่องทางไหนได้บ้างค่ะ
โดย : บุรัสกร คำเครือ  วันที่   26 ม.ค. 2557  เวลา   05:11:51  IP  182.53.4.250

อยากทราบว่า ปี พ.ศ.2557 เปิดรับสมัครทหารพรานหญิงเมื่อไรค่ะ
โดย : นางสาวพจมาลย์ จันทร์อาจ  วันที่   21 ม.ค. 2557  เวลา   05:13:35  IP  182.52.25.182

ปี57รับทหารพราน*กมั้ยคะ
โดย : ไซร่า สมาน  วันที่   17 ม.ค. 2557  เวลา   02:19:54  IP  110.164.75.144

น้องสาวอยากสมัครทหารพรานหญิง ในปีนี้ขอรายละเ*ยด ช่วยส่งเมลที่ ake.tongde35@gmail.com ขอบคุณครับ
โดย : ake  วันที่   07 ม.ค. 2557  เวลา   02:07:45  IP  115.67.36.200

อยากทราบรายละเ*ยดการสมัครทหารพรานหญิง ตอนนี้อายุ 22ปีค่ะ ติดต่อ 0856641632

 

โดย : เด็กพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี  วันที่   02 ม.ค. 2557  เวลา   09:49:52  IP  49.49.210.149

เกิดมาครั้งเดียว อยากรับ"ใช้ชาติเหมือนกัน อยากเป็นทหารค่ะ อยากอาสาไปทำงานที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ

นุชนาถ

โดย : นุชนาถ  วันที่   09 ก.ย. 2556  เวลา   12:00:51  IP  61.19.239.120

เปิดรับสมัคร*กเมื่อไรคะ มีทดสอบร่างกายอะไรหรือเปล่าคะ จะได้เตรียมพร้อมเอาไว้ อยากทำเพื่อชาติค่ะ

โดย : NINE  วันที่   23 ส.ค. 2556  เวลา   07:25:18  IP  183.89.120.133

อยากเปนทหารพรานมากพร้อมทุกเมื่อคะ
โดย : นางสาวอุษณีวรรณ นามวงศ์  วันที่   08 ส.ค. 2556  เวลา   10:35:30  IP  183.88.249.146

ต้องสูงเท่าไหร่คะบอกที
โดย : พีท  วันที่   25 มิ.ย. 2556  เวลา   04:08:28  IP  61.90.18.46

อยากเป็นทหารมากๆค่ะ มีใจรักที่จะเป็นทหาร

อยากทราบรายละเ*ยดเพิ่มเติม ในการรับสมัครปี57 เพราะหนูกำลังจะจบศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้ว ต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ มีทดสอบร่างกายหรือป่าวและสอบอะไรบ้าง

โดย : Bee Siripan  วันที่   20 มิ.ย. 2556  เวลา   02:51:18  IP  61.19.83.34

ฉันสูง 168  น้ำหนัก 49 แข็งเเรงมาก (ลูกชาวสวนถึกเ*้ยๆ) ว่ายน้ำพอได้ แม่นปืน มีความเข้มเเข็งอดทน
โดย : คอนทราเซีย  วันที่   11 มิ.ย. 2556  เวลา   05:33:39  IP  125.27.69.49

หนูอยากเป็นทหาร....อยากทำตามความฝันที่ฝันมาตั้งแต่อายุ11ปี....อยากป็นทหาร
โดย : มลฤดี จาริกคีรี  วันที่   23 พ.ค. 2556  เวลา   11:24:10  IP  223.205.138.128

ช่วยติดต่อหนูกลับด้วยนะค่ะ0856541030หนูอยากเป็นทหารค่ะ

โดย : กนกพร พระวิวงค์  วันที่   20 พ.ค. 2556  เวลา   02:20:55  IP  180.183.73.250

พี่ค่ะหนูอยากเป็นทหารพรานแต่หนูต้องเขียนใบสมักยังไงค่ะ

 

โดย : กนกพร พระวิวงค์  วันที่   20 พ.ค. 2556  เวลา   02:18:45  IP  180.183.73.250

อยากเป้นทหารค่ะ  อยากไปปฏิบัติหน้าที่ สาม ชายแดนใต้มากค่ะ ติดต่อ กลับด้วยนะคะ 0844484964

โดย : ,ม่าน  วันที่   21 เม.ย. 2556  เวลา   07:23:18  IP  182.52.53.229

กรมทหารพราน46เปิดรับสมัครทหารพรานหญิงเดือนไหน*กค่ะ

อยา*้  จาก เบล สุคิริน

โดย : เบล สุคิริน ติดต่อ0808700132  วันที่   19 เม.ย. 2556  เวลา   01:05:51  IP  113.53.97.2

อึมอยากจะรู้ว่าอยู่ที่*สานจะสมัคที่ไหนค่ะ
โดย : อริสา เม็ฆเสนา 0828662553  วันที่   11 เม.ย. 2556  เวลา   12:19:53  IP  101.51.50.53

ถ้าจะสมัครเราต้องมีการทดสอบร่างกายอะไรบ้าง  ใช้เวลากี่วัน

โดย : ปรานี มณีรัตน์  วันที่   31 มี.ค. 2556  เวลา   01:47:26  IP  118.173.70.183

อยากทราบว่าตอนนี้ยังเปิดรับสมัครทหารพรานหญิงหรือป่าว ปี56

อยากเป็นทหารมาก แต่ไม่ทราบว่าต้องสมัครที่ไหน

รายละเ*ยดเป็นอย่างไร ช่วยติดต่อกลับมาหน่อยนะคับ

089-7622041  แพรคับ

โดย : แพร  วันที่   09 มี.ค. 2556  เวลา   05:02:46  IP  118.173.156.255

ช่วยตอบทีว่าเปิดรับสมัครวันที่เท่าไหร่จะได้เตรียมตัวทันค่ะ ในปี2556

โดย : นิดา พรมประดิษฐ์  วันที่   27 ก.พ. 2556  เวลา   06:41:43  IP  110.49.250.22

การท่ได้มีโอกาสเป็นทหารรับใช้ชาติ มีแต่ข้อดีกดี ตั้งแต่สุขภาพร่างการสังคมของตัวเองและคนรอบข้างได้ทำงานรับใช้สังคมชาติบ้านเมือง ดีแท้ ๆๆๆ นะ ไม่เชื่อลองเป็นดูสิ สอนให้เป็นคนดี มีขันติ มีวินัยในการใช้ชีวิต/จากทหารนอกประจำการ
โดย : จ.ส.อ.สฤษดิ์ ศรประสิทธิ์  วันที่   23 ก.พ. 2556  เวลา   12:00:36  IP  182.53.82.131

อยากเป็นทหารมาก ไม่ต้องการอะไรเลยในชีวิตนี้ ลูกผู้ชายมีสิทธิ์รับใช้ชาติแต่ทําไมลูกผู้หญิงถึงไม่มีโอกาสนั้นเลย ไม่ใด้เห็นแก่เงิน แต่ใจรักจริงๆ เป็นความฝันตั้งแต่เด็ก ทุ่นจะเรียนต่อก็ไม่มี ฐานะทางบ้านก็ยากจนมากๆ อยากเกิดเป็นชายจะได้สมัครเลย เฮ้ย..เปิดรับสมัครอะไรยังไงขอความกรุณาด้วยน่ะค่ะติดต่อหนูด้วย ความฝันสุดครั้งแรกแต่เด็ก และก็ฝันสุดท้าย

โดย : พนัดดา ประชุมเหล็ก  วันที่   18 ก.พ. 2556  เวลา   10:14:47  IP  125.26.131.172

อยากเป็นทหารพรานมากค่ะ สูง 165 พอมีโอกาสไหมค่ะ

โดย : กัลยา กำแหงนา  วันที่   25 ม.ค. 2556  เวลา   12:28:59  IP  110.77.174.100

อยากเป็นทหารค่ะ อบากรับใช้ชาติ
โดย : กัลยา กำแหงนา  วันที่   23 ม.ค. 2556  เวลา   11:58:57  IP  110.77.174.224

อยากทราบการเปิดรับเป็นทหารพรานหญิงสามจังหวัด่ะ ปี2556 นี่นะค่ะ อยากอาสาลงไปช่วยประเทศชาติค่ะ ติดต่อกลับทาง*เมลด้วยนค่ะ daw1909@hotmail.com
โดย : ดาว  วันที่   16 ม.ค. 2556  เวลา   10:33:28  IP  118.173.95.146

อยากเป็นทหารแล้วลงไปอยู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาก ๆ อยากรับใช้ประเทศชาติ ต้องทำอย่างไร มีคำตอบให้บ้างไหม
โดย : ไอซ์  วันที่   30 ธ.ค. 2555  เวลา   02:15:03  IP  115.87.3.22

ปี 2556 เปิดรับสมัครเมื่อไหร่ค่ะ อยากเป็นทหารค่ะ ช่วยติดต่อกลับหน่อยนะคะ ทางFacebook 

 แนน ตั้งมโนธรรมค่ะ
โดย : ลูกตาล  วันที่   18 ธ.ค. 2555  เวลา   03:08:32  IP  49.48.219.209

อยากทราบว่าในปี56จะเปิดรับสมัครทหารพรานหญิงเมื่อไหร่ค่ะตอนนี้  อยากจะรับใช้แผ่นดินค่ะ ติดต่อกลับ เบอร์นี้หน่อยนะค่ะ 084-8724926
โดย : นางสาวขนิษฐา โสกัลย์  วันที่   17 ธ.ค. 2555  เวลา   03:27:13  IP  124.121.185.154

อยากทราบว่าในปี56จะเปิดรับสมัครทหารพรานหญิงเมื่อไหร่ค่ะตอนนี้อายุ18ปีแล้ว ฝันมาตั้งแต่เด็กอยากเป็นมากค่ะ   หนักแค่ไหนก็ยอมค่ะขอให้ได้เป็นเหมือนคุณพ่อ   ติดต่อกลับด้วยนะค่ะ
โดย : ศิริรัตน์ ราชโยธา  วันที่   13 ธ.ค. 2555  เวลา   04:14:00  IP  101.51.171.227

ตอนนี้ อายุ 17 ไม่ทราบว่ารับอายุเท่าไหร่คะ


โดย : พิมล  วันที่   03 ธ.ค. 2555  เวลา   07:14:52  IP  58.8.248.248

อยากถามว่า หนักไหมค่ะ
โดย : ยาย่า  วันที่   26 พ.ย. 2555  เวลา   08:10:33  IP  113.53.119.68

ในปี 56 เมื่อไหร่เปิดรับสมัครบอกด้วยน๊ค่ะ
โดย : นู๋ฟ้าใส  วันที่   31 ต.ค. 2555  เวลา   03:08:44  IP  210.246.94.112

ต่อใดจะเปิดรับสมัครทหารพรานหญิง*กคัฟ

ช่วยบอกด้วยนะ

โดย : เด็กโคกคราม  วันที่   26 ต.ค. 2555  เวลา   02:48:11  IP  119.42.86.60

อยากช่วยเป็น*กหนึ่งกำลัง...ที่ชายแดนใต้ อยากรับใช้ชาติ...ไม่เคยต้องการอะไรเลย

นอกจากวันที่เสียชีวิต ขอแค่ได้มี"ธงไตรรงค์" ผืนเดียวคลุมร่างกลับบ้านก็พอ...ปี ๒๕๕๖

เปิดรับสมัครตอนไหน รบกวนติดต่อกลับมาด้วยนะคะ... ๐๙๐๘๒๘๖๒๖๑    ๐๘๗๘๑๖๕๑๖๓

ที่อยู่ ๓๒ หมู่๓ ต.สายออ  อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา  ๓๐๒๒๐

โดย : ยุภาพร เบกขุนทด วันที่ 16 ตุลาคม 2555   วันที่   16 ต.ค. 2555  เวลา   04:38:24  IP  49.48.83.76

แล้วปี 56 รับสมัครเมื่อไหร่คะ อยากเป็นมากค่ะ 

กรุณาติดต่อกลับมาที่ *เมลล์ kerorojung2012@hotmail.com ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

โดย : หญิงไทยใจกล้าค่ะ  วันที่   15 ต.ค. 2555  เวลา   06:59:32  IP  27.55.14.165

อยากเป็นแต่......พ่อคงไม่ให้เป็นทหารพลาน
โดย : หนูดำ  วันที่   28 ก.ย. 2555  เวลา   06:36:02  IP  171.98.100.70

อยากเปงหนึ่งในรั้วของชาติ คนบุรีรัมย์ค่ะ เพิ่งจบป.ตรี แต่รักในอาชีพนี้ค่ะ ใครมีความรู้ด้านนี้โปรดแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

โดย : Ch.Tan  วันที่   20 ก.ย. 2555  เวลา   12:18:28  IP  27.55.2.22

อยากเป็นทหารพรานหญิงมากค่ะ อยาอยู่ที่ จ.นราธิวาส เปิดรับสมัครตอนไหนค่ะ ติดต่อกลับด้วยนะค่ะ 080-7170806
โดย : สายน้ำ เด็กชุมพร  วันที่   17 ก.ย. 2555  เวลา   03:44:08  IP  182.52.96.228

หวัดดีค่ะอยากเป็นทหารพรานมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะตอนนี้อายุ 20 แล้วต้องใช้ส่วนสูงเท่าไรค่ะนำหนักเท่าไรมีเอกสารไรบ้างค่ะสมัครได้ที่ไหนบ้างค่ะคน บุรีรัมย์ แต่ตอนนี้ซ้อมมวยอยู่เกาะสมุยค่ะ นักมวยค่ะ เสียค่าใช่จ่ายไรบ้างใหมค่ะติดต่อกับด้วยค่ะ  0896002648

โดย : วรรณา ศิริทอง  วันที่   15 ก.ย. 2555  เวลา   11:11:43  IP  118.173.213.30

ตอนนี้มีรับสมัครทหารพรานหญิงที่ 46 นราธิวาสค่ะ กำลังจะลงไปสมัคร มีใครสนใจจะไปสมัครพร้อมกันบ้าง หมอเขต 4 ต.ค.55 นี้ สนใจก็โทรมาเบอร์ นี้ได้เลย 0812851435 น่ะค่ะ
โดย : อาลาดิน  วันที่   13 ก.ย. 2555  เวลา   04:19:11  IP  118.174.137.30

ปี 55 เปิดรับสมัครทหารพราน*กป่าวค่ะ 080 7465089   อยากเป็นทหาร
โดย : aam  วันที่   13 ก.ย. 2555  เวลา   11:06:18  IP  101.109.2.120

อยากทราบว่าที่ไหนเปิดรับสมัครทหารพรานหญิงปี 2555ที่ไหนบ้าง วันที่เท่าไหร่ค่ะ
โดย : คนที่อยากรับใช้ชาติ  วันที่   12 ก.ย. 2555  เวลา   01:59:11  IP  113.53.236.242

ตอนนี้จบตรีแล้วค่ะอยากเป็นทหารหญิง จบ รด.ปี5แล้ว ติดต่อด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ sunaee_kung@hotmail.co.th 0806839107 0810262594
โดย : คุณสุนารี สิทธิกูลนะ  วันที่   23 ส.ค. 2555  เวลา   01:28:21  IP  180.183.145.83

ตอนนี้มีเปิดรับสมัครทหารพรานหญิง ที่ไหนบ้าง จะไสมัคร

โดย : -*-  วันที่   20 ส.ค. 2555  เวลา   01:21:25  IP  110.171.7.50

 อายุ28 ปีสูง176 ซม น้ำหนัก 72  ง่ายๆสั้นๆ อยากเป็นเพราะใจรักค่ะ 0904454601 นภาพร รอดคุ้ม ค่ะ

 

โดย : นภาพร รอดคุ้ม  วันที่   19 ส.ค. 2555  เวลา   05:43:14  IP  118.172.14.226

หนูอยากเป็นทหารค่ะ   ปีนี้หนูอายุ  18ปีพอดี   อยากรับใช้ชาติ  หนูสูง 167  นําหนัก 55   ถ้ายังไงติดต่อมานะค่ะ
โดย : ฐิติตนันท์ ยางงาม  วันที่   18 ส.ค. 2555  เวลา   11:39:17  IP  223.204.88.93

อยากเป็นทหารพรานหญิงค่ะ เราต้องทํายังไงบ้างค่ะ
โดย : ศิรินันท์ ทองอ่อน  วันที่   11 ส.ค. 2555  เวลา   12:52:56  IP  1.1.239.58

จำกัดส่วนสูงป่าวค่ะ
โดย : อภิยดา  วันที่   04 ส.ค. 2555  เวลา   07:23:16  IP  49.49.217.77

อยากทราบว่าจะมีการเปิดรับสมัครทหารพรานหญิงเมื่อไหร่คะติดต่อ0822652474ด้วยคะ

โดย : นันท์นภัส  วันที่   28 ก.ค. 2555  เวลา   11:19:00  IP  223.204.230.19

ไม่ทราบว่าจะเปิดรับผู้หญิง*กเมื่อไหร่ค่ะ รบกวนโทรกลับด้วย หรือ donut2253@yahoo.co.th ขอบคุณค่ะ
โดย : สุพิชา   วันที่   27 ก.ค. 2555  เวลา   10:38:43  IP  202.183.235.3

 อยากเป็นทหารพรานหญิงมากแต่อายุเกินแล้วขอโอกาสได้รับใช้ชาติบ้างได้ไหมถึงแม้ตายในน่าที่ก็ยอม ถ้าพิจารณาแล้วช่วยโทรกลับเบอร์080-0438760,080-9401159หน่อยนะค่ะ
โดย : ลูกทหารอากาส  วันที่   24 ก.ค. 2555  เวลา   03:47:01  IP  101.108.89.136

อยากรุว่าเค้ารับสมัครที่ไหนบ้าง วันที่ไรบ้างคร้า
โดย : ศิริจรรยา  วันที่   11 ก.ค. 2555  เวลา   04:58:45  IP  118.172.111.123

อายุ20ปี อย่าสมัคทหารพรานมากๆๆๆเลยค่า จะต้องสมัคยังไงค่า อยู่กาญจนบุรีนะค่า ช่วยติดต่อ หนูด้วยนะค่า 0892600607

โดย : น้ำหวาน  วันที่   05 ก.ค. 2555  เวลา   07:31:27  IP  125.27.206.193

ดิฉันเป็นคนจังหวัดน่าน อยากเป็นทหารพรานหญิงมาก อยากช่วยเหลือคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่รู้จะสมัครยังไงค่ะ

เปิดรับสมัครวันไหนบอกด้วยค่ะ   ติดต่อเบอร์ 0885477702 ค่ะ

โดย : นางสาวสุมาลี หอมดอก  วันที่   05 ก.ค. 2555  เวลา   03:53:32  IP  110.77.250.20

ดิฉันอยากเป็นทหารพรานหญิงมากๆๆๆ อยากไปรับใช้ชาติและ

ไปช่วยเหลือพี่น้อง 3จังหวัด ช้วยเหลือทหารกล้า

แต่ไม่รู้จะทำอย่วงไร เพราะไม่ใช้คนในท้องที่

โดย : rung ubon  วันที่   27 มิ.ย. 2555  เวลา   10:48:59  IP  223.207.15.77

อายุ 30 ปี แล้วน่าสมัครทหารหญิงได้นะ

โดย : ขวัญเรือน ภมรพล  วันที่   18 มิ.ย. 2555  เวลา   11:26:44  IP  182.53.171.167

อยากสมัครค่ะ ไม่ทราบว่าจะเปิดรับสมัคร*กวันไหนค่ะ ถ้ายังไงติดต่อกลับที่ 087-0807057 ด้วยค่ะ พร้อมที่จะรับใช้ชาติ

โดย : น้องมี่  วันที่   16 มิ.ย. 2555  เวลา   03:41:41  IP  1.1.207.30

เปิดรับสมัครทหารพรานหญิงวันไหนช่วยโทรมาบอกด้วย เบอ080-8712814  ผมพร้อมที่จะไปได้ทุกเวลาขอให้ผมได้เปงทหารพรานผมก็ภูมิจัยแล้วคับผมจะทำความฝันของผมให้เปงจิง

 

โดย : เด็กหาดใหญ่  วันที่   09 มิ.ย. 2555  เวลา   04:09:36  IP  223.207.183.209


©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526