เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รายละเอียดการสมัคร อส.ทหารพรานหญิง


ประกาศวันที่ : 06 มิ.ย. 2553
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 153608 คน
ที่มา : บี
รายละเอียด
1.ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 30 ปี ( แต่ถ้าขาดามเหล็ก หรือ มีโรคประจำตัว คงจะลำบาก เพราะต้องมีการฝึกหนัก)
2.การสมัครทหารพรานหญิงต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ตามสถานที่ข้างต้น
3.สวัสดิการ - เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เหมือนข้าราชการทั่วไป
- เงินเดือน 8,200 บาท, เบี้ยเลี้ยงและเงินเพิ่มค่าเสี่ยงภัย เดือนละ 2,500 บาท รวมแล้วได้รับเดือนละ 13,000 บาท
4.ต้องปฏิบัติงานใน จังหวัดชายแดนภาคใต้
5.ปฏิบัติงานด้านมวลชนเป็นหลัก เพื่อช่วยเหลือทหารชาย

กองทัพภาคที่ ๔ เปิดรับอาสาสมัครทหารพรานหญิง
๑. ทภ.๔ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็น อส.ทพ.หญิง จำนวน ๑๖๘ นาย โดยบรรจุในหน่วยงาน ทพ.หญิง ดังนี้
๑.๑ มว.ทพ.หญิง ๖ จำนวน ๘๔ นาย
๑.๒ มว.ทพ.หญิง ๗ จำนวน ๘๔ นาย
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ เป็นหญิง มีสัญชาติไทย
๒.๒ อายุ ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปี บริบูรณ์
๒.๓ มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ป.๔
๒.๔ มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติงานในสนามได้
๓. หลักฐานการสมัคร
๓.๑ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๔ รูป
๓.๒ ใบสมัคร
๓.๓ สัญญาจ้าง
๓.๔ สัญญาค้ำประกัน
๓.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน
๓.๖ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๓.๗ ใบสำคัญความเห็นแพทย์
๓.๘ ใบแสดงคุณวุฒิ
๔. สถานที่รับสมัคร
๔.๑ กกพ.ทภ.๔ ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จว.น.ศ. โทร.ทศท. ๐-๗๕๓๘-๓๔๐๑
๔.๒ กรม ทพ.๔๑ บ.วังพญา ต.วังพญา อ.รามัน จว.ย.ล. โทร.ทศท. ๐-๗๓๒๑-๖๓๔๑
๔.๓ กรม ทพ.๔๒ แขวงการทางสะบ้าย้อย ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข.
โทร.ทศท. ๐-๗๔๓๐-๖๐๘๖
๔.๔ กรม ทพ.๔๓ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ป.น.
โทร.ทศท.๐-๗๓๓๕-๗๔๖๐
๔.๕ กรม ทพ.๔๔ วัดปทุมวารี ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จว.ป.น.
โทร.ทศท. ๐-๗๓๔๑-๖๒๔๔ , ๐-๗๓๔๑-๖๒๔๕
๔.๖ กรม ทพ.๔๕ บ.ปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จว.น.ธ.
โทร.ทศท.๐-๗๓๕๓-๘๑๑๗ , ๐-๗๓๕๓-๘๑๒๐
๔.๗ กรม ทพ.๔๖ วัดบางบรา ถ.ชลคามพินิจ ต.บางนาค อ.เมือง จว.น.ธ.
โทร.ทศท. ๐-๗๓๕๑-๓๒๓๑
๔.๘ กรม ทพ.๔๗ เขื่อนปัตตานี หมู่ที่๔ ต.ตาเซะ อ.เมือง จว.ย.ล.
โทร.ทศท. ๐-๗๓๔๘-๓๔๗๑
๔.๙ กกล.ทพ.จชต. ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ป.น.
๕. วันรับสมัคร ตั้งแต่ ๒๔ พ.ค.๕๓ ถึง ๑๑ มิ.ย.๕๓ เว้น วัยหยุดราชการ
๖. ทำการสอบคัดเลือก ใน ๑๖ มิ.ย. ๕๓ ณ กกล.ทพ.จชต. ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง
อ.หนองจิก จว.ป.น.
๗. ขอให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าเป็น อส.ทพ.หญิง ในครั้งนี้ ให้กับบุคคลพลเรือนได้รับทราบต่อไปด้วย


เพิ่มเติมเรื่องเอกสารการสมัครนิดนึงน่ะค่ะ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
- วุฒิการศึกษา 3 ชุด

อ้างอิง http://www.pr4army.com/index.php?name=webboard&file=read&id=219


ข่าวยอดฮิต
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 213 อัตรา
เทศบาลตําบลสันทราย กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 18 อัตรา
กองการสอบ สํานักงาน ก.พ.ร. รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 12 จำนวน 50 อัตรา
สถานี ก.ค.ศ: ก.ค.ศ. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 296 อัตรา
กรมยุทธศึกษาทหารบก สำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
กองพันทหารสารวัตร กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
กองพันจู่โจม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับและสอบคัดเลือกสมัครบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 57 อัตรา
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา
กรมทางหลวง กรมการปกครอง เตรียมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ 500 อัตรา ติดตามได้ที่นี่เร็วๆนี้
องค์การเภสัชกรรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 444 อัตรา
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 

เราเป็นคนกระเหรี่ยงอยู่เมืองไทยจนได้บัตรไทยอยากตอบแทนคุณแผ่นดินไทยแม่เป็นกระเหรี่ยงอยู่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เรามีแค่วุฒิ กศน.ม.3 อยากเป็นทหารพรานมากไม่รู้จะเป็นได้ไหม(มีสถานที่เปิดรับใกล้กว่านี้ไหมอยากทราบ)

โดย : Pacaporn Oungsa  วันที่   01 มี.ค. 2558  เวลา   11:10:42  IP  110.169.49.231

อยากทราบว่าทหารพรานหญิง สมัครได้ที่ไหนค่ะ อยากเป็นทหารพรานมาก
โดย : น.ส.อังคณา  วันที่   12 ธ.ค. 2557  เวลา   02:10:22  IP  182.52.130.248

เป็นทหราพรานหญิงควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างค่ะ
โดย : เด็กอุบล  วันที่   17 พ.ย. 2557  เวลา   09:34:16  IP  49.49.196.69


เรียน ท่านผู้รักชาติทั้งหลาย
ห้วงเวลาไหนที่รับสมัครทหารพรานหญิง(ภาคใต้)
ขอความกรุณา แจ้งให้ทราบ
เพื่อจะได้ทำการสมัคร
0808070646

โดย : ปิยพร  วันที่   29 ก.ค. 2557  เวลา   09:13:51  IP  223.27.231.20

อยากสมัครทหารพรานมากค่ะ มีวุฒิ รด.ปี 3  และเคยฝึกงานอยู่ตรวจคนเข้าเมืองจขังหวัดขอนแก่น ได้หรือเปล่าค่ะ เปิดรับสมัคร ขอความกรุณาติดต่อบอกด้วยน่ะค่ะ 088-305-6649/093-358-3669

ประวัติ

 อายุ 18 ปี

เรียนจบ ปวช.3 ปีนี้ค่ะ

สาขางานการบัญชี

facebook :  natthathida yusi

โดย : นางสาว ณัฏฐธิดา ยุซิ  วันที่   06 มี.ค. 2557  เวลา   06:48:42  IP  119.42.85.49

ไม่ทราบว่า ปี2557 จะมีการเปิดรับวันที่เท่าไร แล้วรับส่วนสูงเท่าไรค่ะ
โดย : นางสาว อริส ศรีสุวรรณ  วันที่   18 ก.พ. 2557  เวลา   01:38:03  IP  110.78.175.108

อยากทราบว่าถ้าเรียน ร.ด อยู่ปี 2 แต่จบม.6 อายุ 18 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครได้รึเปล่าค่ะ
โดย : ปัทมาวรรณ มงคลกุล  วันที่   17 ก.พ. 2557  เวลา   09:58:15  IP  110.78.172.113

อยากสมัครทหารพรานหญิงค่ะสมัครช่องทางไหนได้บ้างค่ะ
โดย : บุรัสกร คำเครือ  วันที่   26 ม.ค. 2557  เวลา   05:11:51  IP  182.53.4.250

อยากทราบว่า ปี พ.ศ.2557 เปิดรับสมัครทหารพรานหญิงเมื่อไรค่ะ
โดย : นางสาวพจมาลย์ จันทร์อาจ  วันที่   21 ม.ค. 2557  เวลา   05:13:35  IP  182.52.25.182

ปี57รับทหารพราน*กมั้ยคะ
โดย : ไซร่า สมาน  วันที่   17 ม.ค. 2557  เวลา   02:19:54  IP  110.164.75.144

น้องสาวอยากสมัครทหารพรานหญิง ในปีนี้ขอรายละเ*ยด ช่วยส่งเมลที่ ake.tongde35@gmail.com ขอบคุณครับ
โดย : ake  วันที่   07 ม.ค. 2557  เวลา   02:07:45  IP  115.67.36.200

อยากทราบรายละเ*ยดการสมัครทหารพรานหญิง ตอนนี้อายุ 22ปีค่ะ ติดต่อ 0856641632

 

โดย : เด็กพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี  วันที่   02 ม.ค. 2557  เวลา   09:49:52  IP  49.49.210.149

เกิดมาครั้งเดียว อยากรับ"ใช้ชาติเหมือนกัน อยากเป็นทหารค่ะ อยากอาสาไปทำงานที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ

นุชนาถ

โดย : นุชนาถ  วันที่   09 ก.ย. 2556  เวลา   12:00:51  IP  61.19.239.120

เปิดรับสมัคร*กเมื่อไรคะ มีทดสอบร่างกายอะไรหรือเปล่าคะ จะได้เตรียมพร้อมเอาไว้ อยากทำเพื่อชาติค่ะ

โดย : NINE  วันที่   23 ส.ค. 2556  เวลา   07:25:18  IP  183.89.120.133

อยากเปนทหารพรานมากพร้อมทุกเมื่อคะ
โดย : นางสาวอุษณีวรรณ นามวงศ์  วันที่   08 ส.ค. 2556  เวลา   10:35:30  IP  183.88.249.146

ต้องสูงเท่าไหร่คะบอกที
โดย : พีท  วันที่   25 มิ.ย. 2556  เวลา   04:08:28  IP  61.90.18.46

อยากเป็นทหารมากๆค่ะ มีใจรักที่จะเป็นทหาร

อยากทราบรายละเ*ยดเพิ่มเติม ในการรับสมัครปี57 เพราะหนูกำลังจะจบศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้ว ต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ มีทดสอบร่างกายหรือป่าวและสอบอะไรบ้าง

โดย : Bee Siripan  วันที่   20 มิ.ย. 2556  เวลา   02:51:18  IP  61.19.83.34

ฉันสูง 168  น้ำหนัก 49 แข็งเเรงมาก (ลูกชาวสวนถึกเ*้ยๆ) ว่ายน้ำพอได้ แม่นปืน มีความเข้มเเข็งอดทน
โดย : คอนทราเซีย  วันที่   11 มิ.ย. 2556  เวลา   05:33:39  IP  125.27.69.49

หนูอยากเป็นทหาร....อยากทำตามความฝันที่ฝันมาตั้งแต่อายุ11ปี....อยากป็นทหาร
โดย : มลฤดี จาริกคีรี  วันที่   23 พ.ค. 2556  เวลา   11:24:10  IP  223.205.138.128

ช่วยติดต่อหนูกลับด้วยนะค่ะ0856541030หนูอยากเป็นทหารค่ะ

โดย : กนกพร พระวิวงค์  วันที่   20 พ.ค. 2556  เวลา   02:20:55  IP  180.183.73.250

พี่ค่ะหนูอยากเป็นทหารพรานแต่หนูต้องเขียนใบสมักยังไงค่ะ

 

โดย : กนกพร พระวิวงค์  วันที่   20 พ.ค. 2556  เวลา   02:18:45  IP  180.183.73.250

อยากเป้นทหารค่ะ  อยากไปปฏิบัติหน้าที่ สาม ชายแดนใต้มากค่ะ ติดต่อ กลับด้วยนะคะ 0844484964

โดย : ,ม่าน  วันที่   21 เม.ย. 2556  เวลา   07:23:18  IP  182.52.53.229

กรมทหารพราน46เปิดรับสมัครทหารพรานหญิงเดือนไหน*กค่ะ

อยา*้  จาก เบล สุคิริน

โดย : เบล สุคิริน ติดต่อ0808700132  วันที่   19 เม.ย. 2556  เวลา   01:05:51  IP  113.53.97.2

อึมอยากจะรู้ว่าอยู่ที่*สานจะสมัคที่ไหนค่ะ
โดย : อริสา เม็ฆเสนา 0828662553  วันที่   11 เม.ย. 2556  เวลา   12:19:53  IP  101.51.50.53

ถ้าจะสมัครเราต้องมีการทดสอบร่างกายอะไรบ้าง  ใช้เวลากี่วัน

โดย : ปรานี มณีรัตน์  วันที่   31 มี.ค. 2556  เวลา   01:47:26  IP  118.173.70.183

อยากทราบว่าตอนนี้ยังเปิดรับสมัครทหารพรานหญิงหรือป่าว ปี56

อยากเป็นทหารมาก แต่ไม่ทราบว่าต้องสมัครที่ไหน

รายละเ*ยดเป็นอย่างไร ช่วยติดต่อกลับมาหน่อยนะคับ

089-7622041  แพรคับ

โดย : แพร  วันที่   09 มี.ค. 2556  เวลา   05:02:46  IP  118.173.156.255

ช่วยตอบทีว่าเปิดรับสมัครวันที่เท่าไหร่จะได้เตรียมตัวทันค่ะ ในปี2556

โดย : นิดา พรมประดิษฐ์  วันที่   27 ก.พ. 2556  เวลา   06:41:43  IP  110.49.250.22

การท่ได้มีโอกาสเป็นทหารรับใช้ชาติ มีแต่ข้อดีกดี ตั้งแต่สุขภาพร่างการสังคมของตัวเองและคนรอบข้างได้ทำงานรับใช้สังคมชาติบ้านเมือง ดีแท้ ๆๆๆ นะ ไม่เชื่อลองเป็นดูสิ สอนให้เป็นคนดี มีขันติ มีวินัยในการใช้ชีวิต/จากทหารนอกประจำการ
โดย : จ.ส.อ.สฤษดิ์ ศรประสิทธิ์  วันที่   23 ก.พ. 2556  เวลา   12:00:36  IP  182.53.82.131

อยากเป็นทหารมาก ไม่ต้องการอะไรเลยในชีวิตนี้ ลูกผู้ชายมีสิทธิ์รับใช้ชาติแต่ทําไมลูกผู้หญิงถึงไม่มีโอกาสนั้นเลย ไม่ใด้เห็นแก่เงิน แต่ใจรักจริงๆ เป็นความฝันตั้งแต่เด็ก ทุ่นจะเรียนต่อก็ไม่มี ฐานะทางบ้านก็ยากจนมากๆ อยากเกิดเป็นชายจะได้สมัครเลย เฮ้ย..เปิดรับสมัครอะไรยังไงขอความกรุณาด้วยน่ะค่ะติดต่อหนูด้วย ความฝันสุดครั้งแรกแต่เด็ก และก็ฝันสุดท้าย

โดย : พนัดดา ประชุมเหล็ก  วันที่   18 ก.พ. 2556  เวลา   10:14:47  IP  125.26.131.172

อยากเป็นทหารพรานมากค่ะ สูง 165 พอมีโอกาสไหมค่ะ

โดย : กัลยา กำแหงนา  วันที่   25 ม.ค. 2556  เวลา   12:28:59  IP  110.77.174.100

อยากเป็นทหารค่ะ อบากรับใช้ชาติ
โดย : กัลยา กำแหงนา  วันที่   23 ม.ค. 2556  เวลา   11:58:57  IP  110.77.174.224

อยากทราบการเปิดรับเป็นทหารพรานหญิงสามจังหวัด่ะ ปี2556 นี่นะค่ะ อยากอาสาลงไปช่วยประเทศชาติค่ะ ติดต่อกลับทาง*เมลด้วยนค่ะ daw1909@hotmail.com
โดย : ดาว  วันที่   16 ม.ค. 2556  เวลา   10:33:28  IP  118.173.95.146

อยากเป็นทหารแล้วลงไปอยู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาก ๆ อยากรับใช้ประเทศชาติ ต้องทำอย่างไร มีคำตอบให้บ้างไหม
โดย : ไอซ์  วันที่   30 ธ.ค. 2555  เวลา   02:15:03  IP  115.87.3.22

ปี 2556 เปิดรับสมัครเมื่อไหร่ค่ะ อยากเป็นทหารค่ะ ช่วยติดต่อกลับหน่อยนะคะ ทางFacebook 

 แนน ตั้งมโนธรรมค่ะ
โดย : ลูกตาล  วันที่   18 ธ.ค. 2555  เวลา   03:08:32  IP  49.48.219.209

อยากทราบว่าในปี56จะเปิดรับสมัครทหารพรานหญิงเมื่อไหร่ค่ะตอนนี้  อยากจะรับใช้แผ่นดินค่ะ ติดต่อกลับ เบอร์นี้หน่อยนะค่ะ 084-8724926
โดย : นางสาวขนิษฐา โสกัลย์  วันที่   17 ธ.ค. 2555  เวลา   03:27:13  IP  124.121.185.154

อยากทราบว่าในปี56จะเปิดรับสมัครทหารพรานหญิงเมื่อไหร่ค่ะตอนนี้อายุ18ปีแล้ว ฝันมาตั้งแต่เด็กอยากเป็นมากค่ะ   หนักแค่ไหนก็ยอมค่ะขอให้ได้เป็นเหมือนคุณพ่อ   ติดต่อกลับด้วยนะค่ะ
โดย : ศิริรัตน์ ราชโยธา  วันที่   13 ธ.ค. 2555  เวลา   04:14:00  IP  101.51.171.227

ตอนนี้ อายุ 17 ไม่ทราบว่ารับอายุเท่าไหร่คะ


โดย : พิมล  วันที่   03 ธ.ค. 2555  เวลา   07:14:52  IP  58.8.248.248

อยากถามว่า หนักไหมค่ะ
โดย : ยาย่า  วันที่   26 พ.ย. 2555  เวลา   08:10:33  IP  113.53.119.68

ในปี 56 เมื่อไหร่เปิดรับสมัครบอกด้วยน๊ค่ะ
โดย : นู๋ฟ้าใส  วันที่   31 ต.ค. 2555  เวลา   03:08:44  IP  210.246.94.112

ต่อใดจะเปิดรับสมัครทหารพรานหญิง*กคัฟ

ช่วยบอกด้วยนะ

โดย : เด็กโคกคราม  วันที่   26 ต.ค. 2555  เวลา   02:48:11  IP  119.42.86.60

อยากช่วยเป็น*กหนึ่งกำลัง...ที่ชายแดนใต้ อยากรับใช้ชาติ...ไม่เคยต้องการอะไรเลย

นอกจากวันที่เสียชีวิต ขอแค่ได้มี"ธงไตรรงค์" ผืนเดียวคลุมร่างกลับบ้านก็พอ...ปี ๒๕๕๖

เปิดรับสมัครตอนไหน รบกวนติดต่อกลับมาด้วยนะคะ... ๐๙๐๘๒๘๖๒๖๑    ๐๘๗๘๑๖๕๑๖๓

ที่อยู่ ๓๒ หมู่๓ ต.สายออ  อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา  ๓๐๒๒๐

โดย : ยุภาพร เบกขุนทด วันที่ 16 ตุลาคม 2555   วันที่   16 ต.ค. 2555  เวลา   04:38:24  IP  49.48.83.76

แล้วปี 56 รับสมัครเมื่อไหร่คะ อยากเป็นมากค่ะ 

กรุณาติดต่อกลับมาที่ *เมลล์ kerorojung2012@hotmail.com ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

โดย : หญิงไทยใจกล้าค่ะ  วันที่   15 ต.ค. 2555  เวลา   06:59:32  IP  27.55.14.165

อยากเป็นแต่......พ่อคงไม่ให้เป็นทหารพลาน
โดย : หนูดำ  วันที่   28 ก.ย. 2555  เวลา   06:36:02  IP  171.98.100.70

อยากเปงหนึ่งในรั้วของชาติ คนบุรีรัมย์ค่ะ เพิ่งจบป.ตรี แต่รักในอาชีพนี้ค่ะ ใครมีความรู้ด้านนี้โปรดแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

โดย : Ch.Tan  วันที่   20 ก.ย. 2555  เวลา   12:18:28  IP  27.55.2.22

อยากเป็นทหารพรานหญิงมากค่ะ อยาอยู่ที่ จ.นราธิวาส เปิดรับสมัครตอนไหนค่ะ ติดต่อกลับด้วยนะค่ะ 080-7170806
โดย : สายน้ำ เด็กชุมพร  วันที่   17 ก.ย. 2555  เวลา   03:44:08  IP  182.52.96.228

หวัดดีค่ะอยากเป็นทหารพรานมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะตอนนี้อายุ 20 แล้วต้องใช้ส่วนสูงเท่าไรค่ะนำหนักเท่าไรมีเอกสารไรบ้างค่ะสมัครได้ที่ไหนบ้างค่ะคน บุรีรัมย์ แต่ตอนนี้ซ้อมมวยอยู่เกาะสมุยค่ะ นักมวยค่ะ เสียค่าใช่จ่ายไรบ้างใหมค่ะติดต่อกับด้วยค่ะ  0896002648

โดย : วรรณา ศิริทอง  วันที่   15 ก.ย. 2555  เวลา   11:11:43  IP  118.173.213.30

ตอนนี้มีรับสมัครทหารพรานหญิงที่ 46 นราธิวาสค่ะ กำลังจะลงไปสมัคร มีใครสนใจจะไปสมัครพร้อมกันบ้าง หมอเขต 4 ต.ค.55 นี้ สนใจก็โทรมาเบอร์ นี้ได้เลย 0812851435 น่ะค่ะ
โดย : อาลาดิน  วันที่   13 ก.ย. 2555  เวลา   04:19:11  IP  118.174.137.30

ปี 55 เปิดรับสมัครทหารพราน*กป่าวค่ะ 080 7465089   อยากเป็นทหาร
โดย : aam  วันที่   13 ก.ย. 2555  เวลา   11:06:18  IP  101.109.2.120

อยากทราบว่าที่ไหนเปิดรับสมัครทหารพรานหญิงปี 2555ที่ไหนบ้าง วันที่เท่าไหร่ค่ะ
โดย : คนที่อยากรับใช้ชาติ  วันที่   12 ก.ย. 2555  เวลา   01:59:11  IP  113.53.236.242

ตอนนี้จบตรีแล้วค่ะอยากเป็นทหารหญิง จบ รด.ปี5แล้ว ติดต่อด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ sunaee_kung@hotmail.co.th 0806839107 0810262594
โดย : คุณสุนารี สิทธิกูลนะ  วันที่   23 ส.ค. 2555  เวลา   01:28:21  IP  180.183.145.83

ตอนนี้มีเปิดรับสมัครทหารพรานหญิง ที่ไหนบ้าง จะไสมัคร

โดย : -*-  วันที่   20 ส.ค. 2555  เวลา   01:21:25  IP  110.171.7.50

 อายุ28 ปีสูง176 ซม น้ำหนัก 72  ง่ายๆสั้นๆ อยากเป็นเพราะใจรักค่ะ 0904454601 นภาพร รอดคุ้ม ค่ะ

 

โดย : นภาพร รอดคุ้ม  วันที่   19 ส.ค. 2555  เวลา   05:43:14  IP  118.172.14.226

หนูอยากเป็นทหารค่ะ   ปีนี้หนูอายุ  18ปีพอดี   อยากรับใช้ชาติ  หนูสูง 167  นําหนัก 55   ถ้ายังไงติดต่อมานะค่ะ
โดย : ฐิติตนันท์ ยางงาม  วันที่   18 ส.ค. 2555  เวลา   11:39:17  IP  223.204.88.93

อยากเป็นทหารพรานหญิงค่ะ เราต้องทํายังไงบ้างค่ะ
โดย : ศิรินันท์ ทองอ่อน  วันที่   11 ส.ค. 2555  เวลา   12:52:56  IP  1.1.239.58

จำกัดส่วนสูงป่าวค่ะ
โดย : อภิยดา  วันที่   04 ส.ค. 2555  เวลา   07:23:16  IP  49.49.217.77

อยากทราบว่าจะมีการเปิดรับสมัครทหารพรานหญิงเมื่อไหร่คะติดต่อ0822652474ด้วยคะ

โดย : นันท์นภัส  วันที่   28 ก.ค. 2555  เวลา   11:19:00  IP  223.204.230.19

ไม่ทราบว่าจะเปิดรับผู้หญิง*กเมื่อไหร่ค่ะ รบกวนโทรกลับด้วย หรือ donut2253@yahoo.co.th ขอบคุณค่ะ
โดย : สุพิชา   วันที่   27 ก.ค. 2555  เวลา   10:38:43  IP  202.183.235.3

 อยากเป็นทหารพรานหญิงมากแต่อายุเกินแล้วขอโอกาสได้รับใช้ชาติบ้างได้ไหมถึงแม้ตายในน่าที่ก็ยอม ถ้าพิจารณาแล้วช่วยโทรกลับเบอร์080-0438760,080-9401159หน่อยนะค่ะ
โดย : ลูกทหารอากาส  วันที่   24 ก.ค. 2555  เวลา   03:47:01  IP  101.108.89.136

อยากรุว่าเค้ารับสมัครที่ไหนบ้าง วันที่ไรบ้างคร้า
โดย : ศิริจรรยา  วันที่   11 ก.ค. 2555  เวลา   04:58:45  IP  118.172.111.123

อายุ20ปี อย่าสมัคทหารพรานมากๆๆๆเลยค่า จะต้องสมัคยังไงค่า อยู่กาญจนบุรีนะค่า ช่วยติดต่อ หนูด้วยนะค่า 0892600607

โดย : น้ำหวาน  วันที่   05 ก.ค. 2555  เวลา   07:31:27  IP  125.27.206.193

ดิฉันเป็นคนจังหวัดน่าน อยากเป็นทหารพรานหญิงมาก อยากช่วยเหลือคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่รู้จะสมัครยังไงค่ะ

เปิดรับสมัครวันไหนบอกด้วยค่ะ   ติดต่อเบอร์ 0885477702 ค่ะ

โดย : นางสาวสุมาลี หอมดอก  วันที่   05 ก.ค. 2555  เวลา   03:53:32  IP  110.77.250.20

ดิฉันอยากเป็นทหารพรานหญิงมากๆๆๆ อยากไปรับใช้ชาติและ

ไปช่วยเหลือพี่น้อง 3จังหวัด ช้วยเหลือทหารกล้า

แต่ไม่รู้จะทำอย่วงไร เพราะไม่ใช้คนในท้องที่

โดย : rung ubon  วันที่   27 มิ.ย. 2555  เวลา   10:48:59  IP  223.207.15.77

อายุ 30 ปี แล้วน่าสมัครทหารหญิงได้นะ

โดย : ขวัญเรือน ภมรพล  วันที่   18 มิ.ย. 2555  เวลา   11:26:44  IP  182.53.171.167

อยากสมัครค่ะ ไม่ทราบว่าจะเปิดรับสมัคร*กวันไหนค่ะ ถ้ายังไงติดต่อกลับที่ 087-0807057 ด้วยค่ะ พร้อมที่จะรับใช้ชาติ

โดย : น้องมี่  วันที่   16 มิ.ย. 2555  เวลา   03:41:41  IP  1.1.207.30

เปิดรับสมัครทหารพรานหญิงวันไหนช่วยโทรมาบอกด้วย เบอ080-8712814  ผมพร้อมที่จะไปได้ทุกเวลาขอให้ผมได้เปงทหารพรานผมก็ภูมิจัยแล้วคับผมจะทำความฝันของผมให้เปงจิง

 

โดย : เด็กหาดใหญ่  วันที่   09 มิ.ย. 2555  เวลา   04:09:36  IP  223.207.183.209


©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526