เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
New Document  
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสตำแหน่ง A005


ประกาศวันที่ : 19 ธ.ค. 2559
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1192 คน
ที่มา : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรายละเอียดของข่าวสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหัสตำแหน่ง A005

 

เงินเดือน 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท

วุฒิ ปริญญาตรี

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี (มีหนังสือรับรองประสบการณ์)
3. มีความรู้ความสามารถด้านการติดตั้งระบบ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีความรู้ความสามารถในการบริหารความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
5. สามารถติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพื่องาน
บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
6. สามารถให้คำแนะนำในการใช้งานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้
8. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถ
ปฏิบัติงานตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริม ระบบสารสนเทศภาครัฐ การจัดทำมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และวิธีการป้องกันการกระทำที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมดูแลเว็บไซต์ที่ผิดศีลธรรม หรือผิดกฎหมาย ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านสื่อสารและโทรคมนาคม กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับ การขออนุญาต การจดทะเบียน และกำกับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. สามารถดูแล ควบคุม ระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ
2. สามารถติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และบำรุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้บริการอยู่เสมอ
3. สามารถติดตาม วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากระบบ
การบริการคอมพิวเตอร์ได้
4. ให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตกับผู้มารับบริการ
ได้อย่างถูกต้อง
5. ให้บริการอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
6. ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายมหาวิทยาลัย
7. ให้บริการด้านวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามนโยบายมหาวิทยาลัย
8. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

***********************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จำนวน 49 ตำแหน่ง 52 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561 จำนวน 166 อัตรา และลูกจ้างฯ จำนวน 5 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 100 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 68 อัตรา
กรมที่ดิน สำนักงาน กศน. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 198 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนรวม 52 อัตรา
กรมสรรพากร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 53 อัตรา
กรมพัฒนาชุมชน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 80 อัตรา
ธนาคารออมสิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-24
กรมป่าไม้ สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง ตำแหน่ง ต่างๆ จำนวน 40 อัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526