เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)


ประกาศวันที่ : 13 ก.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1004 คน
ที่มา : 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์รายละเอียดของข่าวสาร
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล            เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ         สังกัดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัตราเงินเดือน 13,500 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท      โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

 

1.ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

1.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา (อัตราทดแทน พร.0012)

 

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบคัดเลือก

            2.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อ 12 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2546 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2546

2.2 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

2.3 มีความรู้ความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2.4 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ PC สำหรับโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Office  อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่

2.5 มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

2.6 ถ้ามีประสบการณ์ในงานด้านการศึกษาหรืองานบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ  ที่สำนักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   ชั้น 6 อาคารหลังใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  โทร 02-942-8200 ต่อ 616063  ในวันและเวลาราชการ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.vettech.ku.ac.th)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/view.php?id_view=1300


ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 67 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างหลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 181 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 80 อัตรา
กรมที่ดิน กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 99 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 16 อัตรา
กรมสรรพากร กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 187 อัตรา
กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา
ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา
กรมป่าไม้ กรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526