เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)


ประกาศวันที่ : 13 ก.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 830 คน
ที่มา : 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์รายละเอียดของข่าวสาร
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล            เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ         สังกัดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัตราเงินเดือน 13,500 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท      โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

 

1.ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

1.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา (อัตราทดแทน พร.0012)

 

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบคัดเลือก

            2.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อ 12 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2546 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2546

2.2 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

2.3 มีความรู้ความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2.4 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ PC สำหรับโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Office  อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่

2.5 มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

2.6 ถ้ามีประสบการณ์ในงานด้านการศึกษาหรืองานบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ  ที่สำนักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   ชั้น 6 อาคารหลังใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  โทร 02-942-8200 ต่อ 616063  ในวันและเวลาราชการ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.vettech.ku.ac.th)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/view.php?id_view=1300


ข่าวยอดฮิต
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล จำนวน 2680 อัตรา
เทศบาลตําบลสันทราย กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง 34 อัตรา
กองการสอบ โรงพยาบาลนพรัตน์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง 237
สถานี ก.ค.ศ: ก.ค.ศ. กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 20 อัตรา
กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ชาย-หญิงเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 85 อัตรา
กองพันทหารสารวัตร สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 34 ตำแหน่ง
กองพันจู่โจม สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน จำนวน 22 อัตรา
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 300 อัตรา
กรมทางหลวง กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 28 อัตรา
องค์การเภสัชกรรม กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 200 อัตรา
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 240 อัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526