เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครจ้างเหมาบริการ


ประกาศวันที่ : 01 ธ.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1508 คน
ที่มา : 

นางสาวญานิการายละเอียดของข่าวสาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลรับจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา

๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑. มีสัญชาติไทย

๒. อายุไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

๓. ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งอต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป

๔. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

๕. ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดีกระทำโทษประมาทหรือในความผิดลหุโทษ

และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๖. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

๗. มีความประพฤติดี กิริยา วาจาสุภาพ แต่งการเรียบร้อย

๘. เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ไม่ละทิ้งความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จดี

๒. อัตราค่าจ้างเหมาบริการ ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน : ระยะเวลาจ้างบริการ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๓. หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

๑. สำเนาบัตประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ

๓. สำเนาวุฒิการศึกษา ๑ ฉบับ

๔. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ๑ ฉบับ

๕. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๑ เดือน) ๑ รูป

๖. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ๑ ฉบับ

๗. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน ๙๐ วัน) ๑ ฉบับ

๘. หนังสือรับรองผลงาน (ถ้ามี) ๑ ฉบับ

*หากท่านใดสนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร ๕ ชั้น ๔

ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โทร ๐๒ ๕๙๐ ๑๕๑๒

>


ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 67 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างหลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 181 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 80 อัตรา
กรมที่ดิน กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 99 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 16 อัตรา
กรมสรรพากร กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 187 อัตรา
กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา
ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา
กรมป่าไม้ กรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526