เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
New Document  
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา


ประกาศวันที่ : 05 ก.พ. 2561
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 782 คน
ที่มา : 

คณะวิศวกรรมศาสตร์รายละเอียดของข่าวสาร
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • เปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มีนาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพในรอบ 3 ปีย้อนหลัง
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.ได้รับคุณวุฒิอย่างน้อยปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. หรือ ส.อ.ก.รับรองโดยได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ เน้นด้านการผลิต (Manufacturing) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. หรือ ส.อ.ก.รับรองและได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. หรือ ส.อ.ก.และสภาวิศวกรรับรอง
  2.มีอายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่สมัคร
  3.มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4.มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพในรอบ 3 ปีย้อนหลัง
  5.สามารถปฎิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  6.สามารถปฎิบัติงานได้ ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถานที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  7.มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย กฏระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  8.มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี โดยมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มีระยเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.งานการเรียนการสอนของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  2.งานวิจัยและบริการวิชาการของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  3.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  -สอบสัมภาษณ์และนำเสนอผลงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (ตั้งแต่การออกแบบจนเป็นผลิตภัณฑ์)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  31,500

 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2889-2138 ต่อ 6070-76
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ ดาวน์โหลดประกาศ
>


ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จำนวน 49 ตำแหน่ง 52 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561 จำนวน 166 อัตรา และลูกจ้างฯ จำนวน 5 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 100 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 68 อัตรา
กรมที่ดิน สำนักงาน กศน. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 198 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนรวม 52 อัตรา
กรมสรรพากร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 53 อัตรา
กรมพัฒนาชุมชน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 80 อัตรา
ธนาคารออมสิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-24
กรมป่าไม้ สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง ตำแหน่ง ต่างๆ จำนวน 40 อัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526