เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยตรวจสอบภายใน


ประกาศวันที่ : 17 เม.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 103 คน
ที่มา : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรายละเอียดของข่าวสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยตรวจสอบภายใน


ตำแหน่ง

เงินเดือน 18000 บาท

วุฒิ

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงิน การบัญชี)
2.มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3.มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
4.มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี และการตรวจสอบบัญชี
5.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การสื่อสาร สามารถถ่ายทอดและนำเสนองานได้ดี


ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1.1 ศึกษาวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้อง และความเชื่อถือได้ของข้อมูล ตัวเลข และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ
1.2 ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ ของมหาวิทยาลัย
1.3 จัดทำกระดาษทำการและรายงานการตรวจสอบเพื่อเสนอข้อตรวจสอบและข้อเสนอแนะให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
1.4 ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้กับบุคลากรในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
1.5 ร่วมดำเนินการวางแผนของหน่วยตรวจสอบภายในและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
1.6 ประสานการทำงานระหว่างบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
1.7 ตรวจสอบบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้
1.8 ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ
1.9 ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


ตั้งแต่ วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561


**************************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>


ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 67 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างหลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 181 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 80 อัตรา
กรมที่ดิน กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 99 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 16 อัตรา
กรมสรรพากร กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 187 อัตรา
กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา
ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา
กรมป่าไม้ กรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526