เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
New Document  
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์


ประกาศวันที่ : 10 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 104 คน
ที่มา : 

ภรตรายละเอียดของข่าวสาร
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยกับต่างประเทศ (สต.) กองการต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ต้องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

จำนวน ๑ ตำแหน่ง ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ (สต.)

ลักษณะงาน งานความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย - อินเดีย)

อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท

คุณสมบัติ ๑. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

๒. เพศ ชาย / หญิง

๓. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๔. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งพูด อ่าน และเขียน

๕. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Word, Excel และ Power Point)

๖. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และช่วยเหลือส่วนรวม ขยัน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม

และจริยธรรม

๗. หากสามารถใช้โปรแกรม Adobe ได้ อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๘. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร

๑. รูปถ่ายหน้าตรง ๑๑/๒ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๒. ประวัติการทำงาน ( CV )

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๔. สำเนาแสดงผลการศึกษา

๕. สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สต.๘ หรือ สต.๔๓ (กรณีผู้สมัครเพศชาย)

๖. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ)

การสมัคร : ผู้ที่สนใจโปรดติดต่อสมัครด้วยตัวเอง เพื่อรับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันและเวลา ราชการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) ได้ที่

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยกับต่างประเทศ (อาคาร วช. ๓ ชั้น ๑)

กองการต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

๑๙๖ ถนนพหลโยธิน

จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๕, ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๗

Website http://www.nrct.go.th

>


ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จำนวน 49 ตำแหน่ง 52 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561 จำนวน 166 อัตรา และลูกจ้างฯ จำนวน 5 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 100 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 68 อัตรา
กรมที่ดิน สำนักงาน กศน. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 198 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนรวม 52 อัตรา
กรมสรรพากร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 53 อัตรา
กรมพัฒนาชุมชน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 80 อัตรา
ธนาคารออมสิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-24
กรมป่าไม้ สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง ตำแหน่ง ต่างๆ จำนวน 40 อัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526