เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา


ประกาศวันที่ : 04 มิ.ย. 2562
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 439 คน
ที่มา : 

น.ส.ฉัตรนันท์รายละเอียดของข่าวสาร
ประกาศรับสมัครงาน
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
    1. ปฏิบัติงานสารบรรณ รับ-ส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
    2. ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ / ติดตาม / จัดเก็บ / สืบค้นข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับงานสารบรรณได้
    3 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
    1.ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า (ปวส.) 
    2.เพศชาย/หญิง (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
    3.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร 
    4.หากมีประสบการณ์ด้าน งานสารบรรณ และสามารถใช้ระบบ E-document ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
    1.สอบปฏิบัติด้านงานสารบรรณ 
    2.สอบสัมภาษณ์  
    (วัน เวลา และสถานที่สอบ จะโทรแจ้งให้ทราบหลังจากวันปิดรับสมัคร)

อัตราเงินเดือน 
    11,500 บาท บวกค่าครองชีพ 785 บาท

เอกสารและหลักฐานการสมัครงาน
    1.รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
    2.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
    3.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ
    4.หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  1 ฉบับ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ หน่วยธุรการ ภาควิชาพยาธิวิทยา
ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 8 ร.พ.ศิริราช และสามารถส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์มาที่ หน่วยธุรการ ภาควิชาพยาธิวิทยา 
ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 8 ร.พ.ศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 14 มิถุนายน 2562  โทรศัพท์ 02-419-6658
 


ข่าวยอดฮิต
กรมบังคับคดี กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 111 อัตรา
กรมการแพทย์ กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 27 อัตรา
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง 117 อัตรา
กรมสรรพากร กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 104 อัตรา
กรมท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง จำนวน 39 อัตรา
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง 50 อัตรา
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากรเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 23 อัตรา
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 210 อัตรา
กรมประมง กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526