เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครลูจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา


ประกาศวันที่ : 11 ก.พ. 2563
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 592 คน
ที่มา : 

กรมศุลกากร


รายละเอียดของข่าวสาร
กรมศุลกากร รับสมัครลูจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

 


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

เงินเดือน 11500 บาท

วุฒิ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

 

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์ แผนที่ และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ
2. ใช้และควบคุมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง กล้องถ่ายภาพวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่ง เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อประกอบการประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมต่าง ๆ
3. เก็บรักษา ซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์
4. ติดตามและรวบรวมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 

************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526