เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป


ประกาศวันที่ : 06 ก.ย. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 248 คน
ที่มา : 

อานนท์

รายละเอียดของข่าวสาร
งานอำนวยการวิจัย กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

สำนักเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เปิดรับสมัครนักจัดการงานทั่วไป (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน จำนวน 15,000 บาท

O คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น เสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถทำงานเป็นทีมได้

O ลักษณะงาน

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ, การติดตาม - รวบรวม - บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานอำนวยการวิจัย, การติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก, การวางแผนจัดเตรียมการประชุมงานวิจัย, การจดบันทึก เรียบเรียงรายงานการประชุมงานวิจัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

O เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

1. รูปถ่าย จำนวน 1 รูป

2. สำเนาประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

4. Resume จำนวน 1 ฉบับ

5. ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

ผู้สนใจสมัครงานสามารถส่งไฟล์เอกสารข้างต้นมาที่งานอำนวยการวิจัย ทาง E-mail : arnon@dss.go.th

หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง E-mail : arnon@dss.go.th

ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564

>

  แนวข้อสอบท้องถิ่น
   
  แนวข้อสอบ กพ

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526