เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ เจ้าหน้าที่วิจัย


ประกาศวันที่ : 24 ก.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 384 คน
ที่มา : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รายละเอียดของข่าวสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ เจ้าหน้าที่วิจัย


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ เจ้าหน้าที่วิจัย

จำนวน 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
๒.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
๓.มีประสบการณ์ในการเขียนเว็บไซต์และ/หรือการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
๔.มีความสามารถในการรวบรวม ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปงาน
๕.มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป และสามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๖.มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการบริการ
๗.มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
๘.มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ซื่อสัตย์ สุจริต และประพฤติตนเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
๙.มีความอดทน สามารถทำงานได้ดีภายใต้แรงกดดัน
๑๐.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย
๑.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
๒.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
๓.มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านวิจัยและ/หรือการเขียนโครงการบริการวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๔.มีความสามารถในการรวบรวม ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปงาน
๕.มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป และสามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ในหน้าที่
๖.มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการบริการ
๗.มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
๘.มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ซื่อสัตย์ สุจริต และประพฤติตนเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
๙.มีความอดทน สามารถทำงานได้ดีภายใต้แรงกดดัน
๑๐.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

***************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526