เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย


ประกาศวันที่ : 20 ต.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 518 คน
ที่มา : 

นิรัตน์

รายละเอียดของข่าวสาร
สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ

180/3 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

รับสมัครผู้ช่วยโครงการวิจัย 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงาน 1 ธ.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ติดต่อประสานงาน ติดตามการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามแผน

2. ลงพื้นที่สำรวจ รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ประมวลผล

3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานความก้าวหน้าโครงการ รายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

4. ร่วมดำเนินการในกิจกรรม ตามข้อกำหนดในโครงการวิจัย

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- สามารถทำงานล่วงเวลา และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างๆ ได้

- มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

- หากมีมีความสามารถในการนำเสนองาน การประสานงาน และงานพิธีกร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

รูปถ่าย 1 นิ้ว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และ CV ของผู้สมัคร

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ทาง email: nirat_poo@hotmail.com

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526