เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์)


ประกาศวันที่ : 04 พ.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 715 คน
ที่มา : 

กรมท่าอากาศยาน

รายละเอียดของข่าวสาร
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์)


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์)

เงินเดือน 13800 บาท

วุฒิ

ได้รับวุฒิประกาศณียบัตรวาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

- ดำเนินการให้บริการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่อากาศยานและบุคคลอื่นที่ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมทั้งการขนส่งสินค้า สัมภาระ และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ
- ดำเนินการด้านการจัดหาข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของอากาศยาน ผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของท่าอากาศยาน
- จัดทำรายงาน และสถิติที่เกี่ยวข้อง
- ช่วยอำนวยการ พิธีการต่าง ๆในการจัดประชุม สัมมนา ณ ท่าอากาศยาน การใช้ห้องประชุม ห้องรับรอง อาคารสถานที่
- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

***********************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526