เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ประกาศวันที่ : 08 ธ.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 496 คน
ที่มา : 

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

รายละเอียดของข่าวสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน

(1) การออกแบบ การวิเคราะห์ระบบ และการบริหารจัดการฐานข้อมูล
(2) การศึกษา วิเคราะห์ การวางระบบ การพัฒนาระบบงาน
(3) การจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การขอใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
(4) การจัดหาระบบข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาระบบ การรวบรวมและปรับปรุงข้อมูล
เพื่อการประมวลผลการเผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงาน
(5) การจัดทำ และออกแบบระบบงานให้กับส่วนราชการ
(6) ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


*******************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526