เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง


ประกาศวันที่ : 19 ธ.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 394 คน
ที่มา : 

กรมท่าอากาศยาน

รายละเอียดของข่าวสาร
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง

เงินเดือน 13800 บาท

จำนวน 1 อัตรา

วุฒิ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้
1.พิจารณาเบื้องต้น และดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบการขนส่งที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
2.ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือนและช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่าง ๆ
3.ช่วยควบคุมตรวจตราการขนส่ง และการใช้ท่าอากาศยานเพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
4.ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งทางอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
5.ร่วมดำเนินการวางแผนนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
6.ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อช่วยกำหนด นโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน

**************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526