เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ประกาศวันที่ : 20 ธ.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 575 คน
ที่มา : 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

รายละเอียดของข่าวสาร
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เงินเดือน 19500 บาท

วุฒิ

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ จะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะงาน

(1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
(2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
(3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
(4) เขียนชุดคำสั่ง แก้ไขชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง และแก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ พัฒนาระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
(6) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้ง การปรับตั้งค่าระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
(7) ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย ให้สามารถทำงานได้ตามปกติ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวก ราบรื่น
(8) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานหรือส่วนราชการให้ทันสมัยอยู่เสมอ
(9) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ
(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

*************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526