เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ


ประกาศวันที่ : 03 ม.ค. 2566
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 433 คน
ที่มา : 

กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

รายละเอียดของข่าวสาร
กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ


ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ

เงินเดือน 12430 บาท

วุฒิ

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลักษณะงาน

1. รับจ่าย เก็บรักษาหลักฐาน และทำบัญชีพัสดุ
2. เก็บรักษาและอนุรักษ์พัสดุ
3. ยกขนพัสดุ จัดระเบียบในการเก็บรักษา และทำความสะอาดคลัง
4. ตรวจสอบปริมาณและสภาพพัสดุเพื่อเสนอรายงานสถานภาพ
5. การจัดทำรายการ หรือหมายเลขพัสดุ และปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย
6. รวบรวมข้อมูล และจัดทำสถิติการเบิกจ่าย รวมทั้งจัดทำแผนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดหาพัสดุ
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

*****************************************

รายละเอีดยเพิ่มคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526