เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล


ประกาศวันที่ : 13 พ.ค. 2566
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 344 คน
ที่มา : 

สำนักงานจังหวัดสตูล

รายละเอียดของข่าวสาร
สำนักงานจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล


ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล

เงินเดือน 18000 บาท

วุฒิ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน

1. เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล การพิจารณาความดีความชอบภายใต้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
2. งานสนับสนุนในเรื่อง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ งานบริหารทรัพยากรบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
3. ปฏิบัติงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกำลังคน ประสานงานกับส่วนราชการในการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
4. ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบราชการ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดสตูล (PMQA)
5. ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงานจังหวัดสตูล
6. ปฏิบัติงาน การกลั่นกรองแฟ้ม การบริหารงานบุคคล ภายใต้อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
7. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

***************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526