เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ประกาศวันที่ : 07 มิ.ย. 2566
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 391 คน
ที่มา : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายละเอียดของข่าวสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เงินเดือน 18000 บาท

วุฒิ

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
- สามารถใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพัสดุ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดเก็บข้อมูล สถิติ
- การจัดทำรายงาน การวางแผนติดตามงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายอย่างดี
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- เป็นผู้ที่มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์และการจัดการที่ดี
- มีปฏิภานไหวพริบ สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความประพฤติเรียบร้อย กระตืนรือร้น ขยัน อดทนและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถปฏืบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันเสาร์ - อาทิตย์ได้
- มีประสบการณ์ทำงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

**************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526