เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ประกาศวันที่ : 08 มิ.ย. 2566
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 616 คน
ที่มา : 

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

รายละเอียดของข่าวสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เงินเดือน 18000 บาท

วุฒิ

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

(1) งานธุรการ งานบุคคล งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลงาน สัญญา งานร่างโต้ตอบหนังสือ
(2) บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม เตรียมวาระการประชุม
จดบันทึกและรายงานการประชุมในโอกาสต่าง ๆ
(3) การตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ จัดประมวลและวิเคราะห์เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ เร่งรัด ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
(4) ปรับปรุง และพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน เพื่อความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับระบบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพื่อการบริหารงาน ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

*************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526