เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล


ประกาศวันที่ : 25 มิ.ย. 2566
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 275 คน
ที่มา : 

กรมธนารักษ์

รายละเอียดของข่าวสาร
กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล


ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล

วุฒิ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

1. การรับ - ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทเอกสาร การเก็บรักษา การทำสำเนา เพื่อค้นหาและติดตามเอกสารหลักฐาน
2. การตรวจสอบและคัดลอกข้อมูลแผนที่ ข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
และอาคารชุด
3. การจัดเตรียมข้อมูลสถิติเพื่อการประเมินราคาทรัพย์สิน
4. การพิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง
และแบบฟอร์มต่าง ๆ ตามที่กำหนด
5. การตรวจทานและจัดเก็บข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สิน
การสืบค้นราคาประเมินทรัพย์สินด้วยระบบดิจิตอล การตรวจนับและจัดเก็บข้อมูล และการจัดทำทะเบียนคุมปริมาณการบันทึกข้อมูล
6. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลและเอกสารในการประเมินราคาทรัพย์สิน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

*************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526