เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ประกาศวันที่ : 09 ก.ค. 2566
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 336 คน
ที่มา : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รายละเอียดของข่าวสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติ

อัตราที่ 1
1. เพศชาย / หญิง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
ได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการรวบรวม ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปงาน
5. มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป และสามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ในหน้าที่
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการบริการ
7. มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
8. มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ซื่อสัตย์ สุจริต และประพฤติตนเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
9. มีความอดทน สามารถทำงานได้ดีภายใต้แรงกดดัน
10. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
11. มีประสบการณ์ด้านการจัดการโครงการ ด้านงานวิจัย
เคยเป็นผู้ช่วยนักวิจัย หรือมีผลงานเป็นของตนเองหรือสนับสนุนงานวิจัยของผู้อื่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราที่ 2
1. เพศชาย / หญิง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
ได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการรวบรวม ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์
ปัญหา และสรุปงาน
5. มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป และสามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการบริการ
7. มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
8. มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ซื่อสัตย์ สุจริต และประพฤติตนเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
9. มีความอดทน สามารถทำงานได้ดีภายใต้แรงกดดัน
10. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
11. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อมัลติมีเดีย การตัดต่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(ให้นำผลงานมาประกอบการพิจารณา)

**************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526