เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ประกาศวันที่ : 30 ก.ค. 2566
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 256 คน
ที่มา : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายละเอียดของข่าวสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้และประสบการณ์กับงานบริหารทั่วไป งานการเงิน และงานพัสดุ งานบริการการศึกษา งานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานเป็นทีม และพร้อมเรียนรู้งานตลอดเวลา
4. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน)

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานจัดการภายในสำนักงาน งานพิมพ์เอกสาร งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการตรวจสอบและจัดทำหนังสือราชการภายในและภายนอก ประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
2. ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ เช่น จัดทำชุดเบิกจ่ายในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จัดทำชุดเบิกจ่ายในระบบบริหารงบประมาณ เพิ่มข้อมูลหลักในระบบ GFMIS และนำส่งเอกสารที่งานคลังจัังหวัดรวมถึงงานพัสดุ ควบคุม ดูแล ประสานงาน การจัดหาตรวจสอบ ยืม คิน เบิก - จ่าย และดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
3. ปฏิบัติงานบริการสาขาวิชาและหลักสูตรที่รับผิดชอบได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526