เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์


ประกาศวันที่ : 07 ส.ค. 2566
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 318 คน
ที่มา : 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียดของข่าวสาร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านเคมีและวัสดุศาสตร์)


ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านเคมีและวัสดุศาสตร์)

เงินเดือน 18000 บาท

คถณสมบัติ

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางเกษตรเคมี

ลักษณะงาน

๑. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเคมีและวัสดุศาสตร์ โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการพิจารณาตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดกฎหมาย
๒. จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเคมีและวัสดุศาสตร์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
๓. ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านเคมีและวัสดุศาสตร์ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณาตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
4. ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

*********************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526