เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (กวม.)


ประกาศวันที่ : 27 ต.ค. 2566
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 239 คน
ที่มา : 

กรมวิชาการเกษตร

รายละเอียดของข่าวสาร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (กวม.)


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (กวม.)

เงินเดือน 18000 บาท

วุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานจัดการระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา หรืองานบริการ
หรืองานบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตร จัดระบบข้อมูลเผยแพร่ด้าน Web site ของกรมวิชาการเกษตร บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

****************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526