เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ


ประกาศวันที่ : 08 พ.ย. 2566
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 357 คน
ที่มา : 

กรมปศุสัตว์

รายละเอียดของข่าวสาร
กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

เงินเดือน 13800 บาท

วุฒิ

(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางพาณิชยการ บัญชี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้ความสามารถ ในงานธุรการ งานสารบรรณ และงานพัสดุ
(3) มีความรู้ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ และอินเทอร์เน็ต

ลักษณะงาน

(1) จัดพิมพ์เอกสาร และบันทึกข้อมูลต่างๆ
(2) ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ / เอกสาร และเวียน / แจกจ่ายหนังสือราชการ เอกสารไปตามหน่วยงานต่างๆ
(3) รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติ และผลการปฏิบัติงาน
(4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
(5) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

**********************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526