เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ประกาศวันที่ : 15 พ.ย. 2566
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 246 คน
ที่มา : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รายละเอียดของข่าวสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เงินเดือน 18000 บาท

วุฒิ

1. เพศชายหรือเพศหญิง
2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
4. มีความสามารถในการรวบรวม ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปงาน
5. มีความสามารถในการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจในการให้บริการ
7. มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Microsoft Office เป็นอย่างดี
8. หากมีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีความอดทน ซื่อสัตย์สุจริต
10. สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลา และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ได้

**************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526