เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 ท่าอากาศยานขอนแก่นรับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน


ประกาศวันที่ : 22 พ.ย. 2566
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 149 คน
ที่มา : 

ศุภมิตร

รายละเอียดของข่าวสาร
1.ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1.1.ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาเครื่องกล สาขาเครื่องยนต์ และสาขาเครื่องจักรกลโรงงาน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ

1.2.เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะที่แหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

2.ตำแหน่ง นายช่าง CCTV 1 อัตรา

เงินเดือน 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

2.1.ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

(หากสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม , เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ , อิเล็กทรอนิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครสอบคัดเลือก และสมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น ห้องบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ภายในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526