เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ประกาศวันที่ : 29 มี.ค. 2567
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 153 คน
ที่มา : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รายละเอียดของข่าวสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เงินเดือน 18000 บาท

วุฒิ

(1) เพศชายหรือเพศหญิง
(2) หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
(3) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน สถิติ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Microsoft word, Excel)
(5) มีความสามารถในการใช้โปรแกรมในการนำเสนอข้อมูล เช่น Power point, Canva, Dashboard, Infographic เป็นต้น (นำผลงานมาประกอบการพิจารณา)
(6) มีความสามารถในการสรุปเล่มข้อมูล/ผลการดำเนินงานโครงการ
(7) มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(8) มีความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
(9) มีความสามารถในการวางแผนการดำเนินงาน การจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
(10) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
(11) หากมีประสบการณ์ด้านการวางแผน การจัดทำงบประมาณ การบริหารโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

******************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526