เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ


ประกาศวันที่ : 01 มิ.ย. 2567
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 189 คน
ที่มา : 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียดของข่าวสาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

วุฒิ

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง กรณีที่จบการศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการจัดการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงาน

1.งานบริหารทั่วไป/งานเลขานุการ/งานบริการ อาทิ งานสารบรรณ/งานธุรการ การรับ - ส่งหนังสือ การเสนอและเวียนหนังสือ งานลงทะเบียน งานร่างจดหมาย งานเลขานุการ การติดต่อนัดหมาย การประสานงานทางด้านธุรการกับหน่วยงานต่างๆ การจัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ ดูแลการจัดเลี้ยง อาหารกลางวันและอาหารว่างงานประชุมศูนย์ /สถาบัน รายรับ-รายจ่าย การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ ทุกประเภท
2.งานบุคคล ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานบุคคลของศูนย์
3.งานประชุม จัดทำวาระการประชุมนัดหมายการประชุม และสรุปงานการประชุม และเวียนรับรองรายงานการประชุม ประสานงานจัดการประชุมต่างๆของศูนย์ฯ และสถาบันฯ
4.งานสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ อาทิ ทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานอำนวยความสะดวก โครงการ/กิจกรรม ของศูนย์ตามวัตถุประสงค์ของศูนย์นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง สำนักงานยุทธศาสตร์
5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

*****************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526