เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 ก.พ.ชงปรับฐานเงินเดือนข้าราชการปี 57


ประกาศวันที่ : 30 ส.ค. 2556
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 18133 คน
ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  


รายละเอียด


 

ก.พ.ชงปรับฐานเงินเดือนข้าราชการปี 57 หวังแก้ ปัญหาค่าตอบแทนลักลั่นของหน่วยงานภาครัฐ เสนอขยับเพดานระดับผู้บริหารเปิดช่องระดับล่างขยับขึ้น เผยนายกฯเข้าข่ายได้รับการปรับด้วย

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ กล่าวว่า ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) กลับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการฯ ต้องเปรียบเทียบค่าตอบแทนทุกส่วนทั้งภาคราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และองค์กรมหาชน แล้วเสนอกลับมาอีกครั้ง คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการก.พ. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ กล่าวว่า กรณีหลายองค์กรเสนอเรื่องขอปรับ ค่าตอบแทนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เกรงว่าจะเกิดความลักลั่น จึงตั้งกรรมการชุดนี้ ขึ้นซึ่งประชุมครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมา ก.พ.เสนอข้อมูลเบื้องต้นว่าข้าราชการประเภทต่างๆ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และองค์กรอิสระปัจจุบัน ได้รับการจ่ายค่าตอบแทนเท่าไร รวมถึงเงินประจำตำแหน่งในรูปค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่ม สวัสดิการ ซึ่งแต่ละหน่วยงาน มีกฎหมายกำหนดเองได้


"แต่ละหน่วยงานมีกฎหมายที่ให้อำนาจเสนอเรื่องเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนรูปแบบต่างๆ มายังครม.ทำให้เกิดปัญหา แต่เดิมต้องผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) แต่ต่อมาได้แยกและเสนอ ขอแก้ไขกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน ทำให้ไม่มีหน่วยงานกลางดูแลจึงเกิดการลักลั่น ปัญหา ที่พบคือมีเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งเท่ากัน แต่บางกลุ่มมีเงินอื่นๆ เพิ่มเช่นค่าตอบแทนพิเศษ เบี้ยขยัน เป็นต้น"เลขาธิการ ก.พ.กล่าว

เขากล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกองค์กรและหน่วยงานภาครัฐต้องให้ความร่วมมือ แม้แต่ละองค์กรจะมีอำนาจพิจารณาแต่ก็ควรมีข้อเสนอไม่ควรให้เกิดความแตกต่างหรือมีความเหลื่อมล้ำ ส่วนของเงินเดือนข้าราชการในภาพรวม เนื่องจากไม่ได้ปรับมานานทำให้เพดานเงินเดือนปัจจุบันค่อนข้างต่ำ ข้าราชการเริ่มที่ 15,000 บาท ปลัดกระทรวงสูงสุดอยู่ที่ 69,000 บาท ประกอบกับเมื่อมีการปรับฐานแรกเข้ารับราชการ 15,000 บาทไปแล้ว เพดานเงินเดือนด้านบนจะเหมือนถูกบีบให้แคบลงในการบริหารจัดการ จึงต้องขยับเพดานของระดับผู้บริหารที่อยู่ด้านบน เปิดกรอบเพดานเงินเดือนของข้าราชการระดับรองลงมาให้ขยับขึ้น แต่เนื่องจากต้องใช้งบจำนวนมาก จึงมีความเห็นหลายแนวทาง

ที่ผ่านมา การพิจารณาระบบค่าตอบแทนจะพิจารณาจากตำแหน่งและเงินเดือนระนาบเดียว ทั้งฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ โดยฝ่ายบริหารสูงสุด คือ นายกรัฐมนตรี ส่วนนิติบัญญัติคือประธานสภา และฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกา
โดยคาดว่า การศึกษาโครงสร้างเงินเดือน ราชการจะแล้วเสร็จต้นปี 2557 และคาดว่าจะ กระทบหลายฝ่าย โดยเฉพาะบัญชีค่าตอบแทน ของฝ่ายการเมืองคือนายกรัฐมนตรีที่จะขยับ ขึ้นด้วย เพราะนายกฯอยู่ในตำแหน่งสูงสุด ฝ่ายบริหารคือทั้งของข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ ดังนั้นถ้าไม่ขยับเงินเดือนของนายกฯ ตำแหน่งอื่นๆ ก็จะขยับไม่ได้แก้ปัญหา ค่าตอบแทน ลักลั่นของ หน่วยงานรัฐ

ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนหลายอัตรา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 จำนวน 400 อัตรา
กรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง 20 อัตรา
กรมการทหารช่าง กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 150 อัตรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 40 อัตรา
กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราช จำนวน 70 อัตรา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน อัตราทั่วไป อัตราภูมิภาค และอัตราท้องถิ่น ปี 2561
ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา
กรมศิลปากร กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 

ข่าวฮิต!!! ประจำวัน กับเปิดสอบทูเดย์
   สั่งสอบด่วน!!ภาพนักเรียนมีเพศสัมพันธ์ในห้องเรียน  อ่าน 1738 คน
   "กับดักส้มสอดไส้ตะปู" ที่แท้มาจากประเทศ......  อ่าน 1298 คน
   ICT ยันงบ 2 หมื่นล้านติดเน็ตทั่วประเทศ ไม่ใช่ Single Gateway  อ่าน 1142 คน
   ว่าด้วยเรื่อง มะเร็ง บุหรี่ที่ว่าแน่ ยังต้องแพ้ให้ เบคอน!!  อ่าน 1310 คน
   แชร์ภัยระวัง! ที่ปัดน้ำฝนรถมีแบงก์เสียบอยู่ ห้ามลงไปหยิบโดยเด็ดขาด!  อ่าน 1320 คน
   ปีใหม่นี้ธนาคารใจดี!! ยกเว้นค่าธรรมเนียมถอนเงินข้ามเขตผ่านATM  อ่าน 1265 คน
   ว่ากันด้วยเรื่อง "โบนัส" สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนรอคอย!!!  อ่าน 1424 คน
   หัวอก"ผู้ปกครองไทย" ปีเดียวจ่ายหลายแสน "สารพัดติว-เดินสายสอบ ดันลูกเข้าม.รัฐ  อ่าน 1226 คน
   ครม.-ไฟเขียว บัตรประชาชนรุ่นใหม่สุดล้ำ กดเอทีเอ็ม-รูดปื๊ด  อ่าน 1383 คน
   ฮือฮา พบหนุ่มทำบัตรประชาชน ระบุศาสนา "วิหารแห่งเจได"  อ่าน 2086 คน
ข่าวฮิต!!! ทั้งหมด คลิก!!!
มุมแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
   ม่อนทานตะวัน ดอกคำใต้ จ.พะเยา ช่วงนี้เปิดให้ชมฟรี  อ่าน 1477 คน
   หนาวนี้ที่ "ภูน้ำฟ้า รีสอร์ท" ที่พักก่อนขึ้น "ภูกระดึง"  อ่าน 1411 คน
   ไปเที่ยวกัน!ทางเดินลอยฟ้า "Canopy walkway" เชียงใหม่นี่เอง  อ่าน 1478 คน
   แนะ 5 สถานที่ ถ้าหนาวนี้ อยากแบกเป้ ขึันดอย  อ่าน 1745 คน
   อัพเดท!! 28 ประเทศที่เดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า  อ่าน 1471 คน
   "หัวหินทีค-ถนนคนเดิน" ทริปสุดชิลล์อบอุ่นแบบกันเอง  อ่าน 1676 คน
   ในชีวิตหนึ่ง ต้องไปให้ได้สักครั้ง น้ำตกทีลอซู  อ่าน 1421 คน
   ดอยม่อนจอง อีกหนึ่งเป้าหมาย ของนักเดินป่าขาลุย  อ่าน 1618 คน
   ลำพูน เสน่ห์แห่งล้านนา เมืองต้องห้าม...พลาด  อ่าน 1658 คน
   อากาศเริ่มหนาวกันแบบนี้ เที่ยวเหนือกันเลย  อ่าน 1614 คน
มุมแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด คลิก!!!
สาระน่ารู้ กับเปิดสอบทูเดย์
   เผยคลิปเสียงลับจากภารกิจของ Apollo 10 เมื่อ 40 ปีที่แล้ว คล้ายเพลงบนดวงจันทร์!?  อ่าน 3302 คน
   แนะวิธีดูสุริยุปราคาอย่ามองด้วยตาเปล่า  อ่าน 3172 คน
   15 วิธีลดความอ้วนแบบสาวขี้เกียจ ไม่ต้องเหนื่อยอดอาหาร  อ่าน 3864 คน
   10 ผลไม้ที่ควรกินตอนเช้า เติมความเฮลธ์ตี้ให้สุขภาพดีรับวันใหม่  อ่าน 4486 คน
   ความลับของ มะนาว ที่คุณอาจไม่เคยรู้  อ่าน 3924 คน
   หมดกังวล! ได้แล้วนะ 10 โรคมะเร็งรักษาฟรี ประกันสังคมจ่ายให้  อ่าน 3676 คน
   กินแตงกวาช่วยลดน้ำหนักได้เร็วปานสายฟ้าแลบ!!  อ่าน 3806 คน
   5 วิธีดีท็อกซ์ง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้น้ำผักผลไม้  อ่าน 3670 คน
   4 สูตรดีท็อกซ์ล้างลำไส้..แบบเริ่ดๆๆ น้ำหนักลดพุงยุบ!!  อ่าน 4295 คน
   สุดยอดสมูธตี้ที่มีแคลอรี่ต่ำกว่า 250  อ่าน 3353 คน
สาระน่ารู้ทั้งหมด คลิก!!!
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526