เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
ข้อมูลการโอนย้ายสับเปลี่ยนทั้งหมด
วันที่
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
18 พ.ค. 2560   ต้องการรับโอน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 3360 0
03 พ.ค. 2560   รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 4861 0
30 เม.ย. 2560   รับโอน(ย้าย)นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 3057 0
07 มี.ค. 2560   รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 9326 0
03 มี.ค. 2560   รพ.ราชวิถีจะรับโอน ย้าย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณเกษมสันต์ 023548108ต่อ3221 2331 0
02 พ.ย. 2559   รับโอน ย้าย นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 6812 0
31 ต.ค. 2559   รับโอน ผอ.กองคลัง ระดับต้น และ นักวิชาการเงินและบัญชี 3734 0
19 ส.ค. 2559   ด่วน เทศบาลเมืองศรีราชารับโอนนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา 3179 0
02 ส.ค. 2559   รับโอนย้ายข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 15510 0
14 ก.ค. 2559   รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 10188 0
07 ก.ค. 2559   อบต.หล่อยูง จังหวัดพังงา รับโอน หลายตำแหน่ง 2978 0
04 ก.ค. 2559   รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 4886 0
19 พ.ค. 2559   รับโอนย้าย จพง.พัสดุ 4775 0
28 เม.ย. 2559   หาคนแทน 7621 0
18 เม.ย. 2559   รับโอน / ย้าย พนักงาน อปท. 3 ตำแหน่ง 7599 0
07 มี.ค. 2559   รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 13792 0
03 มี.ค. 2559   รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา และ ผู้อำนวยการกองคลัง 6281 0
16 ก.พ. 2559   รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 10620 0
15 ม.ค. 2559   ด่วน!! อบต.ต้องการรับโอน บุคลากรหรือนักทรัพยากรบุคคล 6797 0
21 ธ.ค. 2558   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.มาบตาพุด จ.ระยอง ต้องการโอนย้ายสับเปลี่ยนไป นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ติดต่อ 0863450751 2901 0
16 ธ.ค. 2558   นักวิเคราะห์ท้องถิ่น ต้องการโอนไป สพป. 5584 0
20 พ.ย. 2558   รับโอน จพง.ธุรการ 8064 0
08 ต.ค. 2558   อบต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม รับโอนย้ายนายช่างโยธา ( 2-5) 6 จำนวน 2 อัตรา 2810 0
01 ต.ค. 2558   อบต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม รับโอนย้าย นายช่างไฟฟ้า (2-5)6 จำนวน 2 อัตรา ฟรี 2637 0
28 ก.ย. 2558   รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง รับโอนย้าย นวก.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา ติดต่อได้ที่งานบุคลากร 03868444 ต่อ 1401, 1402 4070 0
15 ก.ย. 2558   รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ และ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 10326 0
10 ก.ย. 2558   รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง รับโอนย้าย จพ.พัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา ติดได้ที่ งานบุคลากร 038684444 ต่อ 1401, 1402 2517 0
10 ก.ย. 2558   รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยองรับโอนย้าย จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา 2181 0
09 ก.ย. 2558   ต้องการย้ายสับเปลี่ยน 4911 0
03 ก.ย. 2558   รับโอนย้าย เจ้าพนักงานธุรการ 2-5 6016 0
29 ส.ค. 2558   รับโอนย้าย ครูเอก คณิต อังกฤษ ภาษาไทย ปฐมวัย นาฎศิลป์ 2561 0
11 ส.ค. 2558   ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว) 3707 0
27 ก.ค. 2558   ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ 10270 0
19 ก.ค. 2558   ครูเทศบาลเมือง ชลบุรี เอกปฐมวัย ต้องการสับเปลี่ยนไป สมุทรปราการ โคราช หรือชัยภูมิ เบอร์ 0892144927 2006 0
08 ก.ค. 2558   รับย้ายรับโอนข้าราชการ 9134 0
07 ก.ค. 2558   รับโอนย้าย นักวชาการศึกษา อบต. 3470 0
07 ก.ค. 2558   รับโอนย้าย นักวิาการศึกษา 2981 0
08 พ.ค. 2558   อยากโอนย้าย หรือสับเปลี่ยน ข้าราชการพลเรือนสามัญ 10557 0
27 เม.ย. 2558   รับโอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2-4 / 5 จำนวน 1 อัตรา 4999 0
19 เม.ย. 2558   รับโอนข้าราชการมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงาน ปปง. 14013 0
07 เม.ย. 2558   โอน (ย้าย) สับเปลี่ยน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3642 0
17 มี.ค. 2558   ย้ายสับเปลี่ยน 4860 0
15 มี.ค. 2558   รับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 8521 1
05 มี.ค. 2558   อบต.พุแค จ.สระบุรี รับโอน (ย้าย) หลายอัตรา 4896 0
20 ก.พ. 2558   รับโอน จพ.การเงิน ศรีสะเกษ 2913 0
18 ก.พ. 2558   อยากโอนย้าย 4365 0
12 ก.พ. 2558   ย้ายสับเปลี่ยนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 2916 0
06 ก.พ. 2558   รับย้ายหรือโอน ข้าราชการ 9122 0
05 ก.พ. 2558   อยากโอนย้าน 3427 0
28 ม.ค. 2558   รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3846 0
23 ม.ค. 2558   รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จ.กำแพงเพชร 3081 1
12 ม.ค. 2558   รับโอนย้าน ตำแหน่ง นิติกร จ.นครปฐม 3461 0
09 ม.ค. 2558   อยากย้ายกลับบุรีรัมย์ค่ะ (นักวิชาการ ) ปฏิบัติการ 3355 0
24 ธ.ค. 2557   รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นไปแต่งตั้งเป็นพนักงานเมืองพัทยา 4925 1
02 ธ.ค. 2557   ย้ายสับเปลี่ยนจากจันทบุรีกลับอีสาน 3093 1
01 ธ.ค. 2557   รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล 4288 0
19 พ.ย. 2557   รัยโอนเจ้าหน้าที่พัสดุ 3674 1
17 พ.ย. 2557   ต้องการสับเปลี่ยน เจ้าพนง.การเงินและบัญชี โซนเหนือบน 3430 0
12 พ.ย. 2557   รับโอนย้ายสันทนาการ 3149 0
05 พ.ย. 2557   รับโอนย้าย 6080 2
13 ต.ค. 2557   รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 7245 1
13 ต.ค. 2557   รับโอนย้านครู 4082 0
08 ต.ค. 2557   ทต.อ่าวขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช รับโอน/ย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2899 0
01 ต.ค. 2557   อบต.บางแก้ว จ.เพชรบุรี รับโอน(ย้าย) นักวิชาการศึกษา 3-5/6 ว ด่วน 2761 0
18 ก.ย. 2557   รับ โอนย้าย ผอ กองคลัง 7 3786 0
15 ก.ย. 2557   อยากโอนย้าย 4566 1
14 ก.ย. 2557   อยากโอนกลับตรัง 3085 0
02 ก.ย. 2557   อบต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษาด่วน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 3441 1
26 ส.ค. 2557   ต้องการโอนกลับภูมิลำเนา 5043 0
28 ก.ค. 2557   ต้องการสับเปลี่ยนตำแหน่ง 6779 2
22 ก.ค. 2557   รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ด่วนที่สุด) 10093 3
21 ก.ค. 2557   รับโอนหรือสอบเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา 7 4071 0
13 ก.ค. 2557   อยากย้ายกลับราชบุรี 4135 1
02 ก.ค. 2557   รับโอนย้าย นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว 7540 0
20 มิ.ย. 2557   โอน-ย้าย ธุรการ 7836 9
05 มิ.ย. 2557   จพ.ธุรการ ต้องการย้ายไปอิสานล่าง ตะวันออก 5020 5
22 พ.ค. 2557   รับโอนย้าย 10863 1
19 พ.ค. 2557   รับโอน จพง.ธุรการ 9147 3
16 พ.ค. 2557   ต้องการโอน/ย้าย 7043 3
29 เม.ย. 2557   จพ.ธุรการ 5884 0
17 เม.ย. 2557   จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน ต้องการย้ายกลับลพบุรี 5592 5
03 เม.ย. 2557   รับโอนย้านครู 6414 2
26 มี.ค. 2557   อบต.พนมไพร รับโอน(ย้าย)ด่วน 7479 2
21 มี.ค. 2557   ประกสศผลสอบสรรพากร 5999 0
21 มี.ค. 2557   ประกาศผลสอบกรมสรรพากร 5226 0
20 มี.ค. 2557   รับโอน(ย้าย) ครูศิลปะ พิจารณาพิเศษ(ชาย) 3484 0
18 มี.ค. 2557   จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อยากย้ายกลับชัยภูมิ 4135 0
12 มี.ค. 2557   รับโอน/ย้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ สนง.เกษตรและสหกรณืจังหวัดสมุทรสงคราม 7784 1
12 มี.ค. 2557   รับโอน(ย้าย) หลายตำแหน่ง 12397 1
12 มี.ค. 2557   รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 7042 1
05 มี.ค. 2557   ครูธุรกิจต้องการย้ายหรือสับเปลี่ยนไปเหนือ 3322 0
04 มี.ค. 2557   อยากสับเปลี่ยนโอน ย้าย จาก กทม. ไปชลบุรี 4493 7
25 ก.พ. 2557   รับโอนย้าย จพง.พัสดุ จ.มหาสารคาม 4712 5
18 ก.พ. 2557   สับเปลี่ยนธุรการ 6119 1
18 ก.พ. 2557   สับเปลี่ยน จพง.ธุรการอีสานล่าง-ส่วนกลาง กทม 4535 1
06 ก.พ. 2557   รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ อบต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 4168 0
03 ก.พ. 2557   ต้องการย้ายไปอิสาน 4874 3
03 ก.พ. 2557   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ต้องการย้ายด่วน 6549 0
29 ม.ค. 2557   อบต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บและ นวก.พัสดุครับ 3853 0
28 ม.ค. 2557   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 7379 1
20 ม.ค. 2557   ข้าราชการพลเรือนต้องการย้าย/โอนย้าย 10193 0
17 ม.ค. 2557   เจ้าพนักงานพัสดุว่างคับ (อยู่ใกล้ในเมือง) 5139 1
16 ม.ค. 2557   ต้องการย้ายกลับศรีสะเกษ,อุบล,สุรินทร์ช่างโยธา3การประปาส่วนภูมิภาคเขต1ชลบุรี 3509 0
13 ม.ค. 2557   ครูชลบุรีอยากย้ายกลับบ้านกาฬสินธุ์ 3264 1
06 ม.ค. 2557   ครูเอกธุรกิจ อยากย้ายกลับเหนือ 3048 0
05 ม.ค. 2557   ต้องการย้ายกลับอีสาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (จบเอกไฟฟ้า) กลับอุบลยิ่งดี 3451 2
04 ม.ค. 2557   เป็นทหารคับ ต้องการโอนย้าย หรือสับเปลี่ยนกลับราชบุรี 3964 1
03 ม.ค. 2557   ต้องการย้ายกลับบ้าน.....ติดต่อ 081-3678775 4763 0
23 ธ.ค. 2556   ต้องการย้ายกลับภาคอีสานครับตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฎิบัติงาน กลับอุบลยิ่งดีครับ 3451 0
19 ธ.ค. 2556   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีท่านใดสนใจย้ายมา จังหวัดปราจีนบุรี 3767 0
15 ธ.ค. 2556   อยากโอนย้ายกลับอิสาน 4605 0
14 ธ.ค. 2556   อยากย้ายกลับบ้านคะ 4380 0
11 ธ.ค. 2556   ที่ไหนรับโอนเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยงานไหนก็ได้ค่ะ 6165 4
11 ธ.ค. 2556   ที่ไหนรับโอนเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4731 0
09 ธ.ค. 2556   หัวหน้าสำนักปลัดอบต.ระดับ6ในจังหวัดปราจีนบุรีมีตำแหน่งว่างไหม 3510 0
29 พ.ย. 2556   รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง 7679 2
25 พ.ย. 2556   มีที่ไหนเปิดสอบหัวหน้าฝ่ายไหมอะ 4347 1
25 พ.ย. 2556   ธุรการจากยโสธรไปเลยหรือหนองบัวลำภู 3815 4
21 พ.ย. 2556   ต้องย้ายหรือโอนด่วน 5912 1
20 พ.ย. 2556   ต้องการย้ายจากปราจีนบุรี ไป พิษณุโลก 3784 2
19 พ.ย. 2556   อยู่ร้อยเอ็ดต้องการโอนย้ายไปปราจีนบุรีค่ะ 4365 3
13 พ.ย. 2556   หัวหน้าสำนักปลัด 6 อยากย้ายมาจังหวัดปราจีนบุรี 3512 0
12 พ.ย. 2556   โอน(ย้าย)ธุรการ และนักพัฒนาชุมชน 6946 3
07 พ.ย. 2556   ย้ายสับเปลี่ยน จาก อ.ชุมพวง จ.โคราช ไป อุดร หนองคาย หนองบัว เลย 4258 0
04 พ.ย. 2556   โอนย้ายไปปราจีนบุรี 4363 13
31 ต.ค. 2556   เจ้าหน้าที่ธุรการ จังหวัดภูเก็ต ต้องการหาคนแทน 4323 0
30 ต.ค. 2556   หัวหน้าสำนักปลัดอบต. ระดับ6 อยากย้าย 4664 0
30 ต.ค. 2556   พัสดุอยากย้าย 4734 8
30 ต.ค. 2556   ต้องการโอนย้าย 5407 0
22 ต.ค. 2556   ต้องการรับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 6496 4
20 ต.ค. 2556   ครูเอกธุรกิจ ต้องการย้ายโอนสับเปลี่ยนกลับเหนือ 3732 0
14 ต.ค. 2556   สอบถามตำแหน่งว่างเพื่อขอโอนย้าย 8176 8
10 ต.ค. 2556   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ต้องการย้ายจากส่วนกลาง โคราช สระบุรี นครนายก ปราจีน เพชรบูรณ์ 4777 2
09 ต.ค. 2556   รับโอนธุรการ 1 ตำแหน่ง ประจำ จ.นครนายก ติดต่อด่วน!! 4667 1
02 ต.ค. 2556   เทศบาลเมืองชลบุรีรับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 ด่วน 4018 1
01 ต.ค. 2556   ที่ไหนรับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัดอบต.6ในจังหวัดปราจีนบุรีบ้าง 3607 0
09 ก.ย. 2556   ย้ายจากจังหวัดปราจีนไปแถวอีสาน 5111 7
09 ก.ย. 2556   ย้ายจากจังหวัดปราจีนไปแถวอีสาน 3782 4
08 ก.ย. 2556   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานต้องการย้ายไปส่วนราชการจังหวัดปราจีนบุรี 4271 2
04 ก.ย. 2556   เจ้าพนักงานปฏิบัติงานต้องการย้ายจากกทม.ไปปราจีนบุรี 4116 4