เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
ข้อมูลการโอนย้ายสับเปลี่ยนทั้งหมด
วันที่
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
19 เม.ย. 2561   รับโอนย้าย 98 0
17 เม.ย. 2561   รับโอน 106 0
07 มี.ค. 2561   รับโอนครูเอกปฐมวัย 353 0
18 พ.ค. 2560   ต้องการรับโอน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 5698 0
03 พ.ค. 2560   รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 7817 0
30 เม.ย. 2560   รับโอน(ย้าย)นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 5267 0
07 มี.ค. 2560   รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 12340 0
03 มี.ค. 2560   รพ.ราชวิถีจะรับโอน ย้าย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณเกษมสันต์ 023548108ต่อ3221 3786 0
02 พ.ย. 2559   รับโอน ย้าย นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 8371 0
31 ต.ค. 2559   รับโอน ผอ.กองคลัง ระดับต้น และ นักวิชาการเงินและบัญชี 5163 0
19 ส.ค. 2559   ด่วน เทศบาลเมืองศรีราชารับโอนนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา 4401 0
02 ส.ค. 2559   รับโอนย้ายข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 17740 0
14 ก.ค. 2559   รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 11660 0
07 ก.ค. 2559   อบต.หล่อยูง จังหวัดพังงา รับโอน หลายตำแหน่ง 4177 0
04 ก.ค. 2559   รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 6063 0
19 พ.ค. 2559   รับโอนย้าย จพง.พัสดุ 5997 0
28 เม.ย. 2559   หาคนแทน 8853 0
18 เม.ย. 2559   รับโอน / ย้าย พนักงาน อปท. 3 ตำแหน่ง 8827 0
07 มี.ค. 2559   รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 15078 0
03 มี.ค. 2559   รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา และ ผู้อำนวยการกองคลัง 7523 0
16 ก.พ. 2559   รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 11829 0
15 ม.ค. 2559   ด่วน!! อบต.ต้องการรับโอน บุคลากรหรือนักทรัพยากรบุคคล 8090 0
21 ธ.ค. 2558   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.มาบตาพุด จ.ระยอง ต้องการโอนย้ายสับเปลี่ยนไป นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ติดต่อ 0863450751 3917 0
16 ธ.ค. 2558   นักวิเคราะห์ท้องถิ่น ต้องการโอนไป สพป. 6941 0
20 พ.ย. 2558   รับโอน จพง.ธุรการ 9473 0
08 ต.ค. 2558   อบต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม รับโอนย้ายนายช่างโยธา ( 2-5) 6 จำนวน 2 อัตรา 3050 0
01 ต.ค. 2558   อบต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม รับโอนย้าย นายช่างไฟฟ้า (2-5)6 จำนวน 2 อัตรา ฟรี 2858 0
28 ก.ย. 2558   รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง รับโอนย้าย นวก.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา ติดต่อได้ที่งานบุคลากร 03868444 ต่อ 1401, 1402 4485 0
15 ก.ย. 2558   รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ และ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 10753 0
10 ก.ย. 2558   รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง รับโอนย้าย จพ.พัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา ติดได้ที่ งานบุคลากร 038684444 ต่อ 1401, 1402 2733 0
10 ก.ย. 2558   รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยองรับโอนย้าย จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา 2394 0
09 ก.ย. 2558   ต้องการย้ายสับเปลี่ยน 5200 0
03 ก.ย. 2558   รับโอนย้าย เจ้าพนักงานธุรการ 2-5 6347 0
29 ส.ค. 2558   รับโอนย้าย ครูเอก คณิต อังกฤษ ภาษาไทย ปฐมวัย นาฎศิลป์ 2924 0
11 ส.ค. 2558   ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว) 4061 0
27 ก.ค. 2558   ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ 10681 0
19 ก.ค. 2558   ครูเทศบาลเมือง ชลบุรี เอกปฐมวัย ต้องการสับเปลี่ยนไป สมุทรปราการ โคราช หรือชัยภูมิ เบอร์ 0892144927 2288 0
08 ก.ค. 2558   รับย้ายรับโอนข้าราชการ 9529 0
07 ก.ค. 2558   รับโอนย้าย นักวชาการศึกษา อบต. 3833 0
07 ก.ค. 2558   รับโอนย้าย นักวิาการศึกษา 3298 0
08 พ.ค. 2558   อยากโอนย้าย หรือสับเปลี่ยน ข้าราชการพลเรือนสามัญ 10986 0
27 เม.ย. 2558   รับโอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2-4 / 5 จำนวน 1 อัตรา 5291 0
19 เม.ย. 2558   รับโอนข้าราชการมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงาน ปปง. 14539 0
07 เม.ย. 2558   โอน (ย้าย) สับเปลี่ยน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3956 0
17 มี.ค. 2558   ย้ายสับเปลี่ยน 5127 0
15 มี.ค. 2558   รับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 9232 1
05 มี.ค. 2558   อบต.พุแค จ.สระบุรี รับโอน (ย้าย) หลายอัตรา 5212 0
20 ก.พ. 2558   รับโอน จพ.การเงิน ศรีสะเกษ 3178 0
18 ก.พ. 2558   อยากโอนย้าย 4613 0
12 ก.พ. 2558   ย้ายสับเปลี่ยนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3198 0
06 ก.พ. 2558   รับย้ายหรือโอน ข้าราชการ 9397 0
05 ก.พ. 2558   อยากโอนย้าน 3646 0
28 ม.ค. 2558   รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4064 0
23 ม.ค. 2558   รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จ.กำแพงเพชร 3270 1
12 ม.ค. 2558   รับโอนย้าน ตำแหน่ง นิติกร จ.นครปฐม 3727 0
09 ม.ค. 2558   อยากย้ายกลับบุรีรัมย์ค่ะ (นักวิชาการ ) ปฏิบัติการ 3549 0
24 ธ.ค. 2557   รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นไปแต่งตั้งเป็นพนักงานเมืองพัทยา 5119 1
02 ธ.ค. 2557   ย้ายสับเปลี่ยนจากจันทบุรีกลับอีสาน 3279 1
01 ธ.ค. 2557   รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล 4526 0
19 พ.ย. 2557   รัยโอนเจ้าหน้าที่พัสดุ 3873 1
17 พ.ย. 2557   ต้องการสับเปลี่ยน เจ้าพนง.การเงินและบัญชี โซนเหนือบน 3634 0
12 พ.ย. 2557   รับโอนย้ายสันทนาการ 3431 0
05 พ.ย. 2557   รับโอนย้าย 6342 2
13 ต.ค. 2557   รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 7525 1
13 ต.ค. 2557   รับโอนย้านครู 4344 0
08 ต.ค. 2557   ทต.อ่าวขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช รับโอน/ย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3187 0
01 ต.ค. 2557   อบต.บางแก้ว จ.เพชรบุรี รับโอน(ย้าย) นักวิชาการศึกษา 3-5/6 ว ด่วน 3004 0
18 ก.ย. 2557   รับ โอนย้าย ผอ กองคลัง 7 4044 0
15 ก.ย. 2557   อยากโอนย้าย 4819 1
14 ก.ย. 2557   อยากโอนกลับตรัง 3329 0
02 ก.ย. 2557   อบต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษาด่วน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 3703 1
26 ส.ค. 2557   ต้องการโอนกลับภูมิลำเนา 5305 0
28 ก.ค. 2557   ต้องการสับเปลี่ยนตำแหน่ง 7046 2
22 ก.ค. 2557   รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ด่วนที่สุด) 10399 3
21 ก.ค. 2557   รับโอนหรือสอบเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา 7 4359 0
13 ก.ค. 2557   อยากย้ายกลับราชบุรี 4394 1
02 ก.ค. 2557   รับโอนย้าย นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว 7800 0
20 มิ.ย. 2557   โอน-ย้าย ธุรการ 8143 9
05 มิ.ย. 2557   จพ.ธุรการ ต้องการย้ายไปอิสานล่าง ตะวันออก 5358 5
22 พ.ค. 2557   รับโอนย้าย 11162 1
19 พ.ค. 2557   รับโอน จพง.ธุรการ 9450 3
16 พ.ค. 2557   ต้องการโอน/ย้าย 7235 3
29 เม.ย. 2557   จพ.ธุรการ 6099 0
17 เม.ย. 2557   จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน ต้องการย้ายกลับลพบุรี 5802 5
03 เม.ย. 2557   รับโอนย้านครู 6607 2
26 มี.ค. 2557   อบต.พนมไพร รับโอน(ย้าย)ด่วน 7688 2
21 มี.ค. 2557   ประกสศผลสอบสรรพากร 6199 0
21 มี.ค. 2557   ประกาศผลสอบกรมสรรพากร 5428 0
20 มี.ค. 2557   รับโอน(ย้าย) ครูศิลปะ พิจารณาพิเศษ(ชาย) 3713 0
18 มี.ค. 2557   จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อยากย้ายกลับชัยภูมิ 4328 0
12 มี.ค. 2557   รับโอน/ย้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ สนง.เกษตรและสหกรณืจังหวัดสมุทรสงคราม 8100 1
12 มี.ค. 2557   รับโอน(ย้าย) หลายตำแหน่ง 12706 1
12 มี.ค. 2557   รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 7283 1
05 มี.ค. 2557   ครูธุรกิจต้องการย้ายหรือสับเปลี่ยนไปเหนือ 3630 0
04 มี.ค. 2557   อยากสับเปลี่ยนโอน ย้าย จาก กทม. ไปชลบุรี 4835 7
25 ก.พ. 2557   รับโอนย้าย จพง.พัสดุ จ.มหาสารคาม 5024 5
18 ก.พ. 2557   สับเปลี่ยนธุรการ 6398 1
18 ก.พ. 2557   สับเปลี่ยน จพง.ธุรการอีสานล่าง-ส่วนกลาง กทม 4794 1
06 ก.พ. 2557   รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ อบต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 4483 0
03 ก.พ. 2557   ต้องการย้ายไปอิสาน 5129 3
03 ก.พ. 2557   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ต้องการย้ายด่วน 6821 0
29 ม.ค. 2557   อบต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บและ นวก.พัสดุครับ 4078 0
28 ม.ค. 2557   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 7577 1
20 ม.ค. 2557   ข้าราชการพลเรือนต้องการย้าย/โอนย้าย 10409 0
17 ม.ค. 2557   เจ้าพนักงานพัสดุว่างคับ (อยู่ใกล้ในเมือง) 5341 1
16 ม.ค. 2557   ต้องการย้ายกลับศรีสะเกษ,อุบล,สุรินทร์ช่างโยธา3การประปาส่วนภูมิภาคเขต1ชลบุรี 3696 0
13 ม.ค. 2557   ครูชลบุรีอยากย้ายกลับบ้านกาฬสินธุ์ 3434 1
06 ม.ค. 2557   ครูเอกธุรกิจ อยากย้ายกลับเหนือ 3237 0
05 ม.ค. 2557   ต้องการย้ายกลับอีสาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (จบเอกไฟฟ้า) กลับอุบลยิ่งดี 3638 2
04 ม.ค. 2557   เป็นทหารคับ ต้องการโอนย้าย หรือสับเปลี่ยนกลับราชบุรี 4168 1
03 ม.ค. 2557   ต้องการย้ายกลับบ้าน.....ติดต่อ 081-3678775 4972 0
23 ธ.ค. 2556   ต้องการย้ายกลับภาคอีสานครับตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฎิบัติงาน กลับอุบลยิ่งดีครับ 3713 0
19 ธ.ค. 2556   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีท่านใดสนใจย้ายมา จังหวัดปราจีนบุรี 3989 0
15 ธ.ค. 2556   อยากโอนย้ายกลับอิสาน 4867 0
14 ธ.ค. 2556   อยากย้ายกลับบ้านคะ 4636 0
11 ธ.ค. 2556   ที่ไหนรับโอนเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยงานไหนก็ได้ค่ะ 6456 4
11 ธ.ค. 2556   ที่ไหนรับโอนเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4987 0
09 ธ.ค. 2556   หัวหน้าสำนักปลัดอบต.ระดับ6ในจังหวัดปราจีนบุรีมีตำแหน่งว่างไหม 3772 0
29 พ.ย. 2556   รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง 7970 2
25 พ.ย. 2556   มีที่ไหนเปิดสอบหัวหน้าฝ่ายไหมอะ 4587 1
25 พ.ย. 2556   ธุรการจากยโสธรไปเลยหรือหนองบัวลำภู 4065 4
21 พ.ย. 2556   ต้องย้ายหรือโอนด่วน 6210 1
20 พ.ย. 2556   ต้องการย้ายจากปราจีนบุรี ไป พิษณุโลก 4083 2
19 พ.ย. 2556   อยู่ร้อยเอ็ดต้องการโอนย้ายไปปราจีนบุรีค่ะ 4627 3
13 พ.ย. 2556   หัวหน้าสำนักปลัด 6 อยากย้ายมาจังหวัดปราจีนบุรี 3808 0
12 พ.ย. 2556   โอน(ย้าย)ธุรการ และนักพัฒนาชุมชน 7280 3
07 พ.ย. 2556   ย้ายสับเปลี่ยน จาก อ.ชุมพวง จ.โคราช ไป อุดร หนองคาย หนองบัว เลย 4536 0
04 พ.ย. 2556   โอนย้ายไปปราจีนบุรี 4689 13
31 ต.ค. 2556   เจ้าหน้าที่ธุรการ จังหวัดภูเก็ต ต้องการหาคนแทน 4597 0
30 ต.ค. 2556   หัวหน้าสำนักปลัดอบต. ระดับ6 อยากย้าย 4987 0
30 ต.ค. 2556   พัสดุอยากย้าย 4941 8
30 ต.ค. 2556   ต้องการโอนย้าย 5583 0
22 ต.ค. 2556   ต้องการรับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 6698 4
20 ต.ค. 2556   ครูเอกธุรกิจ ต้องการย้ายโอนสับเปลี่ยนกลับเหนือ 3965 0
14 ต.ค. 2556   สอบถามตำแหน่งว่างเพื่อขอโอนย้าย 8434 8
10 ต.ค. 2556   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ต้องการย้ายจากส่วนกลาง โคราช สระบุรี นครนายก ปราจีน เพชรบูรณ์ 4990 2
09 ต.ค. 2556   รับโอนธุรการ 1 ตำแหน่ง ประจำ จ.นครนายก ติดต่อด่วน!! 4930 1
02 ต.ค. 2556   เทศบาลเมืองชลบุรีรับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 ด่วน 4205 1
01 ต.ค. 2556   ที่ไหนรับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัดอบต.6ในจังหวัดปราจีนบุรีบ้าง 3790 0
09 ก.ย. 2556   ย้ายจากจังหวัดปราจีนไปแถวอีสาน 5288 7