เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา |  ดูดวงฟรี | 
ข้อมูลการโอนย้ายสับเปลี่ยนทั้งหมด
วันที่
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
08 ม.ค. 2562   โอนย้ายสับเปลี่ยน 2187 0
02 ม.ค. 2562   รับโอนย้านเจ้าพนักงานพัสดุ 809 0
04 ธ.ค. 2561   โอนย้าย 1702 0
30 พ.ย. 2561   โอนย้าย 927 0
16 พ.ย. 2561   รับโอนย้าย 1529 0
26 ก.ย. 2561   รับโอนย้าย 2560 0
26 ก.ย. 2561   รับโอนย้าย 1742 0
26 ก.ย. 2561   ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 1347 0
25 ก.ย. 2561   ย้ายสับเปลี่ยน 1375 0
14 ก.ย. 2561   เทศบาลเมืองศรีราชา 955 0
29 ก.ค. 2561   ด่วน 1383 0
22 ก.ค. 2561   รับโอนครูเอกปฐมวัย 786 0
05 ก.ค. 2561   e 794 0
05 ก.ค. 2561   e 619 0
29 มิ.ย. 2561   จพง.ธุรการ 1853 0
29 มิ.ย. 2561   จพง.ธุรการ 828 0
29 มิ.ย. 2561   จพง.ธุรการ 697 0
29 มิ.ย. 2561   จพง.ธุรการ 730 0
21 มิ.ย. 2561   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.สินปุน จ.สุราษฎร์ธานี 972 0
13 มิ.ย. 2561   โอนย้ายข้าราชการ 2048 0
08 มิ.ย. 2561   รับโอน 1303 0
08 มิ.ย. 2561   รับโอนย้าย/สับเปลี่ยน 1318 0
06 พ.ค. 2561   ย้ายสับเปลี่ยน 1779 0
04 พ.ค. 2561   รับโอน 1283 0
19 เม.ย. 2561   รับโอนย้าย 1501 0
17 เม.ย. 2561   รับโอน 1250 0
07 มี.ค. 2561   รับโอนครูเอกปฐมวัย 1233 0
18 พ.ค. 2560   ต้องการรับโอน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 6708 0
03 พ.ค. 2560   รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 8972 0
30 เม.ย. 2560   รับโอน(ย้าย)นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 6578 0
07 มี.ค. 2560   รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 13567 0
03 มี.ค. 2560   รพ.ราชวิถีจะรับโอน ย้าย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณเกษมสันต์ 023548108ต่อ3221 4708 0
02 พ.ย. 2559   รับโอน ย้าย นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 9223 0
31 ต.ค. 2559   รับโอน ผอ.กองคลัง ระดับต้น และ นักวิชาการเงินและบัญชี 6044 0
19 ส.ค. 2559   ด่วน เทศบาลเมืองศรีราชารับโอนนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา 5104 0
02 ส.ค. 2559   รับโอนย้ายข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 18925 0
14 ก.ค. 2559   รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 12575 0
07 ก.ค. 2559   อบต.หล่อยูง จังหวัดพังงา รับโอน หลายตำแหน่ง 4929 0
04 ก.ค. 2559   รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 6713 0
19 พ.ค. 2559   รับโอนย้าย จพง.พัสดุ 6712 0
28 เม.ย. 2559   หาคนแทน 9557 0
18 เม.ย. 2559   รับโอน / ย้าย พนักงาน อปท. 3 ตำแหน่ง 9464 0
07 มี.ค. 2559   รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 15804 0
03 มี.ค. 2559   รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา และ ผู้อำนวยการกองคลัง 8250 0
16 ก.พ. 2559   รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 12381 0
15 ม.ค. 2559   ด่วน!! อบต.ต้องการรับโอน บุคลากรหรือนักทรัพยากรบุคคล 8616 0
21 ธ.ค. 2558   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.มาบตาพุด จ.ระยอง ต้องการโอนย้ายสับเปลี่ยนไป นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ติดต่อ 0863450751 4375 0
16 ธ.ค. 2558   นักวิเคราะห์ท้องถิ่น ต้องการโอนไป สพป. 7444 0
20 พ.ย. 2558   รับโอน จพง.ธุรการ 10033 0
08 ต.ค. 2558   อบต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม รับโอนย้ายนายช่างโยธา ( 2-5) 6 จำนวน 2 อัตรา 3401 0
01 ต.ค. 2558   อบต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม รับโอนย้าย นายช่างไฟฟ้า (2-5)6 จำนวน 2 อัตรา ฟรี 3235 0
28 ก.ย. 2558   รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง รับโอนย้าย นวก.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา ติดต่อได้ที่งานบุคลากร 03868444 ต่อ 1401, 1402 5133 0
15 ก.ย. 2558   รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ และ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 11471 0
10 ก.ย. 2558   รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง รับโอนย้าย จพ.พัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา ติดได้ที่ งานบุคลากร 038684444 ต่อ 1401, 1402 3109 0
10 ก.ย. 2558   รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยองรับโอนย้าย จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา 2722 0
09 ก.ย. 2558   ต้องการย้ายสับเปลี่ยน 5586 0
03 ก.ย. 2558   รับโอนย้าย เจ้าพนักงานธุรการ 2-5 6763 0
29 ส.ค. 2558   รับโอนย้าย ครูเอก คณิต อังกฤษ ภาษาไทย ปฐมวัย นาฎศิลป์ 3296 0
11 ส.ค. 2558   ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว) 4581 0
27 ก.ค. 2558   ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ 11090 0
19 ก.ค. 2558   ครูเทศบาลเมือง ชลบุรี เอกปฐมวัย ต้องการสับเปลี่ยนไป สมุทรปราการ โคราช หรือชัยภูมิ เบอร์ 0892144927 2622 0
08 ก.ค. 2558   รับย้ายรับโอนข้าราชการ 9948 0
07 ก.ค. 2558   รับโอนย้าย นักวชาการศึกษา อบต. 4216 0
07 ก.ค. 2558   รับโอนย้าย นักวิาการศึกษา 3646 0
08 พ.ค. 2558   อยากโอนย้าย หรือสับเปลี่ยน ข้าราชการพลเรือนสามัญ 11522 0
27 เม.ย. 2558   รับโอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2-4 / 5 จำนวน 1 อัตรา 5625 0
19 เม.ย. 2558   รับโอนข้าราชการมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงาน ปปง. 15078 0
07 เม.ย. 2558   โอน (ย้าย) สับเปลี่ยน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4421 0
17 มี.ค. 2558   ย้ายสับเปลี่ยน 5463 0
15 มี.ค. 2558   รับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 9964 1
05 มี.ค. 2558   อบต.พุแค จ.สระบุรี รับโอน (ย้าย) หลายอัตรา 5615 0
20 ก.พ. 2558   รับโอน จพ.การเงิน ศรีสะเกษ 3580 0
18 ก.พ. 2558   อยากโอนย้าย 4930 0
12 ก.พ. 2558   ย้ายสับเปลี่ยนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3552 0
06 ก.พ. 2558   รับย้ายหรือโอน ข้าราชการ 9748 0
05 ก.พ. 2558   อยากโอนย้าน 4042 0
28 ม.ค. 2558   รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4440 0
23 ม.ค. 2558   รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จ.กำแพงเพชร 3612 1
12 ม.ค. 2558   รับโอนย้าน ตำแหน่ง นิติกร จ.นครปฐม 4140 0
09 ม.ค. 2558   อยากย้ายกลับบุรีรัมย์ค่ะ (นักวิชาการ ) ปฏิบัติการ 3882 0
24 ธ.ค. 2557   รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นไปแต่งตั้งเป็นพนักงานเมืองพัทยา 5517 1
02 ธ.ค. 2557   ย้ายสับเปลี่ยนจากจันทบุรีกลับอีสาน 3647 1
01 ธ.ค. 2557   รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล 4910 0
19 พ.ย. 2557   รัยโอนเจ้าหน้าที่พัสดุ 4195 1
17 พ.ย. 2557   ต้องการสับเปลี่ยน เจ้าพนง.การเงินและบัญชี โซนเหนือบน 3968 0
12 พ.ย. 2557   รับโอนย้ายสันทนาการ 3792 0
05 พ.ย. 2557   รับโอนย้าย 6662 2
13 ต.ค. 2557   รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 7895 1
13 ต.ค. 2557   รับโอนย้านครู 4717 0
08 ต.ค. 2557   ทต.อ่าวขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช รับโอน/ย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3593 0
01 ต.ค. 2557   อบต.บางแก้ว จ.เพชรบุรี รับโอน(ย้าย) นักวิชาการศึกษา 3-5/6 ว ด่วน 3304 0
18 ก.ย. 2557   รับ โอนย้าย ผอ กองคลัง 7 4370 0
15 ก.ย. 2557   อยากโอนย้าย 5124 1
14 ก.ย. 2557   อยากโอนกลับตรัง 3628 0
02 ก.ย. 2557   อบต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษาด่วน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 4074 1
26 ส.ค. 2557   ต้องการโอนกลับภูมิลำเนา 5669 0
28 ก.ค. 2557   ต้องการสับเปลี่ยนตำแหน่ง 7386 2
22 ก.ค. 2557   รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ด่วนที่สุด) 10748 3
21 ก.ค. 2557   รับโอนหรือสอบเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา 7 4688 0
13 ก.ค. 2557   อยากย้ายกลับราชบุรี 4731 1
02 ก.ค. 2557   รับโอนย้าย นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว 8136 0
20 มิ.ย. 2557   โอน-ย้าย ธุรการ 8496 9
05 มิ.ย. 2557   จพ.ธุรการ ต้องการย้ายไปอิสานล่าง ตะวันออก 5705 5
22 พ.ค. 2557   รับโอนย้าย 11489 1
19 พ.ค. 2557   รับโอน จพง.ธุรการ 9789 3
16 พ.ค. 2557   ต้องการโอน/ย้าย 7590 3
29 เม.ย. 2557   จพ.ธุรการ 6418 0
17 เม.ย. 2557   จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน ต้องการย้ายกลับลพบุรี 6199 5
03 เม.ย. 2557   รับโอนย้านครู 6916 2
26 มี.ค. 2557   อบต.พนมไพร รับโอน(ย้าย)ด่วน 8071 2
21 มี.ค. 2557   ประกสศผลสอบสรรพากร 6561 0
21 มี.ค. 2557   ประกาศผลสอบกรมสรรพากร 5802 0
20 มี.ค. 2557   รับโอน(ย้าย) ครูศิลปะ พิจารณาพิเศษ(ชาย) 4032 0
18 มี.ค. 2557   จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อยากย้ายกลับชัยภูมิ 4668 0
12 มี.ค. 2557   รับโอน/ย้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ สนง.เกษตรและสหกรณืจังหวัดสมุทรสงคราม 8527 1
12 มี.ค. 2557   รับโอน(ย้าย) หลายตำแหน่ง 13087 1
12 มี.ค. 2557   รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 7645 1
05 มี.ค. 2557   ครูธุรกิจต้องการย้ายหรือสับเปลี่ยนไปเหนือ 3951 0
04 มี.ค. 2557   อยากสับเปลี่ยนโอน ย้าย จาก กทม. ไปชลบุรี 5277 7
25 ก.พ. 2557   รับโอนย้าย จพง.พัสดุ จ.มหาสารคาม 5420 5
18 ก.พ. 2557   สับเปลี่ยนธุรการ 6703 1
18 ก.พ. 2557   สับเปลี่ยน จพง.ธุรการอีสานล่าง-ส่วนกลาง กทม 5105 1
06 ก.พ. 2557   รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ อบต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 4921 0
03 ก.พ. 2557   ต้องการย้ายไปอิสาน 5429 3
03 ก.พ. 2557   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ต้องการย้ายด่วน 7157 0
29 ม.ค. 2557   อบต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บและ นวก.พัสดุครับ 4426 0
28 ม.ค. 2557   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 7953 1
20 ม.ค. 2557   ข้าราชการพลเรือนต้องการย้าย/โอนย้าย 10721 0
17 ม.ค. 2557   เจ้าพนักงานพัสดุว่างคับ (อยู่ใกล้ในเมือง) 5835 1
16 ม.ค. 2557   ต้องการย้ายกลับศรีสะเกษ,อุบล,สุรินทร์ช่างโยธา3การประปาส่วนภูมิภาคเขต1ชลบุรี 4041 0
13 ม.ค. 2557   ครูชลบุรีอยากย้ายกลับบ้านกาฬสินธุ์ 3751 1
06 ม.ค. 2557   ครูเอกธุรกิจ อยากย้ายกลับเหนือ 3589 0
05 ม.ค. 2557   ต้องการย้ายกลับอีสาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (จบเอกไฟฟ้า) กลับอุบลยิ่งดี 3951 2
04 ม.ค. 2557   เป็นทหารคับ ต้องการโอนย้าย หรือสับเปลี่ยนกลับราชบุรี 4674 1
03 ม.ค. 2557   ต้องการย้ายกลับบ้าน.....ติดต่อ 081-3678775 5304 0
23 ธ.ค. 2556   ต้องการย้ายกลับภาคอีสานครับตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฎิบัติงาน กลับอุบลยิ่งดีครับ 4059 0
19 ธ.ค. 2556   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีท่านใดสนใจย้ายมา จังหวัดปราจีนบุรี 4320 0
15 ธ.ค. 2556   อยากโอนย้ายกลับอิสาน 5219 0
14 ธ.ค. 2556   อยากย้ายกลับบ้านคะ 4928 0
11 ธ.ค. 2556   ที่ไหนรับโอนเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยงานไหนก็ได้ค่ะ 6889 4