เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
ข้อมูลการโอนย้ายสับเปลี่ยนทั้งหมด
วันที่
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
18 พ.ค. 2560   ต้องการรับโอน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 4881 0
03 พ.ค. 2560   รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 6899 0
30 เม.ย. 2560   รับโอน(ย้าย)นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 4447 0
07 มี.ค. 2560   รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 11391 0
03 มี.ค. 2560   รพ.ราชวิถีจะรับโอน ย้าย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณเกษมสันต์ 023548108ต่อ3221 3115 0
02 พ.ย. 2559   รับโอน ย้าย นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 7713 0
31 ต.ค. 2559   รับโอน ผอ.กองคลัง ระดับต้น และ นักวิชาการเงินและบัญชี 4542 0
19 ส.ค. 2559   ด่วน เทศบาลเมืองศรีราชารับโอนนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา 3812 0
02 ส.ค. 2559   รับโอนย้ายข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 16888 0
14 ก.ค. 2559   รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 10999 0
07 ก.ค. 2559   อบต.หล่อยูง จังหวัดพังงา รับโอน หลายตำแหน่ง 3606 0
04 ก.ค. 2559   รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 5517 0
19 พ.ค. 2559   รับโอนย้าย จพง.พัสดุ 5431 0
28 เม.ย. 2559   หาคนแทน 8306 0
18 เม.ย. 2559   รับโอน / ย้าย พนักงาน อปท. 3 ตำแหน่ง 8261 0
07 มี.ค. 2559   รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 14496 0
03 มี.ค. 2559   รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา และ ผู้อำนวยการกองคลัง 6969 0
16 ก.พ. 2559   รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 11261 0
15 ม.ค. 2559   ด่วน!! อบต.ต้องการรับโอน บุคลากรหรือนักทรัพยากรบุคคล 7472 0
21 ธ.ค. 2558   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.มาบตาพุด จ.ระยอง ต้องการโอนย้ายสับเปลี่ยนไป นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ติดต่อ 0863450751 3434 0
16 ธ.ค. 2558   นักวิเคราะห์ท้องถิ่น ต้องการโอนไป สพป. 6343 0
20 พ.ย. 2558   รับโอน จพง.ธุรการ 8940 0
08 ต.ค. 2558   อบต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม รับโอนย้ายนายช่างโยธา ( 2-5) 6 จำนวน 2 อัตรา 2913 0
01 ต.ค. 2558   อบต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม รับโอนย้าย นายช่างไฟฟ้า (2-5)6 จำนวน 2 อัตรา ฟรี 2744 0
28 ก.ย. 2558   รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง รับโอนย้าย นวก.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา ติดต่อได้ที่งานบุคลากร 03868444 ต่อ 1401, 1402 4308 0
15 ก.ย. 2558   รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ และ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 10573 0
10 ก.ย. 2558   รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง รับโอนย้าย จพ.พัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา ติดได้ที่ งานบุคลากร 038684444 ต่อ 1401, 1402 2622 0
10 ก.ย. 2558   รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยองรับโอนย้าย จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา 2281 0
09 ก.ย. 2558   ต้องการย้ายสับเปลี่ยน 5072 0
03 ก.ย. 2558   รับโอนย้าย เจ้าพนักงานธุรการ 2-5 6214 0
29 ส.ค. 2558   รับโอนย้าย ครูเอก คณิต อังกฤษ ภาษาไทย ปฐมวัย นาฎศิลป์ 2757 0
11 ส.ค. 2558   ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว) 3877 0
27 ก.ค. 2558   ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ 10502 0
19 ก.ค. 2558   ครูเทศบาลเมือง ชลบุรี เอกปฐมวัย ต้องการสับเปลี่ยนไป สมุทรปราการ โคราช หรือชัยภูมิ เบอร์ 0892144927 2143 0
08 ก.ค. 2558   รับย้ายรับโอนข้าราชการ 9331 0
07 ก.ค. 2558   รับโอนย้าย นักวชาการศึกษา อบต. 3655 0
07 ก.ค. 2558   รับโอนย้าย นักวิาการศึกษา 3146 0
08 พ.ค. 2558   อยากโอนย้าย หรือสับเปลี่ยน ข้าราชการพลเรือนสามัญ 10799 0
27 เม.ย. 2558   รับโอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2-4 / 5 จำนวน 1 อัตรา 5130 0
19 เม.ย. 2558   รับโอนข้าราชการมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงาน ปปง. 14304 0
07 เม.ย. 2558   โอน (ย้าย) สับเปลี่ยน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3807 0
17 มี.ค. 2558   ย้ายสับเปลี่ยน 4998 0
15 มี.ค. 2558   รับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 8949 1
05 มี.ค. 2558   อบต.พุแค จ.สระบุรี รับโอน (ย้าย) หลายอัตรา 5049 0
20 ก.พ. 2558   รับโอน จพ.การเงิน ศรีสะเกษ 3046 0
18 ก.พ. 2558   อยากโอนย้าย 4484 0
12 ก.พ. 2558   ย้ายสับเปลี่ยนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3063 0
06 ก.พ. 2558   รับย้ายหรือโอน ข้าราชการ 9259 0
05 ก.พ. 2558   อยากโอนย้าน 3533 0
28 ม.ค. 2558   รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3938 0
23 ม.ค. 2558   รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จ.กำแพงเพชร 3156 1
12 ม.ค. 2558   รับโอนย้าน ตำแหน่ง นิติกร จ.นครปฐม 3579 0
09 ม.ค. 2558   อยากย้ายกลับบุรีรัมย์ค่ะ (นักวิชาการ ) ปฏิบัติการ 3433 0
24 ธ.ค. 2557   รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นไปแต่งตั้งเป็นพนักงานเมืองพัทยา 5019 1
02 ธ.ค. 2557   ย้ายสับเปลี่ยนจากจันทบุรีกลับอีสาน 3169 1
01 ธ.ค. 2557   รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล 4397 0
19 พ.ย. 2557   รัยโอนเจ้าหน้าที่พัสดุ 3761 1
17 พ.ย. 2557   ต้องการสับเปลี่ยน เจ้าพนง.การเงินและบัญชี โซนเหนือบน 3518 0
12 พ.ย. 2557   รับโอนย้ายสันทนาการ 3284 0
05 พ.ย. 2557   รับโอนย้าย 6195 2
13 ต.ค. 2557   รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 7375 1
13 ต.ค. 2557   รับโอนย้านครู 4208 0
08 ต.ค. 2557   ทต.อ่าวขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช รับโอน/ย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3028 0
01 ต.ค. 2557   อบต.บางแก้ว จ.เพชรบุรี รับโอน(ย้าย) นักวิชาการศึกษา 3-5/6 ว ด่วน 2869 0
18 ก.ย. 2557   รับ โอนย้าย ผอ กองคลัง 7 3899 0
15 ก.ย. 2557   อยากโอนย้าย 4678 1
14 ก.ย. 2557   อยากโอนกลับตรัง 3187 0
02 ก.ย. 2557   อบต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษาด่วน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 3558 1
26 ส.ค. 2557   ต้องการโอนกลับภูมิลำเนา 5168 0
28 ก.ค. 2557   ต้องการสับเปลี่ยนตำแหน่ง 6893 2
22 ก.ค. 2557   รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ด่วนที่สุด) 10238 3
21 ก.ค. 2557   รับโอนหรือสอบเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา 7 4203 0
13 ก.ค. 2557   อยากย้ายกลับราชบุรี 4253 1
02 ก.ค. 2557   รับโอนย้าย นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว 7667 0
20 มิ.ย. 2557   โอน-ย้าย ธุรการ 7985 9
05 มิ.ย. 2557   จพ.ธุรการ ต้องการย้ายไปอิสานล่าง ตะวันออก 5184 5
22 พ.ค. 2557   รับโอนย้าย 11004 1
19 พ.ค. 2557   รับโอน จพง.ธุรการ 9298 3
16 พ.ค. 2557   ต้องการโอน/ย้าย 7119 3
29 เม.ย. 2557   จพ.ธุรการ 5979 0
17 เม.ย. 2557   จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน ต้องการย้ายกลับลพบุรี 5689 5
03 เม.ย. 2557   รับโอนย้านครู 6506 2
26 มี.ค. 2557   อบต.พนมไพร รับโอน(ย้าย)ด่วน 7571 2
21 มี.ค. 2557   ประกสศผลสอบสรรพากร 6090 0
21 มี.ค. 2557   ประกาศผลสอบกรมสรรพากร 5320 0
20 มี.ค. 2557   รับโอน(ย้าย) ครูศิลปะ พิจารณาพิเศษ(ชาย) 3590 0
18 มี.ค. 2557   จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อยากย้ายกลับชัยภูมิ 4218 0
12 มี.ค. 2557   รับโอน/ย้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ สนง.เกษตรและสหกรณืจังหวัดสมุทรสงคราม 7953 1
12 มี.ค. 2557   รับโอน(ย้าย) หลายตำแหน่ง 12552 1
12 มี.ค. 2557   รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 7155 1
05 มี.ค. 2557   ครูธุรกิจต้องการย้ายหรือสับเปลี่ยนไปเหนือ 3448 0
04 มี.ค. 2557   อยากสับเปลี่ยนโอน ย้าย จาก กทม. ไปชลบุรี 4651 7
25 ก.พ. 2557   รับโอนย้าย จพง.พัสดุ จ.มหาสารคาม 4856 5
18 ก.พ. 2557   สับเปลี่ยนธุรการ 6233 1
18 ก.พ. 2557   สับเปลี่ยน จพง.ธุรการอีสานล่าง-ส่วนกลาง กทม 4637 1
06 ก.พ. 2557   รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ อบต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 4305 0
03 ก.พ. 2557   ต้องการย้ายไปอิสาน 4981 3
03 ก.พ. 2557   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ต้องการย้ายด่วน 6672 0
29 ม.ค. 2557   อบต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บและ นวก.พัสดุครับ 3943 0
28 ม.ค. 2557   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 7466 1
20 ม.ค. 2557   ข้าราชการพลเรือนต้องการย้าย/โอนย้าย 10300 0
17 ม.ค. 2557   เจ้าพนักงานพัสดุว่างคับ (อยู่ใกล้ในเมือง) 5227 1
16 ม.ค. 2557   ต้องการย้ายกลับศรีสะเกษ,อุบล,สุรินทร์ช่างโยธา3การประปาส่วนภูมิภาคเขต1ชลบุรี 3582 0
13 ม.ค. 2557   ครูชลบุรีอยากย้ายกลับบ้านกาฬสินธุ์ 3334 1
06 ม.ค. 2557   ครูเอกธุรกิจ อยากย้ายกลับเหนือ 3126 0
05 ม.ค. 2557   ต้องการย้ายกลับอีสาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (จบเอกไฟฟ้า) กลับอุบลยิ่งดี 3534 2
04 ม.ค. 2557   เป็นทหารคับ ต้องการโอนย้าย หรือสับเปลี่ยนกลับราชบุรี 4049 1
03 ม.ค. 2557   ต้องการย้ายกลับบ้าน.....ติดต่อ 081-3678775 4855 0
23 ธ.ค. 2556   ต้องการย้ายกลับภาคอีสานครับตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฎิบัติงาน กลับอุบลยิ่งดีครับ 3575 0
19 ธ.ค. 2556   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีท่านใดสนใจย้ายมา จังหวัดปราจีนบุรี 3856 0
15 ธ.ค. 2556   อยากโอนย้ายกลับอิสาน 4729 0
14 ธ.ค. 2556   อยากย้ายกลับบ้านคะ 4508 0
11 ธ.ค. 2556   ที่ไหนรับโอนเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยงานไหนก็ได้ค่ะ 6308 4
11 ธ.ค. 2556   ที่ไหนรับโอนเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4846 0
09 ธ.ค. 2556   หัวหน้าสำนักปลัดอบต.ระดับ6ในจังหวัดปราจีนบุรีมีตำแหน่งว่างไหม 3629 0
29 พ.ย. 2556   รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง 7814 2
25 พ.ย. 2556   มีที่ไหนเปิดสอบหัวหน้าฝ่ายไหมอะ 4459 1
25 พ.ย. 2556   ธุรการจากยโสธรไปเลยหรือหนองบัวลำภู 3923 4
21 พ.ย. 2556   ต้องย้ายหรือโอนด่วน 6058 1
20 พ.ย. 2556   ต้องการย้ายจากปราจีนบุรี ไป พิษณุโลก 3926 2
19 พ.ย. 2556   อยู่ร้อยเอ็ดต้องการโอนย้ายไปปราจีนบุรีค่ะ 4482 3
13 พ.ย. 2556   หัวหน้าสำนักปลัด 6 อยากย้ายมาจังหวัดปราจีนบุรี 3653 0
12 พ.ย. 2556   โอน(ย้าย)ธุรการ และนักพัฒนาชุมชน 7126 3
07 พ.ย. 2556   ย้ายสับเปลี่ยน จาก อ.ชุมพวง จ.โคราช ไป อุดร หนองคาย หนองบัว เลย 4389 0
04 พ.ย. 2556   โอนย้ายไปปราจีนบุรี 4522 13
31 ต.ค. 2556   เจ้าหน้าที่ธุรการ จังหวัดภูเก็ต ต้องการหาคนแทน 4451 0
30 ต.ค. 2556   หัวหน้าสำนักปลัดอบต. ระดับ6 อยากย้าย 4830 0
30 ต.ค. 2556   พัสดุอยากย้าย 4832 8
30 ต.ค. 2556   ต้องการโอนย้าย 5482 0
22 ต.ค. 2556   ต้องการรับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 6585 4
20 ต.ค. 2556   ครูเอกธุรกิจ ต้องการย้ายโอนสับเปลี่ยนกลับเหนือ 3831 0
14 ต.ค. 2556   สอบถามตำแหน่งว่างเพื่อขอโอนย้าย 8312 8
10 ต.ค. 2556   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ต้องการย้ายจากส่วนกลาง โคราช สระบุรี นครนายก ปราจีน เพชรบูรณ์ 4870 2
09 ต.ค. 2556   รับโอนธุรการ 1 ตำแหน่ง ประจำ จ.นครนายก ติดต่อด่วน!! 4792 1
02 ต.ค. 2556   เทศบาลเมืองชลบุรีรับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 ด่วน 4099 1
01 ต.ค. 2556   ที่ไหนรับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัดอบต.6ในจังหวัดปราจีนบุรีบ้าง 3681 0
09 ก.ย. 2556   ย้ายจากจังหวัดปราจีนไปแถวอีสาน 5189 7
09 ก.ย. 2556   ย้ายจากจังหวัดปราจีนไปแถวอีสาน 3851 4
08 ก.ย. 2556   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานต้องการย้ายไปส่วนราชการจังหวัดปราจีนบุรี 4357 2
04 ก.ย. 2556   เจ้าพนักงานปฏิบัติงานต้องการย้ายจากกทม.ไปปราจีนบุรี 4196 4