เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
ข้อมูลการโอนย้ายสับเปลี่ยนทั้งหมด
วันที่
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
23 เม.ย. 2562   ด่วน 151 0
02 เม.ย. 2562   โอนย้านสับเปลี่ยน 824 0
01 เม.ย. 2562   รับโอนย้าย / สับเปลี่ยน จพง.จัดเก็บ 291 0
08 ม.ค. 2562   โอนย้ายสับเปลี่ยน 2847 0
02 ม.ค. 2562   รับโอนย้านเจ้าพนักงานพัสดุ 1107 0
04 ธ.ค. 2561   โอนย้าย 2002 0
30 พ.ย. 2561   โอนย้าย 1090 0
16 พ.ย. 2561   รับโอนย้าย 1737 0
26 ก.ย. 2561   รับโอนย้าย 2735 0
26 ก.ย. 2561   รับโอนย้าย 1882 0
26 ก.ย. 2561   ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 1521 0
25 ก.ย. 2561   ย้ายสับเปลี่ยน 1515 0
14 ก.ย. 2561   เทศบาลเมืองศรีราชา 1089 0
29 ก.ค. 2561   ด่วน 1506 0
22 ก.ค. 2561   รับโอนครูเอกปฐมวัย 885 0
05 ก.ค. 2561   e 886 0
05 ก.ค. 2561   e 694 0
29 มิ.ย. 2561   จพง.ธุรการ 2088 0
29 มิ.ย. 2561   จพง.ธุรการ 953 0
29 มิ.ย. 2561   จพง.ธุรการ 795 0
29 มิ.ย. 2561   จพง.ธุรการ 819 0
21 มิ.ย. 2561   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.สินปุน จ.สุราษฎร์ธานี 1075 0
13 มิ.ย. 2561   โอนย้ายข้าราชการ 2229 0
08 มิ.ย. 2561   รับโอน 1403 0
08 มิ.ย. 2561   รับโอนย้าย/สับเปลี่ยน 1415 0
06 พ.ค. 2561   ย้ายสับเปลี่ยน 1840 0
04 พ.ค. 2561   รับโอน 1347 0
19 เม.ย. 2561   รับโอนย้าย 1573 0
17 เม.ย. 2561   รับโอน 1316 0
07 มี.ค. 2561   รับโอนครูเอกปฐมวัย 1288 0
18 พ.ค. 2560   ต้องการรับโอน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 6784 0
03 พ.ค. 2560   รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 9050 0
30 เม.ย. 2560   รับโอน(ย้าย)นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 6677 0
07 มี.ค. 2560   รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 13647 0
03 มี.ค. 2560   รพ.ราชวิถีจะรับโอน ย้าย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณเกษมสันต์ 023548108ต่อ3221 4777 0
02 พ.ย. 2559   รับโอน ย้าย นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 9294 0
31 ต.ค. 2559   รับโอน ผอ.กองคลัง ระดับต้น และ นักวิชาการเงินและบัญชี 6098 0
19 ส.ค. 2559   ด่วน เทศบาลเมืองศรีราชารับโอนนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา 5160 0
02 ส.ค. 2559   รับโอนย้ายข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 19024 0
14 ก.ค. 2559   รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 12656 0
07 ก.ค. 2559   อบต.หล่อยูง จังหวัดพังงา รับโอน หลายตำแหน่ง 4988 0
04 ก.ค. 2559   รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 6762 0
19 พ.ค. 2559   รับโอนย้าย จพง.พัสดุ 6764 0
28 เม.ย. 2559   หาคนแทน 9611 0
18 เม.ย. 2559   รับโอน / ย้าย พนักงาน อปท. 3 ตำแหน่ง 9519 0
07 มี.ค. 2559   รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 15858 0
03 มี.ค. 2559   รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา และ ผู้อำนวยการกองคลัง 8318 0
16 ก.พ. 2559   รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 12434 0
15 ม.ค. 2559   ด่วน!! อบต.ต้องการรับโอน บุคลากรหรือนักทรัพยากรบุคคล 8667 0
21 ธ.ค. 2558   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.มาบตาพุด จ.ระยอง ต้องการโอนย้ายสับเปลี่ยนไป นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ติดต่อ 0863450751 4415 0
16 ธ.ค. 2558   นักวิเคราะห์ท้องถิ่น ต้องการโอนไป สพป. 7493 0
20 พ.ย. 2558   รับโอน จพง.ธุรการ 10093 0
08 ต.ค. 2558   อบต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม รับโอนย้ายนายช่างโยธา ( 2-5) 6 จำนวน 2 อัตรา 3437 0
01 ต.ค. 2558   อบต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม รับโอนย้าย นายช่างไฟฟ้า (2-5)6 จำนวน 2 อัตรา ฟรี 3276 0
28 ก.ย. 2558   รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง รับโอนย้าย นวก.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา ติดต่อได้ที่งานบุคลากร 03868444 ต่อ 1401, 1402 5204 0
15 ก.ย. 2558   รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ และ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 11545 0
10 ก.ย. 2558   รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง รับโอนย้าย จพ.พัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา ติดได้ที่ งานบุคลากร 038684444 ต่อ 1401, 1402 3147 0
10 ก.ย. 2558   รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยองรับโอนย้าย จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา 2753 0
09 ก.ย. 2558   ต้องการย้ายสับเปลี่ยน 5622 0
03 ก.ย. 2558   รับโอนย้าย เจ้าพนักงานธุรการ 2-5 6806 0
29 ส.ค. 2558   รับโอนย้าย ครูเอก คณิต อังกฤษ ภาษาไทย ปฐมวัย นาฎศิลป์ 3334 0
11 ส.ค. 2558   ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว) 4629 0
27 ก.ค. 2558   ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ 11128 0
19 ก.ค. 2558   ครูเทศบาลเมือง ชลบุรี เอกปฐมวัย ต้องการสับเปลี่ยนไป สมุทรปราการ โคราช หรือชัยภูมิ เบอร์ 0892144927 2668 0
08 ก.ค. 2558   รับย้ายรับโอนข้าราชการ 9998 0
07 ก.ค. 2558   รับโอนย้าย นักวชาการศึกษา อบต. 4256 0
07 ก.ค. 2558   รับโอนย้าย นักวิาการศึกษา 3682 0
08 พ.ค. 2558   อยากโอนย้าย หรือสับเปลี่ยน ข้าราชการพลเรือนสามัญ 11574 0
27 เม.ย. 2558   รับโอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2-4 / 5 จำนวน 1 อัตรา 5662 0
19 เม.ย. 2558   รับโอนข้าราชการมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงาน ปปง. 15143 0
07 เม.ย. 2558   โอน (ย้าย) สับเปลี่ยน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4468 0
17 มี.ค. 2558   ย้ายสับเปลี่ยน 5497 0
15 มี.ค. 2558   รับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 10033 1
05 มี.ค. 2558   อบต.พุแค จ.สระบุรี รับโอน (ย้าย) หลายอัตรา 5656 0
20 ก.พ. 2558   รับโอน จพ.การเงิน ศรีสะเกษ 3620 0
18 ก.พ. 2558   อยากโอนย้าย 4963 0
12 ก.พ. 2558   ย้ายสับเปลี่ยนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3588 0
06 ก.พ. 2558   รับย้ายหรือโอน ข้าราชการ 9788 0
05 ก.พ. 2558   อยากโอนย้าน 4084 0
28 ม.ค. 2558   รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4479 0
23 ม.ค. 2558   รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จ.กำแพงเพชร 3652 1
12 ม.ค. 2558   รับโอนย้าน ตำแหน่ง นิติกร จ.นครปฐม 4179 0
09 ม.ค. 2558   อยากย้ายกลับบุรีรัมย์ค่ะ (นักวิชาการ ) ปฏิบัติการ 3925 0
24 ธ.ค. 2557   รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นไปแต่งตั้งเป็นพนักงานเมืองพัทยา 5555 1
02 ธ.ค. 2557   ย้ายสับเปลี่ยนจากจันทบุรีกลับอีสาน 3686 1
01 ธ.ค. 2557   รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล 4959 0
19 พ.ย. 2557   รัยโอนเจ้าหน้าที่พัสดุ 4228 1
17 พ.ย. 2557   ต้องการสับเปลี่ยน เจ้าพนง.การเงินและบัญชี โซนเหนือบน 4013 0
12 พ.ย. 2557   รับโอนย้ายสันทนาการ 3836 0
05 พ.ย. 2557   รับโอนย้าย 6695 2
13 ต.ค. 2557   รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 7938 1
13 ต.ค. 2557   รับโอนย้านครู 4761 0
08 ต.ค. 2557   ทต.อ่าวขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช รับโอน/ย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3633 0
01 ต.ค. 2557   อบต.บางแก้ว จ.เพชรบุรี รับโอน(ย้าย) นักวิชาการศึกษา 3-5/6 ว ด่วน 3339 0
18 ก.ย. 2557   รับ โอนย้าย ผอ กองคลัง 7 4409 0
15 ก.ย. 2557   อยากโอนย้าย 5160 1
14 ก.ย. 2557   อยากโอนกลับตรัง 3662 0
02 ก.ย. 2557   อบต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษาด่วน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 4113 1
26 ส.ค. 2557   ต้องการโอนกลับภูมิลำเนา 5706 0
28 ก.ค. 2557   ต้องการสับเปลี่ยนตำแหน่ง 7421 2
22 ก.ค. 2557   รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ด่วนที่สุด) 10793 3
21 ก.ค. 2557   รับโอนหรือสอบเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา 7 4725 0
13 ก.ค. 2557   อยากย้ายกลับราชบุรี 4770 1
02 ก.ค. 2557   รับโอนย้าย นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว 8172 0
20 มิ.ย. 2557   โอน-ย้าย ธุรการ 8537 9
05 มิ.ย. 2557   จพ.ธุรการ ต้องการย้ายไปอิสานล่าง ตะวันออก 5747 5
22 พ.ค. 2557   รับโอนย้าย 11528 1
19 พ.ค. 2557   รับโอน จพง.ธุรการ 9827 3
16 พ.ค. 2557   ต้องการโอน/ย้าย 7630 3
29 เม.ย. 2557   จพ.ธุรการ 6456 0
17 เม.ย. 2557   จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน ต้องการย้ายกลับลพบุรี 6230 5
03 เม.ย. 2557   รับโอนย้านครู 6952 2
26 มี.ค. 2557   อบต.พนมไพร รับโอน(ย้าย)ด่วน 8106 2
21 มี.ค. 2557   ประกสศผลสอบสรรพากร 6600 0
21 มี.ค. 2557   ประกาศผลสอบกรมสรรพากร 5849 0
20 มี.ค. 2557   รับโอน(ย้าย) ครูศิลปะ พิจารณาพิเศษ(ชาย) 4077 0
18 มี.ค. 2557   จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อยากย้ายกลับชัยภูมิ 4702 0
12 มี.ค. 2557   รับโอน/ย้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ สนง.เกษตรและสหกรณืจังหวัดสมุทรสงคราม 8576 1
12 มี.ค. 2557   รับโอน(ย้าย) หลายตำแหน่ง 13123 1
12 มี.ค. 2557   รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 7680 1
05 มี.ค. 2557   ครูธุรกิจต้องการย้ายหรือสับเปลี่ยนไปเหนือ 3985 0
04 มี.ค. 2557   อยากสับเปลี่ยนโอน ย้าย จาก กทม. ไปชลบุรี 5327 7
25 ก.พ. 2557   รับโอนย้าย จพง.พัสดุ จ.มหาสารคาม 5461 5
18 ก.พ. 2557   สับเปลี่ยนธุรการ 6740 1
18 ก.พ. 2557   สับเปลี่ยน จพง.ธุรการอีสานล่าง-ส่วนกลาง กทม 5146 1
06 ก.พ. 2557   รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ อบต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 4972 0
03 ก.พ. 2557   ต้องการย้ายไปอิสาน 5461 3
03 ก.พ. 2557   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ต้องการย้ายด่วน 7196 0
29 ม.ค. 2557   อบต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บและ นวก.พัสดุครับ 4468 0
28 ม.ค. 2557   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 7997 1
20 ม.ค. 2557   ข้าราชการพลเรือนต้องการย้าย/โอนย้าย 10763 0
17 ม.ค. 2557   เจ้าพนักงานพัสดุว่างคับ (อยู่ใกล้ในเมือง) 5876 1
16 ม.ค. 2557   ต้องการย้ายกลับศรีสะเกษ,อุบล,สุรินทร์ช่างโยธา3การประปาส่วนภูมิภาคเขต1ชลบุรี 4076 0
13 ม.ค. 2557   ครูชลบุรีอยากย้ายกลับบ้านกาฬสินธุ์ 3789 1
06 ม.ค. 2557   ครูเอกธุรกิจ อยากย้ายกลับเหนือ 3632 0
05 ม.ค. 2557   ต้องการย้ายกลับอีสาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (จบเอกไฟฟ้า) กลับอุบลยิ่งดี 3985 2
04 ม.ค. 2557   เป็นทหารคับ ต้องการโอนย้าย หรือสับเปลี่ยนกลับราชบุรี 4707 1
03 ม.ค. 2557   ต้องการย้ายกลับบ้าน.....ติดต่อ 081-3678775 5345 0
23 ธ.ค. 2556   ต้องการย้ายกลับภาคอีสานครับตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฎิบัติงาน กลับอุบลยิ่งดีครับ 4097 0
19 ธ.ค. 2556   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีท่านใดสนใจย้ายมา จังหวัดปราจีนบุรี 4349 0