เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมณฑลทหารบกที่19 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน (ชาย) จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 เมษายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองพลพัฒนาที่ 4 รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบบรรจุเป็นนายทหารประทวน จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลพระพุทธชินราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงเรียนการไปรษณีย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ชาย/หญิง จำนวน 206 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (ปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 22 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 695 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป และต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 49 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 2 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 4 อัตรา ตั้่งแต่วันที่ 1-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ รับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2561 (วรฟ.62) จำนวน 210 อัตรา ตั้งแต่วันที่่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 19 เมษายน 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลเมืองวังสะพุง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-27 เมษายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานรพ.มะเร็งชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 เมษายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา รับสมัคสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 41 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 เมษายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 17 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 4 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการทหารช่าง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองบัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 49 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ชาย,หญิง /ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-27 เมษายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 16 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤษภาคม 2561  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 67 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิทยาศาสตร์ นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างหลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 เมษายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 33 ตำแหน่ง 186 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 181 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-30 เมษายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานทางหลวงที่ 3 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานทัพเรือภาคที่ 2 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ชาย/หญิง) จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ จำนวน 67 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 4 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 31 ตำแหน่ง 119 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 26 เมษายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน จำนวน 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2-26 เมษายน พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 หน่วย 12 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-29 เมษายน พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 99 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-26 เมษายน พ.ศ. 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ธันวาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-26 เมษายน พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา ตั้่งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 26 เมษายน พ.ศ. 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 25 เมษายน 2561