เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 50 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 156 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 51 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 43 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 13 หน่วย 28 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง 28 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 26 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 45 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 27 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 16 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 เมษายน 2564