เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทหารพรานที่ 44 เปิดรับสมัคร บุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพรานหญิง ตั้งแต่วันที่ 15-20 ตุลาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 97 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 1 พฤศจิกายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 26 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18-28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-18 ตุลาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง 18 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกศน.จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 ตุลาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวนหลายตำแหน่ง 27 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 ตุลาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การสะพานปลา รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี จำนวน 100 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 28 ตำแหน่ง 38 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-16 ตุลาคม 2562  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 ตุลาคม 2562  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ จำนวน 10 อัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองพันจู่โจมรักษาพระองค์ รับสมัครเพื่อคัดเลือกมาเป็นทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร)รุ่นที่ 30 จำนวน 153 นาย  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 56 อัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15 ตำแหน่ง 75 อัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 ตำแหน่ง 83 อัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 760 อัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 14 ตำแหน่ง 60 อัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลเมืองคลองหลวง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 43 อัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 ตำแหน่ง 56 อัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.ลำพูน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 11 ตำแหน่ง 36 อัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักงาน ก.พ. ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 42 อัตรา 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบต.เขาคันทรง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 22 อัตรา 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติระดับปฏิบัติการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 95 อัตรา 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครพนักงานราชการพิเศษ จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา