เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 45 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 48 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-21 เมษายน พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 16 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 เมษายน 2564  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 27 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 25 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-29 เมษายน พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 27 เมษายน พ.ศ. 2564  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ป.ย.ป รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-28 เมษายน พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ จำนวน 27 สาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 17 ตำแหน่ง 83 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 23 เมษายน พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-29 เมษายน พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 42 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม - 12 เมษายน พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 23 เมษายน พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 157 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 15 เมษายน พ.ศ. 2564  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 30 เมษายน พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ของสำนักงาน กศน. จำนวน 17 ตำแหน่ง 36 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม - 8 เมษายน พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 36 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 21 เมษายน พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 มีนาคม พ.ศ. 2564