เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานศูนย์การทหารราบ รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 250 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 17 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-31 มกราคม พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองบังคับการตำรวจน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวนหลายตำแหน่ง 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน ชาย หญิง เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 60 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมณฑลทหารบกที่ 21 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 31 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 11 กุมภาพันธ์ 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 25 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการทหารช่าง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง จำนวน 150 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-20 มกราคม 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-29 มกราคม 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 79 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-29 มกราคม พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 631 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-25 มกราคม 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 27 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มกราคม 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 325 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 19 มกราคม พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มกราคม 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 22 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 14 มกราคม พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 31 มกราคม พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 24 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 14 มกราคม พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 20 มกราคม พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ธันวาคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 22 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 17 มกราคม พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-30 ธันวาคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 14 มกราคม พ.ศ. 2564