เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 4 ตำแหน่ง 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 กลุ่มวิชา 70 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22-28 มิถุนายน 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 65 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15-23 มิถุนายน 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21-28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพฐ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 4-10 มิถุนายน 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 81 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน และตำแหน่งนิติกร จำนวนรวม 66 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 200 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-12 มิถุนายน 2564  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม- 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 17 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤษภาคม 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 17 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 77 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 50 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 156 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 51 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564