เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง จำนวนรวม 103 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวนรวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเมืองพัทยา รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา จำนวน 20 ตำแหน่ง 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 129 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพฐ. ประกาศกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-11 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลแม่สอด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ และนายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 3-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช. - ป.ตรี จำนวนรวม 58 ตำแหน่ง 191 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน กศน.กทม. รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 2-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 2-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 15 ตำแหน่ง 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 22 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานบริการ ครูฝึกอาชีพ จำนวนรวม 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 3-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 เมษายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรโยธา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 20-28 เมษายน พ.ศ. 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครตรัง รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปและตามภารกิจ จำนวน 10 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.ค.ศ. ชี้แจงการสรรหา ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ภายใต้อำนาจของ กศจ.  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ป.ป.ท. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ จำนวน 50 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ - 26 เมษายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นบุคลากร ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลตำบลป่าคลอก เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งแต่วันที่ 21-29 เมษายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกครูช่วยสอน ตำแหน่งครูพิเศษ จำนวน 9 สาขาวิชา 12 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-30 เมษายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/นักตรวจสอบภายใน จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 15 วิชาเอก 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักกายภาพบำบัด ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน พ.ศ. 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 21-27 เมษายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน -18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวนรวม 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรนักเรียนไปรษณีย์ จำนวน 192 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-30 เมษายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในอัตราพลอาสาสมัคร จำนวน 89 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมป่าไม้รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 21 ตำแหน่ง 124 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-18 เมษายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกระทรวงศึกษาธิการ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาหลักสูตรครูระดับปริญญาตรี 5 ปี จำนวน 3,000 ทุน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (1 ปี) จำนวน 2,000 ทุน รวมคุรุทายาทรุ่นแรก 5,000 ทุน  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร ครูผู้ช่วย จำนวนรวม 515 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานข้อมูลจำแนกตามวิชาเอกที่คาดว่าจะเปิด เพื่อรองรับการบรรจุครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คุรุทายาท) จำนวนรวม 48,374 อัตรา 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร ครูผู้ช่วย 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 13 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารกรุงไทย รับสมัครงานพนักงาน วุฒิปวส-ปริญญตรี ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 20 เมษายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการและเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวนรวม 1,463 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 19-25 เมษายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างภาพ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครพนักงานกลุ่มวิชาการและกลุ่มอำนวยการ จำนวนรวม 53 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 76 จังหวัด ลงนาม ณ วันที่ 8 เมษายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดสอบเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นายสิบตำรวจ จำนวนทั้ง สิ้น 5000 อัตราทั่วประเทศ เตรียมตัวกันได้เลยครับ 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลหญิงเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตร เหล่าทหารนักบิน จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานครม.ไฟเขียวโครงการครูคืนถิ่น ประกันมีงานทำบรรจุเป็นข้าราชการครูแทนอัตราเกษียณ 48,374 อัตรา เปิดช่องไม่จบครูเข้าร่วมโครงการได้เรียน ชี้พร้อมบรรจุทันที ต.ค.นี้ 4,079 อัตรา 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-29 เมษยน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมรภ.จันทรเกษม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 71 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 25 เมษายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพฐ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1270 ให้เลื่อนการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ดังกล่าวออกไปก่อน 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารกรุงไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 6 มิถุนายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 798 สพฐ สำรวจความประสงค์เปิดสอบครูผู้ช่วยและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน และลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายตำแหน่ง รับวุฒปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกระทรวงมหาดไทย เตรียมเปิดสอบบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ แบ่งเป็นกรมการปกครอง(ปลัดอำเภอ) จำนวน 841 ตำแหน่ง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 307 ตำแหน่ง รวมเป็น 1148 ตำแหน่ง 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มิถุนายน 2559