เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 42 อัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 197 อัตรา 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 263 อัตรา 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 52 อัตรา 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ จำนวน 60 อัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 27 อัตรา 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 90 อัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี 2567  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 34 อัตรา 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง 29 อัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ส่วนกลาง) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 13 ตำแหน่ง 82 อัตรา