เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-19 สิงหาคม 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประกาศรายละเอียดการรับสมัครสอบบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-25 กรกฏาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน และลูกจ้าง จำนวน 114 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-25 กรกฎาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 17 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 13 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 89 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 สิงหาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพฐ.-ก.ค.ศ.วางกรอบเวลาสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ประกาศสอบภายในเดือนกรกฎาคม รับสมัครสอบเดือนสิงหาคม สอบประมาณต้นเดือนกันยายน 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 18 สิงหาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา(ABM) * เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ(CSR) สมัครและสัมภาษณ์ทันที วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 24 ตำแหน่ง 66 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 กรกฎาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานและลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงาน คุณวุฒิ ม.ต้น - ป.โท จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (กปผ.) ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1-25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยกเลิกระงับสอบ อปท.ทั่วประเทศ คาดว่าการสอบแข่งขันจะจัดขึ้นภายในปี 2559 นี้ จำนวน 2,471 อัตรา 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 21-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบจ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรตำแหน่งต่างๆ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 2 สิงหาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 15 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-29 กรกฎาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 57 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.นนทบุรี เขต2 รับสมัครปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตำแหน่ง ครูธุรการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ วันที่ 15-28 กรกฎาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 180 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพม.เขต 23 (สกลนคร) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.ร้อยเอ็ดเขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นครูธุรการโรงเรียน จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 กรกฎาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เดือนละ 1 รอบ จำนวน 5 รอบ เริ่ม ก.ค.-พ.ย. ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุยายน 2559 เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-26 กรกฎาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน และลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายตำแหน่ง รับวุฒปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครพนักงานกลุ่มวิชาการและกลุ่มอำนวยการ จำนวนรวม 53 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2559