เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 68 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ภูมิพลฯ) ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) จำนวน 885 อัตรา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) จำนวน 100 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-22 ตุลาคม 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 16 ตุลาคม 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานด้านการลงทุน จำนวนหลายตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 ตุลาคม 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา จำนวน 7 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15-25 ตุลาคม พ.ศ. 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารธนชาต เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดและเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าหลายอัตรา ประจำสาขากรุงเทพและปริมณฑล วันที่ 17 ตุลาคม 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานจังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 6-19 ตุลาคม พ.ศ. 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1129 , ตำรวจจราจร 1197 , (ส่วนกลาง) บริการศูนย์ กทม.1555 รับสมัคร Call Center Agent จำนวนรวม 176 อัตรา แยกตามหน่วยงาน วุฒิ ม.6 และ ป.ตรี ขึ้นไป ด่วนที่สุด!!! 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 ตำแหน่ง 368 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 ตุลาคม 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษปี 2558 จำนวน 4 ตำแหน่ง 52 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 ตุลาคม 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-30 ตุลาคม 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อสอบบรรจุเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2559 รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 25 ตุลาคม 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างโครงการบัตรเครดิต (Call center) วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานและพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง หลายอัตรา ปิดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานศาลปกครอง รับสมัครพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่ง เลขานุการประจำองค์คณะ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งฯ ภาค ก. พิเศษ ประจำปี 2559 แบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรก 14 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานครม.อนุมัติเพิ่ม อัตราข้าราชการ 13,280 อัตรา 7 หน่วยงาน แบ่งเป็น สธ. 9,863 ตำแหน่ง-ยธ. 2,137 ตำแหน่ง-มท.1,137ต่างประเทศ 7 อัตรา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อนุมัติ 143 อัตรา ฯลฯ 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 21 ตุลาคม 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบต.หนองแค จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-30 ตุลาคม 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 18 พฤศจิกายน 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-13 ตุลาคม 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 ตุลาคม 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน สาขาวิชาต่างๆ คุณวุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับครูผู้ช่วย "ว16" 2,616อัตรา ประกาศรับสมัคร วันที่ 26 ตุลาคม, รับสมัครวันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี,ด้านบริหารงานทั่วไป,ด้านพัสดุ,ด้านวิชาการศึกษา,ด้านสารสนเทศ,ด้านบริหารงานบุคคล) ตั้งแต่วันที่ 5-9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการรถไฟฟ้าสีม่วง จำนวน 19 ตำแหน่ง 427 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2558 จำนวน 17 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพฐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบต.โนนเพ็ก จ.ศรีสะเกษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-29 ตุลาคม 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบต.หนองกุง จ.ศรีสะเกษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-29 ตุลาคม 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบต. คลีกลิ้ง จ.ศรีสะเกษ ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 ตุลาคม 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบต.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-29 ตุลาคม 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2558 จำนวน 15 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครบุคคลพลเรือน/กองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 ตุลาคม 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2558 จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน ธนาคาร UOB รับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจพร้อมสัมภาษณ์ทันที จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา ในงาน UOB Open Housวันเสาร์ที่ 10 และ อาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4281 และด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4282 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพฐ.สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 14 - 20 กันยายน 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครแม่สอด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 12 วิชาเอก 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-21 ตุลาคม 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครพนักงาน Call Center จำนวนมาก วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบต.จังหวัดสุโขทัย เตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 40 ตำแหน่ง 43 อัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบต.ภายในจังหวัดศรีสะเกษ ที่จะเปิดสอบแข่งขัน จำนวน 6 แห่ง กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 - 29 ตุลาคม 2558 นี้  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพฐ. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 29 ตุลาคม 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 10 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 14 ตุลาคม 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายสิบตำรวจสายอำนวยการ จำนวน 1,000 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-26 ตุลาคม 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 65 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558