เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน - 18 เมษายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง 225 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 5 เมษายน พ.ศ. 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 4 เมษายน พ.ศ. 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 63 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 187 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 18 เมษายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 19 เมษายน 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 17 เมษายน พ.ศ. 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 มีนาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครเกาะสมุย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 มีนาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 32 ตำแหน่ง 82 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มีนาคม 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 ตำแหน่ง 33 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 เมษายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 มีนาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 25 เมษายน 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 11 สาขาวิชา 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 1 เมษายน 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 77 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มีนาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป และต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 28 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 - 25 มีนาคม 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 17 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-26 มีนาคม พ.ศ. 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวนรวม 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-16 มีนาคม 2561  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพลาธิการทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 มีนาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 มีนาคม พ.ศ. 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการข้าว รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-16 มีนาคม พ.ศ. 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนชายหญิงเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 26 มีนาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครบุคคลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ และ ลูกจ้างชั่วคราว จำนวนรวม 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชายหญิง จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 มีนาคม 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมณฑลทหารบกที่ 37 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-29 มีนาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 มีนาคม พ.ศ. 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-29 มีนาคม 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลตําบลบางปู รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 20 ตำแหน่ง 141 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-22 มีนาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลตําบลรัษฎา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-14 มีนาคม 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 16 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 มีนาคม 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 มีนาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมณฑลทหารบกที่ 39 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการและพลอาสาสมัคร จำนวนรวม 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่อ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 มีนาคม 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5-15 มีนาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 7-13 มีนาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-30 มีนาคม พ.ศ. 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 จำนวน 400 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน14 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันการพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 มีนาคม 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-27 มีนาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร จำนวน 16 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5-20 มีนาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบจ.จันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 59 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-16 มีนาคม 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้่งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 

>

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561 จำนวน 400 อัตรา ทั่วประเทศ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน เเละตำแหน่งนิติกร สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 150 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 – 16 มีนาคม 2561

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราช จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 กุมภาพันธ์ 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ธันวาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 203 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน อัตราทั่วไป อัตราภูมิภาค และอัตราท้องถิ่น ปี 2561 ติดตามได้ที่นี่เร็วๆ นี้ 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ จำนวน 80 นาย ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 19 มีนาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 60 คน สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 9 เมษายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก จำนวน 100 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 17 เมษายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 8 เมษายน 2561