เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 55 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวน 27 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกา จำนวน 10 ตำแหน่ง 100 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้้ - 21 มิถุนายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ธ.ก.ส.ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 78 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2562  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง 77 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กรกฎาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศ ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 20 มิถุนายน 2562  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเลขานุการกองทัพบก รับสมัครทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน (ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 24 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสวัสดิการทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มิถุนายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฯ จำนวน 10 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 มิถุนายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (สัมภาษณ์อย่างเดียวเท่านั้น) จำนวน 8 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 4-18 มิถุนายน 2562  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 4-18 มิถุนายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ส่วนกลาง) จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-28 มิถุนายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 24 ตำแหน่ง 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-24 มิถุนายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 มิถุนายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11-28 มิถุนายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงานและนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-21 มิถุนายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.สมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง 41 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มิถุนายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 ตำแหน่ง 60 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มิถุนายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 137 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-24 มิถุนายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน คุณวุฒิต่างๆ จำนวน 26 คุณวุฒิ 130 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-17 มิถุนายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 7 มิถุนายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลเมืองปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งาน กจ.สป.) จำนวน 18 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6-17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ป.ตรี,โท) จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการและนิติกรปฏิบัติการ จำนวนรวม 19 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 4 อัตรา ป.ตรีทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 4-24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 17 ตำแหน่ง 71 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรคเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-12 มิถุนายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 150 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวนรวม 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28 จำนวน 50 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2562