เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง 52 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 14 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานรวมลิงค์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน กศน. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 318 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17-30 กรกฎาคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์และตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวนรวม 52 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-21 กรกฎาคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 383 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2563  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 67 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-31 กรกฎาคม 2563  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน13 ตำแหน่ง 33 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-14 กรกฎาคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 18 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง 73 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งตำรวจรัฐสภา ชาย-หญิง จำนวน 150 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฏาคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 70 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 10 กรกฏาคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงานประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 15 กรกฎาคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง 34 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 15 ตำแหน่ง 54 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-16 กรกฎาคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 22 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน ถึง 14 กรกฎาคม 2563  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 61 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22-26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 18 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18-24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-26 มิถุนายน 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบจ.นนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสถานศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง 89 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 มิถุนายน 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 18 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง จำนวน 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 28 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-30 มิถุนายน พ.ศ. 2563