เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ของบจ้างครูและบุคลากรธุรการ 87 ล้านบาท ขอกรอบพนักงานราชการ 7,455 คน 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการ ตั้งแต่บัดนี้ - 16 กันยายน 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 กรกฎาคม 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการบินพลเรือน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ หลายจังหวัด จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 กรกฎาคม 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ส่วนกลาง 8 ตำแหน่ง ส่วนภูมิภาค 72 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครบุคลากรเพื่อมาทดแทนอัตรากำลังที่ขาดไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ทุกสาขา จำนวนหลายอัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 11 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน ความคืบหน้า อบต.อุบลฯ 15 แห่ง เตรียมเปิดสอบบรรจุข้าราชการ 109 อัตรา อัพเดทล่าสุด 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 21 ตำแหน่ง 251 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 กรกฎาคม 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 20 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) รับสมัครบุุคลเข้าปฎิบัติงาน จำนวน 11 ตำแหน่ง 72 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 12 กรกฎาคม 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รับสมัครพนักงาน จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบจ.สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 52 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกศน. จังหวัดตาก รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ ศศช (ครูดอย) จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน สพฐ.ตั้งงบจ้างอัตราจ้าง ครบทุกตำแหน่ง  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน-3 กรกฏาคม 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบ อสพ. 200 อัตราทั่วประเทศ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 15-26 มิถุนายน 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเทสสหการปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครครูช่วยสอนและบุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวนรวม 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ.2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมบัญชีกลาง รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวนรวม 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพฐ.ของบ 2559 จ้าง "ธุรการโรงเรียน" เพิ่ม 3,000 อัตรา ทั่วประเทศ  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน สพฐ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ.2558 หลายวิชาเอก จำนวน 760 อัตรา ทั่วประเทศ  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวนรวม 99 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งตำแหน่งว่างที่จะใช้ในการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 514 อัตรา และให้สถานศึกษาระบุกลุ่มวิชาที่ต้องการเปิดสอบ 72 กลุ่มวิชา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าเป็นข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าเป็นราชการ จำนวน 81 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2558 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือขออนุมัติอัตรากำลังเพิ่มให้กรมการปกครองเพื่อรองรับภากิจของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และส่วนราชการอื่นที่ไม่มีหน่วยงานในระดับอำเภอ อนุมัติเพิ่ม ตำแหน่งบรรจุรับราชการ กว่า 2,523 อัตรา เตรียมเปิดสอบเร็วๆนี้