เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการทหารช่าง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง จำนวน 200 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-15 มกราคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม - 17 มกราคม พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม - 8 มกราคม พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 49 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13-20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 ตำแหน่ง 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง 21 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16-31 ธันวาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง 355 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-19 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 13 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 10 มกราคม พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานและนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ จำนวน 52 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม - 15 มกราคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 3 ธันวาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ-ทั่วไป จำนวน 17 ตำแหน่ง 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 14 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสรรหาข้าราชการให้ดำรง ตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร จำนวน 12778 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัคร วุฒิ ม.3 ขึ้นไป จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา ประจำปีการศึกษา 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 433 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563