เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพากร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร , พนักงานภาษีสรรพากร จำนวนรวม 17 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-16 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบจ.ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป จำนวน 17 ตำแหน่ง 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลพุทธชินราช รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเฉพาะงาน จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-27 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลปราสาท รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการพัสดุ, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2-8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สํานักงาน ก.ก.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 13 ตำแหน่ง 214 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 มิถุนายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นายช่างโยธา,นายช่างเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างบล็อคและแม่พิมพ์ ช่างโธา พนักงานบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มิถุนายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับสมัครลูกจ้างสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน จำนวน 66 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพือสอบเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง วิทยากร ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 6-17 มิถุนายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบเพื่อเข้าบรรจุรับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 115 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12- 22 พฤษภาคม พ.ศ.2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการปกครอง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 230 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิป.ตรี ทุกสาขา ตำแหน่ง พนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด รับสมัครบุคคลเพือสอบเป็นพนักงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 มิถุนายน 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 18-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างโยธา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1-22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานศูนย์รักษาความปลอดภัย รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานศูนย์การบินทหารบก (จว.ลพบุรี) รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเพื่อสอบแข่งขันเป็นนายทหารประทวน ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมณฑลทหารบกที่ 11 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบแข่งขันเป็น พลสารวัตรหญิง จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม -3 มิถุนายน 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักสวัสดิการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมยุทธการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-31 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน จำนวน 2 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม -3 มิถุนายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับพนักงานราชการกลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ พนักงานวิศวกรเครื่องกล พนักงานวางผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลเมืองป่าตอง รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 16 ตำแหน่ง 52 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-27 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา รับพนักงานราชการกลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 19-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 27 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยการอาชีพปราสาท รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 29 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 12-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง จำนวนรวม 103 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน -18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมกำลังพลทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือนชาย หญิง เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการและเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวนรวม 1,463 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมชลประทาน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการและตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมชลประทาน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมชลประทาน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 – 25 พฤษภาคม 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวนรวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 129 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพฐ. ประกาศกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครพนักงานกลุ่มวิชาการและกลุ่มอำนวยการ จำนวนรวม 53 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 6 มิถุนายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 76 จังหวัด ลงนาม ณ วันที่ 8 เมษายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน และลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายตำแหน่ง รับวุฒปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกระทรวงมหาดไทย เตรียมเปิดสอบบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ แบ่งเป็นกรมการปกครอง(ปลัดอำเภอ) จำนวน 841 ตำแหน่ง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 307 ตำแหน่ง รวมเป็น 1148 ตำแหน่ง 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มิถุนายน 2559