เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ 1-4 ประจำปี 2560 จำนวน 500,000 ที่นั่งสอบ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-21 มีนาคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมณฑลทหารบกที่ 22 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร(สาวนกลาง) จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 150 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-15 มีนาคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหาร(โควต้าประจำปี) จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 23 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการทหารสื่อสาร รับสมัครทหารกองหนุน (เหล่า ส.) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่20-28 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถาปนิกปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวนรวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 1-7 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวนกว่า 600 อัตรา ช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 117 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.สุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองพลพัฒนาที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุน เป็นนายทหารประทวน จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานรชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพม.เขต29 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมช่างอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 55 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานรวมลิงค์กศจ. รับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 รับสมัคร 22 -28 กุมภาพันธ์ 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพม.เขต 33 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบพนักงานราชการครู จำนวน 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์.2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพม.เขต 26 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว จำนวนรวม 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 54 อัตรา วันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและลูกจ้าง จำนวนรวม 227 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองพลทหารราบที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ (อัตรา สิบเอก) จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองพลพัฒนาที่ 2 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก) จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและกองหนุน ชาย,หญิง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 207 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบจ.เชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 67 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.อุบลราชธานี เขต 3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 18 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-21 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-27 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองพลทหารราบที่4 รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 240 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-22 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการ เป็นพลอาสาสมัคร จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 4-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 500 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองพลทหารม้าที่1 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน บรรจุเป็นนายทหารประทวน จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-21 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมราชทัณฑ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ นักทัณฑวิทยา ตั้งแต่วันที่ 8-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพฐ. ประกาศกำหนดการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ชาย,หญิง จำนวน 80 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 9 มิถุนายน 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ชาย,หญิง จำนวน 100 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 23 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชาย,หญิง จำนวน 56 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 19 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารกรุงเทพ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (สาขากรุงเทพฯ ปริมณฑลและ สาขาต่างจังหวัด) 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบทหารแผนที่ ตั้งแต่วันที่ 13-24 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ จำนวน 299 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 28 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานจำนวน 38 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป