เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 20 อัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี,พนักงานการภาษี,พนักงานธุรการ จำนวน 192 อัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงงานแบตเตอรี่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 23 ตำแหน่ง 30 อัตรา 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รับสมัครอาสาสมัครช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 35 ตำแหน่ง 105 อัตรา 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน ชาย-หญิง จำนวน 65 อัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 40 อัตรา 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักอนามัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 1183 อัตรา 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 4 ตำแหน่ง 70 อัตรา