เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 28 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 82 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-8 มิถุนายน 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ และพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 55 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 42 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 41 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการจ้างงานประชาชน จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 พฤษภาคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-26 พฤษภาคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 83 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน จำนวน 4 ตำแหน่ง 48 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2563  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.นครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 83 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 เมษายน 2563  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ทั่วประเทศรวม จำนวน 300 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-17 เมษายน 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 เมษายน 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานทั้งทั่วไปและภูมิภาค ประจำปี 2563