เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง 94 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 17 ตำแหน่ง 95 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการพัสดุ และนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 24-30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นายช่างเครื่องยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-26 กรกฎาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เดือนละ 1 รอบ จำนวน 5 รอบ เริ่ม ก.ค.-พ.ย. ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุยายน 2559 เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทํางาน จำนวน 20 ตำแหน่ง 181 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2559 - 8 กรกฏาคม 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 13 ตำแหน่ง 214 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มิถุนายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 4-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-25 กรกฏาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ ,นักวิชาการแผยแพร่ปฎิบัติการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1และ2) ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27-30 มิถุนายน 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23-29 มิถุนายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูช่วยสอน และบุคลากรสนับสนุน จำนวน 13 ตำแหน่ง 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 มิถุนายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 มิถุนายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.สกลนคร เขต 3 รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง ครูธุรการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพฐ.รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนศึกษา รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 จบแล้วบรรจุเลย จำนวน 150 ทุน ตั้งแต่วันที่ 23-27 มิถุนายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 13 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22-28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมทบ.13 (มณฑลทหารบกที่ 13) จ.ลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 30 ตำแหน่ง 147 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 มิถุนายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22-28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวนหลายตำแหน่ง 36 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง รวม 1,041 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน และลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายตำแหน่ง รับวุฒปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครพนักงานกลุ่มวิชาการและกลุ่มอำนวยการ จำนวนรวม 53 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2559