เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการเเพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ,เจ้าพนักงานสถิติ,เจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลพุทธชินราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,วิศวกรโยธา,วิศวกรเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ 21-29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 3 มกราคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน จำนวน 11 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 18 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.เชียงราย เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.พัทลุง เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) ตั้งแต่วันที่ 15-21 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมอนามัย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลเกาะสมุย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-15 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง ต่างๆ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวนรวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานทางหลวงที่ 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8-15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 6-13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นิติกร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 34 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 4 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลตำบลกะรน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-14 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลกลาง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.อุทัยธานี เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวนรวม 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักงานพระธรรมนูญทหาร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สธน.ทหาร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 6-15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองบิน 23 กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-13 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลตำบลบ้างฉาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2560