เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักงาน ป.ป.ส. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทั่วไป จำนวน 25 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 19 ตุลาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลเมืองไร่ขิง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง จำนวน 19 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยนาฏศิลป รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 49 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-19 ตุลาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 ตุลาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค,นักทรัพยากรบุคคล,นักจิตวิทยา ตั้งแต่วันที่ 15-26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไปและตำแหน่งพนักงานบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบจ.ภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-19 ตุลาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16-25 ตุลาคม พ.ศ. 2561