เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  หาคนแทน 5 0
  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 128 0
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 49 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 411 0
  กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 178 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 829 0
  รับสมัครนักวิจัย 87 0
  โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั้วคราว จำนวน 15 ตำแหน่ง 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 31 มกราคม 2565 119 0
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 5 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 1203 0
  สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 401 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 189 0
  สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 269 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 39 ตำแหน่ง 277 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2565 238 0
  สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24-31 มกราคม 2565 222 0
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 245 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-31 มกราคม 2565 257 0
  กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 386 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 7 ตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครออนไลนืตั้งแต่บัดนี้ - 27 มกราคม 2565 253 0
  เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มกราคม 2565 222 0
  เทศบาลนครเกาะสมุย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565 224 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม พ.ศ. 2565 407 0
  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 12 ตำแหน่ง 61 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ. 2565 2421 0
  กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 มกราคม พ.ศ. 2565 322 0
  กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ - 27 มกราคม พ.ศ. 2565 389 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวนหลายตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-24 มกราคม 2565 761 0
  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ จำนวน 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 มกราคม 2565 399 0
  เทศบาลนครอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 19 ตำแหน่ง 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 มกราคม 2565 323 0
  อบจ.ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 -17 มกราคม 2565 298 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 59 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 3124 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 301 0
  อบต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี รับโอนย้ายหลายอัตรา 130 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (สำนักนิติการ) ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 194 0
  กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม พ.ศ. 2565 841 0
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10-21 มกราคม พ.ศ. 2565 346 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 มกราคม พ.ศ. 2565 496 0
  กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-20 มกราคม พ.ศ. 2565 1064 0
  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ. 2565 959 0
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4-14 มกราคม พ.ศ. 2565 311 0
  ต้องการโอนย้าย 61 0
  เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-13 มกราคม 2564 351 0
  โรงพยาบาลทุ่งสง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 มกราคม 2564 310 0
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม พ.ศ. 2565 2654 0
  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-12 มกราคม พ.ศ. 2565 344 0
  รับโอนย้ายข้าราชการตำแหน่ง 615 0
  กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง 131 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-27 มกราคม พ.ศ. 2565 6401 0
  กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2565 595 0
  เทศบาลเมืองศรีราชา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2564 338 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 47 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - 6 มกราคม 2565 498 0
  ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-7 มกราคม 2565 500 0
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 30 ตำแหน่ง 1143 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - 11 มกราคม 2565 5652 0
  สสจ.ปทุมธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 ตำแหน่ง 69 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 ธันวาคม 2564 427 0
  โรงพยาบาลระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา วันที่ 17 - 23 ธันวาคม 2564 205 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 16 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 497 0
  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 52 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 417 0
  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 407 0
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 55 ตำแหน่ง 64 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มกราคม 2565 676 0
  กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 27 ตำแหน่ง 37 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24-30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 3102 0
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 38 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 560 0
  การนิคมอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย 62 0
  รับโอนย้าย 322 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 44 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 2466 0
  รับสมัครงาน 174 0
  เทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-27 ธันวาคม 2564 507 0
  รับโอน(ย้าย) 237 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 ธันวาคม 2564 351 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2564 271 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง รวม 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2564 289 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 34 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17-23 ธันวาคม 2564 834 0
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 427 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 18 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 - 7 มกราคม พ.ศ. 2565 4773 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 485 0
  กรมศุลกากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 786 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง จำนวน 3 ตำแหน่ง 25 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 - 5 มกราคม 2565 4647 0
  กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวนหลายตำแหน่ง 24 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15-26 ธันวาคม พ.ศ. 2564 411 0
  กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 25 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13-27 ธันวาคม 2564 1162 0
  กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 820 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2-9 ธันว่าคม 2564 4526 0
  อบจ.ระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 15 ตำแหน่ง 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 ธันวาคม 2564 686 0
  กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-29 ธันวาคม 2564 2427 0
  กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 127 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 ธันวาคม 2564 3633 0
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 7-29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 606 0
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 7-29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 245 0
  ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 342 0
  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-23 ธันวาคม 2564 4384 0
  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-24 ธันวาคม 2564 237 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง 161 0
  เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 361 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 140 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2564 7578 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 204 0
  เทศบาลเมืองกระบี่ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 198 0
  กรมกำลังพลทหารบก กองทัพบก รับสมัครพยนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 545 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 226 0
  สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 พฤศจิกายน 2564 391 0
  อบจ.นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 36 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 23 พฤศจิกายน 2564 441 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 835 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 469 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 301 0
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 480 0
  รับสมัครลูกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 180 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 19-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 362 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 695 0
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2564 486 0
  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 9 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 314 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 292 0
  รับโอนย้ายราชการ 291 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษาท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 691 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ สรรหาเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2564 406 0
  โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 พฤสจิกายน 2564 274 0
   โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤสจิกายน 2564 422 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2564 359 0
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่าวันที่ 1-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 537 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 337 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 จำนวนประมาณ 150 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 800 0
  กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 3080 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มกราคม 2565 5442 0
  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 126 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-17 พฤศจิกายน 2564 2294 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 พฤศจิกายน 2564 340 0
  กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-30 พฤศจิกายน 2564 338 0
  ธุรการ 62 0
  กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤศจิกายน 2564 997 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 491 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 31 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 3805 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 592 0
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 614 0
  กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 402 0
  เจ้าพนักงานธุรการ 72 0
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2564 552 0
  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2564 713 0
  กองบิน ๓ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 667 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 3251 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ตุลาคม 2564 388 0
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2564 361 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 552 0
  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 23 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 4369 0
  สำนักงาน ปปง. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2564 595 0
  สถาบันราชานกุล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2564 544 0
  รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 26 ตุลาคม 2564 317 0
  โรงพยาบาลพุทธชินราช รับสม้ครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายคาบ จำนวน 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ตุลาคม 2564 236 0
  กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 2071 0
  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 41 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 26 ตุลาคม 2564 2724 0
  กรมการศาสนา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนพิธี จำนวน 12 อัตรา ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 1078 0
  กรมการศาสนา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 398 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ส่วนกลาง) ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 627 0
  รับสมัครงานผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 ตำแหน่ง 366 0