เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่ได้รับคุณวุฒิต่างๆ จำนวนหลายตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3-18 สิงหาคม 2563 438 0
  สพป.กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-14 สิงหาคม 2563 262 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8-17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 86 0
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครพนักงานองค์การของรัฐ ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 140 0
  เทศบาลเมืองบางแม่นาง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 สิงหาคม 2563 153 0
  โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 7 สิงหาคม 2563 92 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 3-21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 207 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2563 260 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1409 0
  เทศบาลตำบลลี้ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-17 สิงหาคม 2563 164 0
  โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-14 สิงหาคม 2563 216 0
  เทศบาลเมืองหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 สิงหาคม 2563 310 0
  เทศบาลตำบลนาป่า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 สิงหาคม 2563 285 0
  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 21 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 2 สิงหาคม 2563 373 0
  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 150 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2563 4334 0
  กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-13 สิงหาคม 2563 876 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 1726 0
  มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 158 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ 109 0
  กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 2640 0
  สับเปลี่ยนเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 155 0
  กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 1014 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 10-31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 737 0
  สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 3386 0
  การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2563 6696 0
  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2563 4390 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สวพ.3) ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 359 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทัวไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 772 0
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 236 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (สวพ.3) ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 261 0
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 645 0
  กรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 512 0
  สสจ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 518 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 233 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2563 5580 0
  สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครพนักงราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 606 0
  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม- 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 791 0
  กศจ.ฉะเชิงเทรา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 102 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 619 0
  กศจ.เชียงใหม่ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 51 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 547 0
  กศจ.ชลบุรี รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 480 0
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 497 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (กปผ.) ตั้งแต่วันที่ 22-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 319 0
  มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 22-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 280 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (กปผ.) ตั้งแต่วันที่ 22-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 190 0
  กศจ.กำแพงเพชร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 158 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 367 0
  กศจ.ขอนแก่น รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 362 0
  กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง 52 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 8077 0
  กศจ.ขอนแก่น รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 276 0
  กศจ.นครราชสีมา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 498 0
  กศจ.ลำปาง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 382 0
  กศจ.ลพบุรี รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 109 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 409 0
  กศจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 284 0
  กศจ.มหาสารคาม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 436 0
  กศจ.นครพนม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 357 0
  กศจ.นครปฐม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 371 0
  กศจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 109 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 229 0
  กศจ.นราธิวาส รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 214 0
  กศจ.พังงา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 169 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 202 0
  กศจ.พัทลุง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 74 0
  สพม.15 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 กรกฎาคม 2563 197 0
  สํานักงานกองทุนยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม จำนวน 41 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16-22 กรกฎาคม 2563 456 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักปฏิบัติงานเทคนิค จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2563 415 0
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2563 262 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฎิบัติงาน จำนวน 93 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 14 กรกฎาคม 2563 483 0
  กศจ.พิษณุโลก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 235 0
  กศจ.ระนอง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 162 0
  กศจ.ระยอง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 374 0
  กศจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 364 0
  กศจ.สมุทรปราการ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 362 0
  กศจ.สมุทรสาคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 105 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 402 0
  กศจ.สตูล รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 104 0
  กศจ.สิงห์บุรี รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 259 0
  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 14 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 6082 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 463 0
  กศจ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 373 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 721 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 190 0
  กศจ.สุโขทัย รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 268 0
  กศจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 114 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 261 0
  รวมลิงค์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 4286 0
  กศจ.สุรินทร์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 384 0
  กศจ.ตรัง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 232 0
  กศจ.อุทัยธานี รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 87 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 473 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 143 0
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 322 0
  สำนักงาน 41 0
  สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 318 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17-30 กรกฎาคม 2563 9471 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2563 5586 0
  เทศบาลเมืองบางกรวย รับสมัครสรรและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 กรกฎาคม 2563 362 0
  สสจ.นาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 320 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-24 กรกฎาคม 2563 290 0
  โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 8 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2563 211 0
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 393 0
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 500 0
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์และตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวนรวม 52 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-21 กรกฎาคม 2563 5466 0
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 383 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2563 5826 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (กวม.) ตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 272 0
  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 8-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 534 0
  กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-31 กรกฎาคม 2563 661 0
  เทศบาลนครลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 กรกฎาคม 2563 358 0
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 67 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-31 กรกฎาคม 2563 8460 0
  สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 18 ตำแหน่ง 67 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-20 กรกฎาคม 2563 1102 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน13 ตำแหน่ง 33 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-14 กรกฎาคม 2563 5996 0
  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 18 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 2382 0
  กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 3893 0
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง 73 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 3165 0
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งตำรวจรัฐสภา ชาย-หญิง จำนวน 150 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 4288 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครพนักงานราชการพิเศษ จำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 586 0
  กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฏาคม 2563 3995 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563 318 0
  กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 70 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 10 กรกฏาคม 2563 3602 0
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 4751 0
  องค์การสะพานปลา รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2563 439 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 3-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 712 0
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงานประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2563 5730 0
  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 15 กรกฎาคม 2563 5889 0
  กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 4926 0
  โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) จำนวน 11 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 390 0
  โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และคนงาน จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2563 253 0
  อบจ.สุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-15 กรกฎาคม 2563 369 0
  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 576 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง 34 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 4817 0
  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ 406 0
  เทศบาลนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 54 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 616 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 551 0
  สำนักการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 15 ตำแหน่ง 54 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-16 กรกฎาคม 2563 5948 0
  สพป.ระยองเขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 6 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 443 0
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 816 0
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการและนักทรัพยากรบุคคล สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 789 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างเครื่องสื่อสาร ช่างไม้ ช่างโทรศัพท์ ช่างโลหะ พนักงานแปลและล่าม พนักงานทางสาย ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 468 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 2930 0
  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิถุนายน 2563 784 0
  จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 159 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 มิถุนายน 2563 410 0
  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 131 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-17 มิถุนายน 2563 269 0
  จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 127 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 327 0
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 600 0
  สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 22 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน ถึง 14 กรกฎาคม 2563 6735 0
  เทศบาลตำบลแสนสุข รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 18 - มิถุนายน 2563 480 0
  สพม.เขต 20 รับสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน และพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15-21 มิถุนายน 2563 472 0
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน -13 กรกฎาคม 2563 663 0
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 61 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22-26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 3715 0
  กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 22-30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 411 0