เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  กรมการขนส่งทางราง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 199 0
  กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบรับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 48 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 530 0
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 161 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 79 0
  กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 271 0
  กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 25 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 1306 0
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 529 0
  โอนย้าย 422 0
  ต้องการย้ายสับเปลี่ยน 533 0
  รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 500 0
  กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 13 ตำแหน่ง 43 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-30 กันยายน พ.ศ. 2565 4687 0
  รับโอนย้าย 482 0
  กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 146 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-30 กันยายน พ.ศ. 2565 3390 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4ตำแหน่ง 25 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-15 กันยายน พ.ศ. 2565 696 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 20 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-23 กันยายน พ.ศ. 2565 630 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-28 กันยายน พ.ศ. 2565 449 0
  กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) จำนวน 7 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2565 505 0
  กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 26 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-16 กันยายน พ.ศ. 2565 545 0
  กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 200 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-30 กันยายน 2565 656 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-21 กันยายน พ.ศ. 2565 572 0
  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-23 กันยายน พ.ศ. 2565 519 0
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 7 กันยายน พ.ศ. 2565 440 0
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 11กันยายน 2565 684 0
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 9 กันยายน พ.ศ. 2565 336 0
  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 521 0
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 278 0
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 5 กันยายน พ.ศ. 2565 872 0
  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม - 8 กันยายน พ.ศ. 2565 616 0
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม - 7 กันยายน พ.ศ. 2565 519 0
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 680 0
  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2565 5403 0
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 40 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2565 3705 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2565 704 0
  กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7ตำแหน่ง 705 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 7071 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8-17 สิงหาคม 2565 297 0
  กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-29 สิงหาคม 2565 2081 0
  กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 1025 0
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 720 0
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 54 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 3864 0
  กรมธุรกิจกรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 573 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 931 0
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 382 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 8-29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 481 0
  ขอโอนย้ายไปเทศบาล 70 0
  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 1004 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 3005 0
  การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 100 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 4783 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 10 ตำแหน่ง 339 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 4357 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานส่วนกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 505 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 457 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 553 0
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 403 0
  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 733 0
  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 40 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 1996 0
  รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลและรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 497 0
  รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลและรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 82 0
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 57 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่ วันที่ 18กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2565 2781 0
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 46 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 528 0
  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 342 0
  ประกาศกรมปศุสัตว์ 307 0
  กรมทางหลวงสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 603 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 265 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2565 619 0
  กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 300 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 3009 0
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 7อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 388 0
  โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24-30 มิถุนายน 2565 209 0
  กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ 351 0
  รับสมัครงาน 260 0
  กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 490 0
  รับโอน 242 0
  กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2565 1483 0
  สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 3405 0
  กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 351 0
  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 459 0
  สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 30 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 3283 0
  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13-21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 603 0
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครพนักงาน จำนวนหลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 469 0
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 318 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 380 0
  กรมอุทยานแห่งชาติ 414 0
  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 679 0
  อบจ.เชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 มิถุนายน 2565 389 0
  กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 119 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 4579 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 32 ตำแหน่ง 76 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 883 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 469 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 528 0
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงาานแรงงาน จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 569 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 896 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 460 0
  เทศบาลเมืองบางแก้ว รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 29 ตำแหน่ง 55 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 1 มิถุนายน 2565 346 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 329 0
  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 597 0
  รับโอน 356 0
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 575 0
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 12 ตพแหน่ง 67อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 4944 0
  ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 555 0
  สถาบันประสาทวิทยา 402 0
  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จำนวน 585 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่่ 23 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 4124 0
  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จำนวน 140 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 745 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 582 0
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 11 ตำแหน่ง 88 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 5517 0
  ีรับโอนย้ายสมุทรสาคร 292 0
  กรมประชาสัมพันธ์ 346 0
  ประกาศสัตวแพทยสภา 306 0
  เทศบาลบางเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 15 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-31 พฤษภาคม 2565 638 0
  สสจ.น่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 พฤษภาคม 2565 537 0
  สพป.อุดรธานี เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 วิชาเอก 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2565 432 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 -13 พฤษภาคม 2565 407 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ 12-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 583 0
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง 99 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 4450 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 467 0
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 601 0
  กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 473 0
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 457 0
  สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 5451 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 581 0
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 435 0
  หาที่รับโอน/ย้าย 291 0
  สำนักอุทยานแห่งชาติ 128 0
  ด่วน รับสมัครพนักงานจ้างเหมา พ.ค. 65 476 0
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 427 0
  รับสมัคร นักวิจัย 2 อัตรา 335 0
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 89 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 เมษายน 2565 1259 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 405 0
  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 151 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 3622 0
  ตำแหน่งปลัดว่าง 529 0
  กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 เมษายน 2565 582 0
  กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน 2565 606 0
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 สายงาน 76 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565 3641 0
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-27 เมษายน พ.ศ. 2565 564 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน พ.ศ. 2565 672 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 486 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 4099 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 722 0
  กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 31 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-26 เมษายน พ.ศ. 2565 3165 0
  กองทัพเรือ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน พ.ศ. 2565 440 0
  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัครของบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 6 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 เมษายน 2565 905 0
  หาคนแทนตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล(หรือเกื้อกูล) 145 0
  กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 283 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 5475 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 30 ตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-8 เมษายน พ.ศ. 2565 750 0