เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 145 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 446 0
  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 18 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 712 0
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 259 0
  กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 216 0
  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนิติกร สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 149 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 10 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 143 0
  ประกาศกรมปศุสัตว์ 96 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 487 0
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 428 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนภูมิภาค) ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 355 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค) ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 271 0
  กรมกิจการผู้สูงอายุ 176 0
  กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 68 อัตรา สมัครออนไลนตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 1778 0
  กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง สมัครออนไลนตั้งแต่บัดนี้ - 8 พฤษภาคม 2567 338 0
  รับสมัครพนักงานราชการ 436 0
  กรมเอเชียใต้ 323 0
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 609 0
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 46 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2567 2278 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 18 ตำแหน่ง 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 2460 0
  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 1111 0
  เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 348 0
  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 19 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 1288 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 20 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 891 0
  กรมทางหลวง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน พ.ศ. 2567 1031 0
  กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 43 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 1674 0
  สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 16 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 472 0
  กรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 206 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 31 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 1222 0
  กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 22 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน พ.ศ. 2567 3927 0
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครบุคคลเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2567 จำนวน 330 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-29 มีนาคม 2567 2332 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มีนาคม 2567 1819 0
  ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 30 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 5 เมษายน พ.ศ. 2567 807 0
  สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงยุติธรรม ปิดรับสมัครงาน 538 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-29 มีนาคม พ.ศ. 2567 598 0
  กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง จำนวน 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันี่ 11-15 มีนาคม 2567 682 0
  กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม พ.ศ. 2567 848 0
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 42 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-29 มีนาคม พ.ศ. 2567 1944 0
  กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-22 มีนาคม พ.ศ. 2567 725 0
  กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 197 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 3350 0
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 263 อัตรา สมัครออนไลน์ตังแต่วันนี้ - 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 2504 0
  กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 28 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 662 0
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตังแต่วันที่ 4-22 มีนาคม พ.ศ. 2567 629 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง134 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 892 0
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 52 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 1748 0
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2567 472 0
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 11-29 มีนาคม พ.ศ. 2567 547 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ จำนวน 60 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 2550 0
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 815 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 392 0
  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 36 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 574 0
  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 362 0
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานกรมฯ วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัคร 5 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 196 0
  หาคนแทน 75 0
  หาคนแทน นวก พัสดุ 59 0
  โอนย้ายนายช่างโยธา 232 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 27 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 2451 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 241 0
  สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 473 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 388 0
  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 12 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 756 0
  กรมช่างโยธาทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 354 0
  กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 90 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-31 มกราคม 2567 1117 0
  กอ.รมน. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2567 574 0
  โรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 1053 0
  รับโอนย้ายนายช่างโยธา 251 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 35 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 640 0
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2567 609 0
  กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 34 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 1217 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,นิติกร ตั้งแต่วันที่ 18-24 มกราคม พ.ศ. 2567 280 0
  กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 612 0
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 448 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย, พนักงานคอมพิวเตอร์ และพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 19-26 มกราคม พ.ศ. 2567 361 0
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน จำนวน 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 567 0
  หาคนมาแทนตำแหน่ง 223 0
  โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานราชทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 727 0
  ประกาศกรมปศุสัตว์ 202 0
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา 245 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-29 มกราคม พ.ศ. 2567 2400 0
  รับโอน 361 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่แบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 13 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 - 19 มกราคม พ.ศ. 256 734 0
  กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 22 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 - 12 มกราคม พ.ศ. 2567 597 0
  กรมบังคับคดี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 19 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2-25 มกราคม พ.ศ. 2567 1009 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง จำนวน 47 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 - 16 มกราคม พ.ศ. 2567 592 0
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ส่วนกลาง) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 13 ตำแหน่ง 82 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่่ 26 ธ.ค.66 - 18 ม.ค. 67 3351 0
  กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 80 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566 - 17 มกราคม 2567 1027 0
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 21 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566 - 18 มกราคม 2567 568 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 6 ตำแหน่ง 230 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 - 12 มกราคม พ.ศ. 2567 4013 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 - 15 มกราคม พ.ศ. 2567 759 0
  สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 63 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 638 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 24 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 - 10 มกราคม พ.ศ. 2567 507 0
  กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 54 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 521 0
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567 438 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ 4 จำนวน 320 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 519 0
  สถาบันประสาทวิทยา 275 0
  ประกาศกรมปศุสัตว์ 225 0
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12-26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 571 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม - 10 มกราคม พ.ศ. 2567 417 0
  กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 - 3 มกราคม พ.ศ. 2567 674 0
  กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 29 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม - 4 มกราคม พ.ศ. 2567 615 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2566 408 0
  กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 638 0
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 21 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 2733 0
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 262 0
  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 734 0
  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม - 2 มกราคม พ.ศ. 2567 571 0
  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 424 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 800 0
  กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6-15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 538 0
  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 14 ตำแหน่ง 58 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 2040 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 527 0
  สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 811 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป 484 0
  ย้ายไปกรุงเทพมหานคร 109 0
  กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 100 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 3105 0
  สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 612 0
  รับโอน 151 0
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 570 0
  กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 1124 0
  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 221 อัตรา สมัครออนไลน์ตังแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 2428 0
  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 127 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 2156 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2566 826 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2566 422 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2566 554 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2566 494 0
  สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 692 0
  สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 343 0
  เจ้าพนักงานธุรการ 362 0
  รับโอน 168 0
  กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 1901 0
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัคบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 357 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 350 0
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ จำนวน 28 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 628 0
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครพนักงานหน่วยงานของรัฐ จำนวน 4 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 439 0
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 575 0
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 14 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 510 0
  กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง สมัครรออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 602 0
  กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 200 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 700 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 562 0
  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 34 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 3290 0