เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา ว่างอีก 90 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-24 พฤศจิกายน 2559 1552 0
  สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการรุ่นที่ 11 จำนวน 50 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. 2559 - 6 ม.ค. 2560 2029 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 31 ตำแหน่ง 75 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2559 366 0
  โรงพยาบาลตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 57 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 229 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 596 0
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 129 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 331 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 2246 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 4367 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 4785 0
  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 6 พฤศจิการยน 2559 3346 0
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป3 จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 1939 0
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เปิดรับสมัครพนักงานร่วมอุดมการณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการ/ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2559 436 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ นสต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 5,000 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-23 พฤศจิกายน 2559 สอบข้อเขียน 4 ธันวาคม นี้ 6429 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จะดำเนินการรับสมัครสอบตามปกติราวเดือนธันวาคมนี้ และจะสอบภาค ก.และภาค ข. ในเดือนมกราคม 2560 ทั่วประเทศกว่า 10,000 อัตรา จาก 63 ตำแหน่ง 7485 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 1-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 2060 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 750 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 425 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติ เปิดรับสมัครสอบ นสต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 5,000 อัตรา รายละเอียดอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ 3967 0
  เทศบาลตำบลแม่สอย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 2 พฤศจิกายน 2559 267 0
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ - 2 พฤศจิกายน 2559 254 0
  สำนักงานจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ -28 ตุลาคม 2559 392 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2559 867 0
  โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2559 357 0
  สำนักงานทางหลวงที่ 18 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 4 พศจิกายน 2559 6027 0
  สำนักงานทางหลวงที่ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 พศจิกายน 2559 6545 0
  สพป.ยโสธร เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง(ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) ปฏิบัติหน้าที่ครู จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 ตุลาคม 2559 510 0
  โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 1177 0
  โรงพยาบาลระยอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 287 0
  โรงพยาบาลระยอง รับสมัครลูกจ้างกลุ่มการพยาบาล จำนวน 3 ตำแหน่ง 74 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 565 0
  กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2559 9951 0
  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 14 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 2972 0
  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 10 ตำแหน่ง 52 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 2551 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง (กปผ.) ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 1157 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 19-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 558 0
  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รับสมัครลูกจ้างโครงการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 735 0
  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ -21 พฤศจิกายน 2559 896 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 19-26 ตุลาคม 2559 2612 0
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครบุุคลเข้าทำงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จบชั้น ป.6 ขึ้นไป 551 0
  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลูกจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2559 717 0
  เทศบาลเมืองกระบี่ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 377 0
  สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศกำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 9796 0
  กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ชาย,หญิง ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2559 9895 0
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 5 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 2790 0
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 3788 0
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 2397 0
  สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 12-31 ตุลาคม 2559 148 0
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2559 3866 0
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง 40 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559 10614 0
   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2559 1357 0
  กรมการศาสนา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 20-27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 876 0
  กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559 24029 2
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559 3139 0
  สถาบันโรคทรวงอก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17-31 ตุลาคม 2559 1203 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 19-21 ตุลาคม 2559 2025 0
  สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-28 ตุลาคม 2559 2712 0
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 21 ตุลาคม 2559 244 0
  เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559 1352 0
  โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 26 ตุลาคม 2559 1012 0
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 20-28 ตุลาคม 2559 766 0
  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคม 2559 3605 0
  สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 ตุลาคม 2559 3131 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 1084 0
  โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 66 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 ตุลาคม 2559 1197 0
  โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 11 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 ตุลาคม 2559 983 0
  โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 93 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 ตุลาคม 2559 862 0
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 13-21 ตุลาคม 2559 855 0
  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-21 ตุลาคม 2559 655 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 ตุลาคม 2559 3306 0
  วิทยาลัยเทคนิคระยอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2559 1505 0
  เทศบาลนครแม่สอด เตรียมเปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ "ครูผู้ช่วย" จำนวน 14 วิชาเอก 27 อัตรา กำหนดการรับสมัครเร็วๆนี้ 2239 0
  สำนักงานทางหลวงที่ 15 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคม 2559 6452 0
  กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 17 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19-26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 9625 0
  สำนักสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 183 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 ตุลาคม 2559 10230 0
  กรมการกงสุล รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำกองหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 ตุลาคม 2559 7078 0
  โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 ตุลาคม 2559 1374 0
   โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-21 ตุลาคม 2559 2454 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 2674 0
  เทศบาลตำบลดินดำ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2559 178 0
  สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 12-31 ตุลาคม 2559 2218 0
  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-21 ตุลาคม 2559 595 0
  กรมพละศึกษา สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ต.ค. 2559 943 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 ตุลาคม 2559 1961 0
  รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 49 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 1521 0
  ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 243 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 4084 0
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 1730 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 14-26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 2768 0
  กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยกรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 10-14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 3553 0
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบติงานให้ราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 ตุลาคม 2559 2630 0
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 4299 0
  สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 ตุลาคม 2559 2677 0
  กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 4078 0
  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 723 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2559 24910 3
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สาขาวิชาต่างๆ จำนวน 36 ตำแหน่ง 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-25 ตุลาคม 2559 21817 1
  โรงพยาบาลน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 2328 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 7060 0
  สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ตุลาคม 2559 5802 0
  โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 107 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-17 ตุลาคม 2559 3066 0
  เทศบาลตำบลโคกกลอย รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-19 ตุลาคม 2559 705 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-21 ตุลาคม 2559 1927 0
  เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป จำนวน 45 ตำแหน่ง 169 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 ตุลาคม 2559 6598 0
  โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 73 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2559 1574 0
  สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ตุลาคม 2559 7966 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ จำนวน 632 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-14 ตุลาคม 2559 10959 0
  สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 ตุลาคม 2559 819 0
  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นผู้จัดการสหกรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 5 ตุลาคม 2559 738 0
  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้าง หลายท่าอากาศยาน จำนวน 13 ตำแหน่ง 288 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 21 ตุลาคม 2559 13712 0
  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวนรวม 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559 5783 0
  กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 15-31 ตุลาคม 2559 15510 0
  ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเข้าทำงานกับธนาคารกรุงไทย จำนวน 23 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 19429 0
  ธนาคารยูโอบี รับสมัครพนักงานประจำ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ จำนวนหลายตำแหน่ง สมัครและสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 5978 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 ตุลาคม 2559 3419 0
  กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ตุลาคม 2559 12531 0
  อบจ.สมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-19 ตุลาคม 2559 3106 0
  สพป.นครราชสีมาเขต 3 รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรณีปฏิบัติหน้าที่หลายโรงเรียน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 ตุลาคม 2559 3922 0
  วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ กทม. รับสมัครครูและเจ้าหน้าที่ 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 902 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 ตุลาคม 2559 13221 0
  กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 480 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559 43441 1
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบริการเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4-10 ตุลาคม 2559 1835 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 5-11 ตุลาคม 2559 12091 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรง ตำแหน่ง ผู้จัดการ ตั้งแต่บัดนี้ - 7 พฤศจิกายน 2559 13800 0
  โรงพยาบาลปากคาด รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ตุลาคม 2559 1384 0
  สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2559 2801 0
  เทศบาลตําบลรัษฎา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 ตุลาคม 2559 1027 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ตุลาคม 2559 339 0
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 ตุลาคม 2559 4093 0
  สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 ตุลาคม 2559 928 0
  สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 4 ตุลาคม 2559 370 0
  สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 กันยายน 2559 1690 0
  สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 ตุลาคม 2559 891 0
  สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-30 กันยายน 2559 776 0
  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง 101 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 ตุลาคม 2559 4899 0
  สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 28 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 18 ตุลาคม 2559 2082 0
  กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง 574 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-10 ตุลาคม 2559 42792 0
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พนักงานธุรการ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 กันยายน 2559 7216 0
  โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคลลเพื่อสอบเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 156 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 กันยายน 2559 2933 0
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559 286 0
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 3-11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 1363 0
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการครู 9 อัตรา ครูอัตราจ้าง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 กันยายน 2559 2679 1