เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 กรกฎาคม 2563 180 0
  ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน4 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2563 149 0
  เทศบาลตำบลกะรน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 57 0
  จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 4-12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 68 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 12-18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 82 0
  ย้าย-สับเปลี่ยน 16 0
  ย้าย-สับเปลี่ยน 3 0
  รับโอนข้าราชการ 41 0
  โรงพยาบาลยโสธร รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวันตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 มิถุนายน 2563 14 0
  สคร.9 31 0
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 489 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 1473 0
  กรมพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 8-18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 130 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 344 0
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครพนักงราชการทั่วไป ตำแหน่ง จ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 9-17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 183 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1-10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 460 0
  กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 28 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 1060 0
  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 322 0
  สำนักงานเลขานุการกรม 46 0
  สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการเอกชน (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำท่าเทียบเรือ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มิถุนายน 2563 291 0
  อบต.เทอดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2563 295 0
  สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1-8 มิถุนายน 2563 286 0
  เทศบาลเมืองสามพราน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4-12 มิถุนายน 2563 194 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 82 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-8 มิถุนายน 2563 3663 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ และพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2563 2163 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานปฏิบัติงานศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 26 พฤษภาคม 2563 290 0
  สพป.น่านเขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 6 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 210 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19-27 พฤษภาคม 2563 63 0
  เทศบาลนครสมุทรสาคร รับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 204 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 190 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 1-8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 256 0
  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 276 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 133 0
  Work 33 0
  Work 19 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 42 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 3496 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 303 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 136 0
  กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 55 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 2064 0
  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 263 0
  สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 17 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 536 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 41 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 2433 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 382 0
  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 234 0
  อบต.ห้วยขวาง 162 0
  ต้องการโอนย้าย 42 0
  กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 19-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 346 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 299 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 11-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 171 0
  จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2563 444 0
  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานเก็บเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2563 216 0
  เทศบาลนครอุบลราชธานี รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 279 0
  มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการจ้างงานประชาชน จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 พฤษภาคม 2563 802 0
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท และเอก จำนวน 2 อัตรา 203 0
  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว จำนวนหลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2563 236 0
  เทศบาลตําบลบ้านกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 14 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2563 353 0
  รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ 37 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, นักวิชาการป่าไม้ ตั้งแต่วันที่ 13-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 753 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 593 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-26 พฤษภาคม 2563 4634 0
  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 3963 0
  กรมทางหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พนักงานธุรการ และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 19-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 778 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 372 0
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 375 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 พฤษภาคม 2563 306 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 601 0
  วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 2 อัตรา ตั้วแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2563 198 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนกลาง) ตั้งแต่วันที่ 20-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 411 0
  โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-19 พฤษภาคม 63 338 0
  เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 17 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2563 294 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครงาน จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 6 พฤษภาคม 2563 235 0
  มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครลูกจ้าง"อาสาสมัครชุมชน" สู้ภัยโควิด จำนวน 325 อัตรา สมีครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-10 พฤษภาคม 2563 350 0
  ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับบัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิด จำนวน 5 เดือน 400 อัตรา พัฒนาตนเองและท้องถิ่น 325 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 185 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-8 พฤษภาคม 2563 386 0
  สำนักงานทางหลวงที่16 รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-14 พฤษภาคม 2563 455 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 พฤษภาคม 2563 516 0
  เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤษภาคม 2563 360 0
  เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-19 พฤษภาคม 2563 255 0
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤษภาคม 2563 261 0
  สสจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤษภาคม 2563 218 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2563 659 0
  สพป.นครราชสีมา เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2563 427 0
  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2563 357 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค พนักงานประจำสำนักงาน พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 449 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 237 0
  สพม.19 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 340 0
  อบจ.สระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 56 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563 416 0
  เทศบาลเมืองบางคูวัด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 16 ตำแหน่ง 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-14 พฤษภาคม 2563 350 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2563 235 0
  สํานักงานทางหลวงที่ 14 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 ถึง 7 พฤษภาคม 2563 524 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 พฤษภาคม 2563 433 0
  สํานักงานทางหลวงที่ 7 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา,พนักธุรการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 พฤษภาคม 2563 477 0
  สํานักงานทางหลวงที่ 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 พฤษภาคม 2563 384 0
  กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 83 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 14255 0
  รับโอน 192 0
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 202 0
  สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 ถึง 4 พฤษภาคม 2563 735 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ขยายวันรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 307 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 368 0
  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2563 224 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 1-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 495 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถานเสาวภา จำนวน 14 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 14 พฤษภาคม 2563 561 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 14 พฤษภาคม 2563 506 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 7168 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 170 0
  สํานักงานทางหลวงที่ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 446 0
  โรงพยาบาลโพนสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 10 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 27 เมษายน 2563 218 0
  สํานักงานทางหลวงที่ 11 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2563 364 0
  สํานักงานทางหลวงที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2563 368 0
  โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 126 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 344 0
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ 209 0
  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน จำนวน 4 ตำแหน่ง 48 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2563 7362 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563 281 0
  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ - 19 พฤษภาคม 2563 255 0
  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง จำนวน 8 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-29 พฤษภาคม 2563 250 0
  สสจ.นครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 83 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 เมษายน 2563 4033 0
  เทศบาลเมืองสีคิ้ว รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 10 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 27 เมษายน 2563 361 0
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2563 3589 0
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2563 536 0
  โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563 242 0
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 306 0
  สำนักก่อสร้างทางที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 เมษายน 2563 671 0
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุน จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 เมษายน 2563 415 0
  กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ทั่วประเทศรวม จำนวน 300 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-17 เมษายน 2563 4235 0
  สำนักทางหลวงที่ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2563 585 0
  สำนักทางหลวงที่ 10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-12 พฤษภาคม 2563 582 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับสมัครคัดเลือกลุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2563 300 0
  สํานักทางหลวงที่ 3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2563 439 0
  อบต.บ้านเกาะ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-30 เมษายน 2563 304 0
  สำนักงานทางหลวงที่ 15 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 เมษายน 2563 529 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 เมษายน พ.ศ. 2563 943 0
  เทศบาลเมืองตาก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-27 เมษายน 2563 294 0
  โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 5 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 เมษายน 2563 213 0
  อบต.เขาพระ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 16 เมษายน 2563 264 0
  โรงพยาบาลวารินชําราบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พยาบาลวิชาชีพ นว.การเงินและบัญชี คนงาน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวนรวม 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 24 เมษายน 2563 483 0
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน 2563 469 0
  รับโอนย้าย 241 0
  รับโอนย้าย 76 0
  สสจ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 24 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-17 เมษายน 2563 479 0