เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 151 0
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 34 0
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 57 0
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 69 0
  ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สืบสวน ศูนย์สืบสวนและประมวลข่าว ฝ่ายรักษาความปลอดภัย วุฒิป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2561 2241 0
  โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง 105 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม 2561 730 0
  กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 9 กุมภาพันธ์ 2561 990 0
  กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ - 2 กุมภาพันธ์ 2561 346 0
  กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ จำนวน 80 นาย ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 19 มีนาคม 2561 974 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 6267 0
  กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 74 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2561 1477 0
  สำนักเทศกิจ - กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สำนักงานเลขานุการ) ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2561 2357 0
  อบจ.ภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 19 ตำแหน่ง 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2561 939 0
  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 37 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 2 กุมภาพันธ์ 2561 1166 0
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 91 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22- 29 มกราคม 2561 501 0
  ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาะารณสุข(พนักงานขับรถ) 57 0
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม พ.ศ. 2561 186 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) 196 0
  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 330 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 3699 0
  สสจ.บึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17-26 มกราคม 2561 539 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 24-30 มกราคม พ.ศ. 2561 132 0
  รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา 43 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 3369 0
  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่างๆ ปฏบัติงานที่ส่วนกลาง จำนวน 8 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม 2561 5026 0
  สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 2865 0
  อบจ.เชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน รวมทั้งสิ้น 18 ตำแหน่ง 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561 1616 0
  สำนักงานปศุสัตว์เขต 198 0
  สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-31 มกราคม 2561 1903 0
  โรงพยาบาลพระพุทธชินราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม 2561 881 0
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สตูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 379 0
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 3409 0
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติเป็นรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 368 0
  โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 มกราคม 2561 1217 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22-31 มกราคม พ.ศ. 2561 999 0
  เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 17 ตำแหน่ง 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2561 1264 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มกราคม 2561 379 0
  กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 4067 0
  เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 มกราคม 2561 1380 0
  สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป้นพนักงาน จำนวน 5 สายงาน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-29 มกราคม 2561 4672 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561 1198 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2561 1996 0
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 มกราคม พ.ศ. 2561 1444 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 4534 0
  กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม -5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 1531 0
  หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2561 2850 0
  สพป.เลย เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้างและธุรการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 มกราคม 2561 706 0
  โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2561 1429 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม 2561 2661 0
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครนายก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 784 0
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน อัตราทั่วไป อัตราภูมิภาค และอัตราท้องถิ่น ปี 2561 ติดตามได้ที่นี่เร็วๆ นี้ 7644 0
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 10 ตำแหน่ง 36 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 5473 0
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ตรัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม พ.ศ. 2561 499 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 มกราคม 2561 481 0
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 24-31 มกราคม 2561 702 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ จำนวน 665 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2561 8931 0
  สพป.ยะลา เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 ตำแหน่ง 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 มกราคม 2561 629 0
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบันตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ จำนวน 8 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 กุมภาพันธ์ 2561 2163 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 6317 0
  หน่วยข่าวกรองทางทหาร รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มกราคม 2561 3541 0
  กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (กองกฎหมาย) ตั้งแต่วันที่ 22-30 มกราคม พ.ศ. 2561 1797 0
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 มกราคม พ.ศ. 2561 460 0
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 60 คน สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 9 เมษายน 2561 1472 0
  กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคม 2561 2167 0
  กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-31 มกราคม 2561 3908 0
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2561 1040 0
  สพป.อุดร เขต 4 รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 มกราคม 2561 1778 0
  กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก) จำนวน 11 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-18 มกราคม 2561 918 0
  กรมทางหลวงชนบทที่ 16 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 16-22 มกราคม 2561 2087 0
  โรงพยาบาลนพรัตน์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง 237 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2561 2512 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2561 5821 0
  กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-28 มกราคม 2561 1648 0
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 320 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-25 มกราคม พ.ศ. 2561 1024 0
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม พ.ศ. 2561 499 0
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม พ.ศ. 2561 319 0
  เทศบาลนครตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 14 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-26 มกราคม 2561 1659 0
  สํานักงานสหกรณ์อํานาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 8-19 มกราคม 2561 823 0
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม พ.ศ. 2561 3060 0
  กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ชาย-หญิงเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 85 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-23 มกราคม 2561 7673 1
  มณฑลทหารบกที่ 33 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 19 มกราคม 2561 1908 0
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 มกราคม 2561 3363 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 34 ตำแหน่ง 173 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคม 2561 2517 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 8-22 มกราคม 2561 1301 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 34 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 19 มกราคม 2561 7227 0
  ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-26 มกราคม 2561 1518 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2561 3900 0
  โรงพยาบาลระนอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 15 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 มกราคม 2561 200 0
  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน จำนวน 22 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2561 16085 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 8391 0
  รพ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 34 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคม พ.ศ. 2561 3306 0
  รพ.สวรรค์-ประชารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 26 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม พ.ศ. 2561 2053 0
  รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 9 มกราคม พ.ศ. 2561 1780 0
  โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-15 มกราคม พ.ศ. 2561 2135 0
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 5391 0
  ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 240 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561 2735 0
  มณฑลทหารบกที่ 22 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 17 มกราคม 2561 2070 0
  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 8 เมษายน 2561 1895 0
  กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย-หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มกราคม 2561 3800 0
  โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลําปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-16 มกราคม 2561 1252 0
  เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 21 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 9 มกราคม 2561 3202 0
  เทศบาลเมืองท่าโขลง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 29 ตำแหน่ง 59 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 มกราคม 2561 1633 0
  โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง จำนวน 32 ตำแหน่ง 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2561 690 0
  ศูนย์ไซเบอร์ทหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน (ชาย-หญิง)เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 มกราคม 2561 24937 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 29 ตำแหน่ง 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-26 มกราคม 2561 1906 1
  ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-22 มกราคม 2561 2766 0
  โรงพยาบาลระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-18 มกราคม 2561 683 0
  โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มกราคม 2561 872 0
  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคม 2561 400 0
  โรงพยาบาลบางพลี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มกราคม 2561 953 0
  กศน.จังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้ - 9 มกราคม 2561 1021 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายได้ จำนวน 12 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-12 มกราคม 2561 1150 0
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก จำนวน 100 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 17 เมษายน 2561 1706 0
  กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 2628 0
  สพป.อุดรธานี เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ธุรการโรงเรียน จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-15 มกราคม 2561 2267 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านงบบุคลากรและสรรหากำลังพล ตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคม พ.ศ. 2561 4819 0
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคม พ.ศ. 2561 5799 1
  มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม - 29 มกราคม พ.ศ. 2561 747 0
  กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-26 มกราคม พ.ศ. 2561 13335 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และเศรษฐกร ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม พ.ศ. 2561 2887 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม พ.ศ. 2561 217 0
  กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 38 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคม พ.ศ. 2561 7839 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-27 มกราคม พ.ศ. 2561 7354 0
  โรงพยาบาลบางใหญ่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ธันวาคม 2560 1440 0
  เทศบาลตำบลบางเสาธง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560- 5 มกราคม 2561 1783 0
  SME BANK รับสมัครผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและวิเคราะห์ผู้ประกอบการ จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2560 2923 0
  มณฑลทหารบกที่ 37 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (อัตราพลอาสาสมัคร) จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มกราคม 2561 734 0
  รับสมัครรับเลื่อนข้าราชการ 317 0
  ศูนย์การทหารม้า รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 210 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-31 มกราคม 2561 2369 0
  กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มกราคม 2561 1182 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ในเขตพระราชฐาน จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 27 ธันวาคม 2560 1673 0
  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง 152 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 ธันวาคม 2560 2836 0
  โรงพยาบาลฝาง รับสมัครงานบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-12 มกราคม 2561 1172 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3-12 มกราคม 2561 1007 0
  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ธันวาคม 2560 225 0
  องค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป 6 ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 19 มกราคม 2661 552 0
  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข4อัตรา 205 0
  ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 300 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม 2561 2911 0
  รพ.อ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตั้งแต่วันที่ 25-29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 265 0
  โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 8 มกราคม พ.ศ. 2561 245 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 694 0