เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา |  ดูดวงฟรี | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  รับสมัครพนักงานปฏิบัติการ 2 0
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562 208 0
  สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562 1011 0
  สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562 966 0
  สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-27 กุมภาพันธ์ 2562 1850 0
  เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2562 162 0
  กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 เมษายน 2562 387 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาลัย จำนวน 20 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2562 296 0
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 292 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 4-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 686 0
  กรมการท่องเที่ยว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 2702 0
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครและสอบคัดเลืกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 8 เมษายน 2562 752 0
  กองพลทหารราบที่11 รับสมัครและการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวน 3 ตำแหน่ง 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2562 860 0
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 2040 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 24-30 มกราคม พ.ศ. 2562 627 0
  กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 21-31 มกราคม พ.ศ. 2562 1107 0
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2562 1828 0
  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับสมัครสอบบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2562 646 0
  โรงพยาบาลพระจอมเกล้า รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 10 ตำแหน่ง จำนวน 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 มกราคม 2562 285 0
  เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 24 ตำแหน่ง 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 มกราคม 2562 1143 0
  เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 122 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 มกราคม 2562 1773 0
  เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2562 1480 0
  โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 1 กุมภาพันธ์ 2562 202 0
  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 21 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2562 3628 0
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2562 350 0
  กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป้นพนักงานราชการ จำนวน 147 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-23 มกราคม 2562 139 0
  ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 240 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2562 และ 28-31 มกราคม 2562 1293 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ตั้งแต่วันที่ 21-30 มกราคม พ.ศ. 2562 651 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม พ.ศ. 2562 392 0
  รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว 228 0
  สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกพนักงานทุนหมุนเวียน จำนวน 3 ตำแหน่ง 349 0
  กองพลพัฒนาที่ 4 รับสมัครสอบทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2562 257 0
  เทศบาลตำบลเนินพระ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-18 มกราคม 2562 202 0
  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ จำนวน 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-25 มกราคม 2562 193 0
  อบต.เขาคันทรง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2562 190 0
  สำนักบริหารการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 147 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ วันที่ 31 มกราคม 2562 907 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 22-28 มกราคม พ.ศ. 2562 465 0
  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง 104 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 มกราคม 2562 2933 0
  สพป.ชลบุรี เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ วันที่ 18 - 24 มกราคม 2562 214 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 22-28 มกราคม พ.ศ. 2562 611 0
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน ตั้งแต่วันที่ 14-25 มกราคม พ.ศ. 2562 378 0
  กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุดบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน เหล่าทหารช่าง จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 1626 0
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 13 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-25 มกราคม 2562 162 0
  โรงพยาบาลเชียงรายราชประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย พนักงานสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-21 มกราคม 2562 140 0
  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 21 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-24 มกราคม 2561 476 0
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 5755 0
  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 มกราคม 2562 284 0
  เทศบาลตําบลบวกค้าง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 มกราคม 2562 216 0
  สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.จำกัด รับบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-31 ม.ค. 2562 750 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 2382 0
  รับบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 104 0
  กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีคงค้าง บุคลากรและพนักงานสรรพากร จำนวน 216 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 มกราคม 2562 5968 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-15 มกราคม 2562 606 0
  มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มกราคม พ.ศ. 2562 238 0
  สสจ.อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14-18 มกราคม 2562 388 0
  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มกราคม 2561 206 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 18 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-18 มกราคม 2562 778 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 7-16 มกราคม พ.ศ. 2562 843 0
  กรมยุทธการทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย, หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28-30 มกราคม 2562 812 0
  มณฑลทหารบกที่45 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการประเภทพลอาสาสมัคร จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-31 มกราคม 2562 1885 0
  กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ (อัตราพลอาสาสมัคร) ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2562 2533 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม พ.ศ. 2562 730 0
  เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 -22 มกราคม 2562 547 0
  องค์การจัดการน้ำเสีย ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 6 ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มกราคม 2562 396 0
  องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3 ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มกราคม 2562 160 0
  กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-11 มกราคม 2561 2140 0
  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี เปิดรับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 9-15 มกราคม 2562 262 0
  กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มกราคม 2562 2783 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ จำนวน 417 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2562 8277 0
  กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง 147 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-23 มกราคม 2562 4097 0
  โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-25 มกราคม 2562 530 0
  สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักรังสีการแพทย์,นักกายภาพบำบัด,นักวิขาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม พ.ศ. 2562 248 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-11 มกราคม 2562 413 0
  เทศบาลนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-25 มกราคม 2562 799 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกร นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และนักวิชาการเกษตร จำนวนรวม 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-29 มกราคม พ.ศ. 2562 3685 0
  ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-8 มกราคม 2561 265 0
  กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-31 มกราคม 2562 3759 0
  กรมการแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-29 มกราคม 2562 2945 0
  กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 93 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-29 มกราคม พ.ศ. 2562 13070 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4-24 มกราคม พ.ศ. 2562 4227 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านห้องปฏิบัติการ) ตั้งแต่วันที่ 8-12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 235 0
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานและนักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม พ.ศ. 2562 1813 0
  องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไประดับ 3 ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ธันวาคม 2561 1959 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ - 14 มกราคม 2562 355 0
  กรมทางหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และพนักงานธุรการ (ศาสนพิธี) ตั้งแต่วันที่ 7-11 มกราคม 2562 1300 0
  โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2562 1125 0
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้าง ททท. ประจำปี 2562 จำนวน 76 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 ธันวาคม 2561 5812 0
  กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก) จำนวน 3 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มกราคม 2562 1443 0
  มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครพนักงานราชการ ชาย-หญิง จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มกราคม 2562 778 0
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 19 ตำแหน่ง 33 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 4 มกราคม 2561 5422 0
  สำนักงาน กสทช. รับสมัครบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช. จำนวน 4 ตำแหน่ง 87 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 11 มกราคม 2562 5413 0
  เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 72 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มกราคม 2562 2647 0
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 12 ตำแหน่ง 112 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-27 ธันวาคม 2561 9168 0
  ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่อาวุโส / หัวหน้าส่วน /รองผู้อำนวยการฝ่าย สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ - 7 มกราคม 2561 696 0
  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มกราคม 2562 978 0
  เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 - 14 มกราคม 2562 746 0
  อบต.กมลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-11 มกราคม 2562 311 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักกิจกรรมบำบัด,นักจิตวิทยา,นักวิชาการสถิติ ตั้งแต่วันที่ 2-8 มกราคม พ.ศ. 2562 511 0
  สสจ.สระบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 2-8 มกราคม พ.ศ. 2562 292 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งวิศวกรโยธา ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 8 มกราคม พ.ศ. 2562 953 0
  สำนักงานมาตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 14 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 5358 0
  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคพลเรือน (ชาย,หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มกราคม 2562 1358 0
  กรมสารบรรณทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 4 มกราคม 2562 1702 0
  โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562 1085 0
  กองพลทหารราบที่ 9 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน จำนวน 13 อัตรา และ อะไหล่ 65 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 1070 0
  ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 300 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2562 2385 0
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้าง ททท. ประจำปี 2562 จำนวน 76 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 ธันวาคม 2561 5479 0
  โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 14 ตำแหน่ง 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-26 ธันวาคม 2561 536 0
  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง จำนวน 9 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-18 มกราคม 2562 292 0
  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวนรวม 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม - 15 มกราคม พ.ศ. 2562 5005 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์,วิศวกรโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 20-28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 409 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ(คนพิการ) จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17-28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 309 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 11 มกราคม พ.ศ. 2562 2458 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 166 0
  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 165 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 - 18 มกราคม 2562 15209 0
  สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ, ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 11-24 ธันวาคม 2561 334 0
  องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ 6 ตั้งแต่บัดนี้ 28 ธันวาคม 2561 303 0
  องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 3-4 ตั้งแต่บัดนี้ - 11 มกราคม 2562 2052 0
  เทศบาลตำบลบ้านฉาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 ธันวาคม 2561 552 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17-23 ธันวาคม 2561 478 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงานและพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 956 0
  กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2,680 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 25 มกราคม 2562 4106 0
  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 13 มกราคม 2562 686 0
  เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2561 279 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสด,นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 11-17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 215 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่วันที่ 18-24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 340 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 314 0
  มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-23 ธันวาคม พ.ศ. 2561 271 0
  อบจ.ชลบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 28 ตำแหน่ง 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-28 ธันวาคม 2561 2688 0
  สํานักงาน กศน.เชียงราย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 491 0
  จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 13-19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 366 0
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 353 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นายช่างไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1137 0
  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) ตั้งแต่วันที่ 333 0
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป3 จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 566 0
  สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการและนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 21 มกราคม พ.ศ. 2562 7143 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 1 มกราคม พ.ศ. 2562 3787 0
  สำนักงานสาธารณสุขนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 372 0
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม - 9 มกราคม พ.ศ. 2562 5296 0