เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  ติวเข้มบุคคลภายนอกเป็นนายสิบตำรวจสายปราบปราม ประจำปี 2566 แบบชัวร์ รับรองผล 130 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 25 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 367 0
  กรมพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 133 0
  ติวเข้มข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. ประจำปี 2566 แบบรับรองผล 100% 147 0
  กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 319 0
  กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 272 0
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 50 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 1053 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤษภาคม พ.ศ. 256 184 0
  กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 140 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2566 1886 0
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 289 0
  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 22 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 261 0
  สพฐ ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2566 1239 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 198 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 25 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 734 0
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 885 0
  โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 259 0
  ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูลระดับ 4 จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 395 0
  ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 400 0
  รับโอนย้าย 279 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 เมษายน พ.ศ. 2566 571 0
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 เมษายน พ.ศ. 2566 370 0
  กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 229 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 3357 0
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 456 0
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 380 0
  กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 900 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 4401 0
  สำนักงาน ก.พ.รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 567 0
  สับเปลี่ยนนายช่างโยธา 217 0
  ประชาสัมพันธ์ 223 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 474 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 3056 0
  สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-27 เมษายน พ.ศ. 2566 412 0
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 เมษายน พ.ศ. 2566 402 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 275 0
  กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 77 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-26 เมษายน พ.ศ. 2566 806 0
  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ จำนวน 11 หน่วย 36 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-20 เมษายน พ.ศ. 2566 717 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 3 ตำแหน่ง 65 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน พ.ศ. 2566 849 0
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-27 เมษายน พ.ศ. 2566 503 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-28 เมษายน พ.ศ. 2566 531 0
  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน จำนวน 168 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 24 เมษายน พ.ศ. 2566 3826 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 13 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-28 เมษายน พ.ศ. 2566 555 0
  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 502 0
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-26 เมษายน พ.ศ. 2566 190 0
  หาคนแทนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 61 0
  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 10 เมษายน พ.ศ. 2566 1401 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 22 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 10 เมษายน พ.ศ. 2566 558 0
  กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 35 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 3 เมษายน พ.ศ. 2566 1488 0
  กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 166 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10- 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 1344 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 20 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-16 มีนาคม พ.ศ. 2566 669 0
  กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-27 มีนาคม พ.ศ. 2566 548 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 46 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-27 มีนาคม พ.ศ. 2566 911 0
  สำนักงาน 76 0
  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 46 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม พ.ศ. 2566 3174 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 661 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 3-24 มีนาคม พ.ศ. 2566 543 0
  หาคนแทน สับเปลี่ยน ย้าย 77 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 55 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กุมภาพันธ์ 2566 9433 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 907 0
  กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 17 ตำแหน่ง 64 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 598 0
  ประกาศ 754 0
  รพ.พล จ.ขอนแก่น รับลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) พยาบาลวิชาชีพ 360 0
  รพ.พล 94 0
  ประกาศรับสมัครงาน 445 0
  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 394 0
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 32 ตำแหน่ง 529 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2566 6282 0
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2566 497 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 39 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 3871 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 604 0
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 697 0
  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 452 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 4371 0
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม -15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 528 0
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 มกราคม พ.ศ. 2566 368 0
  กรมการเงินทหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 575 0
  กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 25 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 499 0
  โอนย้ายสลับแพทย์แผนไทย 215 0
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 481 0
  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-28 มกราคม พ.ศ. 2566 543 0
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-19 มกราคม พ.ศ. 2566 513 0
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 510 0
  กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-29 มกราคม พ.ศ. 2566 444 0
  กรมการค้าภายใน 242 0
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม พ.ศ. 2566 349 0
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-26 มกราคม พ.ศ. 2566 682 0
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-25 มกราคม พ.ศ. 2566 504 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สมัครออนไลน์ตั้ง 9-27 มกราคม พ.ศ. 2566 430 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-27 มกราคม พ.ศ. 2566 769 0
  รับโอนย้าย 401 0
  เปิดรับสมัครงานราชการ 566 0
  กรมบังคับคดี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 50 อัตรา สมัครออนไลน์ต้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 23 มกราคม พ.ศ. 2566 1202 0
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 21 มกราคม พ.ศ. 2566 1189 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 27 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 25 มกราคม พ.ศ. 2566 996 0
  กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 15 ตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครออนไลน์คลิกที่นี่ 26 ธันวาคม 2565 - 17 มกราคม พ.ศ. 2566 4819 0
  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 332 0
  กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพ, ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง, พนักงานบริการ, พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 3 มกราคม พ.ศ. 2566 511 0
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 37 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14-27 ธันวาคม 2565 755 0
  กปร. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม - 6 มกราคม พ.ศ. 2566 783 0
  สำนักบริหารการคลัง 368 0
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม - 11 มกราคม พ.ศ. 2566 4055 0
  กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 581 0
  กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 20 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 5733 0
  กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) จำนวน 7 ตำแหน่ง 37 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 630 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13-20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 643 0
  กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 22 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 635 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 528 0
  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง จำนวน 8 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 517 0
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 23 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 439 0
  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 432 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก 316 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 786 0
  กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 103 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 1155 0
  กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง 84 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2565 5678 0
  กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 55 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 4137 0
  กรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤสจิกายน 2565 487 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจนำข้าวเปลือก 375 0
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 687 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย 339 0
  กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565 626 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2565 3462 0
  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2565 1021 0
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 7อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 640 0
  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ (ด้านพัสดุ) ตั้งแต่วันีที่ 11 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 805 0
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 412 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 3118 0
  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 636 0
  หาตำแหน่งว่างรับโอนย้าย 170 0
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครพนักงาน จำนวนหลายตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 456 0
  รับโอนนิติกร 318 0
  รับสมัครผู้ช่วยโครงการวิจัย 169 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 จำนวน 630 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 4979 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 52 อัตรา สมัครออนไล์ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 685 0
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19-28 ตุลาคม 2565 709 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 3 ตำแหน่ง 45 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2565 2845 0
  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 504 0
  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 534 0
  กรมการขนส่งทางราง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 1043 0
  กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบรับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 48 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 4106 0
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 905 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 481 0
  กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 928 0
  กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 25 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 3229 0
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 1000 0
  โอนย้าย 894 0
  ต้องการย้ายสับเปลี่ยน 883 0