เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 17 0
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 32 ตำแหน่ง 529 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2566 433 0
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2566 55 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 39 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 1004 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 190 0
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 244 0
  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 452 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 1114 0
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม -15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 173 0
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 มกราคม พ.ศ. 2566 127 0
  กรมการเงินทหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 265 0
  กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 25 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 192 0
  โอนย้ายสลับแพทย์แผนไทย 52 0
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 176 0
  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-28 มกราคม พ.ศ. 2566 267 0
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-19 มกราคม พ.ศ. 2566 238 0
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 251 0
  กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-29 มกราคม พ.ศ. 2566 236 0
  กรมการค้าภายใน 105 0
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม พ.ศ. 2566 215 0
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-26 มกราคม พ.ศ. 2566 526 0
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-25 มกราคม พ.ศ. 2566 343 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สมัครออนไลน์ตั้ง 9-27 มกราคม พ.ศ. 2566 273 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-27 มกราคม พ.ศ. 2566 612 0
  รับโอนย้าย 279 0
  เปิดรับสมัครงานราชการ 437 0
  กรมบังคับคดี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 50 อัตรา สมัครออนไลน์ต้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 23 มกราคม พ.ศ. 2566 1036 0
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 21 มกราคม พ.ศ. 2566 1043 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 27 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 25 มกราคม พ.ศ. 2566 857 0
  กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 15 ตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครออนไลน์คลิกที่นี่ 26 ธันวาคม 2565 - 17 มกราคม พ.ศ. 2566 3030 0
  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 232 0
  กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพ, ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง, พนักงานบริการ, พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 3 มกราคม พ.ศ. 2566 352 0
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 37 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14-27 ธันวาคม 2565 633 0
  กปร. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม - 6 มกราคม พ.ศ. 2566 641 0
  สำนักบริหารการคลัง 273 0
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม - 11 มกราคม พ.ศ. 2566 2812 0
  กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 463 0
  กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 20 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 4431 0
  กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) จำนวน 7 ตำแหน่ง 37 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 508 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13-20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 506 0
  กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 22 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 529 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 429 0
  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง จำนวน 8 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 413 0
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 23 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 340 0
  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 306 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก 202 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 697 0
  กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 103 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 1028 0
  กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง 84 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2565 4750 0
  กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 55 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 3898 0
  กรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤสจิกายน 2565 371 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจนำข้าวเปลือก 286 0
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 564 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย 246 0
  กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565 528 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2565 3256 0
  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2565 913 0
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 7อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 546 0
  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ (ด้านพัสดุ) ตั้งแต่วันีที่ 11 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 698 0
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 412 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 2966 0
  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 489 0
  หาตำแหน่งว่างรับโอนย้าย 83 0
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครพนักงาน จำนวนหลายตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 361 0
  รับโอนนิติกร 235 0
  รับสมัครผู้ช่วยโครงการวิจัย 94 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 จำนวน 630 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 4770 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 52 อัตรา สมัครออนไล์ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 596 0
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19-28 ตุลาคม 2565 559 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 3 ตำแหน่ง 45 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2565 2735 0
  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 402 0
  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 442 0
  กรมการขนส่งทางราง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 943 0
  กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบรับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 48 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 3977 0
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 815 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 393 0
  กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 835 0
  กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 25 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 3106 0
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 907 0
  โอนย้าย 781 0
  ต้องการย้ายสับเปลี่ยน 796 0
  รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 727 0
  กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 13 ตำแหน่ง 43 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-30 กันยายน พ.ศ. 2565 7170 0
  รับโอนย้าย 779 0
  กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 146 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-30 กันยายน พ.ศ. 2565 5210 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4ตำแหน่ง 25 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-15 กันยายน พ.ศ. 2565 1010 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 20 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-23 กันยายน พ.ศ. 2565 810 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-28 กันยายน พ.ศ. 2565 630 0
  กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) จำนวน 7 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2565 660 0
  กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 26 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-16 กันยายน พ.ศ. 2565 727 0
  กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 200 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-30 กันยายน 2565 871 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-21 กันยายน พ.ศ. 2565 719 0
  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-23 กันยายน พ.ศ. 2565 664 0
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 7 กันยายน พ.ศ. 2565 675 0
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 11กันยายน 2565 823 0
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 9 กันยายน พ.ศ. 2565 565 0
  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 667 0
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 384 0
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 5 กันยายน พ.ศ. 2565 993 0
  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม - 8 กันยายน พ.ศ. 2565 739 0
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม - 7 กันยายน พ.ศ. 2565 644 0
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 824 0
  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2565 6338 0
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 40 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2565 4481 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2565 868 0
  กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7ตำแหน่ง 705 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 8899 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8-17 สิงหาคม 2565 398 0
  กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-29 สิงหาคม 2565 2247 0
  กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 1199 0
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 824 0
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 54 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 4370 0
  กรมธุรกิจกรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 672 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 1063 0
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 518 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 8-29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 585 0
  ขอโอนย้ายไปเทศบาล 150 0
  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 1116 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 3138 0
  การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 100 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 5257 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 10 ตำแหน่ง 339 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 4776 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานส่วนกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 635 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 571 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 652 0
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 542 0
  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 858 0
  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 40 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 2149 0
  รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลและรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 685 0
  รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลและรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 160 0
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 57 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่ วันที่ 18กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2565 2896 0
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 46 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 640 0
  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 441 0
  ประกาศกรมปศุสัตว์ 392 0
  กรมทางหลวงสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 688 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 356 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2565 725 0
  กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 300 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 3200 0
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 7อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 499 0
  โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24-30 มิถุนายน 2565 307 0
  กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ 451 0
  รับสมัครงาน 351 0
  กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 573 0
  รับโอน 324 0