เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  ประกาศกรมปศุสัตว์ 80 0
  กรมทางหลวงสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 299 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 122 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2565 335 0
  กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 300 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 1088 0
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 7อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 162 0
  โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24-30 มิถุนายน 2565 100 0
  กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ 158 0
  รับสมัครงาน 135 0
  กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 309 0
  รับโอน 139 0
  กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2565 1084 0
  สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 2172 0
  กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 215 0
  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 291 0
  สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 30 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 2139 0
  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13-21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 440 0
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครพนักงาน จำนวนหลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 354 0
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 202 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 262 0
  กรมอุทยานแห่งชาติ 327 0
  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 544 0
  อบจ.เชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 มิถุนายน 2565 265 0
  กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 119 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 3803 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 32 ตำแหน่ง 76 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 380 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 343 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 413 0
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงาานแรงงาน จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 461 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 750 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 361 0
  เทศบาลเมืองบางแก้ว รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 29 ตำแหน่ง 55 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 1 มิถุนายน 2565 252 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 253 0
  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 501 0
  รับโอน 280 0
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 474 0
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 12 ตพแหน่ง 67อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 4488 0
  ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 479 0
  สถาบันประสาทวิทยา 323 0
  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จำนวน 585 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่่ 23 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 3657 0
  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จำนวน 140 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 544 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 472 0
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 11 ตำแหน่ง 88 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 4993 0
  ีรับโอนย้ายสมุทรสาคร 224 0
  กรมประชาสัมพันธ์ 266 0
  ประกาศสัตวแพทยสภา 214 0
  เทศบาลบางเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 15 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-31 พฤษภาคม 2565 530 0
  สสจ.น่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 พฤษภาคม 2565 413 0
  สพป.อุดรธานี เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 วิชาเอก 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2565 345 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 -13 พฤษภาคม 2565 310 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ 12-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 491 0
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง 99 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 3779 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 328 0
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 519 0
  กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 398 0
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 372 0
  สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 5080 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 498 0
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 364 0
  หาที่รับโอน/ย้าย 233 0
  สำนักอุทยานแห่งชาติ 69 0
  ด่วน รับสมัครพนักงานจ้างเหมา พ.ค. 65 416 0
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 352 0
  รับสมัคร นักวิจัย 2 อัตรา 267 0
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 89 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 เมษายน 2565 1176 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 325 0
  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 151 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 3508 0
  ตำแหน่งปลัดว่าง 462 0
  กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 เมษายน 2565 480 0
  กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน 2565 528 0
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 สายงาน 76 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565 3398 0
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-27 เมษายน พ.ศ. 2565 408 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน พ.ศ. 2565 592 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 409 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 3875 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 586 0
  กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 31 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-26 เมษายน พ.ศ. 2565 3059 0
  กองทัพเรือ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน พ.ศ. 2565 371 0
  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัครของบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 6 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 เมษายน 2565 835 0
  หาคนแทนตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล(หรือเกื้อกูล) 94 0
  กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 283 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 5245 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 30 ตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-8 เมษายน พ.ศ. 2565 680 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-18 เมษายน พ.ศ. 2565 655 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 72 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 4638 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-29 เมษายน พ.ศ. 2565 507 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 236 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (เลขานุการผู้บริหาร) 375 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 283 0
  เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังงานจ้าง จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มีนาคม 2565 388 0
  กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง 266 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-10 เมษายน พ.ศ. 2565 3952 0
  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันีท่ 1-29 เมษายน พ.ศ. 2565 414 0
  สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 241 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 26 เมษายน พ.ศ. 2565 2776 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 26 เมษายน พ.ศ. 2565 568 0
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รวม 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 619 0
  กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง 55 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-18 เมษายน พ.ศ. 2565 1966 0
  กรมการค้าภายใน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 18 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 18 เมษายน พ.ศ. 2565 1818 0
  เทศบาลเมืองบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 387 0
  เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของเมืองพัทยา จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 -28 เมษายน 2565 695 0
  สำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 21 เมษายน พ.ศ. 2565 691 0
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22-28 มีนาคม พ.ศ. 2565 521 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 8 อัตรา ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2565 779 0
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชย์ฯ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี 331 0
  กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 55 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-31 มีนาคม 2565 3043 0
  การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 16 คุณวุฒิ 55 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 มีนาคม 2565 830 0
  กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม พ.ศ. 2565 820 0
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม - 8 เมษายน พ.ศ. 2565 3547 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและนิติกรปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน พ.ศ. 2565 795 0
  รับโอนย้ายหรือบรรจุใหม่ 786 0
  รับโอนย้ายหรือบรรจุใหม่ 120 0
  รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 395 0
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรายการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-31 มีนาคม 2565 2216 0
  รับสมัครสอบพนักงานราชการ 566 0
  เทศบาลเมืองราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 92 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 มีนาคม 2565 613 0
  กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน จำนวน 92 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 มีนาคม พ.ศ. 2565 853 0
  กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 86 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-24 มีนาคม พ.ศ. 2565 4164 0
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 2 อัตรา 381 0
  สำนักงาน ปปง. รับสมัครพนักงานราชการและพนักงานกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-8 มีนาคม พ.ศ. 2565 678 0
  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 540 0
  กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-21 มีนาคม พ.ศ. 2565 627 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 120 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-23 มีนาคม พ.ศ. 2565 2896 0
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 กลุ่มวิชา 35 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565 2356 0
  กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2565 2704 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 708 0
  กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 1406 0
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลลเข้ารับราชการจำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2565 1027 0
  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 973 0
  กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 875 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565 504 0
  โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2565 670 0
  กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2565 2011 0
  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 899 0
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 7-18 กุมภาพันธ์ 2565 559 0
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 583 0
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 612 0
  โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2565 570 0
  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 640 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 402 0
  สกสว.รับสมัครพนักงานองค์การของรัฐ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติวิชาชีพระดับต้น) ตั้งแต่บัดนี้ - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 499 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 500 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 ตำแหน่ง 43 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 634 0
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 578 0