เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  โรงพยาบาลแกลง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 174 0
  โรงพยาบาลทุ่งสง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 12-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 316 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างโยธา ตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 53 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 12-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 261 0
  โรงพยาบาลมาบตาพุด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ,นักกายภาพบำบัด ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 172 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2559 682 0
  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน วุฒิ.ตรีทุกสาขา 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤษภาคม 2559 1570 0
  ด่วนที่สุด! ที่ ศธ 04009/ว1747 สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่สำรวจอัตราว่างและวิชาเอกเพื่อเปิดสอบครูผู้ช่วย 1/2559 3325 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 3062 0
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2559 4321 0
  โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 382 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 2225 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 1042 0
  สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16-27 พฤษภาคม 2559 1047 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12-19 พฤษภาคม 2559 1947 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 1913 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 1121 0
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวนรวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 3598 0
  กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวนรวม 103 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 10938 1
  เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559 1580 0
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 10 เมษายน 2559 7529 0
  โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 1724 0
  โรงพยาบาลกระทุ่มแบน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์,นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 10-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 562 0
  เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา จำนวน 20 ตำแหน่ง 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤษภาคม 2559 3366 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 พฤษภาคม 2559 1777 0
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 10-18 พฤษภาคม 2559 783 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 11-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 1462 0
  สำนักงานประมงจังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 10-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 479 0
  เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 129 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2559 6184 0
  สพฐ. ประกาศกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2559 6272 0
  แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนายช่างโยธา และเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2559 1702 0
  โรงพยาบาลแม่สอด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ และนายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 3-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 1240 0
  โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-11 พฤษภาคม 2559 6569 0
  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน 2559 1052 0
  การท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช. - ป.ตรี จำนวนรวม 58 ตำแหน่ง 191 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2559 14725 0
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน 2559 551 0
  สำนักงาน กศน.กทม. รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559 6631 0
  สำนักงาน กศน.กทม. รับสมัครสอบเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559 - 4 พฤษภาคม 2559 1350 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤษภาคม 2559 2241 0
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 2-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 2936 0
  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 2-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 6193 0
  โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 3468 0
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน พ.ศ. 2559 1780 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 15 ตำแหน่ง 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2559 4555 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 22 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559 3848 0
  กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานบริการ ครูฝึกอาชีพ จำนวนรวม 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน พ.ศ. 2559 6418 0
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 3-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 2189 0
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการ) 22 เมษายน - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 375 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2559 8361 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 3-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 7304 0
  สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2559 3888 0
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 เมษายน 2559 1117 0
  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ลูกจ้างและครูอัตราจ้าง จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2559 954 0
  สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) ตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 1564 0
  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 922 0
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรโยธา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 1434 0
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 4693 0
  กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (กองแผนงาน) ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 2497 0
  กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กองแผนงาน) ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 1122 0
  กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (กองคลัง) ตั้งแต่วันที่ 10-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 843 0
  สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 20-28 เมษายน พ.ศ. 2559 2678 0
  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 รับสมัครครูธุรการ ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 เมษายน 2559 1407 0
  วิทยาลัยการอาชีพเทิง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างทำหน้าที่ครูพิเศษสอน จำนวน 13 สาขาวิชา 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-26 เมษายน พ.ศ. 2559 1121 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2559 6962 0
  เทศบาลนครตรัง รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปและตามภารกิจ จำนวน 10 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2559 3185 0
  สำนักงาน ก.ค.ศ. ชี้แจงการสรรหา ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ภายใต้อำนาจของ กศจ. 3817 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2559 6623 0
  กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ - 26 เมษายน 2559 9297 0
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2559 4458 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน -13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 360 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครอาสาสมัครพนักงานแจงนับปฏิบัติงาน จำนวน 200 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน พ.ศ. 2559 8150 0
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นบุคลากร ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2559 4003 0
  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน 2559 3448 0
  เทศบาลตำบลป่าคลอก เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งแต่วันที่ 21-29 เมษายน 2559 1447 0
  โรงเรียนนาทวีวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างและครูอัตราจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2559 2269 0
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2559 4061 0
  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้จัดการโรงพิมพ์ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2559 255 0
  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกครูช่วยสอน ตำแหน่งครูพิเศษ จำนวน 9 สาขาวิชา 12 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-30 เมษายน 2559 1819 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักกายภาพบำบัด ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน พ.ศ. 2559 3971 0
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 2 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน-22 เมษายน 2559 6654 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน พ.ศ. 2559 1342 0
  กระทรวงศึกษาธิการ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (1 ปี) เคาะดึงหัวกะทิปั้นคุรุทายาทรุ่นแรก 5,000 ทุน 35098 6
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 15 วิชาเอก 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2559 4240 0
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 "หาก" ร่างแผนการศึกษาฉบับนี้เกิดขึ้นจริง "ครู" จะกลายเป็นเพียงลูกจ้างหรือพนักงานของรัฐ มีสัญญาจ้าง 532 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 21-27 เมษายน 2559 17357 0
  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559 12225 0
  กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน -18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 41005 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวนรวม 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 11507 0
   ข้อมูลจำแนกตามวิชาเอกที่คาดว่าจะเปิด เพื่อรองรับการบรรจุครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คุรุทายาท) จำนวนรวม 48,374 อัตรา 4858 0
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 13 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2559 2331 0
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวนรวม 515 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2559 17022 0
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน พ.ศ. 2559 2614 0
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 21-27 เมษายน พ.ศ. 2559 269 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน พ.ศ. 2559 2024 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน พ.ศ. 2559 1794 0
  สำนักงาน ป.ป.ท. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ จำนวน 50 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 22628 1
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเงินทุน จำนวน 1 อัตรา 162 0
  กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในอัตราพลอาสาสมัคร จำนวน 89 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2559 4693 0
  โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว รายวันรายเดือน จำนวนรวม 223 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 เมษายน 2559 2059 0
  ครม.อนุมัติโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (โครงการคุรุทายาท)ตั้งเป้าผลิตครูได้ จำนวนทั้งสิ้น 48,374 คน 1093 0
  ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงานพนักงาน วุฒิปวส-ปริญญตรี ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2559 21579 0
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 76 จังหวัด ลงนาม ณ วันที่ 8 เมษายน 2559 3058 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน พ.ศ. 2559 9522 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 11-20 เมษายน พ.ศ. 2559 719 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 19-25 เมษายน พ.ศ. 2559 9284 0
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครพนักงานกลุ่มวิชาการและกลุ่มอำนวยการ จำนวนรวม 53 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2559 5313 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 6162 0
  วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2559 1420 0
  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 11-20 เมษายน พ.ศ. 2559 443 0
  กองพลทหารราบที่15 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ อัตราสิบเอกจำนวน 319 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 18 เมษายน 2559 11731 0
  สำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-21 เมษายน 2559 6218 0
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างภาพ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 2778 0
  กรมการข้าว รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 11-22 เมษายน 2559 7245 0
  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการและเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวนรวม 1,463 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 41845 0
  เทศบาลเมืองสะเดา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (เงินอุดหนุน) ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 เมษายน 2559 675 0
  สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน พ.ศ. 2559 1324 0
  โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 23 ตำแหน่ง 68 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 12 เมษายน 2559 4883 0
  กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 3585 0
  โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักกายภาพบำบัด ตั้งวันที่ 11-20 เมษายน พ.ศ. 2559 1775 0
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน พ.ศ. 2559 2714 0
  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี จำนวน 28 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน พ.ศ. 2559 5778 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน สำนักงาใหญ่และภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1263 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 เมษายน 2559 62370 10
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 เมษายน 2559 712 0
  กรมราชทัณฑ์ เตรียมเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 1,463 อัตรา รับสมัครประมาณวันที่ 15 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559 15430 1
  กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานโทรศัพท์, พนักงานโทรศัพท์ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-20 เมษายน พ.ศ. 2559 5679 0
  โรงพยาบาลกุมภวาปี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์,พยาบาลวิชาชีพ,นักกายภาพบำบัด,นักวิชาการสาธารณสุข,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 7-19 เมษายน พ.ศ. 2559 787 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลหญิงเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตร เหล่าทหารนักบิน จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2559 7056 0
  ครม.ไฟเขียวโครงการครูคืนถิ่น ประกันมีงานทำบรรจุเป็นข้าราชการครูแทนอัตราเกษียณ 48,374 อัตรา เปิดช่องไม่จบครูเข้าร่วมโครงการได้เรียน ชี้พร้อมบรรจุทันที ต.ค.นี้ 4,079 อัตรา 13104 2
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานเงินทุน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน พ.ศ. 2559 829 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ. 2559 541 0
  โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1-8 เมษายน พ.ศ. 2559 858 0
  โรงพยาบาลน่าน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ - 22 เมษายน พ.ศ. 2559 1573 0
  มรภ.จันทรเกษม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 71 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 25 เมษายน 2559 8843 0
  คุรุสภาอนุมัติผู้เรียนจบป.ตรี 3 สาขาขาดแคลน สามารถเรียนป.บัณฑิต เพื่อมาเป็นครูได้ 3539 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 5 เมษายน พ.ศ. 2559 3902 0
  กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 22 เมษายน 2559 22907 0
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-29 เมษยน 2559 6540 0
  โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2559 2139 0
  ปรับโครงสร้าง ศธ.ใหม่มีผลทำให้ สพฐ.เลื่อนสอบครูผู้ช่วย แจงมีความจำเป็น ขออย่าให้ผู้ที่จะสมัครสอบครูผู้ช่วยเกิดความตื่นตระหนก เพราะเป็นการเลื่อนออกไปไม่น่าจะเกิน 1 สัปดาห์ 369 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 4-21 เมษายน พ.ศ. 2559 3768 0