เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 94 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 276 0
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 159 0
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 168 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 516 0
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 33 0
  กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 32 0
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ -15 มีนาคม พ.ศ. 2559 1350 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 100 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ -17 มีนาคม พ.ศ. 2559 3823 0
  กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 13 ศูนย์อนามัยทั่วประเทศ จำนวน 14 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 4938 0
  สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 8 กาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว และนักสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ 23-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 358 0
  สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุข จำนวน 125 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559 3012 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 28 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8-29 กุมภาพันธ์ 2559 2071 0
  การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2559 3146 0
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 98 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-29 กุมภาพันธ์ 2559 2599 0
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร จำนวนรวม 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 219 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราฃการ ตำแหน่ง พนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 954 0
  ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,พนักช่วยการพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 633 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร ตั้งแต่วันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 534 0
  สพม.19 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 25 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2559 9268 0
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้าง ตามโครงการประปาทันใจระยะ 2 จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8-29 กุมภาพันธ์ 2559 932 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 470 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน บุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 341 0
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2559 6040 0
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 170 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2559 10168 0
  มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 13/2558 233 0
  การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานการฌาปนกิจฯ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-18 กุมภาพันธ์ 2559 1174 0
  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2559 13710 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 9533 0
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ช่างเครื่องบิน ผู้ช่วยช่างเครื่องบิน จำนวนรวม 21 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 4451 0
  กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง 735 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 15720 0
  อบจ.พัทลุง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 16 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2559 2826 0
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 50 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3-16 กุมภาพันธ์ 2559 7651 0
  โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป้นลูกจ้างชั่วคราวฯ จำนวน 18 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 768 0
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 1180 0
  โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (รรช.กฟภ.) รับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปีประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 16-22 มี.ค. 2559 515 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 5802 0
  สำนักงานกปร. รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 4045 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 17-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 3717 0
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 02 ก.พ. 2559 - 25 ก.พ. 2559 8794 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาฯ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 51 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2559 2526 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 5681 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 10200 0
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ จำนวน 12 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 3273 0
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน และเจ้าพนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 6214 0
  กองทัพเรือ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ แผนกธุรการและกำลังพล กองกลาง กรมยุทธการทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 6926 0
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 3057 0
  ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ รับสมัคร บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา 321 0
  กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2559 7472 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 2729 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 2831 0
  การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 108 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2559 16793 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 9559 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 431 0
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 432 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 4641 0
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 1859 0
  สพฐ. กำหนดการคัดเลือกและสอบบรรจุฯ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2559 กรณีพิเศษและทั่วไป รับสมัครวันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 12889 0
  กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ชาย-หญิง จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559 8058 0
  สพป.พิษณุโลกเขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเพื่อปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 1003 0
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านทั่วไป และด้านการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 1555 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2559 จำนวน 150 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 กุมภาพันธ์ 2559 21876 1
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวนกว่า 50 ตำแหน่ง 1246 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 6056 0
  โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ฝากประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 26 อัตรา 185 0
  รพ.กบินทร์บุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,นักกายภาพบำบัด ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 257 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง) จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 1444 0
  กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 13 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2559 9056 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 23 ตำแหน่ง 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 มกราคม 2559 8928 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 28 ตำแหน่ง 108 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2559 8275 0
  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 871 0
  กระทรวงมหาดไทย เตรียมเปิดสอบบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ แบ่งเป็นกรมการปกครอง(ปลัดอำเภอ) จำนวน 841 ตำแหน่ง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 307 ตำแหน่ง รวมเป็น 1148 ตำแหน่ง 30056 0
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 13 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 14321 1
  กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการและพนักงานราชการปฎิบัติหน้าที่นายทหารประทวนประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 287 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2559 11562 2
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 6289 0
  มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 45 ตำแหน่ง จำนวน 49 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-31 มกราคม 2559 5742 0
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 31 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มกราคม 2559 7141 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 มกราคม 2559 2270 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 432 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม -15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 5765 1
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 15-21 มกราคม พ.ศ. 2559 1251 0
  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 8610 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 46 ตำแหน่ง 389 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 มกราคม 2559 5351 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด จำนวน 800 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-25 มกราคม 2559 23960 0
  กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม พ.ศ. 2559 826 0
  ธนาคารกสิกรไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและการขายประจำสาขาทั่วประเทศ (Branch Advisory and Sales Officer: BAS) และตำแหน่งอื่นๆอีกหลายตำแหน่ง 9095 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559 1510 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2559 1935 0
  วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) และ พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) จำนวนรวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 มกราคม พ.ศ. 2559 482 0
  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่1/2559 จำนวน 26 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 มกราคม 2559 9371 0
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 รับสมัครสอบบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้าง โครงการประปาทันใจ ระยะ 2 ครั้งที่ 4 จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-29 มกราคม 2559 1546 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 7/2559 จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-22 มกราคม 2559 4922 0
  การประปานครหลวง เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2559 จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 28992 0
  กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 - 29 มกราคม 2559 7173 0
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (สัญญาปีต่อปี) จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 20 มกราคม 2559 802 0
  โรงพยาบาลกาฬสินธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 มกราคม 2559 659 0
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2559 6888 0
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 748 0
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 มกราคม พ.ศ. 2559 328 0
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 14-20 มกราคม 2559 1895 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และ นิติกร ตั้งแต่วันที่ 18-27 มกราคม พ.ศ. 2559 3004 0
  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 18-29 มกราคม พ.ศ. 2559 2242 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างในสังกัด จำนวน 5 ตำแหน่ง 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-26 มกราคม 2559 7945 0
  สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 19 สาขาวิชา 116 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-27 มกราคม 2559 16472 0
  สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 5-22 มกราคม 2559 1709 0
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 136 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 มกราคม 2559 22295 0
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี - โท จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 16809 0
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จํานวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2559 10422 0
  โรงพยาบาลกุมภวาปี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-22 มกราคม 2559 6475 0
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 689 อัตรา อัตราภูมิภาคถึงวันที่ 12 มกราคม 2559 อัตราทั่วไปถึงวันที่ 22 มกราคม 2559 34312 1
  กองทัพอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2559 จำนวน 523 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 1 มีนาคม 2559 46819 1
  สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2559 976 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน การผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ จำนวน 34 ตำแหน่ง 135 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 มกราคม 2559 20537 0
  บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 18 มกราคม 2559 14061 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 มกราคม 2559 17132 0
  งานเดินรถแขวงทุ่งสง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2559 7329 0
  โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4-22 มกราคม พ.ศ. 2559 919 0
  โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 26 ตำแหน่ง 128 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2558 - 8 มกราคม 2559 8976 1
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-18 มกราคม พ.ศ. 2559 7434 1
  สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 304 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2558 - 6 มกราคม 2559 1870 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อบจ.สฎ. ในตำแหน่งต่างๆที่ว่าง จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-21 มกราคม 2559 6012 0
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 18-22 มกราคม พ.ศ. 2559 10339 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 6 -12 มกราคม พ.ศ. 2559 2610 0
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2559 16339 5
  เทศบาลตำบลควนกลาง กำลังดำเนินการขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง ประมาณต้นปี พ.ศ. 2559 1717 0
  โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558- 20 มกราคม พ.ศ. 2559 1479 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 - 7 มกราคม พ.ศ. 2559 4388 0
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 - 14 มกราคม พ.ศ. 2559 9851 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๕๐๐ อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๘ - ๑๒ ม.ค. ๕๙ 25835 0
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี - ป.โท จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 - 11 มกราคม 2559 9319 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-28 มกราคม พ.ศ. 2559 9119 0
  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558 - 20 มกราคม 2559 20187 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2559 1906 0
  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข่ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558 - 20 มกราคม 2559 7291 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบเพื่อบรรขุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-29 มกราคม พ.ศ. 2559 6837 0
  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี และเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558 - 8 มกราคม 2559 1039 0
  กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 3 ตำแหน่ง รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-29 มกราคม 2559 5823 2
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา 287 0
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2558 - 15 มกราคม 2559 18203 0
  สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ครั้งที่ 2/2558 จำนวน 7 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2558 - 14 มกราคม 2559 9079 1
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-30 ธันวาคม 2558 5417 0