เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  กรมการทหารสื่อสาร (สส.) รับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง) จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25-26 สิงหาคม 2559 704 0
  สสจ.สกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2559 717 0
  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 13 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2559 3626 0
  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5-23 กันยายน พ.ศ. 2559 3792 0
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม นักวิชาการการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 22-30 สิงหาคม 2559 796 0
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2559 3754 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างภาพ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 7 กันยายน พ.ศ. 2559 2057 0
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2559 3092 0
  เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป จำนวน หลายตำแหน่ง 145 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 6 กันยายน 2559 2649 0
  กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 15 กันยายน 2559 120 0
  คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๙ กันยายน ๒๕๕๙ 326 0
  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 หน่วย 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2559 19208 0
  รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 352 0
  รพ.ศิริราช รับสมัครงานตำแหน่งนักอาชีวอนามัย (จป) และนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 136 1
  สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทุึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 9 กันยายน 2559 2043 0
  โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้าง จำนวนรวม 26 ตำแหน่ง 190 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2559 1681 0
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 สิงหาคม 2559 3631 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 21 กันยายน พ.ศ. 2559 5988 0
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 16 กันยายน พ.ศ. 2559 7154 0
  กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวนรวม 4 ตำแหน่ง รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-21 กันยายน 2559 4818 0
  วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ กทม. รับสมัครครูและเจ้าหน้าที่ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 20 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 สิงหาคม 2559 1785 0
  สำนักการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม -16 กันยายน 2559 4424 0
  สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 สิงหาคม 2559 4474 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กันยายน 2559 4063 1
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 66 อัตรา ตั้งแต่วันที 24 - 30 สิงหาคม 2559 13629 0
  กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน ชาย,หญิง เพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 19 สิงหาคม 2559 5158 0
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ นิติกร ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 3499 0
  กรมการท่องเที่ยว รับสมัครอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 11 พื้นที่จังหวัด 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 5684 0
  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-31 สิงหาคม 2559 8338 0
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 957 0
   โรงพยาบาลนครนายก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 16-26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 304 0
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประเภทองค์การมหาชน ตั้งแต่วันที่ 16-30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 554 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 17-25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 717 0
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 13 กันยายน พ.ศ. 2559 638 0
  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชัยนาท รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ตั้งแต่วันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 1256 0
  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ ตั้งแต่วันที่ 10 - 22 สิงหาคม 2559 2284 0
  โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน วุฒิ ป.ตรี ป.โท ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม - 16 กันยายน 2559 2041 0
  ธนาคารธนชาต รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครและสัมภาษณ์ทันที 20 ส.ค. นี้ 11017 0
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา 179 0
  มทบ.21 (มณฑลทหารบกที่ 21) รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบบรรขุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่ง เสมียนฝ่ายธุรการและกำลังพล ตั้งแต่วันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 12219 0
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากร ตั้งแต่วันที่ 17-23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 8913 0
  กศจ.ฉะเชิงเทรา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 18 กลุ่มวิชา 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 1288 0
  กศจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 21 กลุ่มวิชา 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 12242 0
  กศจ.พังงา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 กลุ่มวิชา 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 492 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 สิงหาคม 2559 11248 3
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 22-26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 370 0
  กศจ.สุพรรณบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 15 กลุ่มวิชา 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 1086 0
  กรมการแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเข้าเป็นลูกจ้าง จำนวน 15 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 6 กันยายน 2559 4017 0
  กศจ.ศรีสะเกษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 กลุ่มวิชา 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 1024 0
  กศจ.นครนายก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 กลุ่มวิชา 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 613 0
  กศจ.นครพนม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 กลุ่มวิชา 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 786 0
  กศจ.ตราด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 11 กลุ่มวิชา 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 492 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง 49 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-17 สิงหาคม 2559 13283 0
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง 246 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25-31 สิงหาคม 2559 9014 0
  กองวิจัยและพัฒนาข้าว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 15-19 สิงหาคม 2559 8108 1
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19-28 สิงหาคม พ.ศ. 2559 7533 0
  กศจ.อ่างทอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 กลุ่มวิชา 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 552 0
  กศจ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 18 กลุ่มวิชา 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 1579 0
  กศจ.นครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 13 กลุ่มวิชา 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 1019 0
  กศจ.ปัตตานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 กลุ่มวิชา 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 562 0
  กศจ.สมุทรสงคราม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 กลุ่มวิชา 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 508 0
  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-31 สิงหาคม 2559 6704 0
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 36 ตำแหน่ง 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-29 สิงหาคม 2559 5523 0
  กศจ.ชัยภูมิ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 18 กลุ่มวิชา 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 1028 0
  กศจ.ชุมพร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 กลุ่มวิชา 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 463 0
  กศจ.ชลบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 17 กลุ่มวิชา 98 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 1227 0
  กศจ.กำแพงเพชร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 14 กลุ่มวิชา 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 901 0
  สพฐ เผย 60 จังหวัดจัดสอบครูผู้ช่วยรวม 55 กลุ่มวิชา 2,528 อัตรา รับสมัครสอบวันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 7656 0
  กศจ.กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 16 กลุ่มวิชา 264 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 1571 0
  กศจ.ปทุมธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 22 กลุ่มวิชา 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 1179 0
  กศจ.บึงกาฬ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 22 กลุ่มวิชา 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 917 0
  กศจ.นนทบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 กลุ่มวิชา 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 1063 0
  กศจ.จันทบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 กลุ่มวิชา 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 461 0
  กศจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 กลุ่มวิชา 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 540 0
  กศจ.อุดรธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 21 กลุ่มวิชา 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 1097 0
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 22-31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 6081 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 6 กันยายน พ.ศ. 2559 12008 0
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 5 กันยายน พ.ศ. 2559 9274 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณ จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16-26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 2190 0
  กศจ.นครปฐม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 13 กลุ่มวิชา 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 1526 0
  กศจ.ระนอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 กลุ่มวิชา 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 469 0
  กศจ.นครสวรรค์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 8 กลุ่มวิชา 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 1059 0
  กศจ.เพชรบูรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 11 กลุ่มวิชา 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 1135 0
  กศจ.ภูเก็ต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 11 กลุ่มวิชา 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 640 0
  กศจ.ขอนแก่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 14 กลุ่มวิชา 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 1722 0
  กรมศุลกากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 13873 0
  กศจ.หนองคาย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 17 กลุ่มวิชา 77 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 1381 0
  ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 สิงหาคม 2559 11251 0
  โรงพยาบาลศิริราช รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน ขยายรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 482 0
  กศจ.สระบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 19 กลุ่มวิชา 52 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 2420 0
  รวมลิงค์ ประกาศสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 14913 1
  กศจ.สกลนคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 14 กลุ่มวิชา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 2363 0
  กศจ.เลย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 16 กลุ่มวิชา 66 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 2392 0
  กศจ.ระยอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 กลุ่มวิชา 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 1902 0
  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 19-29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 2551 0
  โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์,นักจัดการงานทั่วไป,นักจิตวิทยาคลินิก ตั้งแต่วันที่ 10-26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 884 0
  รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการอุตสาหการ 117 0
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 8 กลุ่มวิชา 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2559 1750 0
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 11 กลุ่มวิชา 51 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2559 1989 0
  เทศบาลตำบลเชิงทะเล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม - 9 กันยายน 2559 1601 0
  สํานักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม นิติกร นักวิชาการงานและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 7192 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2559 5278 0
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 วิชาเอก ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 3372 0
  โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-19 สิงหาคม 2559 663 0
  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวนรวม 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2559 2386 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 14 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-31 สิงหาคม 2559 1672 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน พนักงานประจำห้องทดลอง เขต 8 จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 5499 0
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 สิงหาคม 2559 3450 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2559 5947 0
  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 11 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2559 6589 1
  กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง บุคลากร จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-29 สิงหาคม 2559 16520 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศเกณฑ์การตัดสินการทดสอบสมรรถภาพ ทางร่างกายล่าสุด สำหรับใช้สอบนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2559 14369 0
  ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 242 0
  มหาวิทยาลัยนเรศวร พนักงานงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 8-17 สิงหาคม 2559 3276 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2559 2062 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน นายช่างไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 2765 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-17 สิงหาคม 2559 2856 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 8-19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 2904 0
  สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 9 กันยายน 2559 2866 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 2305 0
  ธนาคารกรุงไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 25662 0
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2559 387 0
  กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1 เปิดรับสมัครชายไทยการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 113 นาย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59 ถึง 10 ต.ค.59 575 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วุฒิปวช., ปวส, ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 29 ตำแหน่ง 98 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 สิงหาคม 2559 5516 0
  โรงพยาบาลอินทร์บุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,แพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 2459 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานบริการ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 4-18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 3603 0
  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559 1192 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-5 สิงหาคม 2559 11473 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 9825 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 73 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม 2559 7298 0
  กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนชายและหญิงเพื่อสอบเข้าเป็นข้าราชการ ประจำปี 2559 จำนวน 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2559 37597 0
  หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 21 กันยายน 2559 5565 0
  กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22-30 สิงหาคม 2559 14623 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 18072 2
  สพฐ. กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 9119 0
  กองคลัง กรมปศุสัตว์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2559 129 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 5802 0
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 5289 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1-5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 3465 0
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ 250 0