เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ กทม. รับสมัครครูและเจ้าหน้าที่ 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 404 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 ตุลาคม 2559 4175 0
  กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 480 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559 8033 0
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบริการเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4-10 ตุลาคม 2559 710 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 5-11 ตุลาคม 2559 3471 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรง ตำแหน่ง ผู้จัดการ ตั้งแต่บัดนี้ - 7 พฤศจิกายน 2559 5899 0
  โรงพยาบาลปากคาด รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ตุลาคม 2559 794 0
  สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2559 2366 0
  เทศบาลตําบลรัษฎา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 ตุลาคม 2559 449 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ตุลาคม 2559 226 0
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 ตุลาคม 2559 2397 0
  สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 ตุลาคม 2559 696 0
  สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 4 ตุลาคม 2559 240 0
  สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 กันยายน 2559 1462 0
  สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 ตุลาคม 2559 689 0
  สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-30 กันยายน 2559 652 0
  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง 101 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 ตุลาคม 2559 3425 0
  สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 28 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 18 ตุลาคม 2559 1643 0
  กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง 574 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-10 ตุลาคม 2559 17824 0
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พนักงานธุรการ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 กันยายน 2559 6537 0
  โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคลลเพื่อสอบเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 156 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 กันยายน 2559 2527 0
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559 192 0
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 3-11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 1131 0
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการครู 9 อัตรา ครูอัตราจ้าง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 กันยายน 2559 2493 1
  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิต ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 7 ตุลาคม 2559 1700 0
  เทศบาลตําบลขามใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 18 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน -3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 2378 0
  สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-21 ตุลาคม 2559 9111 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 13798 0
  กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 78 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-30 กันยายน 2559 15321 0
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวนรวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-14 ตุลาคม 2559 2989 0
  สถาบันโรคทรวงอก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2559 1452 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 266 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 10504 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 23-30 กันยายน 2559 1622 0
  รวมลิงค์ กศจ.จังหวัดต่างๆประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2559 สอบเมื่อวันที่ 17-19 กันยายน 2559 16492 0
  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ จำนวน 2 รอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 33884 1
  มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559 992 0
  อบจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3- 12 ตุลาคม 2559 3684 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-30 กันยายน พ.ศ. 2559 9151 0
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 กันยายน 2559 2018 0
  โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 กันยายน 2559 2229 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวจังหวัดต่างๆ จำนวนรวม 79 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 27 กันยายน 2559 7057 1
  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 207 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 8805 0
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 5620 0
  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 40 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ -21 กันยายน 2559 4080 0
  เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 77 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 26 กันยายน 2559 7006 0
  กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2559 11107 0
  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19-23 กันยายน 2559 1728 0
  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 กันยายน 2559 489 0
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 12-23 กันยายน 2559 690 0
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 19-26 กันยายน 2559 1492 0
  เทศบาลตำบลกะรน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 กันยายน 2559 2138 0
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่งวิทยากร ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 26-30 กันยายน 2559 4871 0
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักบัญชี นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 7-30 กันยายน 2559 5770 0
  กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 12-16 กันยายน 2559 5077 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 กันยายน 2559 5616 0
  สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง จำนวน 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 23 กันยายน 2559 7624 0
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 19-23 กันยายน พ.ศ. 2559 1508 0
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่วันที่ 19-23 กันยายน พ.ศ. 2559 221 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 12-16 กันยายน พ.ศ. 2559 3029 0
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 10 ตำแหน่ง 49 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 กันยายน 2559 3996 0
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 58 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 13 กันยายน 2559 2798 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 9-28 กันยายน 2559 2224 0
  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การรับสมัครลูกจ้างสนับสนุนการปฎิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8-14 กันยายน 2559 3985 0
  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน จำนวนรวม 80 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-30 กันยายน 2559 23042 0
  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 13 ตำแหน่ง รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559 6007 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12-16 กันยายน 2559 6272 0
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-30 กันยายน 2559 5319 0
  มณฑลทหารบกที่ 15 (มทบ.15) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 14 กันยายน 2559 3464 1
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-14 กันยายน 2559 2672 0
  งานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13-20 กันยายน 2559 626 0
  งานเดินรถแขวงอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 7 ตุลาคม 2559 743 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ลูกจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-15 กันยายน 2559 8018 0
  สำนักงานบังคับคดี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 9-16 กันยายน 2559 2815 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 16 กันยายน 2559 856 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ และ เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 9-30 กันยายน 2559 9391 0
  เทศบาลเมืองไร่ขิง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 13 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 กันยายน 2559 916 0
  โรงพยาบาลยางตลาด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้าง จำนวน 22 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 กันยายน 2559 3175 0
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 5-30 กันยายน 2559 566 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประเภททั่วไปและวิชาการ รวมทั้งสิ้น 63 ตำแหน่ง 3,273 อัตรา 58710 4
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครพนักงานกลุ่มวิชาการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 53 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 9499 0
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 12-30 กันยายน พ.ศ. 2559 5546 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสม้ครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 22 กันยายน 2559 6237 0
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 6377 0
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการและบุคคลภายนอก ประจำปี 2560 14327 0
   ความคืบหน้าข่าวการเปิดรับสมัครนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 6,000 อัตราทั่วประเทศ 18638 0
  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการและเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ จำนวน 28 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-28 กันยายน 2559 19425 0
  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานต่างๆ จำนวน 22 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2559 2290 0
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จำนวนหลายตำแหน่ง 108 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กันยายน 2559 3271 0
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 8 กันยายน 2559 1038 0
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 21 กันยายน พ.ศ. 2559 668 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานตัดเย็บและตกแต่ง ตั้งแต่วันที่ 7-13 กันยายน พ.ศ. 2559 524 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 กันยายน 2559 1839 0
  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน - 5 ตุลาคม 2559 9279 0
  อบจ.สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 81 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-26 กันยายน 2559 5534 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 16 กันยายน 2559 2580 0
  สำนักงาน กสทช. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง 90 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 16 ธันวาคม 2559 29936 0
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 6-12 กันยายน พ.ศ. 2559 2626 0
  โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุข จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 13 กันยายน 2559 1447 0
  เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 21 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม - 7 กันยายน 2559 2762 0
  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 99 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2559 6418 0
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 5-23 กันยายน พ.ศ. 2559 7708 0
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เปิดรับสมัครพนักงานร่วมอุดมการณ์ จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2559 4147 0
  สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานธุรการ จำนวนรวม 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-13 กันยายน พ.ศ. 2559 8800 0
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช. - ป.โท จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 15 กันยายน 2559 11491 0
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559 2276 0
  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ได้เผยแพร่ข้อมูลการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2559 ทั้ง 61 กศจ.ทั่วประเทศ 2492 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมจัดสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น จำนวน 105 ตำแหน่ง 3,415 อัตรา รับสมัครตุลาคม-ธันวาคม 2559 นี้ 41354 1
  กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 กันยายน 2559 17551 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5-23 กันยายน 2559 12459 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 9 กันยายน พ.ศ. 2559 6948 0
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5-23 กันยายน พ.ศ. 2559 11376 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 40 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-22 กันยายน พ.ศ. 2559 29169 0
  มณฑลทหารบกที่ 38 รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เสมียนและรองผู้บังคับหมู่ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 5987 0
  โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่่วคราวรายเดือน จำนว น14 ตำแหน่ง 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 7 กันยายน 2559 2660 0
  สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 23-29 สิงหาคม 2559 1446 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม,นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2559 2795 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน พ.ศ. 2559 4846 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม,นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 2-8 กันยายน พ.ศ. 2559 2072 1
  กรมการทหารสื่อสาร (สส.) รับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง) จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25-26 สิงหาคม 2559 9647 0
  สสจ.สกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2559 1593 0
  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 13 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2559 7453 0
  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5-23 กันยายน พ.ศ. 2559 9469 0
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม นักวิชาการการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 22-30 สิงหาคม 2559 1316 0
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2559 6014 1
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างภาพ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 7 กันยายน พ.ศ. 2559 3876 0
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2559 4694 0
  เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป จำนวน หลายตำแหน่ง 145 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 6 กันยายน 2559 5605 0
  กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-23 กันยายน 2559 26190 0
  คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๙ กันยายน ๒๕๕๙ 484 0
  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 หน่วย 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2559 42496 0
  รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 548 0
  รพ.ศิริราช รับสมัครงานตำแหน่งนักอาชีวอนามัย (จป) และนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 341 1
  สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทุึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 9 กันยายน 2559 3208 0
  โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้าง จำนวนรวม 26 ตำแหน่ง 190 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2559 2269 0
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 สิงหาคม 2559 4437 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 21 กันยายน พ.ศ. 2559 11807 0
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 16 กันยายน พ.ศ. 2559 12732 0
  กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวนรวม 4 ตำแหน่ง รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-21 กันยายน 2559 7117 0
  วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ กทม. รับสมัครครูและเจ้าหน้าที่ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 20 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 สิงหาคม 2559 2084 0