เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 0
  โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15 ตำแหน่ง 75 อัตรา 132 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 ตำแหน่ง 83 อัตรา 137 0
  สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปเเละลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 12 ตำแหน่ง 16 อัตรา 136 0
  โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา 68 0
  เทศบาลเมืองลาดสวาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 10 ตำแหน่ง 32 อัตรา 73 0
  กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 760 อัตรา 998 0
  เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 14 ตำแหน่ง 60 อัตรา 40 0
  สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย รับสมัครบุคคลจ้างเหมาประจำปี 2563 จำนวน 12 ตำแหน่ง 19 อัตรา 624 0
  เทศบาลเมืองคลองหลวง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 43 อัตรา 738 0
  โรงพยาบาลตากสิน รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 9 ตำแหน่ง 20 อัตรา 350 0
  กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 ตำแหน่ง 56 อัตรา 788 0
  โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 12 ตำแหน่ง 29 อัตรา 137 0
  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา 365 0
  โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง 21 อัตรา 126 0
  มิชลินแจกหมวกนิรภัย 14 0
  สํานักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล เป็นพนักงานปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ จำนวน 12 อัตรา 210 0
  โอนสับเปลี่ยน 24 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 4650 0
  สสจ.ลำพูน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 11 ตำแหน่ง 36 อัตรา 890 0
  สํานักงาน ก.พ. ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562 2875 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 42 อัตรา 4312 0
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา 4240 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 84 อัตรา 250 0
  สสจ.สุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดและนักเทคนิคการแพทย์ 154 0
  สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 12 อัตรา 171 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 178 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา 419 0
  อบต.เขาคันทรง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 22 อัตรา 594 0
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคาราวานวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 อัตรา 370 0
  จังหวัดมุกดาหาร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 116 0
  สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 281 0
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 74 อัตรา 434 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) หลายตำแหน่ง 223 0
  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติระดับปฏิบัติการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 95 อัตรา 3699 0
  ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 49 อัตรา 226 0
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 16 อัตรา 363 0
  โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 13 อัตรา 221 0
  โรงพยาบาลเลย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 10 ตำแหน่ง 16 อัตรา 158 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครพนักงานราชการพิเศษ จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา 3905 0
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 184 0
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการลงทุน 2 อัตรา 154 0
  สำนักพัฒนาสังคม รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง 58 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 กันยายน 2562 881 0
  โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวมูลนิธิ จำนวน 13 ตำแหน่ง 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-16 กันยายน 2562 278 0
  เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 กันยายน 2562 246 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 กันยายน 2562 309 0
  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครเพื่อเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 กันยายน 2562 1182 0
  สํานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 10-17 กันยายน 2562 467 0
  เทศบาลนครเกาะสมุย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 22 ตำแหน่ง จำนวน 57 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 กันยายน 2562 1014 0
  กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562 2087 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กันยายน 2562 2805 0
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT] รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 13 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5-19 ก.ย. 2562 2656 0
  สำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน พ.ศ. 2562 1005 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 9-18 กันยายน พ.ศ. 2562 461 0
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 2678 0
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักบัญชี นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจและนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 9-20 กันยายน พ.ศ. 2562 511 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน พ.ศ. 2562 326 0
  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 5-11 กันยายน พ.ศ. 2562 240 0
  สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด รับสมัครงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1-13 กันยายน 2562 351 0
  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 13 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-16 กันยายน 2562 340 0
  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-11 กันยายน 2562 220 0
  สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กันยายน 2562 549 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง 66 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-30 กันยายน 2562 2418 0
  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-30 กันยายน พ.ศ. 2562 5535 0
  กรมทหารพรานที่ 41 รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชาย จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 กันยายน 2562 1016 0
  เทศบาลนครอ้อมน้อย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 11 กันยายน 2562 310 0
  โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-13 กันยายน 2562 224 0
  โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-13 กันยายน 2562 306 0
  กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 5-11 กันยายน พ.ศ. 2562 989 0
  สำนักงาน ป.ป.ท. รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 5-11 กันยายน พ.ศ. 2562 834 0
  โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน,รายเดือน) จำนวน 6 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-10 กันยายน 2562 163 0
  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน จำนวน 13 ตำแหน่ง 62 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 กันยายน 2562 2167 0
  โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-30 กันยายน พ.ศ. 2562 1549 0
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน พ.ศ. 2562 463 0
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 5-11 กันยายน พ.ศ. 2562 476 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (สถาบันวิจัยพืชสวน) ตั้งแต่วันที่ 5-11 กันยายน พ.ศ. 2562 311 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1-13 กันยายน พ.ศ. 2562 294 0
  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 6 กันยายน 2562 297 0
  เทศบาลตำบลรัษฎา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-27 กันยายน 2562 198 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 5-13 กันยายน พ.ศ. 2562 260 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-6 กันยายน พ.ศ. 2562 281 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน พ.ศ. 2562 647 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ตั้งแต่วันที่ 4-10 กันยายน พ.ศ. 2562 386 0
  กรมทหารพรานที่ 49 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 9 กันยายน 2562 2071 0
  กรมบังคับคดี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 72 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 2076 0
  เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 5 กันยายน พ.ศ. 2562 1035 0
  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 12 กันยายน พ.ศ. 2562 390 0
  พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นอาสาสมัคร จำนวน 83 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ - 15 กันยายน 2562 1339 0
  อบจ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-16 กันยายน 2562 874 0
  โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) จำนวน 8 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 11 กันยายน 2562 242 0
  เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-10 กันยายน 2562 2988 0
  เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 11 กันยายน 2562 231 0
  เทศบาลนครเกาะสมุย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 10 กันยายน 2562 218 0
  สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 14 ตำแหน่ง 19 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 23 กันยายน 2562 3646 0
  สสจ.สมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลืกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 สิงหาคม 2562 1031 0
  สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 430 0
  รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 สิงหาคม 2562 350 0
  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 409 0
  สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 879 0
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23-29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 655 0
  เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา จำนวน 91 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 4 กันยายน 2562 2871 0
  อบจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2562 5242 0
  กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 103 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-13 กันยายน 2562 3013 0
  สสจ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตกรรม,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 26-30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 288 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เภสัชกร,นักวิเคระาห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 20-27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 340 0
  รับสมัครงานตำแหน่ง 197 0
  สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 17 กันยายน 2562 3186 0
  เทศบาลตำบลรัษฎา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 4 กันยายน 2562 1002 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562 1985 0
  อบจ.สระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-30 สิงหาคม 2562 1322 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ศาสนพิธี) ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 779 0
  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 1052 0
  เทศบาลตำบลเมืองแก รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-30 สิงหาคม 2562 231 0
  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-26 สิงหาคม 2562 244 0
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 1-5) ตั้งแต่วันที่ 26-30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 318 0
  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวนรวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 339 0
  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 สิงหาคม 2562 280 0
  เทศบาลเมืองไร่ขิง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 สิงหาคม 2562 363 0
  สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 19 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2-19 กันยายน 2562 5288 0
  กรมทหารพรานที่45 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานชาย จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2562 1821 0
  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 สิงหาคม 2562 165 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนกลาง) ตั้งแต่วันที่ 22-28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 450 0
  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธรุการ ตั้งแต่วันที่ 15-28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 392 0
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล 109 0
  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 8 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16-29 สิงหาคม 2562 358 0
  สพป.สตูล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 สิงหาคม 2562 334 0
  ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 19-30 สิงหาคม 2562 365 0
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน 8 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 สิงหาคม 2562 676 0
  โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 756 0
  อบต.บางพลีใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 สิงหาคม 2562 389 0
  เทศบาลตำบลนาป่า รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2562 311 0
  เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง 95 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-26 สิงหาคม 2562 2234 0
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม - 7 กันยายน 2562 3711 0
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 สิงหาคม 2562 467 0
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 24 ตำแหน่ง 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 2506 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 4 กันยายน พ.ศ. 2562 5114 0
  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวนรวม 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2562 203 0
  โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-20 สิงหาคม 2562 269 0
  โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15-23 สิงหาคม 2562 349 0
  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 19 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม - 19 กันยายน 2562 6747 0