เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  ประกาศกรมปศุสัตว์ 13 0
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12-26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 152 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม - 10 มกราคม พ.ศ. 2567 105 0
  กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 - 3 มกราคม พ.ศ. 2567 322 0
  กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 29 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม - 4 มกราคม พ.ศ. 2567 278 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2566 159 0
  กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 328 0
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 21 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 848 0
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 106 0
  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 447 0
  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม - 2 มกราคม พ.ศ. 2567 294 0
  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 200 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 540 0
  กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6-15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 289 0
  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 14 ตำแหน่ง 58 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 965 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 330 0
  สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 594 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป 320 0
  ย้ายไปกรุงเทพมหานคร 20 0
  กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 100 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 1532 0
  สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 381 0
  รับโอน 29 0
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 356 0
  กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 703 0
  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 221 อัตรา สมัครออนไลน์ตังแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 1451 0
  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 127 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 1341 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2566 609 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2566 276 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2566 385 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2566 344 0
  สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 503 0
  สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 162 0
  เจ้าพนักงานธุรการ 231 0
  รับโอน 49 0
  กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 1378 0
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัคบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 211 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 214 0
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ จำนวน 28 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 352 0
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครพนักงานหน่วยงานของรัฐ จำนวน 4 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 307 0
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 449 0
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 14 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 382 0
  กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง สมัครรออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 448 0
  กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 200 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 546 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 426 0
  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 34 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 2485 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 สายงาน 157 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 1442 0
  สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 502 0
  สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หลายอัตรา เปิดรับสมัคร ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 2-31 ตุลาคม 2566 274 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 239 0
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน) จำนวน 12 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 521 0
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 302 0
  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 32 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 2354 0
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 458 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแะแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 857 0
  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 40 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 1893 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน จำนวน 620 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 3344 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 697 0
  กรมการค้าภายใน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 541 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตั้งแต่วันที่ 9-19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 456 0
  กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 793 0
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2-24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 775 0
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง 54 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 3046 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 646 0
  กรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง 69 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 3076 0
  สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-28 กันยายน พ.ศ. 2566 874 0
  กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 44 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 1999 0
  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 21 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 1909 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 646 0
  สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 33 อัตรา สมัครออนไน์ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 2937 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-29 กันยายน พ.ศ. 2566 615 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 10 ตำแหน่ง 24 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-29 กันยายน พ.ศ. 2566 1310 0
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-29 กันยายน พ.ศ. 2566 934 0
  กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 175 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-29 กันยายน พ.ศ. 2566 2800 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-29 กันยายน พ.ศ. 2566 541 0
  กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง 61 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-15 กันยายน พ.ศ. 2566 1253 0
  กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 16 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-27 กันยายน พ.ศ. 2566 619 0
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 28 อัตรา สมัครออนไลน์คลิกที่นี่ 13 กันยายน -8 ตุลาคม พ.ศ. 2566 1247 0
  กรมการค้าภายใน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน จำนวนรวม 7 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-29 กันยายน พ.ศ. 2566 527 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 11-22 กันยายน พ.ศ. 2566 585 0
  กรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 กันยายน พ.ศ. 2566 1839 0
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กันยายน พ.ศ. 2566 632 0
  ประกาศกรมปศุสัตว์ 301 0
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง 81 อัตรา 28 สิงหาคม - 11 กันยายน พ.ศ. 2566 654 0
  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4-8 กันยายน พ.ศ. 2566 656 0
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 ตำแหน่ง 81 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 17 กันยายน พ.ศ. 2566 1620 0
  สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 20 กันยายน พ.ศ. 2566 482 0
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน พ.ศ. 2566 411 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 19 กันยายน พ.ศ. 2566 1275 0
  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน จำนวน 85 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 22 กันยายน พ.ศ. 2566 1970 0
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 65 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 14 กันยายน พ.ศ. 2566 830 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 66 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน พ.ศ. 2566 2360 0
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 409 0
  สกสว. รับสมัครพนักงานองค์การของรัฐ ตำแหน่ง นักวิชาการระดับกลาง ตั้งแต่วันที่ 12-19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 455 0
  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8-24 สิงหาคม 2566 620 0
  สสจ.นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 23 ตำแหน่ง 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2566 583 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 14 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 4 กันยายน พ.ศ. 2566 1608 0
  กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 465 0
  สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 18 สิงหาคม 2566 537 0
  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 343 0
  ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 444 0
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-24 สิงหาคม 2566 709 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 ตำแหน่ง 39 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 16 สิงหาคม 2566 606 0
  การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 129 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 4 สิงหาคม 2566 1148 0
  กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 96 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 3082 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 44 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10-31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 3847 0
  กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 632 0
  รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ลูกจ้างโครงการ WHO) (1 อัตรา) 260 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 64 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 3709 0
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง นักบริหารโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 434 0
  กรมการพัฒนาชุมชน ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 4 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กรกฎาคม 2566 933 0
  กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 522 0
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 512 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 952 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุน 513 0
  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 1568 0
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 50 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 3746 0
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 1082 0
  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม -17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 1067 0
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 33 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 1153 0
  สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ - 14 กรกฎาคม 2566 1157 0
  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 17 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 2852 0
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 1059 0
  กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2566 1041 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 946 0
  กรรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 4 ตำแหน่ง 16 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2566 1294 0
  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุดิธรรมปฏิบัติงาน จำนวน 59 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 3926 0
  กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2566 725 0
  กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 20 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 914 0
  กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 29 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 1905 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 545 0
  กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2566 472 0
  กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 462 0
  รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 791 0
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 43 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 2730 0
  สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19-30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 626 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 3 ตำแหน่ง 69 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 636 0
  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 655 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 63 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 1699 0
  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 623 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 19 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 629 0