เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, นายช่างเทคนิค, เจ้าพนักงานธุรการ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 1568 0
  เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 25 ตำแหน่ง 66 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2559 1530 0
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 5-12 กรกฎาคม 2559 1097 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 6171 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 1320 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 6-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 1309 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานประจำสำนักงาน (สคว.) จำนวนรวม 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 2540 0
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 36 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 15527 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 9515 0
  โรงพยาบาลกบินทร์บุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นิติกร,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 759 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 1-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 354 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ นักวิชาการตลาด นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 2337 0
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 4-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 4484 0
  โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักโภชนาการ, นักวิชาการสาธารณสุข และนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 183 0
  โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ, นายช่างเทคนิค, เจ้าพนักงานธุรการ, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักรังสีการแพทย์, นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และนักจิตวิทยาคลินิก ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 1563 0
  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 93 0
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง 94 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 6358 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 4-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 1941 0
  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - กรกฎาคม สัมภาษณ์ 27-28 กรกฎาคม 2559 6206 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการพัสดุ และนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 24-30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 1391 0
  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 17 ตำแหน่ง 95 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2559 15825 2
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ,เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 1-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 474 0
  กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-26 กรกฎาคม 2559 3653 0
  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นายช่างเครื่องยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 2247 0
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 325 0
  รับสมัครหัวหน้างานการศึกษา มหิดล ถึง 27 มิ.ย.59 193 0
  กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2559 - 8 กรกฏาคม 2559 19572 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 1620 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2559 976 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 4-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 3047 0
  กรมวิชาการเกษตร เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่การเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 1127 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-25 กรกฏาคม 2559 14540 0
  กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ ,นักวิชาการแผยแพร่ปฎิบัติการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2559 6496 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 284 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 22-30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 309 0
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1และ2) ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 2828 0
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27-30 มิถุนายน 2559 3011 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23-29 มิถุนายน 2559 9498 1
  อาชีวะมีเหนื่อยยอดขาดครูพุ่งต้องรอลุ้น กพร.อนุมัติ 1.4 หมื่นอัตรา 394 4
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 มิถุนายน 2559 2275 0
  อบจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูช่วยสอน และบุคลากรสนับสนุน จำนวน 13 ตำแหน่ง 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 มิถุนายน 2559 2790 0
  สพป.สกลนคร เขต 3 รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง ครูธุรการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 2410 0
  สพป.มุกดาหาร รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง ครูธุรการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 มิถนายน 2559 1532 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 13 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22-28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 3220 0
  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15-21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 660 0
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 5279 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ รับสมัคร อาจารย์ชาวไทย สอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๗ อัตรา 290 0
  มทบ.13 (มณฑลทหารบกที่ 13) จ.ลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 5488 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 30 ตำแหน่ง 147 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 มิถุนายน 2559 4719 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22-28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 8547 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15-21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 1962 0
  โรงพยาบาลนครนายก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 909 0
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 1335 0
  โรงพยาบาลยะลา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตั้งแต่วันที่ 22-30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 4092 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการพัสดุ,นายช่างโยธา ตั้งแต่วันที่ 15-30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 1060 0
  สพป.ขอนแก่น เขต 3 รับสมัครธุรการโรงเรียน วุฒิป.ตรีทุกสาขา จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2559 2064 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (สวร.) จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 4162 0
  กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตั้งแต่วันที่ 13-24 มิถุนายน 2559 7092 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 9272 1
  โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 13-30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 1027 0
  อบจ.นนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 มิถุนายน 2559 5867 0
  สพฐ กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 403 0
  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2559 4476 0
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการเงินและบัญชี นักบัญชี ตั้งแต่วันที่ 20-24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 3743 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 20-24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 847 0
  โรงพยาบาลบ้านหมี่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นักวิชาการพัสดุ,นักเทคนิคการแพทย์,เภสัชกร ตั้งแต่วันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 445 0
  บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจชุมชน (จังหวัดละ 1 อัตรา) 76 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2559 2423 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง นายช่างตรวจสภาพรถ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 13 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20 -24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 10496 0
  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เศรษฐกร เศรษฐกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 864 0
  การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทํางาน จำนวน 20 ตำแหน่ง 181 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน 2559 18582 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 10-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 446 0
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 4499 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 20-24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 14949 0
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 20-24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 973 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 16-22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 485 0
  สำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 6-24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 558 0
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มิถุนายน 2559 480 0
  โรงพยาบาลพิมาย รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2559 179 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 1042 0
  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เดือนละ 1 รอบ จำนวน 5 รอบ เริ่ม ก.ค.-พ.ย. ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุยายน 2559 เป็นต้นไป 25515 0
  กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 12995 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 11180 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 6132 0
  กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 5626 0
  สพป.อำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 มิถุนายน 2559 2883 0
  สพฐ.รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง หลายภาษา รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 จบแล้วบรรจุเลย จำนวน 150 ทุน ตั้งแต่วันที่ 23-27 มิถุนายน 2559 9949 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 1108 0
  ศูนย์การกำลังสำรอง (ศสร.) รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน และพนักงานราชการเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก ตั้งแต่วันที่ 7-15 มิถุนายน 2559 4609 0
  สพป.อ่างทอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 17 มิถุนายน 2559 2683 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง รวม 1,041 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 16906 0
  โรงพยาบาลน่าน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 13-24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 1938 0
  โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ, นิติกร, นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 7286 0
  โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักโภชนาการ,นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย,นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด ตั้งแต่วันที่ 6-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 841 0
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 1218 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 8-14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 2445 0
  กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 13 ตำแหน่ง 214 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มิถุนายน 2559 45040 2
  สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 9143 0
  กองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 56 อัตรา จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1-22 มิถุนายน 2559 8437 0
  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สํานักงาน ก.ก.) เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 13 ตำแหน่ง 214 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มิถุนายน 2559 5876 0
  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจํา จํานวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2559 6725 1
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 2962 0
  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 780 0
  สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสถิติ ตั้งแต่บัดนี้ - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 1374 0
  โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์,นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13-20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 791 0
  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 3 มิถุนายน 2559 3499 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 13 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2559 3130 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 2914 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ จำนวน 19 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 1589 0
  โรงพยาบาลฝาง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์,นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 853 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานไม่สูงกว่าระดับ 11 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2559 13628 0
  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 3-10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 748 0
  โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 8-14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 529 0
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 825 0
  เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง 79 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-14 มิถุนายน 2559 3722 0
  สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวนหลายตำแหน่ง 36 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559 12541 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นักวิชาการพัสดุ และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 8722 0
  โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, นักจัดการงานทั่วไป, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และผู้ช่วยทันตแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 11856 0
  อบจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 จำนวน 6 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-17 มิถุนายน 2559 1030 0
  โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 6-10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 546 0
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างวิทยุการบิน จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6-10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 629 0
  โรงพยาบาลพุทธชินราช รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2559 1989 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2559 3701 0
  อบจ.ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป จำนวน 17 ตำแหน่ง 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2559 4677 0
  กรมสรรพากร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร , พนักงานภาษีสรรพากร จำนวนรวม 17 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 14146 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา,นิติกร,นักจัดการงานทั่วไป,นักเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 690 0
  กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 65025 1
  โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการพัสดุ, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 3690 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2-8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 6447 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 2179 0
  โครงการผลิตครูคืนถิ่น รับสมัครต้นเดือนกรกฏาคมนี้ จำนวน 4,079 อัตรา บรรจุได้ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2559 10117 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นายช่างโยธา,นายช่างเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 9238 0
  กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างบล็อคและแม่พิมพ์ ช่างโธา พนักงานบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 4346 0
  กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มิถุนายน 2559 6162 0
  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สํานักงาน ก.ก.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 13 ตำแหน่ง 214 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 มิถุนายน 2559 35315 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 6036 0
  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับสมัครลูกจ้างสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน จำนวน 66 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559 8207 0
  ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตขอนแก่น 1และ2 เปิดรับสมัครงานพนักงานใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559 7066 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 6126 0
  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 9380 0
  เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2559 1822 0