เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  สสว. เปิดรับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง 64 0
  กรมสรรพากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี,พนักงานการภาษี,พนักงานธุรการ จำนวน 192 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 419 0
  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 20 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 547 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 276 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 370 0
  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-30 กันยายน 2564 186 0
  อบจ.สุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 17 ตำแหน่ง 49 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 ตุลาคม 2564 228 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-22 กันยายน 2564 145 0
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-23 กันยายน 2564 220 0
  โรงงานแบตเตอรี่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหาร จำนวน 23 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 กันยายน 2564 1044 0
  รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาลและพนักงานเงินรายได้ จำนวนหลายตำแหน่ง 60 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 23 กันยายน 2564 421 0
  โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 4 ตุลาคม 2564 267 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-17 กันยายน 2564 179 0
  รับย้าย 13 0
  โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่16 - 23 กันยายน 2564 256 0
  รับโอนย้ายนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ 103 0
  รับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 126 0
  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง 28 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 สิงหาคม 2564 622 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กันยายน 2564 426 0
  กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 21 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-29 กันยายน 2564 1181 0
  สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 35 ตำแหน่ง 105 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2564 3598 0
  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน ชาย-หญิง จำนวน 65 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2564 2708 0
  โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564 335 0
  เทศบาลเมืองปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 1 กันยายน 2564 301 0
  รพ.ลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25-31 สิงหาคม 2564 294 0
  รับโอน/ย้าย 211 0
  เทศบาลนครอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 1 กันยายน 2564 381 0
  วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 สิงหาคม 2564 319 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงาน ครั้งที่ 2 จำนวน 13 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 18-22สิงหาคม 2564 338 0
  โรงพยาบาลน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23-31 สิงหาคม 2564 203 0
  กรมเจ้าท่า รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 23-31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 439 0
  สำนักงานจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 23-27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 155 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 23-27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 137 0
  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-26 ส.ค. 2564 431 0
  โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 5 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-20 สิงหาคม 2564 218 0
  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 สิงหาคม 2564 312 0
  เทศบาลนครเกาะสมุย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 สิงหาคม 2564 251 0
  สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยหนักงานไต่สวน จำนวน 40 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16-30 สิงหาคม 2564 5683 0
  สํานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประเภทชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2564 246 0
  สสจ.อุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวนหลายตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2564 298 0
  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวนหลายตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 -24 สิงหาคม 2564 291 0
  สสจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 385 0
  โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 51 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2564 430 0
  โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับสมัครงาน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 สิงหาคม 2564 345 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดนคราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 316 0
  มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 สิงหาคม พ.ศ. 2564 214 0
  จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 175 0
  จังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 188 0
  สำนักอนามัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 1183 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม เป็นต้นไป 3759 0
  กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564 2651 0
  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6-12 สิงหาคม 2564 364 0
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-19 สิงหาคม 2564 672 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11-18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 487 0
  สกสว.รับสมัครพนักงานองค์การของรัฐ ตำแหน่ง นักวิชาการระดับต้น ตั้งแต่บัดนี้ - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 310 0
  กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 189 0
  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ 200 0
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตราตั้งแต่วันที่ 3-24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 319 0
  กรมคุมประพฤติ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 5 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึง 3 สิงหาคม 2564 811 0
  กรมการขนส่งทางราง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 509 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 247 0
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5-27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 344 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี รับสมัคร ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ 404 0
  รับโอนย้ายมาจังหวัดปทุมธานี 158 0
  รับโอนย้าย 69 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่บัดนี้ - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 214 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง บุคลากร ตั้งแต่บัดนี้ - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 197 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 197 0
  รับโอนย้าย 61 0
  จังหวัดพะเยา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาชุมชน,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 286 0
  ต้องการโอนย้าย 61 0
  เจ้าพนักงานพัสดุอยากย้ายกลับราชบุรี 58 0
  โอนย้ายสับเปลี่ยน 72 0
  เทศบาลนครลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 กรกฎาคม 2564 568 0
  เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-29 กรกฎาคม 2564 252 0
  ศูนย์การทหารราบ รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 กรกฎาคม 2564 369 0
  จังหวัดอุดรธานี ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาชุมชน,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 283 0
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 266 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 277 0
  กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 333 0
  รับสมัครวิศวกรการเกษตร 114 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นิติกร จำนวน 406 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 529 0
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 243 0
  จังหวัดสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาชุมชน,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 350 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 235 0
  จังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 5 ตำแหน่ง 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 233 0
  จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาชุมชน,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 269 0
  จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาชุมชน,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 197 0
  จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 160 0
  สำนักงานจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 188 0
  จังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 192 0
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 138 0
  รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 155 0
  จังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาชุมชน,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 187 0
  จังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาชุมชน,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 213 0
  จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาชุมชน,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 419 0
  จังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาชุมชน,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 206 0
  จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาชุมชน,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 183 0
  จังหวัดสุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาชุมชน,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 190 0
  จังหวัดจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 18 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 222 0
  จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 18 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 285 0
  จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนรวม 18 อัตรา ตั้แต่วันที่ 9-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 269 0
  จังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนรวม 15 อัตรา ตั้แต่วันที่ 9-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 222 0
  สำนักงานสรรพากรภาค 9 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 549 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-31 กรกฎาคม 2564 463 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม จำนวน 99 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2564 392 0
  สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 4091 0
  สำนักงานสรรพากรภาค12 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 177 0
  สำนักงานสรรพากรภาค 6 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 208 0
  สำนักงานสรรพากรภาค 5 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 114 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 209 0
  สำนักงานสรรพากรภาค 4 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 90 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 330 0
  สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 839 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 539 0
  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 6 ตำแหน่ง 140 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564 572 0
  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24-30 มิถุนายน 2564 293 0
  กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 844 0
  กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 875 0
  จังหวัดนครนายก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 288 0
  เทศบาลเมืองแสนสุข รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 15 ตำแหน่ง 52 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2564 504 0
  สรจ.ปทุมธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 260 0
  สรจ.จันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 330 0
  สรจ.ระยอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 171 0
  สรจ.น่าน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 129 0
  สรจ.นครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 294 0
  สรจ.กาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 188 0
  สรจ.ขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 501 0
  สรจ.ฉะเชิงเทรา รับสมัครพนีกงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 316 0
  กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 403 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 4 ตำแหน่ง 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 4837 0
  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานราชการที่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานเฉพาะกิจ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 276 0
  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการที่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานเฉพาะกิจ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 335 0
  สสจ.ศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 มิถุนายน 2564 446 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23-29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 394 0
  โรงพยาบาลพุทธชินราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการศึกษา นักกายอุปกรณ์ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 302 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน และพนักงานสื่อสาร จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 554 0
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน 2 ตำแหน่ง 24 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23-30 มิถุนายน 2564 783 0
  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2564 1049 0
  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 674 0
  กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 937 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 571 0
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 กลุ่มวิชา 70 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22-28 มิถุนายน 2564 5691 0