งานราชการ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด เปิดสอบ สอบบรรจุ สอบ กพ. อบต. ภาค ก ภาค ข สมัครงานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
New Document  
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 448 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 293 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 109 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 163 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 115 0
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 165 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 16 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 4 กรกฎาคม 2561 4331 0
  สำนักทางหลวงที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 1675 0
  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 มิถุนายน 2561 332 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน -16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 3997 0
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 159 0
  สหกรณ์ออมทรัพย์สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานการเงิน ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มิถุนายน 2561 213 0
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ จำนวน 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 2965 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 634 0
  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงานราชการที่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 150 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 276 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 2192 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 1194 0
  สสจ.ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,พยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 139 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เป็นนายทหารประทวน จำนวน 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2561 3432 0
  กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานหญิง เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 2 ตำแหน่ง 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2561 2549 0
  สพฐ รวมลิงค์ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 35 0
  โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 48 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มิถุนายน 2561 167 0
  สสจ.ตราด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19-25 มิถุนายน 2561 141 0
  เทศบาลตำบลนางแลรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล 65 0
  สพฐ. ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2561 6789 0
  เทศบาลเมืองบางกรวย รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-29 มิถุนายน 2561 610 0
  เทศบาลเมืองหนองปรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 64 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 มิถุนายน 2561 445 0
  เทศบาลเมืองสามพราน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน 2561 223 0
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนและเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 723 0
  สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 324 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ส่วนกลาง) ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 270 0
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง ๆ จำนวน 17 ตำแหน่ง 86 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2561 7647 2
  กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 11-19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 391 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 304 0
  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการและพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 308 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(ป.เอก) นักวิชาการสาธารณสุข นักจัดการงานทั่วไป(วุฒิป.โท) นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 276 0
  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 28 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ตั้งแแต่วันที่ 21-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 301 0
  สสจ.จันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 115 0
  สสจ.นครนายก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,นักกายภาพบำบัด ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 168 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 140 0
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ด้านพัสดุ) และพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี) ตั้งแต่วันที่ 18-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 79 0
  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 1342 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19-25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 4532 0
  อบต.บางโฉลง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 มิถุนายน 2561 964 0
  การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 มิถุนายน 2561 5280 0
  สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 มิถุนายน 2561 129 0
  สพป.อุดร เขต 1 รับสมัตรบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 มิถุนายน 2561 545 0
  สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-29 มิถุนายน 2561 1101 0
  โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 250 0
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รับสมัครพนักงานและลูกจ้างประจำปี 2561 จำนวน 67 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-20 มิถุนายน 2561 6198 0
  กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 18-24 มิถุนายน พ.ศ. 2561 621 0
  สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 มิถุนายน 2561 453 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 14-22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 832 0
  สถาบันวิจัยพืชสวน รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงานและ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 788 0
  โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 14-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 364 0
  สพม.เขต 4 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 อัตรา 10 กลุ่มวิชาเอก ตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2561 837 0
  เทศบาลตําบลราไวย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-22 มิถุนายน 2561 502 0
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 19 มิถุนายน 2561 14514 0
  กรมช่างอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 มิถุนายน 2561 3488 0
  สถาบันราชานุกูล รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-22 มิถุนายน 2561 2066 0
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 4842 0
  สำนักงานสภาความมั่นคงเเห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13-19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 4241 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 651 0
  สสจ.ฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 13-19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 243 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 12181 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 754 0
  สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค,นักทรัพยากรบุคคล(ปริญญาตรี),นักทรัพยากรบุคคล(ปริญญาโท) ตั้งแต่วันที่ 11-22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 561 0
  รับสมัครสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ 49 0
  รับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2561 จำนวน 455 อัตรา 76 0
  กองบัญชาการตำรวจนครบาล รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมโลหการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๑ 342 0
  สสจ.นราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-13 มิถุนายน 2561 545 0
  มณฑลทหารบกที่ 34 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มิถุนายน 2561 3875 1
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 18 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 8233 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่สถิติ ตั้งแต่วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 936 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 666 0
  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 4-8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 309 0
  กรมกิจการพลเรือนทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561 1300 0
  สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2561 6064 0
  รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2561 356 0
  เทศบาลตำบลเชิงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-12 มิถุนายน 2561 264 0
  อบต.เทพกระษัตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-18 มิถุนายน 2561 349 0
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่่วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 696 0
  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2561 290 0
  โรงพยาบาลยโสธร รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่่วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 419 0
   กศน.เขตดุสิต,กทม. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครู ศรช. จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 4 มิถุนายน 2561 702 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ตั้งแต่วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 212 0
  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 380 0
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มิถุนายน 2561 400 0
  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตั้งแต่วันที่ 5-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 1861 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 4-8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 504 0
  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 16785 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 มิถุนายน 2561 7908 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4-14 มิถุนายน 2561 225 0
  สสจ.ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 มิถุนายน 2561 252 0
  โรงพยาบาลอํานาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลและนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 5-11 มิถุนายน 2561 213 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4-8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 798 0
  สสจ.นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 463 0
  สสจ.นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5-11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 552 0
  การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 1236 0
  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 11995 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานทางสาย ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 581 0
  กรมชลประทาน รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 48 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มิถุนายน 2561 18957 0
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 4946 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 1093 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 267 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักกิจกรรมบำบัด,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 527 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 221 0
  สพฐ.ปรับปฏิทินสอบ ย้าย ครู- ผู้บริหาร กว่า 2 หมื่นอัตรา เลื่อนไปในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 448 0
  ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 3906 0
  สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวนหลายตำแหน่ง รวม 50 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 18 มิถุนายน 2561 7802 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่บัดนี้ - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 334 0
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 462 0
  สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 482 0
  กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 10 หน่วย 310 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 29240 0
  กรมการท่องเที่ยว รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1-14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 2439 0
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 6121 0
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 2062 0
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2,244 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19-25 พฤษภาคม 2561 8163 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 40 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2561 12806 0
  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 256 6846 0
  เทศบาลเมืองบ้านสวน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 26 ตำแหน่ง 58 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 พฤษภาคม 2561 2045 0
  สสจ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2561 2352 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2561 4800 0
  กรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2561 2132 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 24-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 976 0
  กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 10481 0
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 625 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 3528 0
  โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 3ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 328 0
  สำนักงานเลขานุการกองทัพบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 23 พฤษภาคม 2561 3617 0
   สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 455 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-22 มิถุนายน 2561 18510 0
  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานกระทรวสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 92 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2561 2682 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 42 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2561 4994 0
  บอร์ดก.ค.ศ. ไฟเขียว 75 จังหวัดสอบครูผู้ช่วย 98 สาขา โดยจะเปิดรับสมัครในเดือนมิถุนายน สอบเดือนกรกฎาคมและรอบนี้จะบรรจุ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 4790 0
  สสจ.นราธิวาส รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 1687 0
  โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นักกิจกรรมบำบัด นักประชาสัมพันธ์ และพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2561 161 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 2874 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 18 พฤษภาคม 2561 670 0