เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง 24 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-26 พฤศจิกายน 2562 1146 0
  เทศบาลตำบลเชิงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2562 89 0
  กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่18-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 94 0
  ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤศจิกายน 2562 128 0
  สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา 137 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติงานประจำฝ่ายตรวจสอบ ประจำปีบัญชี2562 ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤศจิกายน 2562 783 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2562 378 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างไม้ ผชย.บน.2 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 91 0
  โรงพยาบาลเลย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 7 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2562 125 0
  มณฑลทหารบกที่ 29 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 พฤศจิกายน 2562 312 0
  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 433 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 648 0
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 65 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 ธันวาคม 2562 973 0
  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 1113 0
  กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานห้องทดลอง ตั้งแต่วันที่ 18-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 365 0
  ศูนย์การกําลังสํารอง รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 301 0
  กรมทหารพรานที่ 42 เปิดรับสมัครทหารกองหนุน/บุลคลพลเรือน บรรจุเป็น อส.ทพ.ตั้งแต่วันที่ 10 - 23 พฤศจิกายน 2562 269 0
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1848 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 56 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 4545 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสรรพสามิตและพนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 459 0
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562 563 0
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 18 กลุ่มวิชา 170 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2562 4303 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 6131 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 85 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 5842 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 179 0
  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 238 0
  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2562 254 0
  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2562 396 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ 18-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 547 0
  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2562 580 0
  อบจ.เชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 16 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2562 324 0
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 7 ตำแหน่ง 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 218 0
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 3904 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 164 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ 14-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 213 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 321 0
  สำนักงาน 48 0
  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 1474 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 ตำแหน่ง 56 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-29 พฤศจิกายน 2562 2356 0
  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 3471 0
  เทศบาลตำบลกะรน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 22 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤศจิกายน 2562 293 0
  โรงพยาบาลระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2562 270 0
  กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 434 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 465 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างเครื่องสื่อสาร ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 283 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 3266 0
  สถาบันพยาธิวิทยา 60 0
  กองพัฒนาคุณภาพ มธ.รับสมัครนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 20,250 บาท 204 0
  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 189 0
  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 884 0
  กองบินตำรวจ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2562 4012 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 2047 0
  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 2365 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1875 0
  อยากโอนย้าย สับเปลี่ยนครู 56 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 6,400 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562 4318 0
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 671 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 4-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1078 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 962 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 592 0
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 389 0
  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 506 0
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 405 0
  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 361 0
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 4489 0
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT] รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ป.ตรี - ป.โท สาขาวิชาต่างๆ จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 4641 0
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 678 0
  โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการสถิติ นักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ตุลาคม 2562 396 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562 578 0
  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 16 ตำแหน่ง 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562 1213 0
  สำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 24-30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 1755 0
  เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ตุลาคม 2562 229 0
  มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานกับทางมูลนิธิฯ ตำแหน่ง เลขานุการและการเงิน ปริญญาตรีทุกสาขา 485 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 158 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2562 11814 0
  โรงพยาบาลตรัง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2562 1458 0
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 8027 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 ตำแหน่ง 54 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 4000 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 387 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 287 0
  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ตั้งแต่วันที่ 4-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 397 0
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 175 0
  กรมทหารพรานที่ 44 เปิดรับสมัคร บุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพรานหญิง ตั้งแต่วันที่ 15-20 ตุลาคม 2562 2855 0
  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 97 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 1 พฤศจิกายน 2562 3587 0
  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 7 ตำแหน่ง 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 - 29 ตุลาคม 2562 564 0
  โรงพยาบาลตรัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 10 ตำแหน่ง 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2562 352 0
  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 3034 0
  กรมการศาสนา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 750 0
  มีเทศน์ 37 0
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) จำนวน 1 อัตรา 202 0
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 26 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18-28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 4213 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 705 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานเงินทุนฯ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 377 0
  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนและนักสำรวจดิน จำนวนรวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 1230 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 511 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 458 0
  จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 167 0
  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 66 อัตรา ในวันที่ 11 และ 15 ตุลาคม 2562 564 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 16-25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 462 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 440 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-22 ตุลาคม 2562 319 0
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 2 อัตรา 336 0
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-18 ตุลาคม 2562 2670 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-22 ตุลาคม 2562 338 0
  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 15 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแตวันที่ 15-31 ตุลาคม 2562 377 0
  สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง 18 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม 2562 5059 0
  โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2562 2455 0
  กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 ตุลาคม 2562 3148 0
  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) รับสมัคร จนท. หลายอัตรา วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 690 0
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2562 699 0
  ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2562 532 0
  อบต.คลองหรัง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-22 ตุลาคม 2562 281 0
  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ตุลาคม 2562 395 0
  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ มีความประสงค์จ้างเหมาบุคคล จำนวน 11 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 830 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 7349 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 834 0
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 3544 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 13 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ตุลาคม 2562 1161 0
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวนหลายตำแหน่ง 27 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2562 3237 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2562 658 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 1160 0
  กศน.อำเภอเมืองชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 544 0
  เทศบาลนครระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 11 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 ตุลาคม 2562 1285 0
  องค์การสะพานปลา รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 1554 0
  มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 440 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ตั้งแต่วันที่ 1-20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 374 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 1-20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 838 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 1-20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 436 0
  กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี จำนวน 100 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2562 3360 0
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 4405 0
  กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 3163 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 683 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 7-16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 886 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 567 0
  โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักกายภาพบำบัด,พยาบาลวิชาชีพ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 457 0
  กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเทคนิควิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 532 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 28 ตำแหน่ง 38 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-16 ตุลาคม 2562 3703 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 ตุลาคม 2562 1200 0
  ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์ทันที จำนวน 80 อัตรา ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 1408 0
  โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562 381 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 2-8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 891 0
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา 979 0