เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 ธันวาคม 2559 233 0
  กรมยุทธศาสตร์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ จำนวน 423 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 861 0
  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 12 มกราคม พ.ศ. 2560 325 0
  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4 จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2560 510 0
  กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 25 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 10 มกราคม พ.ศ. 2560 520 0
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นิติกร ตั้งแต่วันที่ 20-26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 187 0
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 1193 0
  กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16-26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 4132 0
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รับสาย THP Contact Center 1545 จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 1313 0
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 304 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 7326 0
  กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 77 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 - 9 มกราคม 2560 12106 0
  สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล เจ้าพนักงานเวชสถิติ ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 ธันวาคม 2559 75 0
  สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 8-30 ธันวาคม 2559 607 0
  SME Bank รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 1310 0
  เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 ธันวาคม 2559 1724 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 18 ตำแหน่ง 70 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ธันวาคม 2559 1250 0
  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 ธันวาคม 2559 805 0
  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 8-15 ธันวาคม 2559 1566 0
  มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 2-30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 498 0
  คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ธันวาคม 2559 251 0
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 6 มกราคม พ.ศ. 2560 3056 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวนรวม 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 5 มกราคม พ.ศ. 2560 4439 0
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานด้านคดี ตั้งแต่วันที่ 8-16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 1468 0
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพิธีการ ,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 2414 0
  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี - โท จำนวน 40 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 4 มกราคม พ.ศ. 2560 9675 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 15-22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 12724 0
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 9-30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 2733 0
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ จำนวนรวม 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 3799 0
  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 11512 0
  โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 79 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-20 ธันวาคม 2559 2146 0
  กรมการท่องเที่ยว รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2559 2442 0
  สสจ.ลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6-13 ธันวาคม 2559 827 0
  เทศบาลเมืองท่าข้าม รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-13 ธันวาคม 2559 651 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ธันวาคม 2559 5843 0
  สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-23 ธันวาคม 2559 3680 0
  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-9 ธันวาคม 2559 3606 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 719 0
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และ นักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 237 0
  โรงพยาบาลบึงกาฬ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1-13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 155 0
  กศน.จังหวัดตราด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบล และบรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 13-19 ธันวาคม 2559 1141 0
  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-15 ธันวาคม 2559 6731 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2560 วุฒิ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 7233 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป) จำนวน 20 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 14908 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษี และพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 7782 0
  เทศบาลตำบลโคกสูง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559 506 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 2277 0
  สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ธันวาคม 2559 2651 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2559 6593 0
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2559 2651 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13-19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 14515 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6-15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 3651 0
  กองทัพเรือ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก,พนักงานบริการการพิมพ์) ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 4739 0
  สำนักกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง นิติกร นักวิชาการคลัง เจ้าพนักงานการคลัง ตั้งแต่วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2559 3447 0
  สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครปฐม รับสมัครเพื่อเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559 1292 0
  ธนาคารยูโอบี รับสมัครพนักงานประจำ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ จำนวน 9 ตำแหน่ง สัมภาษณ์ทันทีในวันวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 3901 0
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงาน 3 ฝ่าย จำนวน 8 ตำแหน่ง 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 12557 0
  โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17-30 พฤศจิกายน 2559 1444 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและสายวิชาการ จำนวนรวม 96 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2559 6368 0
  กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 1497 0
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 4974 0
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 1,2) ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 2295 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร ตั้งแต่วันที่ 23-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 785 0
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 666 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 845 0
  กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 4 กรม 167 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-30 พฤศจิกายน 2559 6260 0
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2560 จำนวน 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2559 13946 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤสจิกายน - 8 ธันวาคม 2559 1251 0
  กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23067 0
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 6384 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 895 0
  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 พฤศจิกายน 2559 1339 0
  สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน รับสมัครบุคคลรับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการ วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 10-25 พฤศจิกายน 2559 1365 0
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2559 17019 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 9703 1
  กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 18 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 7848 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 8065 0
  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2559 493 0
  โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2559 677 0
  สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีเป็นพนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ธันวาคม 2559 481 0
  กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 4579 0
  กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 913 0
  สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 932 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเกษตร รวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 2863 0
  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2559 1069 0
  สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2559 9592 0
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2559 634 0
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 พฤศจิกายน 2559 4024 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559 430 0
  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2559 755 0
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2559 10494 0
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559 จำนวน 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2559 6355 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างพนักงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 13 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 พฤศจิกายน 2559 1166 0
  สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 830 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2559 372 0
  สพม.5 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559 802 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559 465 0
  โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง จำนวน 13 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤศจิกายน 2559 620 0
  ความคืบหน้า กสถ.เตรียมเปิดสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 63 ตำแหน่ง 14,000 อัตรา รับสมัครออนไลน์เดือนธันวาคมนี้ 12232 0
  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559 6339 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 7596 0
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา รับสมัคร ครู 40 อัตรา 429 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 1472 0
  กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 7478 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 831 0
  กรมราชทัณฑ์ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 723 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 พฤศจิกายน 2559 13299 1
  กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการน้ำ,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 3548 0
  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 พฤสจิกายน 2559 8628 0
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 17-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 7259 0
  สำนักงาน ป.ป.ท. รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 16 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 13878 1
  กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤศจิกายน 2559 2632 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤศจิกายน 2559 8559 0
  กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน และนายทหารประทวนในส่วนของกองทัพบก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 206 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 - 29 พฤศจิกายน 2559 23873 0
  สถาบันโรคทรวงอก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 4-30 พฤศจิกายน 2559 1053 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 9971 0
  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 10-18 พฤศจิกายน 2559 1382 0
  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 7-14 พฤศจิกายน 2559 601 0
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 3 จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 14 พฤศจิกายน 2559 3566 0
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 พฤศจิกายน 2559 201 0
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านประสานและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 9-16 พฤศจิกายน 2559 1495 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559 8263 0
  กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณ จำนวน 4 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559 11780 0
  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักบัญชี และนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤสจิกายน 2559 3004 0
  ธอส.รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานฝ่ายสอบทานสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 9 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 8288 0
  เทศบาลเมืองม่วงงาม รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2559 502 0
  กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน และนายทหารประทวนในส่วนของกองทัพบก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 206 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 14 - 29 พฤศจิกายน 2559 19275 0
  สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 5991 0
  เทศบาลเมืองกระบี่ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการและผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ - 9 พฤศจิกายน 2559 448 0
  เทศบาลตำบลลานสัก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2559 369 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 14 พฤศจิกายน 2559 342 0
  สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2559 7061 0
  เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 พฤศจิกายน 2559 1714 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2559 931 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(กลุ่มวิชาชีพ) (กลุ่มสนับสนุน) จำนวน 16 ตำแหน่ง 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 2013 0
  กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-18 พฤศจิกายน 2559 6488 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่วันที่ 7-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 887 0
  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 ตำแหน่ง จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 2 ธันวาคม 2559 4034 0
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 193 0
  สำนักงานเทศบาลเมืองตาก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2559 2603 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 5083 0
  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพือคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 15 ตำแหน่ง 91 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2559 9205 0