เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 50 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 475 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 626 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2564 86 0
  สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครคัดเลือกบุคคลสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 91 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2564 133 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 79 0
  โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 2 กุมภาพันธ์ 2564 125 0
  สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 163 0
  สำนักการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวนหลายตำแหน่ง 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ 2564 1517 0
  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2564 149 0
  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 22 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2564 782 0
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง 76 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 267 0
  ศูนย์การทหารราบ รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 250 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564 1321 0
  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ จำนวนหลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มกราคม 2564 369 0
  เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 323 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 17 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-31 มกราคม พ.ศ. 2564 1587 0
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรายการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 295 0
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 415 0
  กองบังคับการตำรวจน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 1454 0
  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 291 0
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 286 0
  กรมปศุสัตว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่ 25 - 29 มกราคม 2564 165 0
  กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวนหลายตำแหน่ง 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2564 1157 0
  กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน ชาย หญิง เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 60 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2564 1088 0
  โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21-29 มกราคม 2564 134 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 379 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม พ.ศ. 2564 206 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 มกราคม 2564 184 0
  กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 5 ตำแหน่ง 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 มกราคม 2564 252 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราว สภากาชาดไทย จำนวน 6 อัตรา(14-28 ม.ค.64) 276 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราวเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 11 - 25 ม.ค. 2564 198 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย จำนวน 8 อัตรา (ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.63- 18 ม.ค.64) 377 0
  โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 มกราคม 2564 405 0
  สสจ.จันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 มกราคม 2564 221 0
  โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 มกราคม 2564 215 0
  สสจ.ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25-31 มกราคม 2564 172 0
  การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 81 0
  สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มกราคม พ.ศ. 2564 278 0
  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 160 0
  มณฑลทหารบกที่ 21 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 1858 0
  เทศบาลนครสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 53 ตำแหน่ง 73 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มกราคม 2564 321 0
  กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 31 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 11 กุมภาพันธ์ 2564 2353 0
  เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มกราคม 2564 311 0
  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 42 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มกราคม 2564 218 0
  อบต.ปลายพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป๋นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม 2564 153 0
  โรงพยาบาลสระใคร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 84 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง รับสมัครบคุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 18 ตำแหน่ง 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 มกราคม 2564 315 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 25 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2564 4622 0
  กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง จำนวน 150 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-20 มกราคม 2564 1627 0
  เทศบาลเมืองบางแก้ว รับสมัครสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 มกราคม 2564 222 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 มกราคม 2564 318 0
  โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 มกราคม พ.ศ. 2564 197 0
  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-29 มกราคม 2564 8815 0
  กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 79 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-29 มกราคม พ.ศ. 2564 6148 0
  กรมพลศึกษา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักพัฒนาการกีฬา ตั้งแต่วันที่ 11-21 มกราคม พ.ศ. 2564 321 0
  กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 631 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 6454 0
  รับโอนย้ายครูอปท. 322 0
  โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มกราคม 2564 493 0
  สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-25 มกราคม 2564 2227 0
  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 2233 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 295 0
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ จำนวน 200 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มกราคม พ.ศ. 2564 757 0
  เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 8 มกราคม 2564 538 0
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 28 มกราคม 2564 581 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม 2564 495 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 27 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มกราคม 2564 5295 0
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวน 16 คุณวุฒิ 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 867 0
  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 325 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 19 มกราคม พ.ศ. 2564 6016 0
  กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มกราคม 2564 2021 0
  เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 481 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลและแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 1200 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ธันวาคม 2563 362 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลและแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 600 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2563 282 0
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 ตำแหน่ง 36 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21-30 ธัวาคม 2563 416 0
  กรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 22 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 14 มกราคม พ.ศ. 2564 4167 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 8 มกราคม พ.ศ. 2564 302 0
  ท่าอากาศยานหัวหิน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 324 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 14 มกราคม พ.ศ. 2564 376 0
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 196 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 120 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-29 ธันวาคม 2563 395 0
  สภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (หลายอัตรา) ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2564 622 0
  เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-28 ธันวาคม 2563 207 0
  สสจ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 16 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 7 มกราคม 2564 304 0
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานนโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2564 244 0
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 31 มกราคม พ.ศ. 2564 2838 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 24 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 14 มกราคม พ.ศ. 2564 3344 0
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 20 มกราคม พ.ศ. 2564 3281 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ธันวาคม 2563 5548 0
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 22 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 17 มกราคม พ.ศ. 2564 4922 0
  การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-30 ธันวาคม 2563 2426 0
  กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 18 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 553 0
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 203 0
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 14 มกราคม พ.ศ. 2564 2715 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 349 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 15-21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 329 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 21-25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 377 0
  รับโอนเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข หาคนแทนครับ 170 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 10 มกราคม พ.ศ. 2564 552 0
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 หน่วย 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16-22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 420 0
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 6 มกราคม พ.ศ. 2564 398 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 7 มกราคม พ.ศ. 2564 363 0
  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 - 8 มกราคม 2564 386 0
  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 7 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ธันวาคม 2563 482 0
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ธันวาคม 2563 452 0
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครคัดเลือเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14-22 ธันวาคม 2563 709 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 1380 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-22 ธันวาคม 2563 875 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 400 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-10 ธันวาคม 2563 416 0
  โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 ธันวาคม 2563 249 0
  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 290 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษี พนักงานประจำสำนักงาน และพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 14-18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 305 0
  กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 11-19 มกราคม พ.ศ. 2564 280 0
  สาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 7-15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 248 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน พนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานสื่อสาร จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 311 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 7-15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 506 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 3-15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 473 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 7-15 ธันวาคม 2563 617 0
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มกราคม 2564 586 0
  กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 402 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15-21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 6366 0
  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติราชการ 554 0
  สำนักงานสาธารณสุขจะงหวัดสุรินทร์ รับย้าย/โอน ข้าราชการ จำนวน 8 อัตรา 291 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 606 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 9294 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จำนวน 3 ตำแหน่ง 83 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-15 ธันวาคม 2563 922 0
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่วันที่ 3-28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 394 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-21 ธันวาคม 2563 1347 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 74 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 23563 - 8 มกราคม 2564 8238 0
  กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 81 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 ธันวาคม 2563 5701 0
  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 4 ธันวาคม 2563 488 0
   สำนักงาน กศน. จังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563 264 0
  โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 7 ตำแหน่ง 39 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ธันวาคม 2563 301 0
  สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 389 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 414 0
  เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา จำนวน 169 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-16 ธันวาคม 2563 393 0
  เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 4 ธันวาคม 2563 297 0
  กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 419 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 498 0
  กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 919 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานประจำสำนักบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 454 0
  องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 140 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2563 369 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล 11 อัตรา และ บรรณารักษ์ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 - 30 พฤศจิกายน 2563 290 0
  เทศบาลเมืองหนองปรือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม - 3 พฤศจิกายน 2563 293 0
  โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 3 ธันวาคม 2563 242 0
  กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-24 ธันวาคม 2563 3623 0