เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
เปิดสอบ งานราชการ
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2560 2 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1-23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 14 0
  โรงพยาบาลพุทธชินราช รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักเทคการแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 63 0
  ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 167 0
  ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 139 0
  ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 123 0
  ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ปกครอง และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 117 0
  ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 256 0
  ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 197 0
  สพป.ปัตตานี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ บุคลากรวิทยาศาสตร์ และพนักงานธุรการโรงเรียน จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 กรกฎาคม 2560 362 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและลูกมือช่าง (สวส.) ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 294 0
  โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,แพทยแผนไทย,นักจิตวิทยาคลินิก ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 161 0
  กรมช่างโยธาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 กรกฎาคม 2560 1268 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง) จำนวน 183 อัตรา สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2560 2491 0
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2560 333 0
  สพม.เขต 9 รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560 990 0
  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2560 501 0
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 98 0
  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตั้งแต่วันที่ 1-25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 126 0
  กองบัญชาการตำรวจนครบาล รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ วุฒิ ป.ตรีหรือ ป.โท จำนวนรวม 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 3466 0
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 61 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 3081 0
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 24 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 3797 0
  กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (หน่วยงาน) จำนวน 18 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 กรกฎาคม 2560 2125 0
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม นักวิชาการพัสดุ นักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 1957 0
  กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 2046 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คาดว่าจะมีการเป็นสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 24 กันยายน 2560 5918 0
  ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560 1495 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2560 199 0
  สพป.ปทุมธานี เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-31 กรกฎาคม 2560 276 0
  สพป.จันทบุรี เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560 356 0
  สพป.อุดรธานี เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 กรกฎาคม 2560 343 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2560 3085 0
  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป บุคลากรคณิต-วิทย์ และลูกจ้างปฏิบัติงานธุรการ จำนวนรวม 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-29 กรกฎาคม 2560 1016 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 25-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 390 0
  กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 12 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 2786 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 2734 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นิติกร,นักรังสีการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 20-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 177 0
  สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2560 1309 0
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาชา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 663 0
  สถาบันโรคทรวงอก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กรกฎาคม 2560 436 0
  สถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่นภาคใต้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15-28 สิงหาคม 2560 929 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 14 สิงหาคม 2560 1829 0
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 1384 0
  สพม.เขต 26 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 กรกฎาคม 2560 1802 0
  เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 54 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 938 0
  โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคด้านไฟฟ้า ตำแหน่งพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 19-25 กรกฎาคม 2560 647 0
  อบจ.ปทุมธานี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2560 2321 0
  เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง และคนพิการเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 13 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19-27 กรกฎาคม 2560 810 0
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุและพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 833 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งต่างๆ จำนวน 12 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ - 4 สิงหาคม 2560 2629 0
  กรมหม่อนไหม รับสมครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ตั้งแต่วันที่ 19-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 511 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1-8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 2327 0
  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูธุรการและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 กรกฎาคม 2560 2025 0
  สพม.เขต 33 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูธุรการและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2560 1168 0
  เทศบาลเมืองสิงหนคร รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 19 กรกฎาคม 2560 240 0
  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกาศรับสมัครบุคคลคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 กรกฎาคม 2560 333 0
  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (หลายตำแหน่ง) ตั้งแต่วันที่ 24-31 กรกฎาคม 2560 994 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักรังสีการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 24-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 691 0
  กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 3163 0
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1,2) ตั้งแต่วันที่ 21-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 403 0
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 140 0
  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2560 525 0
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 3889 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป+นิติกร ตั้งแต่วันที่ 24-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 685 0
  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2560 518 0
  โรงพยาบาลตะกั่วป่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13-20 กรกฎาคม 2560 186 0
  โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2560 331 0
  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน, จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 44 ตำแหน่ง 234 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 2748 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก จำนวน 183 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2560 10445 0
  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 20-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 635 0
  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 648 0
  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง กะลาสี ตั้งแต่วันที่ 20-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 158 0
  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 20-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 1267 0
  กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ( 4 ด้าน) จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 2484 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 7472 0
  กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวนรวม 4 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 1875 0
  กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-28 กรกฎาคม 2560 4513 0
  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2560 2777 0
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 362 0
  แจกฟรี!!! แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย โหลดกันได้เลยที่นี่ 566 0
  กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 26 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21-31 กรกฎาคม 2560 9156 0
  สพป.อุดรธานี เขต 4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 734 0
  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 12-20 กรกฎาคม 2560 409 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพังงา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 20-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 1044 0
  ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร รับสมัครทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 14 กรกฎาคม 2560 2375 0
  เทศบาลเมืองป่าตอง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 -26 กรกฎาคม 2560 1003 0
  ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 14 กรกฎาคม 2560 785 0
  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ ตั้งแต่บัดนี้ - 19 กรกฎาคม 2560 298 0
  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 302 0
  วิทยาลัยการอาชีพรามัน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 305 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11-28 กรกฎาคม 2560 738 0
  เทศบาลตำบลฝั่งแดง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 18 กรกฎาคม 2560 240 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 20-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 2050 0
  โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 30 ตำแหน่ง 138 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 18 กรกฎาคม 2560 614 0
  โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-21 กรกฎาคม 2560 800 0
  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 557 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฟันธง ม.สวนดุสิตจัดสอบ 85 ตำแหน่ง ใช้บรรจุตำแหน่งว่าง กว่า 21,000 อัตรา คาดค่าสมัครเพิ่มหัวละ 350-400 ภาค ก.-ภาคค.เสร็จสิ้นกันยายน 6310 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 17-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 423 0
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 179 0
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน หลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 14 กรกฎาคม 2560 2697 0
  สพป.สงขลา เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 กรกฎาคม 2560 1447 0
  เทศบาลตำบลเชียงเครือ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 17 กรกฎาคม 2560 393 0
  เทศบาลนครอ้อมน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 17 กรกฎาคม 2560 1198 0
  โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2560 292 0
  สสจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 18 กรกฎาคม 2560 422 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 14 กรกฎาคม 2560 508 0
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว จำนวนรวม 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2560 909 0
  สพป.หนองคาย เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียนและนักการภารโรง จำนวนรวม 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2560 715 0
  สพป.พังงา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2560 464 0
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-25 กรกฎาคม 2560 142 0
  สำนักยุทธโยธาทหาร รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 14 กรกฎาคม 2560 1826 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 261 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือด่วนมาก! ที่ มท 0809.2/ว 55 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 12635 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 2650 0
  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13-21 กรกฎาคม 2560 1903 0
  โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักกายภาพบำบัด ตั้งแต่วันที่ 18-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 280 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 17-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 646 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 14-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 171 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 17-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 185 0
  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวันและรายเดือน จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2560 1062 0
  สพม.1 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.1 จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 กรกฎาคม 2560 1229 0
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 17-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 745 0
  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก ตั้งแต่บัดนี้ - 17 กรกฎาคม 2560 399 0
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 12-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 379 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมรับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่น ประกาศรับสมัคร 19-21 กรกฎาคม 2560 รับสมัครออนไลน์เดือนส.ค.นี้ 10802 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (เขต ๒) ตั้งแต่วันที่ 12-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 3585 0
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร และนายช่างรังวัด จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 2480 1
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (เขต ๒) ตั้งแต่วันที่ 12-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 3285 0
  กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อส.ทพ.หญิง หมวดทหารพรานหญิง จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-14 กรกฎาคม 2560 3514 0
  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-14 กรกฎาคม 2560 5052 0
  สำนักงานคณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลุกจ้าง ตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กรกฎาคม 2560 266 0
  สพป.สุรินทร์ เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างมาปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2560 1116 0
  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง 227 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2560 3936 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 875 0
  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์,นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 3-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 204 0
  กองพลทหารราบที่ 15 เปิดรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 -21 กรกฎาคม 2560 4753 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ -14 กรกฎาคม 2560 2842 0
  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 5-17 กรกฎาคม 2560 418 0
  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2560 315 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 12-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 3467 0