เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา |  ดูดวงฟรี | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ 3-4 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 29 เมษายน 2562 281 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 จำนวนหลายตำแหน่ง 832 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2562 3110 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 26 เมษายน 2562 368 0
  เทศบาลเมืองหนองปรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 5 เมษายน 2562 337 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน พ.ศ. 2562 166 0
  โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 ตำแหน่ง 73 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2562 549 0
  เทศบาลตําบลรัษฎา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 เมษายน 2562 179 0
  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 ตำแหน่ง 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2562 204 0
  โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22-29 มีนาคม พ.ศ. 2562 225 0
  ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มีนาคม 2562 552 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป+นิติกร+นักวิชาการศึกษา จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-17 เมษายน พ.ศ. 2562 395 0
  เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 10 เมษายน 2562 417 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มีนาคม 2562 695 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-17 เมษายน พ.ศ. 2562 266 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2562 2069 0
  โรงพยาบาลเชียงรายราชประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน 3 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 มีนาคม 2562 123 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม พ.ศ. 2562 458 0
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT] รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ป.ตรี - ป.โท สาขาวิชาต่างๆ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 3 เมษายน พ.ศ. 2562 956 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 18 เมษายน พ.ศ. 2562 1545 0
  กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มีนาคม 2562 981 0
  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 14 ตำแหน่ง 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 มีนาคม 2562 1378 0
  โรงพยาบาลยโสธร รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวันตำแหน่งต่างๆ จำนวน 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มีนาคม 2562 173 0
  โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 มีนาคม 2562 1038 0
  สสจ.สมุทรปราการ รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 มีนาคม 2562 231 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 27 ตำแหน่ง 39 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มีนาคม 2562 595 0
  สสจ.นครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2562 152 0
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 มีนาคม พ.ศ. 2562 368 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 19 เมษายน พ.ศ. 2562 1599 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 19 เมษายน พ.ศ. 2562 133 0
  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้ง 2/2562 จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 3 เมษายน 2562 3545 0
  โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) จำนวน 18 ตำแหน่ง 57 อัตรา ระหว่างวันที่ 14-22 มีนาคม 2562 277 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-23 มีนาคม 2562 2365 0
  กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ชาย หญิง จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-5 เมษายน 2562 2567 0
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 18 เมษายน พ.ศ. 2562 3227 0
  เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 11 มีนาคม 2562 - 26 มีนาคม 2562 86 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชุาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 18-29 มีนาคม พ.ศ. 2562 379 0
  เทศบาลนครสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน 5 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2562 287 0
  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มีนาคม 2562 131 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11-22 มีนาคม 2562 161 0
  โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานเปล ตั้งแต่วันที่ 18-29 มีนาคม 2562 278 0
  เทศบาลตำบลเชียงเครือ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2562 198 0
  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานช่วยการยพาบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2562 250 0
  เทศบาลเมืองลำสามแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 15 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-29 มีนาคม 2562 367 0
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ,พนักงานบริหารทั่วไป ด้านต่าง ๆ จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม พ.ศ. 2562 4972 0
  กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานศักยภาพสูง จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 มีนาคม พ.ศ. 2562 392 0
  ศูนย์รักษาความปลอดภัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการประเภทนายทหารประทวน จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2562 2075 0
  ศูนย์รักษาความปลอดภัย รับสมัครบุคคลพลเรือน(ทหารกองหนุน)เพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2562 1877 0
  กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือน กลุ่มใช้ทักษะและความสามารถพิเศษเฉพาะทาง จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มีนาคม 2562 3377 0
  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 มีนาคม 2562 360 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มีนาคม 2562 452 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุและเศรษฐกร ตั้งแต่วันที่ 18-29 มีนาคม พ.ศ. 2562 225 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-21 มีนาคม 2562 3009 0
  เทศบาลเมืองท่าโขลง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง 49 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 มีนาคม 2562 497 0
  เทศบาลตำบลเนินพระ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 มีนาคม 2562 398 0
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 2 เมษายน พ.ศ. 2562 3288 0
  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 14 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 มีนาคม 2562 2478 0
  กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15-22 มีนาคม พ.ศ. 2562 4143 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม พ.ศ. 2562 655 0
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักพัฒนาระบบราชการ ตั้งแต่วันที่ 13-19 มีนาคม พ.ศ. 2562 389 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,นักจิตวิทยาคลินิก ตั้งแต่วันที่ 12-20 มีนาคม พ.ศ. 2562 137 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13 - 28 มีนาคม 2562 944 0
  เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-26 มีนาคม พ.ศ.2562 353 0
  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-18 มีนาคม 2562 2064 0
  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 11-18 มีนาคม 2562 219 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน จำนวน 41 ตำแหน่ง 101 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-15 มีนาคม 2562 3455 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 30 ตำแหน่ง 84 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2562 888 0
  โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง ต่างๆ จำนวน 9 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2562 349 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 มีนาคม พ.ศ. 2562 4783 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 5 เมษายน 2562 5736 0
  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2562 2652 0
  กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครทหารกองหนุน ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มีนาคม 2562 2237 0
  กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 795 0
  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2562 663 0
  กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง กะลาสี,พนักงานผู้ช่วยประมง,ช่างเครื่องเรือจักรกล ตั้งแต่วันที่ 11-19 มีนาคม พ.ศ. 2562 170 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักรังสีการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 12-18 มีนาคม พ.ศ. 2562 147 0
  สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2562 253 0
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอก ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม - 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 703 0
  เทศบาลตําบลบ้านโฮ่ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-14 มีนาคม 2562 268 0
  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มีนาคม 2562 519 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 28 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-28 มีนาคม พ.ศ. 2562 7364 0
  มลฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-15 มีนาคม 2562 1495 0
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์และนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม พ.ศ. 2562 331 0
  สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครงานเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มีนาคม 2562 1248 0
  สำนักงาน ก.พ. ประกาศกําหนดการดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562 สมัครออนไลน์ตั้งวันที่ 14 มีนาคม - 3 เมษายน 2562 7852 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-21 มีนาคม พ.ศ. 2562 620 0
  กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับบรรจุเข้ารับราชการ(รับชาย/หญิง) จำนวน 17 อัตรา 2393 0
  มณฑลทหารบกที่41 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มีนาคม 2562 978 0
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ตำแหน่ง 215 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มีนาคม 2562 648 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-26 มีนาคม พ.ศ. 2562 1383 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 6-26 มีนาคม พ.ศ. 2562 1247 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม พ.ศ. 2562 505 0
  สถาบันสุขภาพแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2562 1382 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2562 642 0
  เทศบาลเมืองป่าตอง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (สำนักการศึกษา) จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มีนาคม 2562 405 0
  เทศบาลนครอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 24 ตำแหน่ง 109 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-15 มีนาคม 2562 1415 0
  กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง 27 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม พ.ศ. 2562 4047 0
  กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 63 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 มีนาคม 2562 7044 0
  สพม.เขต10 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4-12 มีนาคม 2562 477 0
  สสจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2562 172 0
  สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มีนาคม 2562 531 0
  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-7 มีนาคม 2562 177 0
  กองทุนให้กูยืมเงินเพื่อการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 486 0
  โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณาสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 191 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มีนาคม 2562 204 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 43 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ.2562 4630 0
  กองทัพอากาศ แก้ไขและเพิ่มเติมประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 501 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มีนาคม 2562 4707 0
  โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 จำนวน 104 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-11 มีนาคม 2562 2585 0
  เทศบาลเมืองลัดหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2562 467 0
  เทศบาลนครเกาะสมุย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-13 มีนาคม 2562 211 0
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 703 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-5 มีนาคม 2562 461 0
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยและตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม พ.ศ.2562 3651 0
  กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-18 มีนาคม พ.ศ. 2562 7130 0
  กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 2528 0
  กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 2329 0
  มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ 260 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2562 จำนวนหลายอัตรา ทั่วประเทศ 14105 0
  ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2562 10191 0
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 3067 0
  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 106 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ.2562 2969 0
  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 592 0
  การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 6 จำนวน 7 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มีนาคม 2562 2090 0
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 2655 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ตั้งแต่วันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 347 0
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัคร นักวิชาการระบบคุณภาพ จำนวน 2 อัตรา 198 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 521 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 11941 0
  กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือนชาย สอบคัดเลือก เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน จำนวน 150 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 2317 0
  เทศบาลเมืองปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 129 อัตรา ตั้งแต่วันที่12 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 844 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 292 0
  กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวนรวม 136 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 5722 0
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 893 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2562 1925 0
  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน อสพ.ในตำแหน่ง นักวิชาการฯ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562 751 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชีและพนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 1104 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 5519 0
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่งรวม 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 2785 0
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร และนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 960 0
  องค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครหัวหน้ากองงบประมาณ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงวันวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 379 0
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-28 กุมภาพันธ์ 2562 3155 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 20 ตำแหน่ง 54 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 561 0