เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  สพป.นครราชสีมา เขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 มิถุนายน 2560 215 0
  โรงพยาบาลพระพุทธชินราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 101 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2560 329 0
  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 13 ตำแหน่ง 55 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 316 0
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 264 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2560 505 0
  กรมทางหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2560 1877 0
  กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 587 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 6830 0
  กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 3037 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 377 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 - 1 มิถุนายน 2560 1071 0
  กองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือน,ทหารกองหนุน เข้าเป็นทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 77 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2560 2079 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มิถุนายน 2560 2527 0
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤาภาคม - 2 มิถุนายน 2560 472 0
  กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2560 6817 0
  พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ รับสมัครพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2560 4645 0
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและลุกจ้าง จำนวนรวม 80 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 3540 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 2 มิถุนายน 2560 310 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2560 310 0
  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 665 0
  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 28 พฤษภาคม 2560 1925 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ที่ มท 0809.3 /ว23 การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 9563 0
  กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 1346 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5- 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 5492 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2560 2022 0
  ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2560 762 0
  เทศบาลตำบลท่ามะเขือ รับสมัครเพื่อการเลือกสรรและสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 271 0
  เทศบาลเมืองป่าตอง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤาภาคม - 2 มิถุนายน 2560 504 0
  วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 670 0
  เทศบาลตําบลดอนหัวฬ่อ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 13 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 26 พฤษภาคม 2560 571 0
  สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยประสานงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2560 912 0
  กองทัพภาคที่2 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อเตรียมบรรจุทดแทน ตามจำนวนที่ขาดอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มิถุนายน 2560 5324 0
  พยาบาลเฮ!ครม.ไฟเขียว บรรจุให้ 10,992 อัตรา 90 0
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1-9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 314 0
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 425 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 1123 0
  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 93 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 3187 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 6359 0
  อบจ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2560 1951 0
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่เกษตรประจำโครงการฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 1060 0
  สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2560 2471 0
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2560 2438 0
  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 พฤษภาคม 2560 2955 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2560 3749 0
  เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 15 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 1280 0
  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2560 5459 0
  สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานด้านการลงทุน จำนวน 6 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2560 7057 0
  ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน จำนวนหลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 8554 0
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 1414 0
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 566 0
  กรมทหารพรานที่ 46 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2560 3579 0
  เทศบาลตำบลป่าคลอก รับสมัครบุคคลเพื่งสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 884 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 23 ตำแหน่ง 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2560 1267 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 3685 0
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560 4658 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขาวิชา จำนวน 24 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 3257 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 193 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 425 0
  องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้ากองการเงิน และตำแหน่งพนักงานบัญชี ๖ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2560 421 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันนี้ - 26 พฤษภาคม 2560 582 0
  กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและนิติกร ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 525 0
  กรมกิจการพลเรือนทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15-30 พฤษภาคม 2560 2157 0
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี-โท ทุกสาขาวิชา จำนวน 12 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2560 5841 0
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 3262 0
  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 21 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 873 0
  การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเเป็นพนักงาน จำนวน 21 ตำแหน่ง 123 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 6421 1
  กรมศุลกากร รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งเเต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560 1198 0
  กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 24 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งเเต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560 7178 0
  องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค และตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ - 23 พฤษภาคม 2560 850 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม จำนวน 7 ตำแหน่ง 45 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 5624 0
  สํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19-26 พฤษภาคม 2560 630 0
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 1776 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานประจำสำนักงาน, พนักงานสื่อสาร จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 2213 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 9010 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 1903 0
  โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด รับสมัครนักพัฒนาธุรกิจชุมชน รุ่นที่ 2 ทั่วประเทศ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 10-31 พฤษภาคม 2560 4161 0
  กรมการจัดหางาน เตรียมตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ เดือนพฤษภาคมกว่า 62,000 อัตรา ย้ำ! ไม่เลือกงาน ไม่ตกงาน 17284 0
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-16 มิถุนายน 2560 2505 0
  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป พนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้าง จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤาภาคม 2560 818 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2560 1170 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2560 อัตราว่าง จัดสอบแข่งขันของ กสถ. จำนวน 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา 13272 1
  กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครอาสาพัฒนา(อสพ.) ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 12319 0
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 8404 0
  สำนักงานเขตบางรัก รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 ตำแหน่ง 28 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ -25 พฤษภาคม 2560 2128 0
  มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างโครงการวิจัย จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 445 0
  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ - 19 พฤษภาคม 2560 2611 0
  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงาน ตำแหน่ง ต่างๆ จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มิถุนายน 2560 2231 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายช่างภาพปฏิบัติ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 2169 0
  สนง.ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 22-31 พฤษภาคม 2560 968 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ - 19 พฤษภาคม 2560 369 0
  ศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 มิถุนายน 2560 4963 0
  โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและลูกจ้าง จำนวนหลายตำแหน่ง 203 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ -23 พฤษภาคม 2560 1583 0
  สสจ.ลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-18 พฤษภาคม 2560 1572 0
  ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงานปฏิบัติงานพนักงานปฏิบัติงานสนับสนุนด้านเทคนิค และMIS ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (CALL Center) ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 6862 0
  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าอบรมและทดสอบ "ช่างไฟฟ้ามืออาชีพฯ ระดับ 1" ฟรี !! จำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้ - 2 มิถุนายน 2560 2000 0
  กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 17 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 10042 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 149 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 19 พฤษภาคม 2560 3346 0
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการหลายตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560 3136 0
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการหลายตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560 3149 0
  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 24 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2560 6457 0
  เทศบาลเมืองแก่งคอย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 พฤษภาคม 2560 1575 0
  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการในโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 18-26 พฤษภาคม 2560 657 0
  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุและนักกิจกรรมบำบัด ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560 631 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2560 2052 0
  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 พฤษภาคม 2560 1021 0
  สพป.สกลนคร เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน นักการภารโรง จำนวนรวม 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2560 1136 0
  สพป ลําพูน เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤษภาคม 2560 686 0
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2560 1395 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล และพนักงานประจำห้องทดลอง ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 867 0
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ -16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 3912 0
  กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจําปีงบประมาณ 2560 จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560 10796 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤษภาคม 2560 517 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครงานเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2560 1432 0
  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-26 พฤษภาคม 2560 3438 0
  มณฑลทหารบกที่ 32 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน ชาย/หญิง เข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 22 พฤษภาคม 2560 8090 0
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครงานบุคคลภายนอก อัตราท้องถิ่น ปี 2560 จำนวน 8 ตำแหน่ง 30 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2560 15447 1
  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 1314 0
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 9 ตำแหน่ง 51 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560 1530 0
  เทศบาลตำบลเกาะช้าง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-16 พฤษภาคม 2560 1531 0
  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(ทสบ.ญ) ตั้งแต่บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2560 2824 0
  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 11 ตำแหน่ง 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-16 พฤษภาคม 2560 1251 0
  โรงพยาบาลกระทุ่มแบน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 22-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 535 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 940 0
  กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 21 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 7436 0
  กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง 349 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 27975 1
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 6452 0
  TVSEP มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง 59 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 26 พฤษภาคม 2560 3672 0
  สนง.ศาลปกครองนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานหน้าบัลลังก์ ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 พฤษภาคม 2560 1453 0
  มณฑลทหารบกที่ 32 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2560 3978 0
  สสจ.เพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560 605 0
  โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 23 ตำแหน่ง 64 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-23 พฤษภาคม 2560 2682 0
  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนรวม 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-15 พฤษภาคม 2560 1701 0
  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-17 พฤษภาคม 2560 438 0
  ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 17906 1
  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานจำนวน 9 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2560 7016 0
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 270 0
  สำนักงานแพทย์ทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานธุรการทางการแพทย์และพนักงานช่วยการพยาบาล รวม 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 9 พฤษภาคม 2560 2145 0
  กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปี 2560 จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2560 4563 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 1422 0
  โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-16 พฤษภาคม 2560 970 0
  โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และพนักงานธุรการ จำนวนรวม 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-18 พฤษภาคม 2560 766 0