เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง 50 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2562 375 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2562 545 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 207 0
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากรเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 23 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2562 216 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 139 0
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2562 317 0
  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 สิงหาคม 2562 419 0
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2562 343 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2562 249 0
  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานควบคุมด้านตรวจพิสูจน์,เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 1548 0
  กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ จำนวน 5 ตำแหน่ง 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2562 1765 0
  เทศบาลตำบลนาดี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-31 กรกฎาคม 2562 326 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 13 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562 644 0
  สํานักงานพระธรรมนูญทหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกฏหมายและพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2562 499 0
  กรมศุลกากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 2540 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 644 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 428 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 274 0
  กองทัพเรือ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพเรือ จำนวน 14 ตำแหน่ง 44 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18-30 กรกฎาคม 2562 2417 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 210 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 4407 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 23-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 518 0
  กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-30 กรกฎาคม 2562 2297 0
  เทศบาลเมืองพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 278 0
  เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 กรกฎาคม 2562 1032 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรและนายช่างไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 23-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 305 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 22-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 448 0
  สพป.ยโสธร เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 กรกฎาคม 2562 398 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 22-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 509 0
  สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2562 5576 0
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 4851 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 24-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 401 0
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2562 4237 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 203 0
  สำนักงานส่งกำลังบำรุง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 22 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 2 สิงหาคม 2562 3116 0
  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 4085 0
  สำนักงาน ปปง. รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 19-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 783 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ตั้งแต่วันที่ 15-24 กรกฎาคม 2562 377 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการและพนักงานโยธา ตั้งแต่วันที่ 22-31กรกฎาคม 2562 285 0
  เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 1055 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวนรวม 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 244 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 15-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 339 0
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 2022 0
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 72 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 7491 0
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-21 กรกฎาคม 2562 2140 0
  เทศบาลเมืองสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 21 ตำแหน่ง 88 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2562 1569 0
  กรมทหารพรานที่ 11 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2562 1348 0
  เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 46 อัตรา ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2562 1654 0
  อบจ.เพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง 44 อัตรา ระหว่างวันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562 1235 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 500 0
  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-22 กรกฎาคม 2562 311 0
  เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 160 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562 1622 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 18 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 18 กรกฎาคม 2562 3239 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2562 513 0
  สํานักงานศาลยุติธรรม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2562 1207 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 (ภาคกลาง) จำนวน 72 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 2688 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 1398 0
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนกลาง) จำนวน 4 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-31 กรกฎาคม 2562 2454 0
  กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 4056 0
  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนทั้งชายและหญิงเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 1824 0
  กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 กรกฎาคม 2562 1980 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10-19 กรกฎาคม 2562 2531 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 12-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 328 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานตรวจสอบภายใน จำนวนรวม 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1376 0
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 12-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 451 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 13 ตำแหน่ง 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 18 กรกฎาคม 2562 214 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 10-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 193 0
  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15-24 กรกฎาคม 2562 251 0
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8-14 กรกฎาคม 2562 340 0
  อบจ.ภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 15 ตำแหน่ง 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-31 กรกฎาคม 2562 217 0
  อบจ.สุพรรณบุรี รับสม้ครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-18 กรกฎาคม 2562 363 0
  เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-31 กรกฎาคม 2562 236 0
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 3471 0
  กรมพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, นักวิชาพัสดุปฏิบัติการ, นายช่างโยธาปฏิบัติงาน, นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1836 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 320 0
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 367 0
  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักนิติวิทยาศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานธุรการตั้งแต่วันที่ 8-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 668 0
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 2260 0
  เทศบาลเมืองศรีราชา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2562 231 0
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4-19 กรกฎาคม 2562 188 0
  เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 10 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2562 279 0
  โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2562 158 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , พยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 5-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 293 0
  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 9 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กรกฎาคม 2562 157 0
  โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 370 0
  โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 529 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 327 0
  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 กรกฎาคม 2562 275 0
  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-19 กรกฎาคม 2562 3677 0
  การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวนหลายตำแหน่ง 88 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2562 7867 0
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการข่าว จำนวน 60 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 7196 0
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 854 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 16 ตำแหน่ง 39 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 3 กรกฎาคม 2562 1253 0
  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 3659 0
  อบจ.ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำเเหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2562 1388 0
  โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) จำนวน 16 ตำแหน่ง 55 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มิถุนายน 2562 595 0
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 3049 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 277 0
  กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 2-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1584 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 4100 0
  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน 2562 2800 0
  ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2562 526 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 55 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 5666 0
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 4171 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 1569 0
  สสจ.ระยอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,บรรณรักษ์,นักโภชนาการ,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มิถุนายน 2562 207 0
  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 467 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562 484 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 50 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มิถุนายน 2562 372 0
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวน 27 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2562 5114 0
  มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครอาจารย์ 226 0
  มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 186 0
  มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 194 0
  รับสมัคร 76 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 731 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 529 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างไม้ ช่างโลหะ และช่างเครื่องสื่อสาร จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 289 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงานและพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 724 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 3341 0
  เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 21 ตำแหน่ง 89 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน 2562 602 0
  โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 13 ตำแหน่ง 47 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มิถุนายน 2562 356 0
  สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกา จำนวน 10 ตำแหน่ง 100 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้้ - 21 มิถุนายน 2562 4931 0
  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2562 249 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ธ.ก.ส.ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 14853 0
  เทศบาลตำบลกะรน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2562 323 0
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ตำแหน่ง 208 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กรกฎาคม 2562 744 0
  กรมการศาสนา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 590 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 293 0
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 427 0
  กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 78 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2562 11883 0
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง 77 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กรกฎาคม 2562 3897 0
  โรงพยาบาลอรัญประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มิถุนายน 2562 222 0
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มิถุนายน 2562 347 0
  ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 203 0
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562 8084 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศ ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 5489 0
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่วันที่ 13-19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 281 0
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 13-19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 390 0
  สสจ.ลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17-23 มิถุนายน 2562 405 0
  มณฑลทหารบกที่ 18 รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 14 มิถุนายน 2562 479 0
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 20 มิถุนายน 2562 4038 0