เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2563 142 0
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ,รายวัน) จำนวน 11 ตำแหน่ง 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 108 0
  โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน/รายวัน) จำนวน 10 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2563 69 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 1429 0
  โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 164 0
  เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 มกราคม 2563 156 0
  กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการและพนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 208 0
  กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 266 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 2859 0
  กองพลทหารราบที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 มกราคม 2563 738 0
  กองบัญชาการกองรักษาดินแดน รับสมัครสอบคัดเลือกทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจ จำนวน 108 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2563 1918 0
  ศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุนเหล่าทหารม้าเข้ารับราชการ จำนวน 210 อัตรา ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มกราคม 2563 890 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 467 0
  ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2563 293 0
  ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหา รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ 223 0
  กรมการศาสนา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 2287 0
  อบจ.สมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 1270 0
  สำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 2534 0
  สำนักบริหารการคลัง 31 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 532 0
  เทศบาลตําบลบางเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 43 อัตรา ตั้งเเต่วันที่ 17 มกราคม 2563 - 28 มกราคม 2563 417 0
  โรงพยาบาลตากสิน รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2563 268 0
  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 20 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27-31 มกราคม พ.ศ. 2563 2581 0
  กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 4521 0
  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน จำนวน 4 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2563 466 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563 34 0
  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 มกราคม 2563 213 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 มกราคม 2563 193 0
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ (ส่วนกลาง) จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2563 373 0
  เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างแทนบุคคลเดิม จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 มกราคม 2563 248 0
  สสจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มกราคม 2563 232 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563 270 0
  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23-31 มกราคม พ.ศ. 2563 557 0
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 3162 0
  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-28 มกราคม พ.ศ. 2563 5925 0
  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-28 มกราคม พ.ศ. 2563 56 0
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3-23 มกราคม พ.ศ. 2563 758 0
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวน 91 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มกราคม 2563 749 0
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบไฟฟ้า+เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 22-30 มกราคม พ.ศ. 2563 321 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 20-31 มกราคม พ.ศ. 2563 524 0
  กองบิน 23 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 686 0
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 4540 0
  อบจ.สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 542 0
  กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 48 ตำแหน่ง 958 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 12239 0
  เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 84 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2563 1877 0
  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มกราคม 2563 312 0
  อบจ ปทุมธานี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 23 ตำแหน่ง 63 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-28 กุมภาพันธ์ 2563 2508 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 มกราคม 2563 460 0
  กองพลทหารราบที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการนายทหารประทวน จำนวน 7 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 มกราคม 2563 1419 0
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าพนักงานการพาณิชย์ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-28 มกราคม พ.ศ. 2563 568 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 20-24 มกราคม พ.ศ. 2563 252 0
  กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2563 373 0
  การประปานครหลวง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง 34 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 มกราคม 2563 6866 0
  ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 300 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 27 มกราคม 2563 1670 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 507 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานสัญญาจ้าง ปฎิบัติงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 มกราคม 2563 562 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 จำนวน 908 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2563 5600 0
  สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ชาย หญิงเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน จำนวน 100 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2563 7022 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มกราคม 2563 432 0
  กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 50 ตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 - 29 มกราคม 2563 9744 0
  สสจ.นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 114 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มกราคม 2563 1699 0
  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 3530 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 6-15 มกราคม พ.ศ. 2563 134 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการโรคพืช ตั้งแต่วันที่ 13-17 มกราคม พ.ศ. 2563 361 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ จำนวน 5 ตำแหน่ง 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 มกราคม พ.ศ. 2563 663 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 มกราคม พ.ศ. 2563 400 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 20-27 มกราคม พ.ศ. 2563 253 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 9-17 มกราคม พ.ศ. 2563 555 0
  กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-24 มกราคม 2563 2356 0
  วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) ตั้งแต่วันที่ 13-20 มกราคม พ.ศ. 2563 231 0
  กรมพลศึกษา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14-20 มกราคม พ.ศ. 2563 460 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร,นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13-17 มกราคม พ.ศ. 2563 285 0
  รับโอน 78 0
  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 2 ตำแหน่ง 14 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 - 24 มกราคม 2563 273 0
  สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 มกราคม 2563 1238 0
  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 13-17 มกราคม พ.ศ. 2563 450 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 13-17 มกราคม พ.ศ. 2563 124 0
  เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-15 มกราคม 2563 726 0
  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 11 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 14 มกราคม 2563 689 0
  ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน (เหล่า ป.) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ จำนวน 240 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-24 มกราคม 2563 2697 0
  กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย,หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มกราคม 2563 3084 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 25 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มกราคม 2563 7134 0
  กองพลทหารราบที่ 6 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวน 18 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563 869 0
  โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ และ ภาคสมทบ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2563 487 0
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2563 993 0
  สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2563 739 0
  กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน จำนวน 3 ตำแหน่ง 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 มกราคม 2563 655 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 13-21 มกราคม พ.ศ. 2563 655 0
  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มกราคม 2563 1516 0
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-23 มกราคม 2563 915 0
  โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-15 มกราคม 2563 505 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 6-10 มกราคม พ.ศ. 2563 655 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 8-28 มกราคม พ.ศ. 2563 314 0
  กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุนและสิบตรีกองประจำการเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 6 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 26 ธันวาคม 2562 347 0
  เทศบาลเมืองตาก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-10 มกราคม 2563 377 0
  รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 75 0
  องค์การสะพานปลา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มกราคม พ.ศ. 2563 543 0
  กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-24 มกราคม พ.ศ. 2563 7700 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 3- 10 มกราคม พ.ศ. 2563 587 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 จำนวน 150 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 6 มกราคม พ.ศ. 2563 6612 0
  สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สมัครออนไลน์คลิกที่นี่ตั้งแต่วันที่ 10-24 มกราคม 2563 1586 0
  กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 6-10 มกราคม พ.ศ. 2563 837 0
  โรงพยาบาลอรัญประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 440 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 20 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2-9 มกราคม พ.ศ. 2563 8217 0
  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา 274 0
  กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มกราคม 2563 915 0
  กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานการภาษี ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 - 9 มกราคม 2563 1051 0
  อบจ.นนทบุรี รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 ธันวาคม 2562 561 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-27 ธันวาคม 2562 598 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 ธันวาคม 2562 541 0
  สำนักสิ่งแวดล้อม - กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 15 ตำแหน่ง 141 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 มกราคม 2563 1003 0
  กรมการสัตว์ทหารบก รับสม้ครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 มกราคม 2563 664 0
  โอนย้าย 63 0
  กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและแจ้งคำแนะนำการหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 1985 นาย สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ - 25 มกราคม 2563 4392 0
  กรมการค้าภายใน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 24 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 15 มกราคม พ.ศ. 2563 6199 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 2 มกราคม พ.ศ. 2563 1631 0
  กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุทกวิทยา ตั้งแต่วันที่ 23-27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 267 0
  สำนักงาน กปร. รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานประจำสำนักงานและนายช่างศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 6 มกราคม พ.ศ. 2563 623 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุและนายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 23-27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 387 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 23-27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 640 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างเทคนิค,นักรังสีการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 17-23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 337 0
  สสจ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 ธันวาคม 2562 2101 0
  กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน จำนวน 70 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแ16 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563 10357 0
  สสจ.นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 12 ตำแหน่ง 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2562 381 0
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครลูกจ้างทำของ(จ้างเหมา) ประจำศูนย์บริการลูกค้าไปรษณีย์ 1545 จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2562 665 0
  โรงพยาบาลหนองบัวลําภู รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9- 17 ธันวาคม 2562 391 0
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563 5677 0
  กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 13 มกราคม พ.ศ. 2563 3087 0
  กรมชลประทาน รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 37 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 15 มกราคม พ.ศ. 2563 9581 0
  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 125 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 209 0
  ต้องการย้ายกลับบ้านครับ 107 0
  กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง จำนวน 200 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-15 มกราคม 2563 3056 0
  สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 11 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-25 ธันวาคม 2562 858 0
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม - 17 มกราคม พ.ศ. 2563 4817 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 8779 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 2987 0
  กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม - 8 มกราคม พ.ศ. 2563 4738 0
  กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 49 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13-20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 5100 0
  รับสมัครงานราชการสุพรรณบุรี 244 0
  ประกาศสำนักงาน 205 0