เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
สมัครงาน  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีอาวุโส ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงาน รวม 6 อัตรา ถึง 15 พฤษภาคม 2558 196 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และพนักงานการเงินระดับ 4 3659 0
  กรมควบคุม โรครับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 948 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6) ตั้งแต่วันที่ 15 - 28 พฤษภาคม 2558 549 0
  คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 474 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง (สวส.) และเจ้าพนักงานการเกษตร (สวส.) รวม 13 อัตรา ตั้งแต่ 27 เมษายน - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 718 0
  บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ประจำสถานี จำนวน 10 ตำแหน่ง 84 อัตรา บัดนี้ -30 เม.ย. 2558 6469 1
  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และนิติกร รวม 5 อัตรา วันที่ 30 เมษายน - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 741 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 53 อัตรา บัดนี้ - 30 เมษายน 2558 5068 0
  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 90 อัตรา บัดนี้ - 24 เมษายน 2558 998 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 27 อัตรา บัดนี้ถึง 27 เมษายน 2558 1976 0
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 5920 0
  กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางาน ช่างเชื่อม ช่างประกอบ 212 อัตรา ถึงวันที่ 28 เมษายน 2558 3667 0
  ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ "ครูผู้ช่วย" 1630 0
  กรมเชื้อเพลิงพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 978 0
  สพฐ.เตรียมเปิดสอบผอ.-รองผอ.สถานศึกษารอบใหม่-คาดไม่ปรับลดเกณฑ์ผ่าน 247 0
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา 825 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร 885 0
  กรมการท่องเที่ยว รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 946 0
  ดุริยางค์ตำรวจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกและภายในเข้าเป็นดุริยางค์ตำรวจ 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2558 7921 0
  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัครงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา 12068 0
  สพม.36 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 21-29 เมษายน 2558 2296 0
  โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในปัจจุบัน กำหนดเวลาเรียน 445 0
  สพฐ.แจ้งด่วนที่สุด แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 635 0
  สพฐ.แจ้งด่วนที่สุด การสอบครูผู้ช่วย สถาบันอุดมศึกษาจะนำส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ ณ สนามสอบทุกแห่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ที่เปิดสอบ ในวันสอบข้อเขียน ภาค ก คือ วันที่ 23 เมษายน 2558 ก่อนเวลา 07.00 น. 461 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพีวิทยา) ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 8629 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (อยุธยา)เขต 2 (ชลบุรี) เขต 3 (ภาคกลาง) รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานประจำในพื้นที่จังหวัดต่างๆ จำนวนรวม 321 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-30 เมษายน 2558 16383 3
  แขวงทางหลวงชนบทสงขลา รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวนรวม 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 เมษายน 2558 1326 0
  เทศบาลนครตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 6653 0
  สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) รับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวนรวม 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 23 เมษายน 2558 1785 0
  กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 6348 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง บุคลากร วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 3900 0
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 29407 0
  แขวงทางหลวงชนบทนอ่างทอง รับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ รวม 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 24 เมษายน 2558 975 0
  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 อุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 20 -24 เมษายน 2558 1496 0
  แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นายช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 9 อัตรา บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2558 1331 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จํานวน 134 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 8101 0
  กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 15093 0
  ศธ. เคาะดึงหัวกะทิปั้นคุรุทายาทรุ่นแรก 5,000 ทุน 1368 0
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร และสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่งงาน พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) 23 เมษายน 2558 1645 0
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล จำนวน 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2558 7628 0
  สงกรานต์จุลศักราช 1377 พุทธศักราช 2558 322 0
  เตรียมตัวก่อนสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2558 581 0
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ครั้งที่ 1/2558 วุฒิ ป.ตรี ป.โท รวม 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 24147 2
  กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นข้าราชการตำแหน่ง นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 27 อัตรา นายทหารประทวน จำนวน 109 อัตรา รวม 136 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2558 31532 0
  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา และเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 เมษายน 2558 2190 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก จำนวน 1,273 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 เมษายน 2558 40276 0
  กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวนรวม 43 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21-27 เมษายน พ.ศ. 2558 46873 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 20-24 เมษายน พ.ศ. 2558 901 0
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา ทยอยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภาค ก ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 9592 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 20-24 เมษายน พ.ศ. 2558 1461 0
  กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ จำนวนรวม 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 8386 0
  กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานเรียงพิมพ์) แผนกเรียงพิมพ์ กรพ.สบ.ทร. ตำแหน่ง พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) แผนกจัดทำปก กรพ.สบ.ทร. จำนวนรวม 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16-29 เมษายน พ.ศ. 2558 1159 0
  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 83 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2558 3972 0
  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 9458 0
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 180 คน ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2558 14639 0
  วธ.เร่งบรรจุข้าราชการ 365 อัตรา หวังเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการขับคลื่อนงานวัฒนธรรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 2038 0
  โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3-4-5 และสำนักการพิมพ์ จำนวน 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-27 เมษายน 2558 16701 0
  กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16-22 เมษายน พ.ศ. 2558 5783 0
  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) ตั้งแต่วันที่ 3-17 เมษายน พ.ศ. 2558 2109 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ และตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารการเงิน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 - 28 เมษายน 2558 32957 0
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 6 ตำแหน่ง 2199 0
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 8-17 เมษายน พ.ศ. 2558 5143 0
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือขออนุมัติอัตรากำลังเพิ่มให้กรมการปกครองเพื่อรองรับภากิจของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และส่วนราชการอื่นที่ไม่มีหน่วยงานในระดับอำเภอ อนุมัติเพิ่ม ตำแหน่งบรรจุรับราชการ กว่า 2,523 อัตรา เตรียมเปิดสอบเร็วๆนี้ 43324 0
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน เจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่และระบบสาธารณูปโภค เจ้าพนักงานเกษตร จำนวนรวม 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1- 10 เมษายน พ.ศ. 2558 2582 0
  กรมการท่องเที่ยว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาปนิก วิศวกรโยธา จำนวนรวม 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 เมษายน พ.ศ. 2558 1451 0
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ความถูกต้อง ทุกเขตที่รับสมัคร ณ หน่วยประกาศสอบเท่านั้น เมื่อวันที่ 23-29 มีนาคม 2558 3581 0
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับสมัครเจ้าหน้ามหาวิทยาลัย วุฒิ ป.4 - ป.เอก จำนวน 60 อัตรา 3236 0
  บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ม.6 ถึง ป.ตรี จำนวน 9 ตำแหน่ง 70 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2558 11801 0
  สำนักงานเขตพื้นที่ สรุปยอดผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2558 5060 0
  บริษัท ขนส่ง จำกัดรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานบริการ พนักงานต้อนรับ จำนวน 280 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่สถานีเดินรถขนส่ง จำกัด ทั่วประเทศทุกวัน 10677 0
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 1238 0
  กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป, พนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 เมษายน พ.ศ. 2558 5662 0
  ธนาคารกรุงเทพรับสมัคร Relationship Officer-SME ประจำพื้นที่ ชลบุรี,สระแก้ว,นครราชสีมา,นครปฐม,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม,ภูเก็ต 12424 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1285 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ จำนวนรวม 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-27 เมษายน พ.ศ. 2558 1427 0
  บริษัท TOT-OS รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานด้านช่าง ไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ่านวน 22 คน และไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) จ่านวน 278 คน รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต 20785 0
  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานของสำนักงานฯ จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2558 19166 0
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 2894 0
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 มีนาคม 2558 3222 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครลูกจ้างจำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 มีนาคม 2558 3862 0
  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการ ส.ท.ท. จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 มีนาคม 2558 1423 0
  ความคืบหน้าท้องถิ่น ล่าสุดคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน อบจ./เทศบาล/อบต. พ.ศ. 2558 41289 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายหาและคัดเลือกบุคคลรับราชการเป็นตำรวจองประจำการ "ตำรวจเกณฑ์" เบื้องต้นต้องการกำลังพลประมาณ 5000 - 10000 คน ประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 29615 1
  กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในหน่วยงานส่วนกลางกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภูมิภาคสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั่วประเทศ จำนวน 158 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 44202 2
  ขรก.เฮ สนช. ฉลุย ผ่านกม.ขึ้นเงินเดือน พร้อมเห็นชอบพิธีสาร 2 ฉบับ ผ่อนปรนหลักเกณฑ์บริการด้านการค้า การเงิน ของประเทศอาเซียน 1963 0
  สำนักงาน ก.พ. ประกาศ ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง ก.พ.ประกาศยกเลิกหลักเกณฑ์การสอบ ก.พ.แต่ละครั้งต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 150 วัน 30865 2
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี) นิติกร (วุฒิปริญญาตรี) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี) เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) จำนวนรวม 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน พ.ศ. 2558 14190 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 จำนวนหลายอัตรา 4398 0
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล จำนวนรวม 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 มีนาคม พ.ศ. 2558 2229 0
  สพฐ. ทยอยประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 อย่างเป็นทางการ 28420 0
  กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 16 เมษายน พ.ศ. 2558 88607 1
  ความคืบหน้า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเรื่อง มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 25937 0
  กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2558 6703 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวนรวม 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20 มีนาคม 2558 4185 0
  สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานกลุ่มปฏิบัติการในสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำนวน 6 ตำแหน่ง หลายอัตรา รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม -16 เมษายน 2558 38125 7
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศบัญชี ข้อมูลตำแหน่งว่าง สาขาวิชาเอก ของ สพท.ที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยทั่วไป 64 เขตพื้นที่ 1,700 อัตรา ประจำปี 2558 22162 1
  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตราตั้งแต่วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2558 2220 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จำนวน 11 ตำแหน่ง 20 อัตรา โดยจะรับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 - 20 มีนาคม 2558 1733 0
  กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ วันที 16 - 27 มีนาคม 2558 14215 0
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 67 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 มีนาคม 2558 40053 0
  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 2 เมษายน พ.ศ. 2558 13575 0
  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 6 เมษายน พ.ศ. 2558 12107 0
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 6-12 มีนาคม 2558 2548 0
  กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เปิดlรับทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในอัตราพลอาสาสมัคร สังกัด กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ จำนวน 118 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 มีนาคม 2558 9180 0
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการประปาทันใจระยะ 2 จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 17 มีนาคม 2558 3101 0
  บก.ทบ ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและพลเรือน(ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-9 มีนาคม 2558 3874 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 76 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 มีนาคม 2558 5385 0
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 รับสมัครพนักงาน จำนวน 26 อัตรา ตามจังหวัด นครสวรรค์, ชัยนาท,อุทัยธานี,พิจิตร,กำแพงเพชร,ตาก,พิษณุโลก,อุตรดิตถ์,สุโขทัย และเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 มีนาคม 2558 6839 0
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 จ.อุบลราชธานี เปิดสอบเจ้าหน้าที่ช่างโยธา 20 อัตรา ทำงานที่ อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ,มุกดาหาร,ยโสธร,ศรีสะเกษ,สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มีนาคม 2558 2916 0
  ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ วุฒิ ม.3-ปริญญาโท หลายอัตรา สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2558 94860 0
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ตร. 24 ก.พ. - 10 มี.ค. 2558 เท่านั้น!!! 5381 0
  โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ รับสมัครสอบนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ -10 มีนาคม 2558 3128 0
  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-27 มีนาคม พ.ศ. 2558 45500 0
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-30 มีนาคม พ.ศ. 2558 6516 0
  สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 1400 0
  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 767 0
  รับสมัครลูกจ้างโครงการ 1889 0
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี) เจ้าหน้าที่การพาณิชย์ จำนวนรวม 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-10 มีนาคม พ.ศ. 2558 3293 0
  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลาเปิดรับสมัครสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจโรงงาน และนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 858 0
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว751 หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 31665 0
  กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558 10375 0
  สำนักงาน ก.พ. ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ระดับ 1 - 4 สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 มีนาคม 2558 66779 2
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2558 7957 0
  สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) รับสมัครธุรการและช่างโยธา จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2558 1651 0
  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไปประจำปี 2558 จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 13 มีนาคม 2558 13411 0
  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 มีนาคม 2558 13858 0
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน จำนวน 14 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2558 14983 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี), นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) นายช่างศิลปกรรม จำนวนรวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 2610 0
  กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 135 อัตรา รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2558 66238 1
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 109 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2558 19966 0
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 106 อัตรา รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2558 49877 0
  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 46 อัตรา รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2558 35989 0
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แพรกษา รับสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา 1521 0
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ จำนวนรวม 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 17257 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ นิติกร และเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 8358 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 19591 0
  กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ 3 ตำแหน่ง จำนวนรวม 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 21628 0
  กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 19734 0
  สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นักพัฒนาสังคม จำนวนรวม 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 3846 0