เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2560 423 0
  เทศบาลตําบลศาลายา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-29 กันยายน 2560 264 0
  วพบ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปและและตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 - 29 กันยายน 2560 189 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 128 0
  สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานธุรการ และนักวิชาการพาณิชย์ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 537 0
  โรงพยาบาลเกาะสมุย รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (เจ้าพนักงานธุรการ, นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 6 ตุลาคม 2560 75 0
  ที่ทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองและเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 กันยายน 2560 612 0
  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 3 รับสมัครงานจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 26 กันยายน 2560 410 0
  อบจ.พังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 กันยายน 2560 154 0
  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จำนวน 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560 718 0
  สํานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ รับบสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา จำนวน 44 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 กันยายน 2560 292 0
  โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กันยายน 2560 133 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 1820 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2560 1073 0
  สสจ.อุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 21-27 กันยายน 2560 94 0
  สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 2-26 ตุลาคม 2560 1128 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 11 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 872 0
  ขอความอนุเคราะห์ข่าวการรับสมัครงาน 22 0
  โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 สายงาน 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 กันยายน 2560 627 0
  สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กันยายน 2560 259 0
  สสจ.ชลบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 กันยายน 2560 1091 0
  สสจ.สุโขทัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19-25 กันยายน 2560 429 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-26 กันยายน 2560 1545 0
  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19-25 กันยายน 2560 266 0
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 กันยายน พ.ศ. 2560 1545 0
  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2560 369 0
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 16 ตุลาคม 2560 257 0
  สสจ.อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 21-29 กันยายน 2560 145 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ.) แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 3103 1
  ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ลูกจ้างประเภทที่ 1 (Call Center) ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 กันยายน 2560 3797 0
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 กันยายน พ.ศ. 2560 3436 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี, พนักงานสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 25-29 กันยายน พ.ศ. 2560 2708 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25-29 กันยายน 2560 4025 0
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ - 27 กันยายน 2560 96 0
  มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2560 1595 0
  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ ตั้งแต่บัดนี้ -30 กันยายน 2560 281 0
  สำนักงานเลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บุคคลากร วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 18-30 กันยายน 2560 601 0
  เทศบาลเมืองสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 กันยายน 2560 1221 0
  อบจ.สุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 32 ตำแหน่ง 101 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 กันยายน 2560 1924 0
  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 72 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กันยายน 2560 1029 0
  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-20 กันยายน 2560 246 0
  สพป.อุดรธานี เขต 3 รับสมัครและสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 กันยายน 2560 305 0
  สสจ.อุทัยธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 19-25 กันยายน 2560 264 0
  โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 กันยายน 2560 312 0
  สสจ.สุราษธานี รับสมัครจ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-25 กันยายน 2560 112 0
  โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 กันยายน 2560 1519 0
  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 239 0
  กองพันทหารสารวัตร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ เป็นพลอาสาสมัคร จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 2 ตุลาคม 2560 4014 0
  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 21-27 กันยายน 2560 456 0
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 88 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 18 ตุลาคม 2560 1591 0
  โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-22 กันยายน 2560 481 0
  สสจ.ชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 กันยายน 2560 884 0
  กรมทหารพรานที่ 45 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุทดแทนเป็นอาสาสมัครทหารพรานที่ขาดอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 กันยายน 2560 1362 0
  สหกรณ์ออมทัพย์ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์การบินทหารบก ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กันยายน 2560 1280 0
  โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างจำนวน 10 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2560 544 0
  โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 กันยายน 2560 803 0
  มทร.ล้านนา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 52 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-25 กันยายน 2560 1803 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 15-25 กันยายน 2560 79 0
  เทศบาลนครสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 กันยายน 2560 545 0
  สํานักงาน กศน.นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ,ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ตั้งแต่วันที่ 13-19 กันยายน 2560 702 0
  สพป.หนองบัวลำภูเขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 กันยายน 2560 1062 0
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-22 กันยายน พ.ศ. 2560 3347 0
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำแหน่ง 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 กันยายน พ.ศ. 2560 1630 0
  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 64 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 กันยายน 2560 1252 0
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 15-21 กันยายน 2560 232 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาลัย จำนวน 4 ตำแหน่ง 153 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 กันยายน 2560 1532 0
  ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 12-18 กันยายน 2560 176 0
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13-19 กันยายน 2560 259 0
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายปี 93 0
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการ) ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560 209 0
  กรมการศาสนา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา ตั้งแต่วันที่ 11-22 กันยายน พ.ศ. 2560 531 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ. 2560 228 0
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560 344 0
  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2560 904 0
  โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-29 กันยายน พ.ศ. 2560 1403 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 5556 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11-22 กันยายน 2560 1435 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 4227 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาและตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-15 กันยายน 2560 257 0
  เทศบาลนครระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 กันยายน 2560 802 0
  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน - 6 ตุลาคม 2560 1091 0
  โรงพยาบาลสิรินธร ขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2560 847 0
  โรงพยาบาลบึงกาฬ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 กันยายน 2560 741 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-25 กันยายน 2560 1185 0
  เทศบาลเมืองเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 กันยายน 2560 681 0
  โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 72 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2560 1568 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-29 กันยายน พ.ศ. 2560 2090 0
  โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 51 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2560 838 0
  เทศบาลนครสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อป็นพนักงานจ้างเหมา โครงการต่างๆ จำนวน 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-13 กันยายน 2560 501 0
  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 กันยายน พ.ศ. 2560 511 0
   โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2560 807 0
  โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 กันยายน 2560 935 0
  สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 9 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 3 ตุลาคม 2560 1858 0
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กันยายน 2560 151 0
  เทศบาลเมืองปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-13 กันยายน 2560 565 0
  สํานักงานศาลยุติธรรมประจําภาค 9 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 11-22 กันยายน 2560 2987 0
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-26 กันยายน 2560 3125 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 กันยายน พ.ศ. 2560 2456 0
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 กันยายน พ.ศ. 2560 1419 0
  อบจ.ขอนแก่น รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 กันยายน 2560 1166 0
  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 ตำแหน่ง 36 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าจะครบตำจำนวนที่ประกาศ 1277 0
  มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 79 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 12 กันยายน 2560 743 0
  สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560 5567 0
  สสจ.ระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-25 กันยายน 2560 641 0
  โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 21-27 กันยายน พ.ศ. 2560 206 0
  กรมพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 กันยายน พ.ศ. 2560 1464 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 13-19 กันยายน พ.ศ. 2560 567 0
  สสจ.บุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 กันยายน 2560 1567 0
  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 3 ตำแหน่ง จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 กันยายน 2560 1636 0
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในและนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 13-19 กันยายน พ.ศ. 2560 1639 0
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560 1879 0
  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักนิติวิทยาศาสตร์ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี และนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13-19 กันยายน พ.ศ. 2560 1212 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน พ.ศ. 2560 719 0
  การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 21 กันยายน 2560 4254 0
  สภากาชาดไทย ขยายการรับสมัครงานต่าแหน่งต่างๆ คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-22 กันยายน 2560 4595 1
  โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง จำนวนหลายตำแหน่ง กว่า 92 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กันยายน 2560 2024 0
  สสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 กันยายน 2560 1254 0
  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2560 655 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลและตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8-14 กันยายน 2560 936 0
  สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 กันยายน 2560 985 0
  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในสถาบัน จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 12 กันยายน 2560 574 0
  สสอ.เมืองราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-15 กันยายน 2560 743 0
  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2560 3003 0
  โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2560 428 0
  กรมทหารพรานที่ 46 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นอาสาสมัครทหารพราน ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2560 1557 0
  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560 7130 0
  กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-8 กันยายน 2560 2699 0
  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 กันยายน พ.ศ. 2560 3032 0
  โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการสถิติ ตั้งแต่วันที่ 8-14 กันยายน พ.ศ. 2560 435 0
  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนิติกร ตั้งแต่วันที่ 4-8 กันยายน 2560 1287 0
  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 กันยายน 2560 737 0
  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 7-15 กันยายน 2560 432 0
  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 กันยายน 2560 656 0
  สสจ.เพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 กันยายน 2560 752 0
  กศน.จังหวัดตราด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2560 437 0
  มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 กันยายน 2560 1241 0
  สสจ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 กันยายน 2560 1121 0
  เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 120 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 กันยายน 2560 1206 0
  เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กันยายน 2560 479 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กันยายน พ.ศ. 2560 921 0