เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  สสจ.พะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงฯ จำนวน 17 ตำแหน่ง 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 มกราคม 2560 210 0
  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 มกราคม 2560 74 0
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 303 0
  กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2560 994 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 59 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2560 326 0
  การประปานครหลวง เตรียมรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560 จำนวนหลายตำแหน่ง สมัครออนไลน์เดือนกุมภาพันธ์ 2560 นี้ 1005 0
  กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 1371 0
  การท่าเรือเเห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 6 แผนกข้อมูลข่าวสาร ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2560 1183 0
  กองพลทหารปืนใหญ่ รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 1042 0
  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 4756 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 385 0
  กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 669 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 1535 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างโยธา และเจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 24-31 มกราคม พ.ศ. 2560 212 0
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 1415 0
  กรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 2094 0
  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสารธารณะสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตั้งแต่บัดนี้ - 26 มกราคม 2560 70 0
  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มกราคม 2560 252 0
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 1118 0
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 มกราคม 2560 1256 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2560 2404 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัวไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-31 มกราคม 2560 1466 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิป.ตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 23-27 มกราคม พ.ศ. 2560 7538 1
  แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 17-26 มกราคม 2560 1036 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา สป.วท. 1 งาน 174 0
  สพป.ลำปาง เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานตำแหน่งธุรการโรงเรียน จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 มกราคม 2560 2023 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 มกราคม 2560 5695 0
  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้าง จำนวนรวม 87 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2560 2445 0
   โรงพยาบาลเลย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม 2560 959 0
  กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนนี้ - 24 มกราคม พ.ศ. 2560 1203 0
  กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 มกราคม 2560 8381 0
  สพป.พิจิตร เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างมาปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 มกราคม 2560 1395 0
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทัศนมาตร/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักสังคมสงเคราห์ ตั้งแต่วันที่ 23-27 มกราคม 2560 2168 0
  กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 2733 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 8480 0
  กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-28 มกราคม พ.ศ. 2560 3946 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 131 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 3736 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 31 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2560 3336 0
  ศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุน (เหล่า ม.) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 210 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-28 มกราคม 2560 7504 0
  มณฑลทหารบกที่34 รับสมัครทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มกราคม 2560 2704 0
  สพป.สระแก้ว เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-29 มกราคม 2560 1817 0
  สพม.เขต 41 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 มกราคม 2560 485 0
  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 มกราคม 2560 1378 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มกราคม 2560 9193 0
  เทศบาลเมืองคอหงส์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 มกราคม 2560 15933 0
  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 มกราคม 2560 1317 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กปผ.) ตั้งแต่วันที่ 23-27 มกราคม พ.ศ. 2560 1345 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 5-18 มกราคม พ.ศ. 2560 1452 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม พ.ศ. 2560 6730 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานประจำสำนักงาน (สวส.) ตั้งแต่วันที่ 17-23 มกราคม พ.ศ. 2560 5417 0
  สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 มกราคม 2560 2075 0
  สพป.สงขลา เขต 3 รับสมัคร นักการภารโรง เจ้าหน้าที่ธุรการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 มกราคม 2560 1596 0
  โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม 2560 542 0
  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 33 ตำแหน่ง 475 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มกราคม 2560 3042 0
  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 ตำแหน่ง 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 มกราคม 2560 2754 0
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 3416 0
  จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม พ.ศ. 2560 404 0
  จังหวัดศรีสระเกษ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม พ.ศ. 2560 423 0
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน อัตราทั่วไปและอัตราภูมิภาค จำนวน 610 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-31 มกราคม 2560 16361 0
  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปี2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2560 489 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนิติกร ตั้งแต่วันที่ 16-31 มกราคม พ.ศ. 2560 3390 0
  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 27 มกราคม 2560 5437 0
  กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 มกราคม 2560 5481 0
  มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม 2560 2619 0
  สพป.ลำพูน เขต 1 รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มกราคม 2560 3183 0
  จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 16-21 มกราคม พ.ศ. 2560 425 0
  สสจ.กำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 23 ตำแหน่ง 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 มกราคม 2559 4310 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 มกราคม 2560 2407 0
  สพป.นครราชสีมา เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-15 มกราคม 2560 3661 0
  สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 30 ตำแหน่ง 132 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 มกราคม 2560 5740 0
  โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มกราคม 2560 650 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (เขต 1) ตั้งแต่วันที่ 12-18 มกราคม พ.ศ. 2560 5604 0
  มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม พ.ศ. 2560 564 0
  สถาบันบําราศนราดูร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-13 มกราคม 2560 3474 0
  กรมทหารพรานที่ 44 มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มกราคม 2560 6516 0
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ชาย,หญิง จำนวน 80 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 9 มิถุนายน 2560 4786 0
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ชาย,หญิง จำนวน 100 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 23 เมษายน 2560 3763 0
  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชาย,หญิง จำนวน 56 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 19 เมษายน 2560 3368 0
  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ธุรการโรงเรียน และบุคลากรในสำนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 มกราคม 2560 2891 0
  ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (สาขากรุงเทพฯ ปริมณฑลและ สาขาต่างจังหวัด) 16850 0
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-25 มกราคม 2560 17457 0
  ธนาคารออมสิน รับบุคคลภายนอกเข้าทำงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 29 ธันวาคม 2560 18222 2
  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 รับสมัครครูธุรการ จำนวน 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 9-13 มกราคม 2560 1719 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-31 มกราคม พ.ศ. 2560 5089 0
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-27 มกราคม พ.ศ. 2560 9150 0
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 27 มกราคม 2560 890 0
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของของโรงพยาบาล จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 1538 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16-27 มกราคม 2560 1217 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และพนักงานวิชาการศึกษา จำนวนรวม 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 มกราคม พ.ศ. 2560 36033 0
  ศูนย์การทหารราบ รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 300 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-31 มกราคม 2560 9633 1
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 11853 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม พ.ศ. 2560 6253 0
  กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 23-31 มกราคม พ.ศ. 2560 8215 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 9-13 มกราคม พ.ศ. 2560 3505 0
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 49 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 5 , 12 , 13 , 20 , 31 มกราคม 2560 1016 0
  มลฑลทหารบกที่ 33 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มกราคม 2560 4221 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม พ.ศ. 2560 3362 0
  กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 มกราคม 2560 7996 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-13 มกราคม 2560 2740 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 14 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มกราคม 2560 3832 0
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน วุฒิปริญญาตรี และโท ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2560 2383 0
  โรงงานยาสูบ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-20 มกราคม 2560 4437 0
  โรงงานยาสูบ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานฝ่ายใบยา จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-20 มกราคม 2560 6100 0
  โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครบุคคลบรรจุป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน จำนวน 12 ตำแหน่ง 29 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มกราคม 2560 854 0
  โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2560 584 0
  โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 มกราคม 2560 1378 0
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-13 มกราคม 2560 5359 0
  โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 มกราคม 2560 1794 0
  โรงพยาบาลเลิศสิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 24 ตำแหน่ง 127 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-20 มกราคม 2560 3614 0
  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้าง 7 ตำแหน่ง จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม 2560 1360 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 24 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-31 มกราคม 2560 4808 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2560 9724 0
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงฯ ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-13 มกราคม 2560 956 0
  สพป.นครราชสีมา เขต 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-22 มกราคม 2560 1573 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน วุฒิ ป.ตรี จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-27 มกราคม พ.ศ. 2560 4651 0
  โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-20 มกราคม พ.ศ. 2560 539 0
  สพป.ขอนแก่น เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการแทนครูในโรงเรียน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 มกราคม 2560 923 0
  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานจำนวน 38 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 17222 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ จำนวน 299 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 28 กุมภาพันธ์ 2560 19634 2
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 5-18 มกราคม พ.ศ. 2560 452 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 9-17 มกราคม พ.ศ. 2560 1095 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9-18 มกราคม 2560 2235 0
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วัน 4 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2560 247 0
  สสจ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 มกราคม 2560 2305 0
  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 36 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 2201 0
  บริษัท ทรูคอร์ปเรชั่น จำกัด(มหาชน) เปิด Walk in interview รับสมัครพนักงานครั้งยิ่งใหญ่ จำนวนมากกว่า 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 6 มกราคม 2560 8414 0
  สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มกราคม 2560 630 0
  กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมงและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 9-19 มกราคม พ.ศ. 2560 5609 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม พ.ศ. 2560 7570 0
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-27 มกราคม พ.ศ. 2560 6932 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เขต 3) ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม พ.ศ. 2560 6158 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ 9-13 มกราคม พ.ศ. 2560 895 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 33 ตำแหน่ง 78 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 - 12 มกราคม 2560 3928 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 9 มกราคม 2560 660 0
  เทศบาลนครเกาะสมุย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 9 มกราคม 2560 1540 0
  โรงพยาบาลพระพุทธชินราช รับสมัครบุคคลเรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 174 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม 2560 2056 0
  กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การคลัง ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 1617 0
  สำนักงานบังคับคดี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง นิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มกราคม 2560 4056 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักจัดการงานทั่วไปและบรรณารักษ์อัตราจ้าง ตั้งแต่วันที่ 26-30 ธันวาคม 2559 1574 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม พ.ศ. 2560 1400 0