เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา |  ดูดวงฟรี | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ตั้งแต่บัดนี้ - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 177 0
  สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน จำนวน 4 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2561 1154 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2561 227 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปและนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2561 182 0
  สำนักงานคลังเขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ - 21 พฤศจิกายน 2561 178 0
  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 พฤศจิกายน 2561 350 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 221 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 135 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 3426 0
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 19-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 134 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 316 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 132 0
  การนิคมอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 13 ตำแหน่ง โดยสมัครผ่านเว็ปไซต์ของการนิคมฯ 156 0
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน,รายเดือน) จำนวน 17 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2561 172 0
  ธ.กรุงไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน ตำแหน่ง หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ธันวาคม 2561 1725 0
  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ รพ. จำนวน 9 ตำแหน่ง 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-22 พฤศจิกายน 2561 839 0
  สพป.เพชรบุรี เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2561 225 0
  สพป.น่าน เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2561 356 0
  สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561 3335 0
  เทศบาลนครสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 434 0
  ธนาคารกรุงไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน ตำแหน่ง หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่สารสนเทศเพื่อการบริหาร ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ธันวาคม 2561 710 0
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8-23 พฤศจิกายน 2561 301 0
  สสจ.น่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2561 127 0
  กรมทหารพรานที่44 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2561 889 0
  เทศบาลเมืองลาดสวาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 13 ตำแหน่ง 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤศจิกายน 2561 704 0
  สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 พฤศจิกายน 2561 1419 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 33 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-23 พฤสจิกายน 2561 2960 0
  สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 16 ตำแหน่ง 23 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561 2226 0
  สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง ต่างๆ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561 288 0
  สพม. เขต 7 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 - 20 พฤศจิกายน 2561 311 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 12-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 109 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 191 0
  กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2561 109 0
  สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะนิติศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ วันที่ 8-26 พฤศจิกายน 2561 131 0
  โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 5 ตำแหน่ง 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 262 0
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 14-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 412 0
  เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤสจิกายน 2561 2149 0
  สพป.ตราด รับสมัครสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2561 311 0
  สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 12-19 พฤศจิกายน 2561 232 0
  เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2561 174 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่ง ผู้บริหารทีม และพนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 7 - 21 พฤศจิกายน 2561 3479 0
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 2524 0
  สพป.หนองคาย เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-18 พฤศจิกายน 2561 635 0
  สพป.สุรินทร์ เขต 2 รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 104 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2561 640 0
  เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2561 1360 0
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 13 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561 2564 0
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 116 อัตรา 1425 0
  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2561 132 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-21 พฤศจิกายน 2561 185 0
  สพป.จันทบุรี เขต 2 รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2561 137 0
  บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 17 ตำแหน่ง 34 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2561 4685 0
  สํานักงานศาลยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 25 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-30 พฤศจิกายน 2561 9275 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 26 ตำแหน่ง 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-30 พฤศจิกายน 2561 2490 0
  สพม.เขต 25 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2561 1707 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 281 0
  กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 169 0
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 107 0
  บขส. 36 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจเเละ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2561 710 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2561 408 0
  สพม.31 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 5 พฤศจิกายน 2561 868 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 1316 0
  สพป.สุรินทร์ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 153 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 9 พฤศจิกายน 2561 871 0
  สำนักงานอธิการบดี มอ.ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561 189 0
  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักจัดการงานทั่วไป และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 พฤศจิกายน 2561 190 0
  จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 203 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 163 0
  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับสมัครสอบบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 11 พฤศจิกายน 2561 234 0
  โรงพยาบาลจอมทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 7 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-13 พฤศจิกายน 2561 152 0
  ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 9 พฤศจิกายน 2561 65 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,200 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561 3490 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 25 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 3922 0
  ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำสำนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการ ตั้งแต่วันที่ 6 - 30 พฤศจิกายน 2561 1138 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานประจำสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ปีบัญชี 2561 ตั้งแต่วันที่ 5 -23 พฤศจิกายน 2561 749 0
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ - 7 พฤศจิกายน 2561 215 0
  สพป.ขอนแก่นเขต 5 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2561 669 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร หลายกลุ่มตำแหน่ง 13687 0
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน จำนวน 137 อัตรา 1061 0
   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน จำนวน 134 อัตรา ทยอยลงประกาศตามรายชื่อโรงเรียนที่รับสมัคร 877 0
  กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ จำนวน 47 ตำแหน่ง 447 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 12361 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 229 0
  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 52 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 2 พฤศจิกายน 2561 3712 0
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 234 0
  กรมกำลังพลทหาร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการและพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 1224 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 363 0
  สพป.ยโสธร เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน จำนวน 111 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2561 1139 0
  เทศบาลนครยะลา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-13 พฤศจิกายน 2561 859 0
  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 รับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2561 259 0
  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานเภสัชกรรม,พนักงานทั่วไป จำนวน 55 อัตรา ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะได้ครบทุกตำแหน่ง 249 0
  โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) จำนวน 13 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 228 0
  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 4673 0
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1861 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 2-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 2009 0
  สพป.ขอนแก่นเขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 122 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561 1685 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 2-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 2156 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ, พนักงานโทรศัพท์, พนักงานสถิติ, ช่างไม้, ช่างโลหะ, ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ตั้งแต่วันที่ 5-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 888 0
  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวนรวม 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 704 0
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 690 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 449 0
   สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 จำนวน 30 ตำแหน่ง 169 0
  สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 716 0
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครเจ้าหน้าที่ทำงานในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 344 0
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ 569 0
  กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 160 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2561 1623 0
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ จำนวน 443 อัตรา สมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 31 มกราคม 2561 2641 0
  โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2561 511 0
  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 153 0
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 3161 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 329 0
  สพป.พิจิตร เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 ตุลาคม 2561 1259 0
  สพป.นครราชสีมา เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 98 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 2102 0
  สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 301 0
  สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 228 0
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-24 ตุลาคม 2561 366 0
  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 รับสมัครสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 122 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-31 ตุลาคม 2561 1487 0
  เทศบาลนครเกาะสมุย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561 311 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 190 0
  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 204 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 256 0
  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2561 1525 0
  สํานักงาน ป.ป.ส. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทั่วไป จำนวน 25 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2561 5118 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 19 ตุลาคม 2561 732 0
  เทศบาลเมืองไร่ขิง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง จำนวน 19 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 1112 0
  วิทยาลัยนาฏศิลป รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 49 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-19 ตุลาคม 2561 803 0
  สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 ตุลาคม 2561 2703 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 703 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 369 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 19-26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 298 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 562 0
  โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 245 0
  กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 17 ตำแหน่ง 235 อัตรา สมัครออนไลน์วันที่ 26 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2561 12173 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16-25 ตุลาคม 2561 336 0
   โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 2 พฤศจิกายน 2561 275 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. ตั้งแต่วันที่ 17-24 ตุลาคม 2561 267 0
  กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานประจำท่าเทียบเรือประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-24 ตุลาคม 2561 391 0
  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 ตุลาคม 2561 1997 0
  โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 26 ตุลาคม 2561 178 0
  สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 จำนวน 30 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561 6291 0
  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 149 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22-29 ตุลาคม 2561 5140 0
  โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 ตุลาคม 2561 621 0