เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา |  ดูดวงฟรี | 
หัวข้อข่าวสาร :

 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครพนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ และตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม พ.ศ. 2561


ประกาศวันที่ : 23 พ.ย. 2561    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 320 คน
ที่มา : 

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครพนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ และตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม พ.ศ. 2561


ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ

เงินเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท

วุฒิ

สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของต่างประเทศหรือในประเทศ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติ


ลักษณะงาน

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
(๒) ตรวจสอบ วิเคราะห์ รายงานและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
(๓) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง หรือมอบหมายเพื่อให้ความเห็นทางวิชาการ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ในสาขาที่เชี่ยวชาญประกอบการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ
(๔) ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้ผลการปฏิบัติราชการ
ในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

*******************************************************


ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล

เงินเดือน ไม่เกิน 160,000 บาท

วุฒิ

สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของต่างประเทศหรือในประเทศหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ


ลักษณะงาน

(๑) วางแผนด้านการจัดวางระบบสื่อสารหลัก สื่อสารรอง และสื่อสารสำรองของประเทศ ให้สามารถ
ใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ รวมถึงวิธีการดำเนินงานในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกันประเทศ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบูรณาการระบบเตือนภัยความมั่นคง
(๒) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
(๓) สนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัล
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุนผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561


******************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>
ข่าวยอดฮิต
กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ จำนวน 417 อัตรา
กรมสรรพาวุธทหารบก กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน 147 อัตรา
ศูนย์การทหารราบ ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 300 อัตรา
กรมหม่อนไหม กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกร นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และนักวิชาการเกษตร จำนวนรวม 12 อัตรา
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวนรวม 12 อัตรา
กรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง 37 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 165 อัตรา
กรมการแพทย์ทหารบก กรมการแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 70 อัตรา
กรมบังคับคดี กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 93 อัตรา
ความคืบหน้าการประชุม ความคืบหน้าการประชุม (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เปิดสอบจำนวน 66 ตำแหน่ง 8164 อัตรา
สำนักงานมาตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 14 อัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526