เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
หัวข้อข่าวสาร :

 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครพนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ และตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม พ.ศ. 2561


ประกาศวันที่ : 23 พ.ย. 2561    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 435 คน
ที่มา : 

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครพนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ และตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม พ.ศ. 2561


ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ

เงินเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท

วุฒิ

สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของต่างประเทศหรือในประเทศ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติ


ลักษณะงาน

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
(๒) ตรวจสอบ วิเคราะห์ รายงานและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
(๓) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง หรือมอบหมายเพื่อให้ความเห็นทางวิชาการ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ในสาขาที่เชี่ยวชาญประกอบการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ
(๔) ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้ผลการปฏิบัติราชการ
ในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

*******************************************************


ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล

เงินเดือน ไม่เกิน 160,000 บาท

วุฒิ

สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของต่างประเทศหรือในประเทศหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ


ลักษณะงาน

(๑) วางแผนด้านการจัดวางระบบสื่อสารหลัก สื่อสารรอง และสื่อสารสำรองของประเทศ ให้สามารถ
ใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ รวมถึงวิธีการดำเนินงานในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกันประเทศ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบูรณาการระบบเตือนภัยความมั่นคง
(๒) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
(๓) สนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัล
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุนผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561


******************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>
ข่าวยอดฮิต
กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 78 อัตรา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 137 อัตรา
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 17 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวน 27 อัตรา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ธ.ก.ส.ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง 77 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศ ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28 จำนวน 50 อัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526