เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
หัวข้อข่าวสาร :

 องค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครหัวหน้ากองงบประมาณ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงวันวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562


ประกาศวันที่ : 11 ก.พ. 2562    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 455 คน
ที่มา : 

www.wma.or.th

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งหัวหน้ากองงบประมาณ  

   
    ด้วยองค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก 
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งหัวหน้ากองงบประมาณ ระดับ 7 ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

         1. คุณสมบัติตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน    1.1 คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการเงิน/บัญชี หรือเทียบเท่า 
             1.2 อัตราเงินเดือนขั้นต้น 24,000.-บาท หากมีประสบการณ์โดยตรงในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเพิ่มประสบการณ์ 
             1.3 มีประสบการณ์โดยตรงในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 8 ปี
             ทั้งนี้ ตามข้อบังคับองค์การจัดการน้ำเสีย ฉบับที่ 53 ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) พ.ศ.2561 ข้อบังคับองค์การจัดการน้ำเสีย ฉบับที่ 56 ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบองค์การจัดการน้ำเสีย ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา การเลือกสรร และการบรรจุพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2557

 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
                           รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ
3. กำหนดการและวิธีการรับสมัคร            
    3.1  กรณีสมัครด้วยตนเอง
           ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด รับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้             ที่เว็บไซต์องค์การจัดการน้ำเสีย www.wma.or.th หัวข้อประกาศสมัครงาน และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงวันวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้า 08.30-12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00-16.30 น.)
     3.2  กรณีสมัครทางไปรษณีย์            ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์องค์การจัดการน้ำเสีย www.wma.or.th หัวข้อประกาศสมัครงาน และให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ครบถ้วนถูกต้อง ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปยัง กองทรัพยากรบุคคล เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และเขียนตำแหน่งงานที่สมัครที่มุมซองให้ชัดเจน ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันสมัคร
 
ข่าวยอดฮิต
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 54 อัตรา
สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 125 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 59 ตำแหน่ง 4,529 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ชาย หญิง วุฒ ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 577 อัตรา
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา
ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 จำนวนหลายตำแหน่ง 832 อัตรา
กรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562
ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526