เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
หัวข้อข่าวสาร :

 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ จำนวน 34 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2562


ประกาศวันที่ : 08 ส.ค. 2562    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 2242 คน
ที่มา : 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ

ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)
ใน 5 ภูมิภาค จำนวน 34 อัตรา

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

เงื่อนไขการรับสมัครสอบ

1.ผู้สมัครที่มีผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. สามารถยื่นหลักฐานการสอบผ่านฯ พร้อมใบสมัครงานของสำนักงานฯ ได้ โดยไม่ต้องเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ปรนัย) ของสำนักงานฯ แต่ยังต้องมีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (อัตนัย) ตามปกติ

2.ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครงานและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงความเป็นจริง

3.ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สสว. จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครงานครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างและไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

4.สำนักงานฯ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี

5. สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น โดยผลการตัดสินของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการสมัครและเอกสารการสมัคร

. วิธีการสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถสมัครได้ 1 ช่องทาง ดังนี้

1. สามารถสมัครงานได้ที่ http://61.91.223.35/hr/job/

1) ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยระบุตำแหน่งและจังหวัดที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุ พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครที่กำหนด

2) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

2. สมัครทาง E-Mail หัวเรื่อง สมัครงานศูนย์ OSS ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ตามด้วยชื่อ - สกุลของตนเอง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานจากบนเว็บไซต์สำนักงานฯ ได้ที่ www.sme.go.th หัวข้อ ร่วมงานกับ สสว. พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครที่กำหนด โดยสแกนใบสมัครงานฯ เป็นไฟล์ PDF ส่งมาที่ E-Mail: recruite_osmep@sme.go.th

. เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว

2. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) จำนวน 1 ฉบับ

ของสำนักงาน ก.พ. (กรณีผู้ที่สอบผ่านภาค ก)

3. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรอง อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร

. ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

. ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 บนเว็บไซต์สำนักงานฯ www.sme.go.th หัวข้อ "ร่วมงานกับ สสว." หรือ คลิกที่นี่

******************************************

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ข่าวยอดฮิต
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 433 อัตรา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ จำนวน 52 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสรรหาข้าราชการให้ดำรง ตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร จำนวน 12778 อัตรา
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัคร วุฒิ ม.3 ขึ้นไป จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 85 อัตรา
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 433 อัตรา
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 65 อัตรา
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 15 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 56 อัตรา
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563
กรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 ตำแหน่ง 56 อัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526