เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
หัวข้อข่าวสาร :

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานประจำสำนักบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563


ประกาศวันที่ : 23 พ.ย. 2563    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 488 คน
ที่มา : 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook
รายละเอียดของข่าวสาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานประจำสำนักบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563


ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจ าส านักบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ประจ าปีบัญชี 2563

-----------------------------------------------

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานประจ าส านักบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (สบว.) ประจ าปีบัญชี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ต าแหน่งที่เปิดรับ

1.1 พนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ระดับ 8 จ านวน 1 อัตรา

1.2 พนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ระดับ 4-7 จ านวน 1 อัตรา


2. หน้าที่และความรับผิดชอบ การบริหารจัดการและการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance) เพื่อให้การได้มาและ การน าไปใช้ข้อมูลของธนาคารมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดขอบเขต กฎเกณฑ์ และนโยบายข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง กับข้อมูล ตั้งแต่การสร้าง การจัดเก็บ การประมวลผล การใช้ การเผยแพร่ จนถึงการท าลาย โดยกฎเกณฑ์และ นโยบายข้อมูลต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการติดตามการด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance) ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


****************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526