เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
หัวข้อข่าวสาร :

 กรมการค้าภายใน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานทุนหมุนเวียน ตั้งแต่วันที่ 21-25 ธันวาคม พ.ศ. 2563


ประกาศวันที่ : 16 ธ.ค. 2563    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 801 คน
ที่มา : 

กรมการค้าภายใน

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook
รายละเอียดของข่าวสาร

กรมการค้าภายใน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานทุนหมุนเวียน ตั้งแต่วันที่ 21-25 ธันวาคม พ.ศ. 2563


ตำแหน่ง พนักงานทุนหมุนเวียน

วุฒิ

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ ได้รับวุฒิปริญญาโท และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ ได้รับวุฒิปริญญาเอก
และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
- มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการบริหารงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
- ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในภารกิจของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ทั้งในทางตรงและทางอ้อม

ลักษณะงาน

1) หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของกองบริหารงานกองทุนรวม
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และการดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียน รวมทั้งคิดค้นหาแนวทางหรือมาตรการ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
งานบริหารกองทุน และสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ตาม พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
- ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และร่วมวางแผนในการกำหนดนโยบาย โครงการ หรือแผนงานต่าง ๆ ของกองบริหารงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ตลอดจนประสานความร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ และบูรณาการ
การดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2) เป้าหมายของงาน
- การจัดทำแผนการดำเนินงานและการบริหารเงินกองทุน
- ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมในเชิงเทคนิควิชาการ
และการเงินของโครงการที่เสนอขอรับสนับสนุนเงินกองทุนรวม
- รวบรวมและจัดทำข้อมูลของกองทุนให้เป็นปัจจุบันและเผยแพร่แก่ผู้รับบริการ
- ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัด
ทุนหมุนเวียน
- ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุน เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน

ตั้งแต่วันที่ 21-25 ธันวาคม พ.ศ. 2563


*****************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526