เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
หัวข้อข่าวสาร :

 กรมการขนส่งทางราง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


ประกาศวันที่ : 05 ต.ค. 2565    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 888 คน
ที่มา : 

กรมการขนส่งทางราง

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebookรายละเอียดของข่าวสาร

กรมการขนส่งทางราง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

เงินเดือน 15000 บาท

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการขนส่งทางรางเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศ แผนการปฏิบัติราชการของกรม และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สำรวจ รวบรวมข้อมูลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจและแผนงานของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่นคง เพื่อจัดทำแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาด้านการขนส่ง
ทางรางของประเทศ และแผนการปฏิบัติราชการของกรม ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
(2) รวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศ และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผล
พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามภารกิจที่กำหนดไว้
(3) รวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการของกรม และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผล พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามภารกิจที่กำหนดไว้
(4) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเบื้องต้น แผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศ และแผนการปฏิบัติราชการของกรมเป็นรายปี เพื่อนำมาประเมิน วางแผนพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
การดำเนินการ
(5) ประสานการปฏิบัติด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงคมนาคม และสอดคล้องกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
(6) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูล เพื่อติดตามและประเมินผล แผนงาน และโครงการของส่วนราชการ
(7) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5.2 ด้าน...


2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบหรือร่วมดำเนินการวางแผนงานการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ และการติดตามประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) รวบรวมข้อมูลเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน
(2) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน และการติดตามประเมินผล
เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน

ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


*********************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>


เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526