เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
หัวข้อข่าวสาร :

 กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566


ประกาศวันที่ : 25 มิ.ย. 2566    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 726 คน
ที่มา : 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebookรายละเอียดของข่าวสาร

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 11500 บาท

วุฒิ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
- ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับระบบการรับส่งหนังสือ เอกสารหรือโทรสารและออกเลขหนังสือ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและค้นหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ
1.2 ติดต่อประสานและติดตามเรื่องตลอดจนข้อซักถามแนะนำ และช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ เพื่อให้ข้อมูลและความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
1.3 ดำเนินการร่างหนังสือโต้ตอบ จัดพิมพ์ และตรวจทานเอกสาร เพื่อติดต่องานราชการ
1.4 ดำเนินการจัดเก็บ ค้นหา และรวบรวมเอกสาร เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
1.5 ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา เบิกจ่าย ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวพัสดุครุภัณฑ์ เพื่อให้งานราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1.6 จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนัก รวมทั้งควบคุม ดูแลการใช้งบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานของกอง
1.7 ตรวจสอบและรวบรวมวันทำการและวันลาต่างๆ ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ตลอดจนจัดทำสถิติการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
1.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

2. ด้านการบริการ
2.1 ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
2.2 ช่วยชี้แจง ให้ข้อคิดเห็น และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566


************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่ สมัครออนไลน์คลิกที่นี่

>


 โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526