เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
หัวข้อข่าวสาร :

 กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย, พนักงานคอมพิวเตอร์ และพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 19-26 มกราคม พ.ศ. 2567


ประกาศวันที่ : 18 ม.ค. 2567    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 232 คน
ที่มา : 

กองทัพอากาศ

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebookรายละเอียดของข่าวสาร

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย, พนักงานคอมพิวเตอร์ และพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 19-26 มกราคม พ.ศ. 2567


ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย, พนักงานคอมพิวเตอร์ และพนักงานธุรการ

คุณสมบัติ

1. ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาความผิดปกติของการสื่อสารความหมาย หรือสาขาวิชาที่ทางเหล่าทัพรับรอง และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย เพศชาย/หญิง
2. ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์/ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี เพศชาย
3. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่าการศึกษานอกโรงเรียน) มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพศชาย/หญิง

ลักษณะงาน

1. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
1.1 ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับงานด้านการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายด้านการแก้ไขการได้ยิน หรือการแก้ไขการพูดแก่ผู้ให้บริการผู้ป่วย ครอบคลุม
ทั้งด้านการตรวจวินิจฉัย รักษา แก้ไขและฟื้นฟู สร้างเสริมสมรรถภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคแก่
ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินและการทรงตัว และผู้ที่มีปัญหาทางด้านภาษาและการพูด โดยวิธีการ เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถสื่อความหมายได้เต็มความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
1.2 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. พนักงานคอมพิวเตอร์
2.1 ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
2.2 ติดตามและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ใช้และซ่อมเครื่อง. คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2.3 นำข้อมูลเข้าและออก จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้อง
2.4 ซ่อม ปรับปรุง และแก้ไขขั้นต้นเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2.5 ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.6 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
2.7 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
3.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการและเอกสารของทางราชการ
3.2 รับ - ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
3.3 ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
3.4 ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
3.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ตั้งแต่วันที่ 19-26 มกราคม พ.ศ. 2567


***********************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>


 โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526