เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
หัวข้อข่าวสาร :

 อบต.อุบล เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล 22 อบต. หลายตำแหน่ง 176 อัตรา จะประกาศสอบน่าจะทำการสมัครประมาณเดือนเมษายน 2556


ประกาศวันที่ : 10 มี.ค. 2556    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 112535 คน
ที่มา : 

อบต.อุบล

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebookรายละเอียดของข่าวสาร

อบต.อุบล เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล 22 อบต. หลายตำแหน่ง 176 อัตรา จะประกาศสอบน่าจะทำการสมัครประมาณเดือนเมษายน 2556

ในเบื้องต้น 22 อบต.ซึ่งอบต.จะประกาศสอบน่าจะทำการสมัครประมาณ

เดือนเมษายน 2556 ขอให้ผู้สนใจเตรียมฟังข่าวความคืบหน้าที่นี่เป็นระยะ...รายละเอียดดังนี้

 

บัญชีรายชื่อ อบต.ที่แจ้งความประสงค์ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล

เป็นพนักงานส่วนตำบล ปี 2556

*****************************

1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

1.1 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

1.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

1.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

1.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

1.5 สันทนาการ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

2. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 15 ตำแหน่ง 17 อัตรา

2.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

2.2 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

2.3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

2.4 นักวิชาการพัสดุ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

2.5 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 2 อัตรา

2.6 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 2 อัตรา

2.7 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

2.8 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

2.9 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

2.10 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

2.11 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

2.12 นักพัฒนาชุมชน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

2.13 นายช่างสำรวจ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

2.14 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

2.15 สันทนาการ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

3. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา

3.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 2 อัตรา

3.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา

3.3 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

3.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

3.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

3.6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

3.7 นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

3.8 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

3.9 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

4. องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

4.1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

4.2 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

4.3 สันทนาการ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

4.4 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

4.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

4.6 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

5. องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จำนวน 14 ตำแหน่ง 15 อัตรา

5.1 นักพัฒนาชุมชน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

5.2 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

5.3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

5.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

5.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

5.6 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

5.7 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

5.8 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 2 อัตรา

5.9 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

5.10 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

5.11 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2-4 จำนวน 1 อัตรา

5.12 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา

5.13 สันทนาการ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

5.14 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

6. องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา

6.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

6.2 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา

6.3 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4 จำนวน 1 อัตรา

6.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

6.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

6.6 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

6.7 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 2 อัตรา

6.8 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

7. องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา

7.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

7.2 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

7.3 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา

7.4 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3 จำนวน 2 อัตรา

7.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

7.6 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา

7.7 ช่างสำรวจ 1-3 จำนวน 1 อัตรา

7.8 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา

7.9 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

8. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา

8.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

8.2 นักพัฒนาการท่องเที่ยว 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

8.3 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

8.4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

8.5 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-3 จำนวน 1 อัตรา

8.6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

8.7 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา

8.8 ช่างเขียนแบบ 1-3 จำนวน 1 อัตรา

8.9 สันทนาการ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

9. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

9.1 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

9.2 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

9.3 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา

9.4 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา

9.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

9.6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา

10.1 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

10.2 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

10.3 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

10.4 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา

10.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

10.6 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา

10.7 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา

11. องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

11.1 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

11.2 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา

11.3 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

11.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

11.5 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

12. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

12.1 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

12.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

12.3 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

12.4 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา

12.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

12.6 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา

13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

13.1 นักพัฒนาชุมชน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

13.2 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

13.3 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา

13.4 นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

13.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

13.6 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน 1 อัตรา

14. องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

14.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา

14.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา

14.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

14.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

14.5 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา

15. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จำนวน 13 ตำแหน่ง 13 อัตรา

15.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

15.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา

15.3 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

15.4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

15.5 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

15.6 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

15.7 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

15.8 นักวิชาการคลัง 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

15.9 ช่างสำรวจ 1-3 จำนวน 1 อัตรา

15.10 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา

15.11 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา

15.12 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

15.13 สันทนาการ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

16. องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

16.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา

16.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา

16.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

16.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

16.5 ช่างโยธา 1-3 จำนวน 1 อัตรา

16.6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

17. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

17.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา

17.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา

17.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

17.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

18. องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

1.1 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

1.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

1.3 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

1.4 สันทนาการ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

1.5 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

1.6 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

19. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

2.1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

2.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา

2.3 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

2.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

2.5 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา

2.6 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

20. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

3.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

3.2 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

3.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

3.4 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา

3.5 เจ้าหน้าที่การประปา 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

21. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จำนวน 11 ตำแหน่ง 11 อัตรา

4.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

4.2 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-3 จำนวน 1 อัตรา

4.3 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

4.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

4.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

4.6 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

4.7 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

4.8 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

4.9 นิติกร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

4.10 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

4.11 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

22. องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา

5.1 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

5.2 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

5.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

5.4 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

5.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

5.6 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

5.7 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา

5.8 ช่างโยธา 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

5.9 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

แหล่งที่มา

http://ubonlocalgov.com/index.php/2012-11-07-06-39-59/173-2013-03-07-09-11-15

 สนใจโทร 086-8664526
ข่าวยอดฮิต
กรมศุลกากร กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง 735 อัตรา
กรมศุลกากร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 50 ตำแหน่ง
กรมศุลกากร อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 170 อัตรา
กรมศุลกากร อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 86 อัตรา
กรมศุลกากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 98 อัตรา
กรมศุลกากร สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุข จำนวน 125 ตำแหน่ง
กรมศุลกากร สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ภาค ก. พิเศษ ประจำปี 2559
กรมศุลกากร การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 108 อัตรา
กรมศุลกากร สพฐ. กำหนดการคัดเลือกและสอบบรรจุฯ ครูผู้ช่วย
กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 150 อัตรา
กรมศุลกากร กองทัพอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2559 จำนวน 523 อัตรา
  หยุดว่าคนอื่น ไปอ่านหนังสือและจำให้มากคุณว่าคุณเก่งเขาอาจเก่งกว่าคุณก็ได้ เหนือฟ้ายังมีฟ้า

โดย : 12121234    วันที่ :  22 ม.ค. 2557    เวลา :  12:37:05    IP :  110.164.59.59

เปิดสอบท้องถิ่นอุบลฯ อบต. ครั้งนี้ มีผู้จ่ายตังเพื่อจะได้บรรจุ ไว้แล้วรายละ 400000-500000(ระดับ 3) ต่อตำแหน่ง (จากวงในเจอกับตัวเอง) อยากให้หน่วยงานที่ตรวจสอบทุจริตเหมือนกับครูผู้ช่วย มาตรวจสอบอบต. บ้างนะเผื่อว่าอนาคตประเทศจะดีขึ้น
โดย : เรื่องจริง    วันที่ :  02 ก.ค. 2556    เวลา :  10:30:27    IP :  180.180.122.5

ขอเป็นกำลังใจให้กับลูกๆหลานๆหน่อยนะ  อย่าเพิ่งท้อกันน๊ะจ๊ะ   มานะไปสอบกันเถอะความยุติธรรมยังมีอยู่ตอนที่ป้าไปสอบป้าอายุ  45  ปี  มีแต่ใครต่อใครบอกว่าอย่าไปแข่งกับเงินเลยถ้าไม่มีเงินไม่มีทางสอบได้แต่ป้าไม่เชื่อป้าก็ลองไปสอบดูปรากฎว่าสอบติดและได้รับราชการเรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียว  มานะอ่านหนังสือให้หนักๆสักครั้งเพื่ออนาคต  อย่าท้อใครจะพูดเช่นไรก็อย่าท้อ  สักวันต้องมีวันของเรา   ถ้ามีโอกาสได้ลงสนามจะได้หรือไม่ได้ก็ยังดีกว่าที่ไม่รู้อะไรเลย   จริงมั้ย  สู้ๆๆ  นะ

โดย : คนสุพรรณ    วันที่ :  26 มิ.ย. 2556    เวลา :  04:15:39    IP :  125.26.64.4

เป็นความจริงที่ต้องบอกให้คนทั้งโลกได้รู้     การสอบเข้าทำงานข้าราชการนั้นไม่จำเป็นต้องเรียนให้สูง   ก็เข้าทำงานได้

แค่มีเงินซื้อตำแหน่งก็ทำได้   หรือถ้ามีวาสนาหน่อย  เกิดเป็นลูกหลานนายกจบแค่  ป.6  ก็ได้ทำเลย   จริงไม่ พี่น้อง

ลูกหลานชาวบ้านเก่งให้ตายก็ไม่มีโอกาสได้เข้าทำงานหรอก    แล้วจะมีข้อสอบไว้ทำไม    ไม่มีความยุติธรรมเลย

หน่วยงานเล็กๆๆๆยังโกง   แล้วเมื่อไหร่ประเทศชาติจะเจริญละพี่น้อง  เลิกเห็นแก่ตัวกันได้แล้ว

โดย : ผู้รู้    วันที่ :  21 มิ.ย. 2556    เวลา :  02:34:06    IP :  223.205.86.89

อบต.วังหามแห รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ และเจ้าพนักงานป้องกัน ด่วน  ติดต่อโทร. 055794075  055794240 
โดย : prwhh    วันที่ :  17 มิ.ย. 2556    เวลา :  12:29:04    IP :  203.114.107.242

500000 จิงๆ เข้าได้เรยยย  ถามมาแระ  ท้อเบยยยย  *จะอ่านไปเพื่ออะไร

โดย : 123    วันที่ :  11 มิ.ย. 2556    เวลา :  10:06:03    IP :  171.100.184.69

ทำงานส่วนใหญทำกันเป็นทีมแต่ที่เปิดมามีอย่างและ 1 เท่านั้นเหรอครับ ประสบการทำงาน 4 ปีด้านสาธารณสุขจะมีโอกาสหรือเปล่า และหากข้อสอบไม่ได้ถามถึงด้านสุขภาพเลยผมคงสอบไม่ได้แน่ๆ ผมกลัวมากสำหรับข้อสอบส่วนกลางเพราะที่ถามมานั้นไม่สามารถนำมาพัฒนาชุมชนได้จริง ชีวิตคนหนึ่งคนจะอยู่*กนานเท่าไรถ้าคุณคิด....โรคบางโรครอไม่ได้>>>คุณคือคนที่สามารถเลือกคนเข้ามาดูแลคนในชุมชนของคุณ ญาติพี่น้องคุณ รวมถึงตัวคุณเองคุณจะเลือกแบบใหน โรคไม่ต้องชื้อหา*มาเองส่วนเงินไม่สามารถชื้อโรคได้ ต่อให้รวยล้นฟ้าก็ทำอะไรไม่ได้

ขอฝากนะ

โดย : คนบุรีรัมย์    วันที่ :  09 มิ.ย. 2556    เวลา :  09:38:04    IP :  27.55.142.219

อยากให้หน่วยงานที่ตรวจสอบทุจริตเหมือนกับครูผู้ช่วย มาตรวจสอบอบต. บ้างนะเผื่อว่าอนาคตประเทศจะดีขึ้น
โดย : คนไมมีเส้นและไม่มีเงิน    วันที่ :  05 มิ.ย. 2556    เวลา :  04:28:24    IP :  113.53.252.2

เปิดสอบท้องถิ่นอุบลฯ อบต. ครั้งนี้ มีผู้จ่ายตังเพื่อจะได้บรรจุ ไว้แล้วรายละ 400000-500000 ต่อตำแหน่ง (ข่าวจากวงใน) ทำไมต้องมีระบบนี้ด้วยทุกวันนี้ หรือเพื่อจะได้เป็นฐานเสียงครั้งต่อไป (ปปช. คงตรวจสอบได้ เหมือนสอบ ครูผู้ช่วย)

โดย : คนเมืองดอกบัว    วันที่ :  20 พ.ค. 2556    เวลา :  01:57:55    IP :  122.154.29.67

บ้านอยู่กำแพงเพชร จะสมัครสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา3 ในเขตใดดีครับ ที่มีอัตราว่างมากที่สุด ขอบคุณครับ
โดย : b40ccsp@ku.ac.th    วันที่ :  12 พ.ค. 2556    เวลา :  11:11:38    IP :  182.93.176.131

สรุป ไม่เปิด ไม่สอบ เพราะตอนนี้ ก้อเดือน พฤษภาคมแล้วจ้า คงจะเป็นส่วนกลางมั่ง หรือไม่ก้อ ไม่เปิด

โดย : คนอยากสอบ    วันที่ :  08 พ.ค. 2556    เวลา :  03:09:27    IP :  119.42.94.117

จ่ายเงินก็ไม่เท่าไหร่แต่นี้ประกาศแล้วหายไปอะดิ 5555        อุบลผมจะจำชื่อนี้ใว 

แล้วใครเป็นคนตรวจสอบพวกที่เรียกเก็บเงิน   สตง.   ป่าว  .....................(เสียเเต่เงิน)

โดย : ลูกพ่อขุนประยัด    วันที่ :  06 พ.ค. 2556    เวลา :  08:09:06    IP :  101.51.37.54

นี้ก็พฤษภาคมแล้วยังไม่มีประกาศสอบเลย อารายฃกันเนี่ยมีเส้นเท่านั้นหราที่ได้ทำงาน โอ๊ยเวรกำ
โดย : คนเดินดิน    วันที่ :  06 พ.ค. 2556    เวลา :  02:24:58    IP :  124.122.113.168

อุบลต้องจ่ายเงิน 

โดย : คนอุบล    วันที่ :  04 พ.ค. 2556    เวลา :  10:52:05    IP :  122.155.44.100

49ภกระผมนาย ธวัชชัย คณะพันธ์ เป็นนิติกรระดับ ๔ ทตแถวอบุญฑริกผมจบมัธยมที่เบ็ญจะมะ ฯ ปตรีที่ ม รามฯ

๓มีอายุแล้วหละ แต่ก่อนไม่เคยคิดที่จะมารับราชการพีสาวเป็นคูรให้มาสอบประมาณปี 47 -- 49 ไม่มั่นใจ อบตจุมพลหนองคายเปิดสอบ สอบติดข้อเขียน ตกสัมภาษณ์ มีเหมือนกัน ถัดมา จพิษณุโลก เปิดสอบไปสอบไม่ติด คิดว่าตัวเองทำข้อสอบได้ ( เข้าใจผิด ) เพราะจำข้อสอบเเฉพาะข้อที่ทำได้เท่านั้น ข้อที่ทำไม่ได้มีจำนวนมากกว่าจำไม่ได้ผลก็เลยตก ( อ่านหนังสือน้อย ไม่ครอบคลุมข้อสอบ ) *กครั้งมุกดาหารเปิดสอบ สอบอืกครั้ง คิดว่าผมทำาข้อสอบผิดไม่เกิน 10 ข้อ ผลสอบผ่านบรรจุครั้งแรกห่นวยงงานใหญ่ ทมธาตุพนม ผมอ่านหนังสือหนัก แต่ก่อนเป็นคนชอบอ่านหนังสือ ปัจจุบันแผ่วแล้ว (  ลืมไป ไม่ได้ เสียเงินสักบาท ได้อันดับ 40 อัฟ ) น้อง ๆ อ่านหนังสือมากๆ ทำข้อสอบไห้ได้ตัองชัวร์ นะ ถ้าไม่ติด ร้องเรียนมาที่จังหวัด หางานให้นิติกรทำหน่อย

โดย : พนักงานสอบสวน อปท    วันที่ :  02 พ.ค. 2556    เวลา :  11:38:29    IP :  203.114.111.242

นี่สิ้นเดือนเมษายนแล้วนะค่ะ  จะเปิดสอบตอนไหนกันแน่

โดย : คนเมืองอุบลรอสอบ    วันที่ :  01 พ.ค. 2556    เวลา :  01:44:26    IP :  171.100.97.241

ห้าแสน สำหรับการบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล เขาว่ากันแบบนี้นะ
ป่านนี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะสอบ ไหนบอกว่าเมษา นี่พฤษภาแล้วนะ

โดย : คนรอสอบ    วันที่ :  01 พ.ค. 2556    เวลา :  03:04:00    IP :  110.77.136.149

ขอให้เขาเปิดรับสมัครเร็วเถอะจะสอบให้ติดจะได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นกับเขาสักที

โดย : น้องสาวบ้านนาคนศรีสะเกษ    วันที่ :  28 เม.ย. 2556    เวลา :  03:53:14    IP :  171.100.14.35

ถึงท่านความจริงวันนี้และผู้กำลังอ่านหนังสือรอสอบทุกท่าน...อย่าได้หลงเชื่อท่านความจริงวันนี้ว่าบัญชีทั้งจังหวัดจะมีคนจังหวัดเดียวที่จะสอบได้  ในการสอบแข่งขันของทุกจังหวัดจะมีผู้สอบได้และได้บรรจุมาจากหลายจังหวัด  เช่นที่ อำนาจเจริญ  ถ้าท่านรู้จริงสามารถเข้าตรวจสอบได้ของบัญชีการสอบจังหวัดอำนาจเจริญ  ท่านจะทราบว่าจะมีคนอำนาจหลายคนเหมือนกันที่สอบได้  แต่  กว่า  90  เปอร์เซ็นที่เหลือมาจากทุกภาคของไทย  เชียงราย  เชียงใหม่  *สานเกือนทุกจังหวัด  ไม่มีใครรู้อนาคต  หากสนใจสมัครสอบก็ไปเลยเผื่อ  ท่านที่อ่านหนังสือพร้อมจะติดอันดับหนึ่งหรือสองบ้าง  และท่านจะโชคดี

โดย : ข้าราชการรุ่นพี่    วันที่ :  26 เม.ย. 2556    เวลา :  02:18:45    IP :  1.4.201.27

ฉันก็เป็นคนนึงที่ปัจจุบันรับราชการเป็นพนักงานเทศบาลมาแล้วสองปี  โดยไม่ได้จ่ายเงิน  อยากให้กำลังใจคนที่ตั้งใจสอบนะคะ  ฉันใช้เวลา  2   ปี เต็มกับการเดินสายสอบ  อย่างที่หลายๆคนคงเคยผ่านการสอบมาบ้างแล้ว  มีหลายคนบอกว่า  มีการจ่ายเงินกันเรียบร้อยแล้ว  ไม่มีทางสอบได้แน่ๆ  แต่ก็ไม่ท้อและไม่สนใจกับคำพูดเหล่านั้น  เราคิดว่าโลกนี้ต้องมีความยุติธรรมบ้าง   ผ่านสนามสอบ 4  สนาม  ปรากฎว่าติทั้ง 4 สนามแตที่ใกล้ที่สุด คือลำดับที่ 9  และก็ได้บรรจุจริง  ทำให้สามารถบอกญาติๆและคนรอบข้างได้ว่า  ความยุติธรรมมีอยู่จริง   เมื่อไปบรรจุในครั้งแรกได้พูดคุยกับข้าราชการใหม่หลายคน หลายตำแหน่งที่มาจากหลายจังหวัด  ที่ทุกคนต่างไม่ได้จ่ายเงิน  แต่สอบได้ลำดับที่ 2-20  ของหลายตำแหน่ง  ถ้าเราคิดว่ามีคนจ่ายเงินแล้วจะทำให้เราเสียโอกาส  เราน่าจะถามตัวเองว่าเราอ่านหนังสือเยอะขนาดไหน  ที่ผ่านมา เรารอว่าเมื่อไหร่จะเปิดสอบ  แต่เรารู้ว่า*กไม่นานหลายหน่วยงานจะเปิดสอบบรรจุซึ่งมาตรของตำแหน่งเราก็ทราบ  และยังรู้พื้นฐาน*กว่าจะสอบกฏ*ยอะไรบ้าง  ขอให้ทุกท่านตั้งใจอ่านหลังสือรอดีกว่า  กะว่าถามอะไรตอบได้หมดดีมั้ย  และแล้ววันที่ท่านรอคอยจะเป็นของท่านเอง  ใน*กไม่กี่เดือนนี้  ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ  อย่าไปมั่วสนใจกับว่าเขาไปจ่ายเงินกันหรือยัง  กรมส่งเสริมจะเปิดสอบ*กไม่กี่วัน  ช่วงนี้ไปสอบที่อื่นเพื่อเป็นประสบการณ์และเป็นการดูข้อสอบไปก่อนนะคะ  มีหลายคนที่รู้จักเหมือนกันเขาบอกว่าคนนั้นคนนี้ช่วยได้ต้องวางเงินมัดจำ  ห้าหมื่นถึงแสนเอาไว้  แล้วสุดท้ายต้องไปขอเงินคืนเพราะไม่มีคนช่วยได้  เชื่อมั่นในตัวเอ  และเชื่อว่าวันหนึ่งต้องมีวันของเรา  ตอนที่ไปอบรมข้าราชการใหม่ทำให้ทราบว่าคนที่สอบได้อายุเยอะๆกันทั้งนั้น  ไม่ว่าจะซีไหน  บางคนเป็นลูกจ้างเกือบสิบปีแล้วก็มี  แต่ก็ได้บรรจุแล้ว   เป็น*กหนึ่งประสบการณ์ที่ขอเล่าให้ท่านฟังนะคะ

โดย : พนักงานเทศบาล    วันที่ :  26 เม.ย. 2556    เวลา :  01:58:07    IP :  1.4.201.27

สาธุใครไม่ได้จ่ายตังค์จริงก็ดีไปแต่ที่เห็นๆยังไม่เจอ*ที่ไม่ได้จ่ายแล้วได้เป้็นซักราย

 

โดย : ครูบ้านนอก    วันที่ :  23 เม.ย. 2556    เวลา :  02:30:56    IP :  101.51.148.22

สนามนี้อาจไม่เป็นธรรม แต่ลองไปสอบเป็นการซ้อมลับสมองแบบไม่ต้องเครียดนะครับ(เตรียมพร้อม รอโอกาส) ถ้าส่วนกลางจัดสอบเมื่อไหร่ก็มีความหวัง ขอให้กำลังใจคนไม่มีเส้นและคนที่ไม่ได้ใช้เงินซื้อตำแหน่ง
โดย : ข้าราชการรุ่นพี่    วันที่ :  23 เม.ย. 2556    เวลา :  11:42:37    IP :  183.89.81.59

ติดตามข่าวทุกวัน จนจะสิ้นเดือน เมษายนแล้ว ยังไม่เปิดรับสมัครเลย
โดย : เด็กอุบล    วันที่ :  20 เม.ย. 2556    เวลา :  09:49:56    IP :  203.113.113.226

จะสอบวันไหนกันแน่  ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเดือนเมษายนแล้วนะ
โดย : แพร     วันที่ :  19 เม.ย. 2556    เวลา :  07:19:09    IP :  171.99.138.14

น้องผมสอบแถวบ้านเป็นแค่ลูกจ้าง สัญญาจ้างแค่ 5 ป๊ สอบไม่ชนะลูกหลานนายกเลย  (น้องผมได้ 70 คะแนน แต่ คนนั่นได้ 45 ติดเฉย)  พี่ที่รู้จักแก่เป็นตรวจข้อที่อำเภอ คนอ่านหนังสือหรือ*ควรไปทำงานหาเงินแล้วหามาจ่ายเขา ติดแน่ๆๆๆๆๆๆๆๆ (ตำบลนี้อยู่ทางทิศใต้ของอำภอ)

โดย : เด็กอำเภอขุขันธ์ ศรีสะเกษ    วันที่ :  18 เม.ย. 2556    เวลา :  10:03:13    IP :  58.8.189.3

อบต.สอบตั้งแต่ปี 47 จนปัจจุบัน  แต่ยังไม่ติด ( ไม่ว่าใครหรอก) เพราะตัวเราเอง

โดย : ขอพูดหน่อย    วันที่ :  15 เม.ย. 2556    เวลา :  03:16:09    IP :  125.26.4.196

ผมอ่านหนังสือมาสอบ แต่เงินไม่มีหัวหน้ามิชอบ!!!!!!!!!!!

โดย : ผ้าขีริ้ว    วันที่ :  12 เม.ย. 2556    เวลา :  05:59:51    IP :  49.48.109.129

แต่ละหน่วยงานจะเช็คว่าลูกท่านหลานเธอที่เป็นลูกจ้างมีกี่คน กี่ตำแหน่ง แล้วเสนอยื่นขอสอบไป ผลสุดท้ายก็ได้ที่ทำอยู่ข้างในทั้งนั้น  คนนอกก็เตรียมเจราแลกเปลี่ยนกับ นายก อบต.บ้าง  ปลัด อบต.บ้าง  กำนันบ้าง  เพื่อเขาจะอนุเคราะห์ให้เป็นลูกจ้างรุ่นต่อไป ต้องทำใจ ระบบ*เป็นมานานแล้ว นี่แค่ระดับรากฝอย ถ้าเป็นรากแก่หนัก

โดย : ปลัดกิ๊ก    วันที่ :  11 เม.ย. 2556    เวลา :  12:26:28    IP :  118.173.39.30

ยากนะกัยการที่จะสอยติด อยต เพราะเราสอยมาหลายครัวแล้วส่วสนมากเขามีตัวอยู่แย้ว เพ

 

โดย : papa    วันที่ :  09 เม.ย. 2556    เวลา :  02:20:48    IP :  182.52.154.110

ฉันเป็นคนนึงที่สอบติดและได้บรรจุด้วยตัวเอง แต่กว่าจะได้ก็ใช้เวลาเหมือนกัน 5 ปี เต็มที่เดินสายสอบ แต่ยอมรับว่าคุ่มค่ามากค่ะได้ประสบการณ์ ได้เพื่อน ที่ร่วมเดินทางไปสอบด้วยกัน ถ้าหากว่าท้องถิ่นเปิดสอบเอง อย่าไปให้เสียเวลาเลยค่ะ แต่ถ้าจะไปเพื่อหาประสบการณ์ก็ไม่ว่ากัน เพราะท้องถิ่นเปิดสอบเขาก็เปิดให้พนักงานจ้างที่ทำงานในท้องถิ่นของเขา และ*กอย่างต้องได้ที่ 1 ถึงจะมีสิทธฺ์บรรจุ รอกรมเปิดรายภาคดีกว่าค่ะ อ่านหนังสือไว้เยอะๆ อย่ามัวมานั่งโพสอะไรพวกนี้เลย เอาเวลาไปอ่านหนังสือดีกว่าค่ะ

โดย : คน ชย    วันที่ :  07 เม.ย. 2556    เวลา :  10:37:52    IP :  124.122.1.58

ก็อยากเป็นนะคะ อยากเป็นข้าราชการมาก แต่ก็เพราะวงจรอุบาท แบบนี้แหล๊ะ เส้นสายไม่งั้นก็จ่ายเงิน พอเข้าไปได้ก็ไปถอนทุนคืนกัน ประเทศชาติ*ถึงมีแต่คนโกงกินเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด  คนดีดี ถึงน้อยลงทุกวัน สังเวทจริงๆ

โดย : อยากเป็นข้าราชการในหน่วยงานที่ใช้ความสามารถวัดกันจ    วันที่ :  07 เม.ย. 2556    เวลา :  01:24:32    IP :  115.67.195.60

ผมว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินเอาว่ามีแต่เส้นเรา อย่าบอกว่ารู้มาจากเขาว่า ถ้ายังไม่ได้ลอง งั้นก็จะเหมือนคนที่จะชกมวยยังไม่ทันได้ขกก็ยอมแพ้เสียแล้วทั้งๆที่เรายังมีโอกาส อย่าๆๆปิดกั้นตัวเองครับไม่งั้นถ้าเราเชื่อแบบนี้แล้วรุ่นหลังไปจากเราจะทำไงผมไม่เชื่อว่าจะมีเส้นไปซะทั้งหมด อย่าเชื่อเพราะเขาว่าถ้าคุณยังไม่ได้ลอง คุณๆทั้งหลายต้องคิดแง่บวกซะบ้างชีวิตจะดี ถ้าเราคิดแง่ลบตัวเราจะดึงดูดพลังแง่ลบทำให้ชีวิตเรามีแต่เรื่องลบหรือทำไรที่ไม่ประสบความสำเร็จอะนะ ฝากด้วยนะครับ
โดย : พรชัย    วันที่ :  07 เม.ย. 2556    เวลา :  09:43:55    IP :  61.19.199.143

อย่าลืมนะ ภาค ง (เงิน) มีน้อยถอยไป ฮือ น่าเบื่อสังคมไทย ลูกท่านหลานเธอ

โดย : ผู้น้อย    วันที่ :  06 เม.ย. 2556    เวลา :  08:16:09    IP :  1.4.148.28

ดูกรมส่งเสริมทำครับสำรวจ*กแล้วครับพี่น้องจะสำรวจไปถึงไหนน้อครับ
โดย : คนเคยสอบ    วันที่ :  02 เม.ย. 2556    เวลา :  02:49:36    IP :  1.4.199.88

ผมเป็นคนนึงที่สอบได้ด้วนตัวเอง  และย้ายด้วยตัวเอง  ทั้งสอบทั้งย้ายไม่ได้จ่ายแม้แต่แดงเดียว  และก็มั่นใจเสมอว่าต้องได้แน่ๆถ้าเราไม่ท้อ

วันบรรจุมีแค่กระเป๋าใบเดียว เดินทางจาก*สานสู่แดนด้ามขวานพร้อมตังค์ 2 พัน  ตอนย้ายก็ไม่ได้จ่าย แถมยังได้ตังค์จากที่ทำงานเดิมด้วย สู้ๆสิครับ

ท่านจะรู้ว่าคนที่สอบได้เองจะภูมิใจแค่ไหนเวลาทำงาน เขาไม่ด่าว่าจ้างมาบรรจุ  ใครก้ว่าไม่ได้

ปล***มีที่ไหนบ้างที่จ่ายตังค์แล้วได้บรรจุบอกด้วย  จะไปจ่ายให้ญาติๆ บรรจุให้หมดเลย    ไม่เกี่ยงราคาถ้าได้จริง  เดี๋ยว  6 เดือน*้คืนให้

 

โดย : หน.ส่วนแล้ว    วันที่ :  01 เม.ย. 2556    เวลา :  04:39:42    IP :  110.77.214.33

จริงแท้แน่นอน ได้ยินว่าตลอดว่าใช้เงินซื้อ ตั้งหลายแสน อย่างนี้คนที่เขาตั้งใจ แต่ไม่มีเงิน จะมีกำลังใจสอบหรือเปล่า


โดย : LL    วันที่ :  29 มี.ค. 2556    เวลา :  01:02:13    IP :  115.87.80.80

สอบไปเพื่ออะไร  สำหรับคนที่สอบที่จังหวัดสารคามก็น่าจะรู้กันแล้ว  เงินเท่านั้นที่บรรดาลทุกอย่างได้ที่นี่ก็น่าจะเป็นเหมือนกัน  เพื่อนทำงานที่เดียวกับที่เปิดสอบนี่แหละมีทุกตำแหน่งแล้ว
โดย : ชาย    วันที่ :  28 มี.ค. 2556    เวลา :  12:57:32    IP :  101.51.250.222

สำหรับคนที่จะสอบทุกท่านนะค่ะ (น้องๆพี่ๆทุกคน) เราเป็นคนนึงที่ยอมรับว่า ได้บรรจุโดยไม่เสียเงินนะ แต่นั่นก็ผ่านมา 9 ปี แล้ว แต่ปัจจุบันการสอบเข้ารับราชการ*ยาก..ยากตรงที่มีเส้น มีสาย หรือใช้เงิน นั่นละค่ะ เราอยากให้ทุกคนคิดดีๆก่อนที่จะไปสอบ การสอบแต่ละครั้งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ละกันค่ะ แต่ก็ยอมรับค่ะว่า.. เมื่อรู้ว่าใช้เงินหรือใช้เส้น คนเรา*ก็ท้อ..จนไม่อยากจะไปสอบให้เสียเวลา ...แต่ยังไงก้อขอเป็นกำลังจัยให้กับคนที่จะสอบ(ของกรมฯ)ทุุกคนนะค่ะ ที่พูดแบบนั้นก็เพราะว่า ถ้ากรมเปิดสอบ จะต้องมีคนที่สอบได้ด้วยความสามารถรวมอยู่ด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น*ก็ไม่*ยความว่าจะไม่ใช้เงินหรือไม่มีเส้นสายนะค่ะ (*จะรวมอยู่ด้วยกันค่ะ) ต้องตั้งใจอ่านหนังสือให้ดีๆนะค่ะ เพราะอย่างน้อย เราก็ต้องสอบผ่าน ขึ้นบัญชีได้ด้วยความสามารถของเราเอง แต่กรณีจังหวัดอุบลที่เปิดสอบในครั้งนี้..เราเองไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นหรอก.. เอาเป็นว่า*ก้อแล้วแต่ว่าจังหวัดท่านจะดำเนินการอย่างไรนะค่ะ ทุกความคิดเห็นก็ไม่ต้องไปว่าเขานะค่ะ ถ้าเขาบอกว่าไม่มีเส้นสาย ไม่ใช้เงิน ก็เชื่อไปเถอะค่ะ เพราะถ้าคุณเชื่อว่าเขาเปิดสอบด้วยความซื่อสัตย์จริง คุณก็ไปสอบ แต่ถ้าคุณไม่เชื่อว่าเขาซื่อสัตย์คุณก็ไม่ต้องไปสอบนะค่ะ เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลค่ะ  แต่ถ้าคุณอยู่ไกลจากอุบลมากก็ไม่ต้องสอบก็ได้ รอสอบของกรมดีกว่านะค่ะ ถือซะว่า*เป็นโอกาส...โอกาสของคนอุบลนะ !แต่ถ้าเป็นจังหวัดใกล้เคียง ควรที่จะมาลองเพื่อประสบการณ์เพื่อที่จะนำไปเตรียมการสอบของกรม เพราะของกรมเป็นการสอบครั้งใหญ่นะค่ะ (เตรียมตัวให้ดีๆนะค่ะ) แต่ที่แน่ๆก็มีจังหวัดเรา และจังหวัดที่เราทำงานอยู่ในปัจจุบันที่จะไม่เปิดสอบเอง รอกรมเปิดสอบ รอกรมจัดสรรคนที่สอบคัดเลือกได้มาบรรจุให้ แต่อย่างไรก็อตามมีหลายจังหวัดทั่วประเทศแน่นอนนะค่ะ อย่าท้อแท้ไปนะค่ะ..สู้ๆๆ (เราเองก็ยังอยากย้ายกลับบ้าน(ใกล้ๆบ้าน)ไม่ได้เลย ..เพราะไม่มีเงินแสนให้เขา คงจะได้ทำงานอยู่ที่ีนี่ไป*กนานค่ะ อยู่จนซี 6 แล้วละค่ะ) อยู่ที่ทำงานเราลูกจ้างก็มีแต่คนพื้นที่นะ ส่วนข้าราชการก็ส่วนใหญ่ มีแค่ 2-3 คนเองที่เป็นคนต่างจังหวัดเหมือนเรา

โดย : ข้าราชการไทย    วันที่ :  26 มี.ค. 2556    เวลา :  04:51:20    IP :  1.1.231.198

จิงของ --คนชายชอบ

โดย : คนดีอยู่ไหน    วันที่ :  26 มี.ค. 2556    เวลา :  11:18:20    IP :  203.247.149.151

ขอเป็นกำลังใจ..สำหรับผู้ที่เสียกำลังใจสอบ..พี่ไม่อยากให้เราคิดลบ..เรายิ่งเสื่อม.เพราะในอดีตยังไม่ได้รับราชการพี่สอบ10 ครั้งติด 3 ครั้งแบบอ่านหนังสือและ*เข้มแบบสุดๆๆ ถึงชื่อเราไม่ติดลำดับ1  แต่ระยะเวลาขึ้นบัญชี 2 ปี กับกำลังใจพี่ที่มีอยู่พี่ไม่มีเงินหรอกลูกหลานชาวนาไม่มีสิทธิเรียกร้องกับใครหรอกแต่มีกำลังใจ..พลังกายที่สู้กับทุกวิถึทางที่ถูกต้องพี่ไม่เก่ง..แต่ก็สมหวังในการรอคอย..ทุกคนต้องมีเป้า*ยที่ชัดเจน..คุณมีหน้าที่อ่านหนังสือเตรียมสอบเราทำอย่างไรให้คะแนนผ่านมีชื่อในบัญชีก็ถือว่าเราทำสำเร็จแล้ว..สุดท้ายขอจงอย่าหวั่นไหว..แม้ใครๆๆเขาได้เพราะเส้น..เงิน..หรือคนของใครสุดท้ายต้องมีช่องว่างสำหรับเรา..คนเผ้าคอย

โดย : หัวหน้าสำนักปลัด    วันที่ :  25 มี.ค. 2556    เวลา :  11:46:21    IP :  118.174.33.45

โทษทางการใช้เส้นและการใช้เงินซื้อตำแหน่งมีจิงแน่นอน เพราะคนที่ได้คือคนในพื้นที่ทั้งนั้น

โดย : สม    วันที่ :  25 มี.ค. 2556    เวลา :  09:12:27    IP :  118.172.202.132

การสอบท้องถิ่นจ.อุบล เน่าๆสุดๆเลย เริ่มมีลูกหลานนักการเมื่อง ท้องถิ่นวิ่งเต้นแล้วใช้เงินหลักแสนกันแล้วเน่าสุดๆๆ

โดย : หน่อย    วันที่ :  24 มี.ค. 2556    เวลา :  05:01:31    IP :  101.51.232.203

ความจริงก็คือความจริง ต้องยอมรับความจริง มหาดไทยต้องแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรของท้องถิ่น
โดย : ปลัดท้องถิ่่น    วันที่ :  24 มี.ค. 2556    เวลา :  12:03:14    IP :  118.175.148.54

พวกคุณจะโวยวายไปทำไม รู้ดีนะ 5 แสน 7 แสน เคยทำสะละมั้ง

ผมสอบได้เองไม่ได้เสียเงินสักบาท ไปหานายกถึงที่บ้าน ท่านไม่เอาเงินสักบาท

สอบให้ผ่านก่อนแล้วค่อยโวยวาย สอบ กพ. ผ่านรึเปล่าพวกพูดมาก

โดย : TMB    วันที่ :  24 มี.ค. 2556    เวลา :  02:17:29    IP :  49.0.73.119

ขนาดสอบครูยังมีการทุจริต  แล้วสอบ อ.บ.ตจะทุจริตยิ่งใหญ่กว่าหรือ
โดย : เปิ้ล    วันที่ :  22 มี.ค. 2556    เวลา :  08:43:59    IP :  101.51.141.139

มีกระแสมาว่าไม่ใช่ซีละแสนเหมือน 4-5 ปีที่แล้วนะครับ ระดับ 3 เริ่มต้นที่ 5 - 7 ครับ  สงสารคนที่มีความรู้แต่ไม่มีโอกาส  และสงสารประเทศไทยเหลือเกิน  (คนอุบลฯ)

โดย : รินธร    วันที่ :  22 มี.ค. 2556    เวลา :  03:57:53    IP :  101.51.30.87

ระบบราชการกีอย่างนี้ละ

ลูกท่านหลานเธอ

เด็กฝากครึ่ง สอบ 5 คน

5คนนี้ ไม่มีตังค์ดสียก็อดไปตามระเบียบ

ระบบราชการ

ตอนนี้ระบบราชการ ขั้นต่ำ ในการ เข้า 4 แสน ครับ - 7 แสน

 

โดย : รอสอบ    วันที่ :  21 มี.ค. 2556    เวลา :  10:36:24    IP :  119.42.119.197

ผมอยากทราบว่าการที่ อบต. อบจ. หรือเทศบาลต่างๆนี้ ที่กำลังเปิดรับสมัครและเตรียมที่จะสอบอยู่นี้ *ไปมีผลกระทบกับอัตราและตำแหน่งว่างของทางกรมที่ได้สำรวจและสรุปมาให้แล้วหรือเปล่า หรือที่เค้าเปิดสอบไม่ได้เกี่ยวกับอัตราและตำแหน่งที่กรมสำรวจ ผมเข้าใจว่าตามระเบียบใหม่สามารถให้เปิดสอบเองแต่ละที่ได้ แล้วพอกรมหรือส่วนกลางจะเปิดสอบไม่ต้องมาสำรวจใหม่หรือครับว่าอัตราและตำแหน่งเหลืออยู่เท่าไหร่แล้ว ผมมองว่าระเบียบใหม่นี้*ก็เอื้อไปในแต่ละที่ แต่ผมคิดว่า*จะดีกว่าไหมถ้ากรมหรือส่วนกลางบังคับหรือควบคุมอย่าพึ่งให้มีการเปิดสอบตามแต่ฤกษ์สะดวกแบบนี้ ให้พร้อมทุกๆด้านและรอเปิดสอบพร้อมๆกันไปเลย ทั้งส่วนกลาง หรือแต่ละพื้นที่ ส่วนผู้ที่สอบจะลงสนามไหนก็เลือกเอาเอง (ลึกๆแล้วผมอยากให้ส่วนกลางเป็นผู้เปิดสอบแต่เพียงผู้เดียวเลย เพื่อลดปัญหาอย่างที่คิดๆกันอยู่ได้พอสมควร) สิ่งที่เขียนเหล่านี้คงไม่มีผลอะไรกับการดำเนินการของพวกท่านๆ อยู่ตอนนี้ เพียงแต่อยากแชร์ความคิดเห็นกับเพื่อนๆที่หวังอยากได้มีโอกาสทำงานราชการกับเค้าบ้างเท่านั้นครับ

โดย : bangyee    วันที่ :  19 มี.ค. 2556    เวลา :  12:21:21    IP :  49.48.234.78

ไหนว่าส่วนกลางจะเปิดสอบครับ

อ่านหนังสือเตรียมตัวมานานแล้วครับ

เล่นเอา จว.มาเปิดสอบเองครับ

แล้วความยุติธรรมมีไหมครับประเทศไทย

เขาเอาคนที่มีความรู้มาพัฒนาประเทศไม่ใช่หรือ นโยบายของรัฐพัฒนาประเทศไทยเข้าสู่อาเซียน

ทุกวันนี้ชาวนามีอินเตอร์เน็ตเล่น ใช้รถไถนา อุปกรณ์ที่สมัยมาทำการเกษตร ทันรู้เหตุการณ์โลก  ว่าพัฒนาไปถึงไหนแล้ว  แต่ระบบราชการท้องถิ่นเราทำยังเอา*มาไถนาและดันทุรังข่มเขา*  เพื่อแลกกับผลประโยชน์ของตนเอง ตอนนี้ยุคไหนแล้วครับ นี้หรือประเทศไทยจะพัฒนาทันโลกหรือครับ  ระบบกระจายอำนาจ อบต.ไหนที่รับพนักงานหรือลูกจ้าง 98% ระบบจ่ายเงินและลูกหลานนายกทั้งนั้นครับ  ผมอยากให้ระบบราชการท้องถิ่นจัดระบบสอบแบบยุติธรรมมากกว่านี้ครับ สามารรถตรวจสอบได้  ร่างกฎ*ยใหม่ไม่ให้นายกมีอำนาจเกี่ยวกับการรับพนักงานลูกจ้างเข้าทำงาน ให้เป็นอำนาจของส่วนกลางอย่างเดียว  ขอบคุณครับ จากคนชายขอบโดย : คนชายขอบ    วันที่ :  19 มี.ค. 2556    เวลา :  11:35:54    IP :  1.1.215.246

ตั้งใจอ่านหนังสือแล้วจะรู้ว่าเงินก้ไม่ช่วยอะไร
โดย : 5646    วันที่ :  18 มี.ค. 2556    เวลา :  12:01:11    IP :  110.77.238.180

ที่อบต.*ดลาด อ.เมืองอุบล ตำแหน่งละ 1.2 แสน ตอนเลือกนายกหมดไปเกือบ 2o ล้าน เขากำลังเอาคืน
โดย : วุด    วันที่ :  18 มี.ค. 2556    เวลา :  11:23:51    IP :  203.158.160.25

วันที่เท่าไหร่เปิดให้ทำการสมัครบอกด้วยน๊ค๊

 

โดย : ต้นปาล์ม    วันที่ :  16 มี.ค. 2556    เวลา :  07:54:42    IP :  183.89.79.40

ใครบอกไม่มีเส้น  มาสาบานต่อสิ่งศักดฺิ์สิทธิเลย  มีร้อยเปอร์เซ็นเส้นสาย   ค่าของคน*ไม่ได้อยู่ที่ผลของงานแล้วสมัยนี้       แต่ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร  *เสียทั้งระบบ  ระบบอุปถัม*มากเกินไป

โดย : คนรอสอบครั้งที่บริสุทธฺ์    วันที่ :  16 มี.ค. 2556    เวลา :  05:49:19    IP :  1.2.173.167

*ที่ขึ้นบัญชีอยู่ก็ไม่เห็นจะเรียก ไม่รู้จะสอบใหม่ไปทำไม *ที่สอบอยู่ก็ไม่ได้สักที เมื่อไหร่วาสนาจะเวียนมาถึงเราสักทีถึงคิวใครแล้วเนี่ย  ใครที่ยังไม่ได้สู้ต่อไปนะคะสักวันต้องเป็นของเราค่ะ

 

โดย : คนท้อแท้ในการสอบ    วันที่ :  16 มี.ค. 2556    เวลา :  12:34:15    IP :  203.172.201.249

การสอบในสมัยนี้ต้องมีเงินเท่านั้น..เงินคือ..สิ่งที่สามารถดลบันดาลได้ทุกสิ่งและทุกอย่าง..คนที่เป็นข้าราชการ..ก้อเป็นขี้ข้าหมด..ทุกคน..สาธุใครที่โกงกินบ้านกินเมือง..ตายไปก้อไปตกขุมนรกชั้นที่*เหมือนกับเขาทำไว้ในชาตินี้
โดย : วนาลี     วันที่ :  15 มี.ค. 2556    เวลา :  09:07:01    IP :  182.52.74.184

ต้องเข้าใจ นี้แหละประเทศไทย ไม่ว่าจะเส้นหรือไม่เส้น เราก็ต้องสู้ เตรียมตัวให้ดี ดีกว่าครับ ทำไงชีวิตก็ต้องเดินต่อไป...

โดย : คนจะสอบ    วันที่ :  15 มี.ค. 2556    เวลา :  12:34:44    IP :  182.52.32.186

สอบของท้องถิ่นใช้เงินทั้งนั้น ไปก็จ่ายมาก็จ่ายเกือบ 500000  แล้วตอนนี้เจอกับพี่สาวตัวเองถึงรู้

ขนาดสอบได้นะเนีย  ก กับ ข ต้องจ่าย ค และ ง เฮ้อ  ต้องหาเงินใช้หนี้เงิน**กตอนนี้

โดย : คนจนจนคนนึง    วันที่ :  15 มี.ค. 2556    เวลา :  11:10:39    IP :  182.52.25.223

สู้ๆ   ครับ   

โดย : ใจเกินร้อย    วันที่ :  15 มี.ค. 2556    เวลา :  10:57:38    IP :  1.4.138.6

อย่ามาสอบเลยนะครับ เสียเวลาเปล่า ไม่ได้กั๊ก ไม่ได้อะไร แต่อย่ามา ช่วงนี้เขากำลังประมูลตำแหน่งกันอยู่  ผมเป้นข้าราชการอยู่ที่อุบล กล้าตำแหน่งระดับ 6 ว เป็นประกัน

โดย : ข้าราชการไม่เสียเงิน    วันที่ :  15 มี.ค. 2556    เวลา :  08:43:16    IP :  183.89.67.96

ผมมีความแต่เงินไม่มีอ่ะ หัวหน้ามิชอบ!!!!


โดย : ชนชั้นรากหญ้า    วันที่ :  15 มี.ค. 2556    เวลา :  03:27:27    IP :  110.78.148.88

เรียนคุณ hotwolf  ไม่ต้องมีภาค ก. ครับ
เขาสอบใหม่ รวดเดียว เช้า ภาค ก. บ่าย ภาค ข. ครับผม
โดย : จพง.พัสดุ ปากน้ำโพ    วันที่ :  13 มี.ค. 2556    เวลา :  03:44:28    IP :  182.53.197.73

หยุดโทษระบบ หยุดโทษเส้นสาย หยุดว่าคนอืน ไปอ่านหนังสือและจำให้ได้เยะ ๆ

โดย : คนรอสอบ    วันที่ :  13 มี.ค. 2556    เวลา :  01:31:36    IP :  1.1.134.145

ถึง คุณผู้เชื่อในความสามารถของคนเอง เมื่อ 20 ปีที่แล้ว*คนละสมัยกันนะครับ  เมื่อก่อนง่ายอยู่ตอนนี้น่ะไม่มีเงินเข้ายากอยู่แล้ว


โดย : bb    วันที่ :  13 มี.ค. 2556    เวลา :  12:29:18    IP :  101.51.3.255

รบกวนท่านผู้รู้ ชี้แจงด้วยครับ ว่าตกลง ต้องผ่าน กพ.ภาคก  หรือกพ.ท้องถิ่นมั้ยครับ ถึงสมัครได้  รบกวนด้วยครับ ร้อนใจมากๆๆ อยากสมัครครับยังงัยก็สู้ตาย รบกวนด้วยครับ
โดย : hotwolf    วันที่ :  13 มี.ค. 2556    เวลา :  12:04:07    IP :  223.207.161.184

เรียนคุณคนไทย และคุณที่ไปสอบสารคามครับตามที่จริงแล้วเขาประกาศเพื่อเป็นไปตามบทบัญญั*ิธีการสอบครับคือต้องให้ประชาชนหรือบุคคลอื่นรู้เห็นด้วยจึงจะสมบูรณ์ของการสอบแต่ถ้าเขาบรรจุได้เลยเขาก็จะบรรจุในวันเวลานั้นได้เลยครับสรุปก็คือว่าเขามีลูกจ้างอยู่ในตำแหน่งนั้นแล้วเพียงขอเปิดสอบไปยังท้องถิ่นเพื่อจะบรรจุพนังงานของเขานั่นเองครับ ส่วนเรา ๆ ทั้งหลายอย่าไปเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปสอบเลยถ้าเปิดลักษณะอย่างนี้จะได้ไม่ต้องมาบ่นว่าเสียความรู้สึกครับนี่คือ ความเป็นจริงในการสอบที่ อบต. เปิดสอบเอง ถึงแม้คุณสอบได้คะแนนเต็มคุณก็ไม่มีชื่ออยู่แล้วถึงแม้มีชื่อก็ลำดับรองพนักงานจ้างเขาและก็ไม่สามารถนำบัญชีไปใช้ที่อื่นได้ด้วยสรุป*กทีเราไม่ต้องไปนั้งสอบดีกว่าปล่อยเขาไปมาทำงานบริษัทเหมือนผมนี่ครับ เงินเดือน + โบนัส ตอนนี้ที่ทำงาน อบต. ภรรยาผมต้องมายืมเงินผมต้องจ่ายดอกผมด้วยสุดยอดครับ

โดย : ผู้มองอยู่ข้าง ๆ    วันที่ :  13 มี.ค. 2556    เวลา :  08:24:50    IP :  61.91.219.203

อย่างนี้แหระระบบราชการ สอบไปก็ไม่มีประโยชน์เอาแต่เส้น ถ้าแน่จริงเอาข้อสอบที่ทำมาโชว์ตอนประกาศผลสอบดีไหม

โดย : เด็กบ้านนอก    วันที่ :  12 มี.ค. 2556    เวลา :  08:29:34    IP :  124.120.173.131

ผมได้ไปสอบ อบต.สันป่าตอง จ.มหาสารคาม มาแล้วข้อสอบไม่ยากแถมข้อสอบทำผิดเยาะมา คิดว่าตัวเองทำข้อสอบได้แต่ดันไม่มีชื่อเลย ทุกคนที่ไปสอบก็คงเหมือนกัน  ประกาสคนสอบภาค ก ได้ 2-3 คน ทุกตำแหน่ง อย่างนี้คนที่ไปสอบก็เสียความรู้สึกมาก เอาแต่เส้นทั้งนั้น ประเทศชาติจะเจริญได้งัย และคนที่ไปสอบ อบต.หนองเรือ อบต.*ดรัง จ.มหาสารคาม ทุกคนเสียความรสึกกับพวกนี่้จริงๆ ขอให้ท่านนายก ทุกท่าานอย่าทำแบบนี้เละนะ ขอร้องเพื่อชาติของเรา

โดย : คนไทย    วันที่ :  12 มี.ค. 2556    เวลา :  05:32:08    IP :  101.51.159.218

ตอนนี้เค้ารับคนมีเงินเข้าทำงาน.....คนมีความรู้เค้าไม่เอาละ
พอมีข่าวว่าจะเปิดสอบแต่ละที่ก็....มีมาละตำเเหน่งนี้ 3 แสน หรือ 5 แสน ตามวุฒิ

โดย : ประชาชนทั่วไป    วันที่ :  12 มี.ค. 2556    เวลา :  04:54:20    IP :  119.46.163.130

คนสอบเป็นหลายร้อยคนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2-3 คน....เฮ่อ......เวรกรรม.
โดย : สอบสาคาม    วันที่ :  12 มี.ค. 2556    เวลา :  04:33:45    IP :  118.175.130.218

ผมคนทำงานอยู่ข้างในรู้ดีว่าอะไรคืออะไร...มาสอบเถอะครับค่ากระดาษสอบ100-200-300ก็ไม่แพงเท่าค่าเหล้าที่กินหรอกครับผมทำงานมาหลายปีละยังไม่ได้บรรจุอะไรเลยรอจังหวะดีๆอยู่แต่ลูกเจ้านาย*กำลังจะมาเป็นหัวหน้าผมละ 5555ขำสงสารคนมีความรู้
โดย : พนักงานผู้น้อย    วันที่ :  12 มี.ค. 2556    เวลา :  12:06:22    IP :  171.99.223.251

บัญชี เปลี่ยนสายงาน อบต.นาแวง ลำดับที่ 3 นักพัฒน ใช้บัญชีหรือยัง เพื่อนๆกรุณาโทรตามเขาด้วย กรมเขาจะเปิดแล้วค่ะรออะไรอยู่

โดย : ดา    วันที่ :  12 มี.ค. 2556    เวลา :  12:04:12    IP :  182.52.106.43

อยากสอบ ป้องกัน อ่ะ ....
โดย : 5555    วันที่ :  12 มี.ค. 2556    เวลา :  10:16:47    IP :  125.27.91.231

ตำแหน่งทั้งหมดที่เปิดรับ ไม่ทราบว่าต้องผ่านการสอบของภาค ก. กรมการปกครองมาก่อนหรือไม่ครับ
โดย : สำนึกรักบ้านเกิด    วันที่ :  12 มี.ค. 2556    เวลา :  09:29:37    IP :  171.4.224.45

ผอ.ไม่เซ็นย้ายให้ ก็ว่าจะไปลองสอบดูเหมือนกัน ลองข้อสอบก่อนลงสนามใหญ่ ผมจะย้ายทีเสียเงินที เผื่อสอบได้ จะได้กลับบ้านเลย (ว่าแต่ถ้าสอบติดจะอายุราชการของเดิมจะได้เพิ่มป่าวเนี้ย หรือต้องทิ้งไป (2 ปี) )

โดย : Bizcom    วันที่ :  12 มี.ค. 2556    เวลา :  08:14:25    IP :  203.155.220.236

ถึงคุณความจริงวันนี้ คำพูดคุณเป็นคำพูดที่เห็นแก่ตัวมา*้ไหมครับ ใครเขาก็ต้องการทำงานดีมีเงินกันทั้งนั้น ส่วนที่ว่าอุบลวิ่งเต้นเปิดสอบให้จังหวัดอื่นเข้่ามาแล้วก็ย้ายกลับไปทุกคนก็ต้องอยากกลับบ้านตัวเองทุกคน แล้วการจ่ายกี่แสนที่ว่าบ่งบอกชัดเจนว่าคุณใช้เส้นแน่นอน ไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะแข่งขันได้  ลองคิดดูนะครับ ถ้าองค์กรในประเทศไทยมีแต่พวกใช้เส้น ไม่มีสมองไม่มีความรู้ในการทำงาน คุณไม่ต้องว่าลาวล้าหลังกว่าไทย *กไม่นานหากไทยยังเป็นแบบนี้ประเทศไทยนี่แหละจะล้ากว่าลาว*ก แล้วคำพูดที่พูดมาไม่ได้สร้างสรรอะไรเลยเด็กที่เปิดมาพบก็ไม่ดี ............โกงตั้งแต่ยังไม่เริ่ม กินบ้านกินเมือง

 

โดย : คนซื่อตรง    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  10:36:28    IP :  202.29.239.69

ลองสอบดูก่อนดีกว่าครับ หากมีเส้นจริง ถือว่า ซ้อมสอบ รอกรมส่งเสริมการปกครองเปิดสอบเอง ตั้งใจอ่านหนังสือ คงเสียค่าใช้จ่ายไม่มากนัก น่าจะหาใหม่ได้นะครับ เป้นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ ตั้งใจอ่านหนังสือ สอบครับ 
โดย : จรัส    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  07:20:31    IP :  171.97.30.30

ท่านทั้งหลายที่เจริญ อุบลเปิดสอบท่านมีปัญหาอะไรเหรอครับ กรมจัดสอบก็เรื่องของกรม เพราะให้ชาวอุบลไปแข่งขันกับคนอื่นแฟร์ๆทำไมหละโอกาสได้น้อย แถมกฎ*ยเปิดช่องให้อุบลจัดสอบได้นี่ ไม่พอใจก็ฟ้องศาลปกครองสิครับ สอบเสร็จก็จะได้คนในพื้นที่จะจ่ายกี่แสน*ก็เรื่องของคนอุบล พวกคุณก็รู้อยู่แล้วจะวิ่งข้ามจังหวัดมาสอบทำไมสอบได้ไม่นานก็ย้ายหนีกลับบ้าน นายกแถวบ้านคุณไม่ทำอะไรรอรับเงินพวกย้ายเอาเปรียบนายกแถวอุบลที่ต้องวิ่งเต้นให้เปิดสอบ  ไปบอกบ้านคุณให้เปิดสอบสิครับ เงินจะได้สะพัดในจังหวัดคุณ ถ้าท้องถิ่นไม่กล้าไม่เป็นไรรอดูจังหวัดอุบลก่อนรับรองตามกันเป็นพรวนเงินใครไม่อยากได้บ้างหละครับ กินถนน กินโครงการมีการร้องเรียนเยอะหาหลักฐานง่าย กินพวกโง่ๆแต่อยากเป็นข้าราชการนี่แหละง่ายดีไม่มีการร้องเรียน*กต่างหาก

โดย : ความจริงวันนี้    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  04:07:50    IP :  1.4.166.180

ไม่ต้องผ่านภาคก.แล้วเดี๋ยวนี้อบต.หรือส่วนกลางเขาเปิดโอกาสให้สอบหมดตั้งแต่ภาคก ข ค ถ้าผ่านภาคกของกพ.ก็มีสิทธิไปสอบที่อื่นหลายที่ที่เปิดแต่ภาคขและคไง นี่มีไว้ให้โอกาสคนที่สอบภาคกไม่ผ่านไปสอบราชการที่ไหนก็ไม่ได้ถ้าเอาแต่ภาคกของกพ.แต่ก็อย่างว่าอบต.เปิดก็ไม่ช่วยไรได้ถ้าเขามีตัวมีเส้นมีสายกันอยู่แล้ว

โดย : รู้กันอยู่    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  04:07:50    IP :  180.183.61.56

ผมก็อยู่  อุบล ฯ ผ่านภาค ก แล้ว  ผมว่าน่าจะให้เฉพาะผู้ผ่านภาค ก นะ   ทำอย่างนี้ก็*ยความว่าเปิดเอาเงินอยู่แล้วเพราะผู้ที่ไม่เคยสอบภาค ก ก็มีสิทธิ์  ความรู้ความสามารถก็ไม่มี ใครมีเงินมากก็ได้ ใครไม่มีเงิน ก็แล้วแต่บุญแต่กรรม เฮอ...ทำใจ

โดย : คนจน    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  04:00:23    IP :  110.49.240.57

ในการสอบแข่งขันในแต่ละหน่วยงาน ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ ผมว่าจะมีเส้นหรือไม่มีเส้นไม่สำคัญหรอกครับ สำคัญอยู่ทีว่าเราพร้อมในการอ่านหนังสือแค่ไหน  ผมเคยไปสอบที่ อบจ.หนองคาย เมื่อปี 2536  ก็มีคงพูดกันมากว่า ไปสอบทำไม เขามีคนของเขาไว้แล้ว  แต่ผมก็ไปสอบนะครับ เพราะผมเชื่อในความสามารถของผม สุดท้ายผมก็สอบได้ลำดับที่ 6 ด้วยซ้ำ และได้รับการบรรจุตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2536 เป็นต้นมา เป็นระยะเวลา 20 ปีแล้ว  ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่จะไปสอบบรรจุครับ ไม่ว่าจะไปสอบที่ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น หากเราพร้อมจริง เราก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ เส้นก็ทำอะไรเราไม่ได้  ......  โชคดีนะครับ

โดย : ผู้เชื่อในความสามารถของตนเอง    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  03:31:10    IP :  202.129.54.82

ไปสอบดีหรือไม่ไปสอบดี ความรู้มี เงินพอมี เส้นไม่มี ถ้าโปร่งใสผมไม่กลัวใครเลย

โดย : คนจอบ    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  02:17:30    IP :  183.89.81.94

ว่าให้แต่เขาคุณดีแค่ไหนเชียว

โดย :     วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  01:44:59    IP :  118.174.36.142

แน่นอนที่สุดเรียกค่าหัวระดับ 3 (4-5แสนบาท) มีล็อคหัวไว้หมดแล้วใครจะเอาตำแหน่งไหนรีบ ๆ กันเลย เค้าจะเรียงลำดับที่ให้ เงินใครถึงมือก่อนได้ก่อน รู้ ๆ กันอยู่วงการ อบต.ลูกท่านหลานเธอท้างน้านนนนน  ลองไปดูได้ อบต.แต่ละที่มีแต่ญาติ ๆ กันทั้งนั้นแหละ คนนอกหายากมากกกกก ลูกจ้างที่ทำงานในนั้นก็เหมือนกัน ไม่รับคนนอกบอกเอาเฉพาะคนในพื้นที่ ไม่อยู่ในพื้นที่ไม่มีสิทธิ์คร๊าบ  ติดประกาศรับสมัครก็ แป๊ะไว้เฉพาะที่ อบต.เท่านั้น มีแต่คนในที่รู้เพราะจะเลื่อนขั้นให้คนในมาเป็นลูกจ้างประจำ เอ้อ!! นี่แหละ เวรกรรมของคนที่ไม่มีวงศาคณาญาติเป็น นายก อบต. 

โดย : คนรู้จริง    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  01:05:14    IP :  180.183.240.233

กรม๐เขาประกาศว่าให้สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อกรมจะจัดสอบเอง แต่ทำไม อบต อุบล ไม่ส่งรางชื่อตำแหน่งว่างไป  ทำไมต้องสอบเอง ขอความกระจ่าง
โดย : เด็กตาดำๆ    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  12:47:40    IP :  203.147.52.9

ยินดีด้วยนะครับ  ลูกจ้างฯ อบต.อุบลฯ อย่างน้อยๆก็ได้สอบ  มีหวังอยู่ลึกๆละ ดีกว่า ลูกจ้างฯรถไฟอยุ่  เจ้านาย เห็นความสำคัญแต่เด็กนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รับเข้ามาเรียน มีแต่ลูกท่านหลานเธอ จบมาแล้วทำงานไม่ได้เรื่องไม่มีจรรยาบรรณ   แต่ลูกจ้างทำงานมา อายุงาน10-16  ปีเจ้านายไม่เคยเห็นค่าที่เราทำเลย  รถไฟวิ่งได้ทุกวันนี้ เพราะฝีมือลูกจ้างฯทั้งนั้น  อย่างว่าแหละเน้อ คนเรา*มากับดวงจริงๆ

ดวง  ด -  เด็กใคร

        ว - วิ่ง

       ง - เงิน

โดย : คนทอฝัน    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  11:53:41    IP :  125.26.221.32

ไม่เข้าใจ..ความคืบหน้าก็แจ้งมาตลอดว่ากรมจะเปิดสอบรายภาคเอง..แต่ทำไมตอนนี้ท้องถิ่นเริ่มทยอยเปิดสอบกันเอง  สรุปว่ารายภาคยังจะมีอยู่หรือไม่  แต่การเปิดสอบภายในเขตจังหวัดและใช้บัญชีได้ภายในจังหวัดก็ถือว่ายังดีกว่าที่อบต.เปิดสอบกันเอง เพราะโอกาสจะได้เรียกบรรจุแทบไม่มีเลย...สรุปว่าคนรอต้องตระเวณสอบกันเอง หรือว่ากรมฯ ยังจะเปิดสอบรายภาคกันอยู่ ขอผู้รู้รายงานความคืบหน้าด้วยเถอะ

โดย : คนรอ    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  10:36:24    IP :  118.175.198.224

คนอุบลเหมือนกัน อยากไปแต่ไม่ไป พอดีนึกขึ้นได้เพื่อนอยู่ใน อบต อุบล หลายที่เปิดสอบในอุบล

โดย : รู้อยู่ไม่ไป    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  10:34:58    IP :  202.29.20.140

ในวัน สมัคร หรือ ในวันสอบ   นิวณัฐตะวัน  จัด รถบริการ รับ-ส่ง

ต้นทาง เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา

สอบถามการเดินทาง 

พี่ จรัส       080-1313424

พี่ แอ็ด      090-1508300

พี่ เดือน     085-7214738

facebook// นิวณัฐตะวัน ทัวร์

โดย : newnattawan    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  10:25:35    IP :  223.205.230.247

พอฟลุ๊คสอบได้ก็โม้ว่าไม่เสียตังซากกกกบาท ๕๕๕๖๖๖๖

โดย : คนธรรมดา    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  10:05:57    IP :  1.179.132.193

ทำข้อสอบไม่ได้ก็หาว่าเขามีเส้น ๕๕๕๕๕๕๕

โดย : คนธรรมดา    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  09:58:21    IP :  1.179.132.193

อบต..............อมทุกบาท...และ.....อมทุกสตางงไงครับพี่น้อง..................................ว่าปะ

 

โดย : อย่ากได้งานที่พ่อแม่พึ่งได้    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  08:53:03    IP :  27.55.12.116

อบต..............อมทุกบาท...และ.....อมทุกสตางงไงครับพี่น้อง..................................ว่าปะ

 

โดย : อย่ากได้งานที่พ่อแม่พึ่งได้    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  08:53:03    IP :  27.55.12.116

ผมขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่จะสอบนะครับ เสียงนกเสียงกาครับ เป็นการตัดทอนกำลังของคนที่จะสอบ ถ้าหากเราอ่านหนังสือมากๆ ทำข้อสอบ เดี๋ยวก็สอบได้เอง ครับ ผมสอบมาตั้งแต่สมัยสอบ ภาค ก ข ค ก็สอบครั้งแรก สนามจังหวัดจันทบุรี ครับ ไม่ผ่านก็สอบมาเรื่อย ได้ลำดับ ร้อย ไล่ระดับมาเรื่อย จนอยู่ระดับต้นๆ คับ ไม่เห็นต้องเสียตังส์ เสียค่ารถ ที่พักแค่นี้ครับ การสอบครั้งนี้ ของ ก.อบต.อุบลฯ เป็นการเปิดสอบใช้บัญชีได้เฉพาะท้องถิ่นในจังหวัดอุบล ครับสอบครั้งนี้ แบ่งเป็นสอบ ภาค ก และ ข ในวันเดี่ยวกันครับ ใครสอบผ่าน  ก ข ร้อยละ 60% ก็ไปสอบภาค ค ต่อครับ การสอบครั้งนี้เป็นการสอบระดับจังหวัด มีคณะกรรมการระดับจังหวัดที่ควบคุม อย่างน้อยก็มีโอกาสมากกว่าที่เราไปสอบตาม อปท เปิดสอบเองครับ บัญชีใช้ได้ทั้งจังหวัดครับ เจอกันวันสมัครสอบครับ

โดย : กฤต นารา    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  08:29:59    IP :  101.51.164.197

ผมมีข้อสงสัยในการสอบครั้งนี้ เกี่ยวกับการสอบ ว่า..

1.ในการสอบครั้งนี้ สมัครสอบและ สอบวันเดียวกันทั้งหมดหรือไม่

2.การขึ้นบัญชี เป็นการขึ้นบัญชี เฉพาะท้องถิ่น ( อบต นั้น ๆ ) หรือเป็นการขึ้นบัญชีระดับจังหวัดคือสามารถโอนย้ายได้ภายในจังหวัด หรือ บัญชีแบบเป็นเขต หรือเป็น ภูมิภาค หรือ ทั่วประเทศ

3.ข้อสอบที่ออกสอบแต่ละแห่ง คณะกรรมการจังหวัดเป็นคนออกข้อสอบ หรือส่วนกลาง

ผมอยากให้เพื่อน ๆอย่าท้อแท้ในการสอบ สักวันต้องมีวันของเรา ตัวผมเอง สอบมาแล้ว 4 ปี ก็ติดบ้างไม่ติดบ้าง แต่ไม่เคยได้อยู่ในลำดับที่เขาเรียก สู้ๆ ครับ

โดย : คนโคราช     วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  08:12:53    IP :  110.164.190.172

น่าจะเปิด ข เลย โดยเงื่อนไขสมัครต้องผ่านภาค ก ของ กพ ท้องถิ่นไม่ต้องออกภาค ก เอง*ก  วุ่นวาย สมัครสอบไปก็เสียตังค์ฟรีไม่ได้หรอก จ่ายตังค์ทั้งนั้น สอบตำแหน่งใดๆเรียกเป็นแสนๆสอบปรับเปลี่ยนย้าย ก็เสียตังค์ ระบบท้องถิ่น

โดย : คนในวงการ    วันที่ :  10 มี.ค. 2556    เวลา :  11:56:42    IP :  223.206.17.226

ใช่สอบไปก็เท่านั้น เขามีคนอยู่แล้ว ทำท่าเปิดสอบให้เป็นพิธี งั้นแหละ ถึงคุณจะเก่งแค่ไหนก็ตาม ถ้าคุณสอบได้ที่หนึ่งเขาก็ทำให้คุณสอบได้ที่สิบยังได้เลย เป็นงี้ทุก อบต. และยังไม่เคยเห็น อบต ที่ไหนไม่เป็นแบบงี้เลย เขาจ่ายเงินกันตั้งแต่ต้นปี55 แล้ว ถามนายกทุก อบต ท่านๆรู้ดี แต่จะกล้าพูดความจริงรึเปล่าแค่ั้นั้นแหละ พอสอบพนักงานเสร็จ แต่ละ อบต ก็จะเปิดสอบบรรจุ คราวนี้แหละ ใครทั้งหลายที่เป็นพนักงานจ้าง ก็วิ่งวุ่นจาย*กรอบ เพื่อที่จะสอบบรรจุ (ตั้งแต่สอบพนักงานจนบรรจุ คนนอกไม่มีสิทธิ)แจ้งDSIนู่นมาตรวจสอบ เฮ้อ แต่ก็เหอะ กม.ไทยมีช่อง...เสมอ

โดย : ประชาชน    วันที่ :  10 มี.ค. 2556    เวลา :  10:07:57    IP :  49.48.87.209

ผมเข้าใจถูกมั้ยนี่คือการเปิดสอบแข่งขันใช้บัญชีแบบรายภาคถูกมั้ย ถ้าใช่ผมพร้อมเต็มที่

โดย : คนยโส    วันที่ :  10 มี.ค. 2556    เวลา :  04:48:31    IP :  125.25.238.126

สอบไปก็เท่านั้นเขามีคนของเขาแล้วจะไปสอบให้เสียค่าสอบทำไหม(ถ้าพวกมีเส้นเขารออยู่วุฒิไม่ตรงกับตำแหน่าที่รับสมัครก็ยังสอบได้เลยเคยเจอมาแล้ว

โดย : คนเคยสอบ    วันที่ :  10 มี.ค. 2556    เวลา :  01:49:26    IP :  182.52.26.97


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526