เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
หัวข้อข่าวสาร :

 อบต.อุบล เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล 22 อบต. หลายตำแหน่ง 176 อัตรา จะประกาศสอบน่าจะทำการสมัครประมาณเดือนเมษายน 2556


ประกาศวันที่ : 10 มี.ค. 2556    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 112678 คน
ที่มา : 

อบต.อุบล

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebookรายละเอียดของข่าวสาร

อบต.อุบล เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล 22 อบต. หลายตำแหน่ง 176 อัตรา จะประกาศสอบน่าจะทำการสมัครประมาณเดือนเมษายน 2556

ในเบื้องต้น 22 อบต.ซึ่งอบต.จะประกาศสอบน่าจะทำการสมัครประมาณ

เดือนเมษายน 2556 ขอให้ผู้สนใจเตรียมฟังข่าวความคืบหน้าที่นี่เป็นระยะ...รายละเอียดดังนี้

 

บัญชีรายชื่อ อบต.ที่แจ้งความประสงค์ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล

เป็นพนักงานส่วนตำบล ปี 2556

*****************************

1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

1.1 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

1.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

1.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

1.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

1.5 สันทนาการ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

2. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 15 ตำแหน่ง 17 อัตรา

2.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

2.2 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

2.3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

2.4 นักวิชาการพัสดุ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

2.5 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 2 อัตรา

2.6 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 2 อัตรา

2.7 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

2.8 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

2.9 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

2.10 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

2.11 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

2.12 นักพัฒนาชุมชน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

2.13 นายช่างสำรวจ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

2.14 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

2.15 สันทนาการ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

3. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา

3.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 2 อัตรา

3.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา

3.3 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

3.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

3.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

3.6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

3.7 นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

3.8 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

3.9 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

4. องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

4.1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

4.2 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

4.3 สันทนาการ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

4.4 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

4.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

4.6 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

5. องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จำนวน 14 ตำแหน่ง 15 อัตรา

5.1 นักพัฒนาชุมชน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

5.2 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

5.3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

5.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

5.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

5.6 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

5.7 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

5.8 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 2 อัตรา

5.9 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

5.10 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

5.11 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2-4 จำนวน 1 อัตรา

5.12 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา

5.13 สันทนาการ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

5.14 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

6. องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา

6.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

6.2 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา

6.3 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4 จำนวน 1 อัตรา

6.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

6.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

6.6 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

6.7 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 2 อัตรา

6.8 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

7. องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา

7.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

7.2 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

7.3 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา

7.4 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3 จำนวน 2 อัตรา

7.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

7.6 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา

7.7 ช่างสำรวจ 1-3 จำนวน 1 อัตรา

7.8 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา

7.9 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

8. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา

8.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

8.2 นักพัฒนาการท่องเที่ยว 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

8.3 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

8.4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

8.5 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-3 จำนวน 1 อัตรา

8.6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

8.7 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา

8.8 ช่างเขียนแบบ 1-3 จำนวน 1 อัตรา

8.9 สันทนาการ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

9. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

9.1 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

9.2 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

9.3 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา

9.4 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา

9.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

9.6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา

10.1 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

10.2 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

10.3 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

10.4 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา

10.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

10.6 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา

10.7 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา

11. องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

11.1 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

11.2 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา

11.3 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

11.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

11.5 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

12. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

12.1 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

12.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

12.3 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

12.4 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา

12.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

12.6 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา

13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

13.1 นักพัฒนาชุมชน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

13.2 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

13.3 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา

13.4 นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

13.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

13.6 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน 1 อัตรา

14. องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

14.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา

14.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา

14.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

14.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

14.5 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา

15. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จำนวน 13 ตำแหน่ง 13 อัตรา

15.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

15.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา

15.3 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

15.4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

15.5 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

15.6 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

15.7 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

15.8 นักวิชาการคลัง 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

15.9 ช่างสำรวจ 1-3 จำนวน 1 อัตรา

15.10 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา

15.11 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา

15.12 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

15.13 สันทนาการ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

16. องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

16.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา

16.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา

16.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

16.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

16.5 ช่างโยธา 1-3 จำนวน 1 อัตรา

16.6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

17. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

17.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา

17.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา

17.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

17.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

18. องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

1.1 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

1.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

1.3 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

1.4 สันทนาการ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

1.5 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

1.6 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

19. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

2.1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

2.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา

2.3 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

2.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

2.5 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา

2.6 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

20. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

3.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

3.2 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

3.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

3.4 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา

3.5 เจ้าหน้าที่การประปา 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

21. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จำนวน 11 ตำแหน่ง 11 อัตรา

4.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

4.2 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-3 จำนวน 1 อัตรา

4.3 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

4.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

4.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

4.6 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

4.7 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

4.8 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

4.9 นิติกร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

4.10 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

4.11 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

22. องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา

5.1 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

5.2 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

5.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

5.4 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

5.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา

5.6 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

5.7 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา

5.8 ช่างโยธา 1-3 จำนวน ๑ อัตรา

5.9 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

แหล่งที่มา

http://ubonlocalgov.com/index.php/2012-11-07-06-39-59/173-2013-03-07-09-11-15

 

ข่าวยอดฮิต
กองบัญชาการกองทัพไทย กรมชลประทาน
รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 41 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย
รับสมัครสอบเพื่อเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน 115 อัตรา
กรมการขนส่งทหารบก กรมการขนส่งทหารบก
รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 60 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ กรมสรรพากร
รับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง จำนวนรวม 103 อัตรา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง
รับสมัคร จำนวน 200 อัตรา
สำนักงาน ป.ป.ท. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รับสมัคร จำนวน 230 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
รับสมัครบุคคลพลเรือน จำนวน 31 อัตรา
กรมการแพทย์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
รับสมัครบุคค จำนวน 60 อัตรา
กรมศุลกากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
รับสมัคร จำนวน 5 ตำแหน่ง
กรมศุลกากร สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 21 อัตรา
>
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
  หยุดว่าคนอื่น ไปอ่านหนังสือและจำให้มากคุณว่าคุณเก่งเขาอาจเก่งกว่าคุณก็ได้ เหนือฟ้ายังมีฟ้า

โดย : 12121234    วันที่ :  22 ม.ค. 2557    เวลา :  12:37:05    IP :  110.164.59.59

เปิดสอบท้องถิ่นอุบลฯ อบต. ครั้งนี้ มีผู้จ่ายตังเพื่อจะได้บรรจุ ไว้แล้วรายละ 400000-500000(ระดับ 3) ต่อตำแหน่ง (จากวงในเจอกับตัวเอง) อยากให้หน่วยงานที่ตรวจสอบทุจริตเหมือนกับครูผู้ช่วย มาตรวจสอบอบต. บ้างนะเผื่อว่าอนาคตประเทศจะดีขึ้น
โดย : เรื่องจริง    วันที่ :  02 ก.ค. 2556    เวลา :  10:30:27    IP :  180.180.122.5

ขอเป็นกำลังใจให้กับลูกๆหลานๆหน่อยนะ  อย่าเพิ่งท้อกันน๊ะจ๊ะ   มานะไปสอบกันเถอะความยุติธรรมยังมีอยู่ตอนที่ป้าไปสอบป้าอายุ  45  ปี  มีแต่ใครต่อใครบอกว่าอย่าไปแข่งกับเงินเลยถ้าไม่มีเงินไม่มีทางสอบได้แต่ป้าไม่เชื่อป้าก็ลองไปสอบดูปรากฎว่าสอบติดและได้รับราชการเรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียว  มานะอ่านหนังสือให้หนักๆสักครั้งเพื่ออนาคต  อย่าท้อใครจะพูดเช่นไรก็อย่าท้อ  สักวันต้องมีวันของเรา   ถ้ามีโอกาสได้ลงสนามจะได้หรือไม่ได้ก็ยังดีกว่าที่ไม่รู้อะไรเลย   จริงมั้ย  สู้ๆๆ  นะ

โดย : คนสุพรรณ    วันที่ :  26 มิ.ย. 2556    เวลา :  04:15:39    IP :  125.26.64.4

เป็นความจริงที่ต้องบอกให้คนทั้งโลกได้รู้     การสอบเข้าทำงานข้าราชการนั้นไม่จำเป็นต้องเรียนให้สูง   ก็เข้าทำงานได้

แค่มีเงินซื้อตำแหน่งก็ทำได้   หรือถ้ามีวาสนาหน่อย  เกิดเป็นลูกหลานนายกจบแค่  ป.6  ก็ได้ทำเลย   จริงไม่ พี่น้อง

ลูกหลานชาวบ้านเก่งให้ตายก็ไม่มีโอกาสได้เข้าทำงานหรอก    แล้วจะมีข้อสอบไว้ทำไม    ไม่มีความยุติธรรมเลย

หน่วยงานเล็กๆๆๆยังโกง   แล้วเมื่อไหร่ประเทศชาติจะเจริญละพี่น้อง  เลิกเห็นแก่ตัวกันได้แล้ว

โดย : ผู้รู้    วันที่ :  21 มิ.ย. 2556    เวลา :  02:34:06    IP :  223.205.86.89

อบต.วังหามแห รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ และเจ้าพนักงานป้องกัน ด่วน  ติดต่อโทร. 055794075  055794240 
โดย : prwhh    วันที่ :  17 มิ.ย. 2556    เวลา :  12:29:04    IP :  203.114.107.242

500000 จิงๆ เข้าได้เรยยย  ถามมาแระ  ท้อเบยยยย  *จะอ่านไปเพื่ออะไร

โดย : 123    วันที่ :  11 มิ.ย. 2556    เวลา :  10:06:03    IP :  171.100.184.69

ทำงานส่วนใหญทำกันเป็นทีมแต่ที่เปิดมามีอย่างและ 1 เท่านั้นเหรอครับ ประสบการทำงาน 4 ปีด้านสาธารณสุขจะมีโอกาสหรือเปล่า และหากข้อสอบไม่ได้ถามถึงด้านสุขภาพเลยผมคงสอบไม่ได้แน่ๆ ผมกลัวมากสำหรับข้อสอบส่วนกลางเพราะที่ถามมานั้นไม่สามารถนำมาพัฒนาชุมชนได้จริง ชีวิตคนหนึ่งคนจะอยู่*กนานเท่าไรถ้าคุณคิด....โรคบางโรครอไม่ได้>>>คุณคือคนที่สามารถเลือกคนเข้ามาดูแลคนในชุมชนของคุณ ญาติพี่น้องคุณ รวมถึงตัวคุณเองคุณจะเลือกแบบใหน โรคไม่ต้องชื้อหา*มาเองส่วนเงินไม่สามารถชื้อโรคได้ ต่อให้รวยล้นฟ้าก็ทำอะไรไม่ได้

ขอฝากนะ

โดย : คนบุรีรัมย์    วันที่ :  09 มิ.ย. 2556    เวลา :  09:38:04    IP :  27.55.142.219

อยากให้หน่วยงานที่ตรวจสอบทุจริตเหมือนกับครูผู้ช่วย มาตรวจสอบอบต. บ้างนะเผื่อว่าอนาคตประเทศจะดีขึ้น
โดย : คนไมมีเส้นและไม่มีเงิน    วันที่ :  05 มิ.ย. 2556    เวลา :  04:28:24    IP :  113.53.252.2

เปิดสอบท้องถิ่นอุบลฯ อบต. ครั้งนี้ มีผู้จ่ายตังเพื่อจะได้บรรจุ ไว้แล้วรายละ 400000-500000 ต่อตำแหน่ง (ข่าวจากวงใน) ทำไมต้องมีระบบนี้ด้วยทุกวันนี้ หรือเพื่อจะได้เป็นฐานเสียงครั้งต่อไป (ปปช. คงตรวจสอบได้ เหมือนสอบ ครูผู้ช่วย)

โดย : คนเมืองดอกบัว    วันที่ :  20 พ.ค. 2556    เวลา :  01:57:55    IP :  122.154.29.67

บ้านอยู่กำแพงเพชร จะสมัครสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา3 ในเขตใดดีครับ ที่มีอัตราว่างมากที่สุด ขอบคุณครับ
โดย : b40ccsp@ku.ac.th    วันที่ :  12 พ.ค. 2556    เวลา :  11:11:38    IP :  182.93.176.131

สรุป ไม่เปิด ไม่สอบ เพราะตอนนี้ ก้อเดือน พฤษภาคมแล้วจ้า คงจะเป็นส่วนกลางมั่ง หรือไม่ก้อ ไม่เปิด

โดย : คนอยากสอบ    วันที่ :  08 พ.ค. 2556    เวลา :  03:09:27    IP :  119.42.94.117

จ่ายเงินก็ไม่เท่าไหร่แต่นี้ประกาศแล้วหายไปอะดิ 5555        อุบลผมจะจำชื่อนี้ใว 

แล้วใครเป็นคนตรวจสอบพวกที่เรียกเก็บเงิน   สตง.   ป่าว  .....................(เสียเเต่เงิน)

โดย : ลูกพ่อขุนประยัด    วันที่ :  06 พ.ค. 2556    เวลา :  08:09:06    IP :  101.51.37.54

นี้ก็พฤษภาคมแล้วยังไม่มีประกาศสอบเลย อารายฃกันเนี่ยมีเส้นเท่านั้นหราที่ได้ทำงาน โอ๊ยเวรกำ
โดย : คนเดินดิน    วันที่ :  06 พ.ค. 2556    เวลา :  02:24:58    IP :  124.122.113.168

อุบลต้องจ่ายเงิน 

โดย : คนอุบล    วันที่ :  04 พ.ค. 2556    เวลา :  10:52:05    IP :  122.155.44.100

49ภกระผมนาย ธวัชชัย คณะพันธ์ เป็นนิติกรระดับ ๔ ทตแถวอบุญฑริกผมจบมัธยมที่เบ็ญจะมะ ฯ ปตรีที่ ม รามฯ

๓มีอายุแล้วหละ แต่ก่อนไม่เคยคิดที่จะมารับราชการพีสาวเป็นคูรให้มาสอบประมาณปี 47 -- 49 ไม่มั่นใจ อบตจุมพลหนองคายเปิดสอบ สอบติดข้อเขียน ตกสัมภาษณ์ มีเหมือนกัน ถัดมา จพิษณุโลก เปิดสอบไปสอบไม่ติด คิดว่าตัวเองทำข้อสอบได้ ( เข้าใจผิด ) เพราะจำข้อสอบเเฉพาะข้อที่ทำได้เท่านั้น ข้อที่ทำไม่ได้มีจำนวนมากกว่าจำไม่ได้ผลก็เลยตก ( อ่านหนังสือน้อย ไม่ครอบคลุมข้อสอบ ) *กครั้งมุกดาหารเปิดสอบ สอบอืกครั้ง คิดว่าผมทำาข้อสอบผิดไม่เกิน 10 ข้อ ผลสอบผ่านบรรจุครั้งแรกห่นวยงงานใหญ่ ทมธาตุพนม ผมอ่านหนังสือหนัก แต่ก่อนเป็นคนชอบอ่านหนังสือ ปัจจุบันแผ่วแล้ว (  ลืมไป ไม่ได้ เสียเงินสักบาท ได้อันดับ 40 อัฟ ) น้อง ๆ อ่านหนังสือมากๆ ทำข้อสอบไห้ได้ตัองชัวร์ นะ ถ้าไม่ติด ร้องเรียนมาที่จังหวัด หางานให้นิติกรทำหน่อย

โดย : พนักงานสอบสวน อปท    วันที่ :  02 พ.ค. 2556    เวลา :  11:38:29    IP :  203.114.111.242

นี่สิ้นเดือนเมษายนแล้วนะค่ะ  จะเปิดสอบตอนไหนกันแน่

โดย : คนเมืองอุบลรอสอบ    วันที่ :  01 พ.ค. 2556    เวลา :  01:44:26    IP :  171.100.97.241

ห้าแสน สำหรับการบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล เขาว่ากันแบบนี้นะ
ป่านนี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะสอบ ไหนบอกว่าเมษา นี่พฤษภาแล้วนะ

โดย : คนรอสอบ    วันที่ :  01 พ.ค. 2556    เวลา :  03:04:00    IP :  110.77.136.149

ขอให้เขาเปิดรับสมัครเร็วเถอะจะสอบให้ติดจะได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นกับเขาสักที

โดย : น้องสาวบ้านนาคนศรีสะเกษ    วันที่ :  28 เม.ย. 2556    เวลา :  03:53:14    IP :  171.100.14.35

ถึงท่านความจริงวันนี้และผู้กำลังอ่านหนังสือรอสอบทุกท่าน...อย่าได้หลงเชื่อท่านความจริงวันนี้ว่าบัญชีทั้งจังหวัดจะมีคนจังหวัดเดียวที่จะสอบได้  ในการสอบแข่งขันของทุกจังหวัดจะมีผู้สอบได้และได้บรรจุมาจากหลายจังหวัด  เช่นที่ อำนาจเจริญ  ถ้าท่านรู้จริงสามารถเข้าตรวจสอบได้ของบัญชีการสอบจังหวัดอำนาจเจริญ  ท่านจะทราบว่าจะมีคนอำนาจหลายคนเหมือนกันที่สอบได้  แต่  กว่า  90  เปอร์เซ็นที่เหลือมาจากทุกภาคของไทย  เชียงราย  เชียงใหม่  *สานเกือนทุกจังหวัด  ไม่มีใครรู้อนาคต  หากสนใจสมัครสอบก็ไปเลยเผื่อ  ท่านที่อ่านหนังสือพร้อมจะติดอันดับหนึ่งหรือสองบ้าง  และท่านจะโชคดี

โดย : ข้าราชการรุ่นพี่    วันที่ :  26 เม.ย. 2556    เวลา :  02:18:45    IP :  1.4.201.27

ฉันก็เป็นคนนึงที่ปัจจุบันรับราชการเป็นพนักงานเทศบาลมาแล้วสองปี  โดยไม่ได้จ่ายเงิน  อยากให้กำลังใจคนที่ตั้งใจสอบนะคะ  ฉันใช้เวลา  2   ปี เต็มกับการเดินสายสอบ  อย่างที่หลายๆคนคงเคยผ่านการสอบมาบ้างแล้ว  มีหลายคนบอกว่า  มีการจ่ายเงินกันเรียบร้อยแล้ว  ไม่มีทางสอบได้แน่ๆ  แต่ก็ไม่ท้อและไม่สนใจกับคำพูดเหล่านั้น  เราคิดว่าโลกนี้ต้องมีความยุติธรรมบ้าง   ผ่านสนามสอบ 4  สนาม  ปรากฎว่าติทั้ง 4 สนามแตที่ใกล้ที่สุด คือลำดับที่ 9  และก็ได้บรรจุจริง  ทำให้สามารถบอกญาติๆและคนรอบข้างได้ว่า  ความยุติธรรมมีอยู่จริง   เมื่อไปบรรจุในครั้งแรกได้พูดคุยกับข้าราชการใหม่หลายคน หลายตำแหน่งที่มาจากหลายจังหวัด  ที่ทุกคนต่างไม่ได้จ่ายเงิน  แต่สอบได้ลำดับที่ 2-20  ของหลายตำแหน่ง  ถ้าเราคิดว่ามีคนจ่ายเงินแล้วจะทำให้เราเสียโอกาส  เราน่าจะถามตัวเองว่าเราอ่านหนังสือเยอะขนาดไหน  ที่ผ่านมา เรารอว่าเมื่อไหร่จะเปิดสอบ  แต่เรารู้ว่า*กไม่นานหลายหน่วยงานจะเปิดสอบบรรจุซึ่งมาตรของตำแหน่งเราก็ทราบ  และยังรู้พื้นฐาน*กว่าจะสอบกฏ*ยอะไรบ้าง  ขอให้ทุกท่านตั้งใจอ่านหลังสือรอดีกว่า  กะว่าถามอะไรตอบได้หมดดีมั้ย  และแล้ววันที่ท่านรอคอยจะเป็นของท่านเอง  ใน*กไม่กี่เดือนนี้  ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ  อย่าไปมั่วสนใจกับว่าเขาไปจ่ายเงินกันหรือยัง  กรมส่งเสริมจะเปิดสอบ*กไม่กี่วัน  ช่วงนี้ไปสอบที่อื่นเพื่อเป็นประสบการณ์และเป็นการดูข้อสอบไปก่อนนะคะ  มีหลายคนที่รู้จักเหมือนกันเขาบอกว่าคนนั้นคนนี้ช่วยได้ต้องวางเงินมัดจำ  ห้าหมื่นถึงแสนเอาไว้  แล้วสุดท้ายต้องไปขอเงินคืนเพราะไม่มีคนช่วยได้  เชื่อมั่นในตัวเอ  และเชื่อว่าวันหนึ่งต้องมีวันของเรา  ตอนที่ไปอบรมข้าราชการใหม่ทำให้ทราบว่าคนที่สอบได้อายุเยอะๆกันทั้งนั้น  ไม่ว่าจะซีไหน  บางคนเป็นลูกจ้างเกือบสิบปีแล้วก็มี  แต่ก็ได้บรรจุแล้ว   เป็น*กหนึ่งประสบการณ์ที่ขอเล่าให้ท่านฟังนะคะ

โดย : พนักงานเทศบาล    วันที่ :  26 เม.ย. 2556    เวลา :  01:58:07    IP :  1.4.201.27

สาธุใครไม่ได้จ่ายตังค์จริงก็ดีไปแต่ที่เห็นๆยังไม่เจอ*ที่ไม่ได้จ่ายแล้วได้เป้็นซักราย

 

โดย : ครูบ้านนอก    วันที่ :  23 เม.ย. 2556    เวลา :  02:30:56    IP :  101.51.148.22

สนามนี้อาจไม่เป็นธรรม แต่ลองไปสอบเป็นการซ้อมลับสมองแบบไม่ต้องเครียดนะครับ(เตรียมพร้อม รอโอกาส) ถ้าส่วนกลางจัดสอบเมื่อไหร่ก็มีความหวัง ขอให้กำลังใจคนไม่มีเส้นและคนที่ไม่ได้ใช้เงินซื้อตำแหน่ง
โดย : ข้าราชการรุ่นพี่    วันที่ :  23 เม.ย. 2556    เวลา :  11:42:37    IP :  183.89.81.59

ติดตามข่าวทุกวัน จนจะสิ้นเดือน เมษายนแล้ว ยังไม่เปิดรับสมัครเลย
โดย : เด็กอุบล    วันที่ :  20 เม.ย. 2556    เวลา :  09:49:56    IP :  203.113.113.226

จะสอบวันไหนกันแน่  ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเดือนเมษายนแล้วนะ
โดย : แพร     วันที่ :  19 เม.ย. 2556    เวลา :  07:19:09    IP :  171.99.138.14

น้องผมสอบแถวบ้านเป็นแค่ลูกจ้าง สัญญาจ้างแค่ 5 ป๊ สอบไม่ชนะลูกหลานนายกเลย  (น้องผมได้ 70 คะแนน แต่ คนนั่นได้ 45 ติดเฉย)  พี่ที่รู้จักแก่เป็นตรวจข้อที่อำเภอ คนอ่านหนังสือหรือ*ควรไปทำงานหาเงินแล้วหามาจ่ายเขา ติดแน่ๆๆๆๆๆๆๆๆ (ตำบลนี้อยู่ทางทิศใต้ของอำภอ)

โดย : เด็กอำเภอขุขันธ์ ศรีสะเกษ    วันที่ :  18 เม.ย. 2556    เวลา :  10:03:13    IP :  58.8.189.3

อบต.สอบตั้งแต่ปี 47 จนปัจจุบัน  แต่ยังไม่ติด ( ไม่ว่าใครหรอก) เพราะตัวเราเอง

โดย : ขอพูดหน่อย    วันที่ :  15 เม.ย. 2556    เวลา :  03:16:09    IP :  125.26.4.196

ผมอ่านหนังสือมาสอบ แต่เงินไม่มีหัวหน้ามิชอบ!!!!!!!!!!!

โดย : ผ้าขีริ้ว    วันที่ :  12 เม.ย. 2556    เวลา :  05:59:51    IP :  49.48.109.129

แต่ละหน่วยงานจะเช็คว่าลูกท่านหลานเธอที่เป็นลูกจ้างมีกี่คน กี่ตำแหน่ง แล้วเสนอยื่นขอสอบไป ผลสุดท้ายก็ได้ที่ทำอยู่ข้างในทั้งนั้น  คนนอกก็เตรียมเจราแลกเปลี่ยนกับ นายก อบต.บ้าง  ปลัด อบต.บ้าง  กำนันบ้าง  เพื่อเขาจะอนุเคราะห์ให้เป็นลูกจ้างรุ่นต่อไป ต้องทำใจ ระบบ*เป็นมานานแล้ว นี่แค่ระดับรากฝอย ถ้าเป็นรากแก่หนัก

โดย : ปลัดกิ๊ก    วันที่ :  11 เม.ย. 2556    เวลา :  12:26:28    IP :  118.173.39.30

ยากนะกัยการที่จะสอยติด อยต เพราะเราสอยมาหลายครัวแล้วส่วสนมากเขามีตัวอยู่แย้ว เพ

 

โดย : papa    วันที่ :  09 เม.ย. 2556    เวลา :  02:20:48    IP :  182.52.154.110

ฉันเป็นคนนึงที่สอบติดและได้บรรจุด้วยตัวเอง แต่กว่าจะได้ก็ใช้เวลาเหมือนกัน 5 ปี เต็มที่เดินสายสอบ แต่ยอมรับว่าคุ่มค่ามากค่ะได้ประสบการณ์ ได้เพื่อน ที่ร่วมเดินทางไปสอบด้วยกัน ถ้าหากว่าท้องถิ่นเปิดสอบเอง อย่าไปให้เสียเวลาเลยค่ะ แต่ถ้าจะไปเพื่อหาประสบการณ์ก็ไม่ว่ากัน เพราะท้องถิ่นเปิดสอบเขาก็เปิดให้พนักงานจ้างที่ทำงานในท้องถิ่นของเขา และ*กอย่างต้องได้ที่ 1 ถึงจะมีสิทธฺ์บรรจุ รอกรมเปิดรายภาคดีกว่าค่ะ อ่านหนังสือไว้เยอะๆ อย่ามัวมานั่งโพสอะไรพวกนี้เลย เอาเวลาไปอ่านหนังสือดีกว่าค่ะ

โดย : คน ชย    วันที่ :  07 เม.ย. 2556    เวลา :  10:37:52    IP :  124.122.1.58

ก็อยากเป็นนะคะ อยากเป็นข้าราชการมาก แต่ก็เพราะวงจรอุบาท แบบนี้แหล๊ะ เส้นสายไม่งั้นก็จ่ายเงิน พอเข้าไปได้ก็ไปถอนทุนคืนกัน ประเทศชาติ*ถึงมีแต่คนโกงกินเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด  คนดีดี ถึงน้อยลงทุกวัน สังเวทจริงๆ

โดย : อยากเป็นข้าราชการในหน่วยงานที่ใช้ความสามารถวัดกันจ    วันที่ :  07 เม.ย. 2556    เวลา :  01:24:32    IP :  115.67.195.60

ผมว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินเอาว่ามีแต่เส้นเรา อย่าบอกว่ารู้มาจากเขาว่า ถ้ายังไม่ได้ลอง งั้นก็จะเหมือนคนที่จะชกมวยยังไม่ทันได้ขกก็ยอมแพ้เสียแล้วทั้งๆที่เรายังมีโอกาส อย่าๆๆปิดกั้นตัวเองครับไม่งั้นถ้าเราเชื่อแบบนี้แล้วรุ่นหลังไปจากเราจะทำไงผมไม่เชื่อว่าจะมีเส้นไปซะทั้งหมด อย่าเชื่อเพราะเขาว่าถ้าคุณยังไม่ได้ลอง คุณๆทั้งหลายต้องคิดแง่บวกซะบ้างชีวิตจะดี ถ้าเราคิดแง่ลบตัวเราจะดึงดูดพลังแง่ลบทำให้ชีวิตเรามีแต่เรื่องลบหรือทำไรที่ไม่ประสบความสำเร็จอะนะ ฝากด้วยนะครับ
โดย : พรชัย    วันที่ :  07 เม.ย. 2556    เวลา :  09:43:55    IP :  61.19.199.143

อย่าลืมนะ ภาค ง (เงิน) มีน้อยถอยไป ฮือ น่าเบื่อสังคมไทย ลูกท่านหลานเธอ

โดย : ผู้น้อย    วันที่ :  06 เม.ย. 2556    เวลา :  08:16:09    IP :  1.4.148.28

ดูกรมส่งเสริมทำครับสำรวจ*กแล้วครับพี่น้องจะสำรวจไปถึงไหนน้อครับ
โดย : คนเคยสอบ    วันที่ :  02 เม.ย. 2556    เวลา :  02:49:36    IP :  1.4.199.88

ผมเป็นคนนึงที่สอบได้ด้วนตัวเอง  และย้ายด้วยตัวเอง  ทั้งสอบทั้งย้ายไม่ได้จ่ายแม้แต่แดงเดียว  และก็มั่นใจเสมอว่าต้องได้แน่ๆถ้าเราไม่ท้อ

วันบรรจุมีแค่กระเป๋าใบเดียว เดินทางจาก*สานสู่แดนด้ามขวานพร้อมตังค์ 2 พัน  ตอนย้ายก็ไม่ได้จ่าย แถมยังได้ตังค์จากที่ทำงานเดิมด้วย สู้ๆสิครับ

ท่านจะรู้ว่าคนที่สอบได้เองจะภูมิใจแค่ไหนเวลาทำงาน เขาไม่ด่าว่าจ้างมาบรรจุ  ใครก้ว่าไม่ได้

ปล***มีที่ไหนบ้างที่จ่ายตังค์แล้วได้บรรจุบอกด้วย  จะไปจ่ายให้ญาติๆ บรรจุให้หมดเลย    ไม่เกี่ยงราคาถ้าได้จริง  เดี๋ยว  6 เดือน*้คืนให้

 

โดย : หน.ส่วนแล้ว    วันที่ :  01 เม.ย. 2556    เวลา :  04:39:42    IP :  110.77.214.33

จริงแท้แน่นอน ได้ยินว่าตลอดว่าใช้เงินซื้อ ตั้งหลายแสน อย่างนี้คนที่เขาตั้งใจ แต่ไม่มีเงิน จะมีกำลังใจสอบหรือเปล่า


โดย : LL    วันที่ :  29 มี.ค. 2556    เวลา :  01:02:13    IP :  115.87.80.80

สอบไปเพื่ออะไร  สำหรับคนที่สอบที่จังหวัดสารคามก็น่าจะรู้กันแล้ว  เงินเท่านั้นที่บรรดาลทุกอย่างได้ที่นี่ก็น่าจะเป็นเหมือนกัน  เพื่อนทำงานที่เดียวกับที่เปิดสอบนี่แหละมีทุกตำแหน่งแล้ว
โดย : ชาย    วันที่ :  28 มี.ค. 2556    เวลา :  12:57:32    IP :  101.51.250.222

สำหรับคนที่จะสอบทุกท่านนะค่ะ (น้องๆพี่ๆทุกคน) เราเป็นคนนึงที่ยอมรับว่า ได้บรรจุโดยไม่เสียเงินนะ แต่นั่นก็ผ่านมา 9 ปี แล้ว แต่ปัจจุบันการสอบเข้ารับราชการ*ยาก..ยากตรงที่มีเส้น มีสาย หรือใช้เงิน นั่นละค่ะ เราอยากให้ทุกคนคิดดีๆก่อนที่จะไปสอบ การสอบแต่ละครั้งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ละกันค่ะ แต่ก็ยอมรับค่ะว่า.. เมื่อรู้ว่าใช้เงินหรือใช้เส้น คนเรา*ก็ท้อ..จนไม่อยากจะไปสอบให้เสียเวลา ...แต่ยังไงก้อขอเป็นกำลังจัยให้กับคนที่จะสอบ(ของกรมฯ)ทุุกคนนะค่ะ ที่พูดแบบนั้นก็เพราะว่า ถ้ากรมเปิดสอบ จะต้องมีคนที่สอบได้ด้วยความสามารถรวมอยู่ด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น*ก็ไม่*ยความว่าจะไม่ใช้เงินหรือไม่มีเส้นสายนะค่ะ (*จะรวมอยู่ด้วยกันค่ะ) ต้องตั้งใจอ่านหนังสือให้ดีๆนะค่ะ เพราะอย่างน้อย เราก็ต้องสอบผ่าน ขึ้นบัญชีได้ด้วยความสามารถของเราเอง แต่กรณีจังหวัดอุบลที่เปิดสอบในครั้งนี้..เราเองไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นหรอก.. เอาเป็นว่า*ก้อแล้วแต่ว่าจังหวัดท่านจะดำเนินการอย่างไรนะค่ะ ทุกความคิดเห็นก็ไม่ต้องไปว่าเขานะค่ะ ถ้าเขาบอกว่าไม่มีเส้นสาย ไม่ใช้เงิน ก็เชื่อไปเถอะค่ะ เพราะถ้าคุณเชื่อว่าเขาเปิดสอบด้วยความซื่อสัตย์จริง คุณก็ไปสอบ แต่ถ้าคุณไม่เชื่อว่าเขาซื่อสัตย์คุณก็ไม่ต้องไปสอบนะค่ะ เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลค่ะ  แต่ถ้าคุณอยู่ไกลจากอุบลมากก็ไม่ต้องสอบก็ได้ รอสอบของกรมดีกว่านะค่ะ ถือซะว่า*เป็นโอกาส...โอกาสของคนอุบลนะ !แต่ถ้าเป็นจังหวัดใกล้เคียง ควรที่จะมาลองเพื่อประสบการณ์เพื่อที่จะนำไปเตรียมการสอบของกรม เพราะของกรมเป็นการสอบครั้งใหญ่นะค่ะ (เตรียมตัวให้ดีๆนะค่ะ) แต่ที่แน่ๆก็มีจังหวัดเรา และจังหวัดที่เราทำงานอยู่ในปัจจุบันที่จะไม่เปิดสอบเอง รอกรมเปิดสอบ รอกรมจัดสรรคนที่สอบคัดเลือกได้มาบรรจุให้ แต่อย่างไรก็อตามมีหลายจังหวัดทั่วประเทศแน่นอนนะค่ะ อย่าท้อแท้ไปนะค่ะ..สู้ๆๆ (เราเองก็ยังอยากย้ายกลับบ้าน(ใกล้ๆบ้าน)ไม่ได้เลย ..เพราะไม่มีเงินแสนให้เขา คงจะได้ทำงานอยู่ที่ีนี่ไป*กนานค่ะ อยู่จนซี 6 แล้วละค่ะ) อยู่ที่ทำงานเราลูกจ้างก็มีแต่คนพื้นที่นะ ส่วนข้าราชการก็ส่วนใหญ่ มีแค่ 2-3 คนเองที่เป็นคนต่างจังหวัดเหมือนเรา

โดย : ข้าราชการไทย    วันที่ :  26 มี.ค. 2556    เวลา :  04:51:20    IP :  1.1.231.198

จิงของ --คนชายชอบ

โดย : คนดีอยู่ไหน    วันที่ :  26 มี.ค. 2556    เวลา :  11:18:20    IP :  203.247.149.151

ขอเป็นกำลังใจ..สำหรับผู้ที่เสียกำลังใจสอบ..พี่ไม่อยากให้เราคิดลบ..เรายิ่งเสื่อม.เพราะในอดีตยังไม่ได้รับราชการพี่สอบ10 ครั้งติด 3 ครั้งแบบอ่านหนังสือและ*เข้มแบบสุดๆๆ ถึงชื่อเราไม่ติดลำดับ1  แต่ระยะเวลาขึ้นบัญชี 2 ปี กับกำลังใจพี่ที่มีอยู่พี่ไม่มีเงินหรอกลูกหลานชาวนาไม่มีสิทธิเรียกร้องกับใครหรอกแต่มีกำลังใจ..พลังกายที่สู้กับทุกวิถึทางที่ถูกต้องพี่ไม่เก่ง..แต่ก็สมหวังในการรอคอย..ทุกคนต้องมีเป้า*ยที่ชัดเจน..คุณมีหน้าที่อ่านหนังสือเตรียมสอบเราทำอย่างไรให้คะแนนผ่านมีชื่อในบัญชีก็ถือว่าเราทำสำเร็จแล้ว..สุดท้ายขอจงอย่าหวั่นไหว..แม้ใครๆๆเขาได้เพราะเส้น..เงิน..หรือคนของใครสุดท้ายต้องมีช่องว่างสำหรับเรา..คนเผ้าคอย

โดย : หัวหน้าสำนักปลัด    วันที่ :  25 มี.ค. 2556    เวลา :  11:46:21    IP :  118.174.33.45

โทษทางการใช้เส้นและการใช้เงินซื้อตำแหน่งมีจิงแน่นอน เพราะคนที่ได้คือคนในพื้นที่ทั้งนั้น

โดย : สม    วันที่ :  25 มี.ค. 2556    เวลา :  09:12:27    IP :  118.172.202.132

การสอบท้องถิ่นจ.อุบล เน่าๆสุดๆเลย เริ่มมีลูกหลานนักการเมื่อง ท้องถิ่นวิ่งเต้นแล้วใช้เงินหลักแสนกันแล้วเน่าสุดๆๆ

โดย : หน่อย    วันที่ :  24 มี.ค. 2556    เวลา :  05:01:31    IP :  101.51.232.203

ความจริงก็คือความจริง ต้องยอมรับความจริง มหาดไทยต้องแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรของท้องถิ่น
โดย : ปลัดท้องถิ่่น    วันที่ :  24 มี.ค. 2556    เวลา :  12:03:14    IP :  118.175.148.54

พวกคุณจะโวยวายไปทำไม รู้ดีนะ 5 แสน 7 แสน เคยทำสะละมั้ง

ผมสอบได้เองไม่ได้เสียเงินสักบาท ไปหานายกถึงที่บ้าน ท่านไม่เอาเงินสักบาท

สอบให้ผ่านก่อนแล้วค่อยโวยวาย สอบ กพ. ผ่านรึเปล่าพวกพูดมาก

โดย : TMB    วันที่ :  24 มี.ค. 2556    เวลา :  02:17:29    IP :  49.0.73.119

ขนาดสอบครูยังมีการทุจริต  แล้วสอบ อ.บ.ตจะทุจริตยิ่งใหญ่กว่าหรือ
โดย : เปิ้ล    วันที่ :  22 มี.ค. 2556    เวลา :  08:43:59    IP :  101.51.141.139

มีกระแสมาว่าไม่ใช่ซีละแสนเหมือน 4-5 ปีที่แล้วนะครับ ระดับ 3 เริ่มต้นที่ 5 - 7 ครับ  สงสารคนที่มีความรู้แต่ไม่มีโอกาส  และสงสารประเทศไทยเหลือเกิน  (คนอุบลฯ)

โดย : รินธร    วันที่ :  22 มี.ค. 2556    เวลา :  03:57:53    IP :  101.51.30.87

ระบบราชการกีอย่างนี้ละ

ลูกท่านหลานเธอ

เด็กฝากครึ่ง สอบ 5 คน

5คนนี้ ไม่มีตังค์ดสียก็อดไปตามระเบียบ

ระบบราชการ

ตอนนี้ระบบราชการ ขั้นต่ำ ในการ เข้า 4 แสน ครับ - 7 แสน

 

โดย : รอสอบ    วันที่ :  21 มี.ค. 2556    เวลา :  10:36:24    IP :  119.42.119.197

ผมอยากทราบว่าการที่ อบต. อบจ. หรือเทศบาลต่างๆนี้ ที่กำลังเปิดรับสมัครและเตรียมที่จะสอบอยู่นี้ *ไปมีผลกระทบกับอัตราและตำแหน่งว่างของทางกรมที่ได้สำรวจและสรุปมาให้แล้วหรือเปล่า หรือที่เค้าเปิดสอบไม่ได้เกี่ยวกับอัตราและตำแหน่งที่กรมสำรวจ ผมเข้าใจว่าตามระเบียบใหม่สามารถให้เปิดสอบเองแต่ละที่ได้ แล้วพอกรมหรือส่วนกลางจะเปิดสอบไม่ต้องมาสำรวจใหม่หรือครับว่าอัตราและตำแหน่งเหลืออยู่เท่าไหร่แล้ว ผมมองว่าระเบียบใหม่นี้*ก็เอื้อไปในแต่ละที่ แต่ผมคิดว่า*จะดีกว่าไหมถ้ากรมหรือส่วนกลางบังคับหรือควบคุมอย่าพึ่งให้มีการเปิดสอบตามแต่ฤกษ์สะดวกแบบนี้ ให้พร้อมทุกๆด้านและรอเปิดสอบพร้อมๆกันไปเลย ทั้งส่วนกลาง หรือแต่ละพื้นที่ ส่วนผู้ที่สอบจะลงสนามไหนก็เลือกเอาเอง (ลึกๆแล้วผมอยากให้ส่วนกลางเป็นผู้เปิดสอบแต่เพียงผู้เดียวเลย เพื่อลดปัญหาอย่างที่คิดๆกันอยู่ได้พอสมควร) สิ่งที่เขียนเหล่านี้คงไม่มีผลอะไรกับการดำเนินการของพวกท่านๆ อยู่ตอนนี้ เพียงแต่อยากแชร์ความคิดเห็นกับเพื่อนๆที่หวังอยากได้มีโอกาสทำงานราชการกับเค้าบ้างเท่านั้นครับ

โดย : bangyee    วันที่ :  19 มี.ค. 2556    เวลา :  12:21:21    IP :  49.48.234.78

ไหนว่าส่วนกลางจะเปิดสอบครับ

อ่านหนังสือเตรียมตัวมานานแล้วครับ

เล่นเอา จว.มาเปิดสอบเองครับ

แล้วความยุติธรรมมีไหมครับประเทศไทย

เขาเอาคนที่มีความรู้มาพัฒนาประเทศไม่ใช่หรือ นโยบายของรัฐพัฒนาประเทศไทยเข้าสู่อาเซียน

ทุกวันนี้ชาวนามีอินเตอร์เน็ตเล่น ใช้รถไถนา อุปกรณ์ที่สมัยมาทำการเกษตร ทันรู้เหตุการณ์โลก  ว่าพัฒนาไปถึงไหนแล้ว  แต่ระบบราชการท้องถิ่นเราทำยังเอา*มาไถนาและดันทุรังข่มเขา*  เพื่อแลกกับผลประโยชน์ของตนเอง ตอนนี้ยุคไหนแล้วครับ นี้หรือประเทศไทยจะพัฒนาทันโลกหรือครับ  ระบบกระจายอำนาจ อบต.ไหนที่รับพนักงานหรือลูกจ้าง 98% ระบบจ่ายเงินและลูกหลานนายกทั้งนั้นครับ  ผมอยากให้ระบบราชการท้องถิ่นจัดระบบสอบแบบยุติธรรมมากกว่านี้ครับ สามารรถตรวจสอบได้  ร่างกฎ*ยใหม่ไม่ให้นายกมีอำนาจเกี่ยวกับการรับพนักงานลูกจ้างเข้าทำงาน ให้เป็นอำนาจของส่วนกลางอย่างเดียว  ขอบคุณครับ จากคนชายขอบโดย : คนชายขอบ    วันที่ :  19 มี.ค. 2556    เวลา :  11:35:54    IP :  1.1.215.246

ตั้งใจอ่านหนังสือแล้วจะรู้ว่าเงินก้ไม่ช่วยอะไร
โดย : 5646    วันที่ :  18 มี.ค. 2556    เวลา :  12:01:11    IP :  110.77.238.180

ที่อบต.*ดลาด อ.เมืองอุบล ตำแหน่งละ 1.2 แสน ตอนเลือกนายกหมดไปเกือบ 2o ล้าน เขากำลังเอาคืน
โดย : วุด    วันที่ :  18 มี.ค. 2556    เวลา :  11:23:51    IP :  203.158.160.25

วันที่เท่าไหร่เปิดให้ทำการสมัครบอกด้วยน๊ค๊

 

โดย : ต้นปาล์ม    วันที่ :  16 มี.ค. 2556    เวลา :  07:54:42    IP :  183.89.79.40

ใครบอกไม่มีเส้น  มาสาบานต่อสิ่งศักดฺิ์สิทธิเลย  มีร้อยเปอร์เซ็นเส้นสาย   ค่าของคน*ไม่ได้อยู่ที่ผลของงานแล้วสมัยนี้       แต่ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร  *เสียทั้งระบบ  ระบบอุปถัม*มากเกินไป

โดย : คนรอสอบครั้งที่บริสุทธฺ์    วันที่ :  16 มี.ค. 2556    เวลา :  05:49:19    IP :  1.2.173.167

*ที่ขึ้นบัญชีอยู่ก็ไม่เห็นจะเรียก ไม่รู้จะสอบใหม่ไปทำไม *ที่สอบอยู่ก็ไม่ได้สักที เมื่อไหร่วาสนาจะเวียนมาถึงเราสักทีถึงคิวใครแล้วเนี่ย  ใครที่ยังไม่ได้สู้ต่อไปนะคะสักวันต้องเป็นของเราค่ะ

 

โดย : คนท้อแท้ในการสอบ    วันที่ :  16 มี.ค. 2556    เวลา :  12:34:15    IP :  203.172.201.249

การสอบในสมัยนี้ต้องมีเงินเท่านั้น..เงินคือ..สิ่งที่สามารถดลบันดาลได้ทุกสิ่งและทุกอย่าง..คนที่เป็นข้าราชการ..ก้อเป็นขี้ข้าหมด..ทุกคน..สาธุใครที่โกงกินบ้านกินเมือง..ตายไปก้อไปตกขุมนรกชั้นที่*เหมือนกับเขาทำไว้ในชาตินี้
โดย : วนาลี     วันที่ :  15 มี.ค. 2556    เวลา :  09:07:01    IP :  182.52.74.184

ต้องเข้าใจ นี้แหละประเทศไทย ไม่ว่าจะเส้นหรือไม่เส้น เราก็ต้องสู้ เตรียมตัวให้ดี ดีกว่าครับ ทำไงชีวิตก็ต้องเดินต่อไป...

โดย : คนจะสอบ    วันที่ :  15 มี.ค. 2556    เวลา :  12:34:44    IP :  182.52.32.186

สอบของท้องถิ่นใช้เงินทั้งนั้น ไปก็จ่ายมาก็จ่ายเกือบ 500000  แล้วตอนนี้เจอกับพี่สาวตัวเองถึงรู้

ขนาดสอบได้นะเนีย  ก กับ ข ต้องจ่าย ค และ ง เฮ้อ  ต้องหาเงินใช้หนี้เงิน**กตอนนี้

โดย : คนจนจนคนนึง    วันที่ :  15 มี.ค. 2556    เวลา :  11:10:39    IP :  182.52.25.223

สู้ๆ   ครับ   

โดย : ใจเกินร้อย    วันที่ :  15 มี.ค. 2556    เวลา :  10:57:38    IP :  1.4.138.6

อย่ามาสอบเลยนะครับ เสียเวลาเปล่า ไม่ได้กั๊ก ไม่ได้อะไร แต่อย่ามา ช่วงนี้เขากำลังประมูลตำแหน่งกันอยู่  ผมเป้นข้าราชการอยู่ที่อุบล กล้าตำแหน่งระดับ 6 ว เป็นประกัน

โดย : ข้าราชการไม่เสียเงิน    วันที่ :  15 มี.ค. 2556    เวลา :  08:43:16    IP :  183.89.67.96

ผมมีความแต่เงินไม่มีอ่ะ หัวหน้ามิชอบ!!!!


โดย : ชนชั้นรากหญ้า    วันที่ :  15 มี.ค. 2556    เวลา :  03:27:27    IP :  110.78.148.88

เรียนคุณ hotwolf  ไม่ต้องมีภาค ก. ครับ
เขาสอบใหม่ รวดเดียว เช้า ภาค ก. บ่าย ภาค ข. ครับผม
โดย : จพง.พัสดุ ปากน้ำโพ    วันที่ :  13 มี.ค. 2556    เวลา :  03:44:28    IP :  182.53.197.73

หยุดโทษระบบ หยุดโทษเส้นสาย หยุดว่าคนอืน ไปอ่านหนังสือและจำให้ได้เยะ ๆ

โดย : คนรอสอบ    วันที่ :  13 มี.ค. 2556    เวลา :  01:31:36    IP :  1.1.134.145

ถึง คุณผู้เชื่อในความสามารถของคนเอง เมื่อ 20 ปีที่แล้ว*คนละสมัยกันนะครับ  เมื่อก่อนง่ายอยู่ตอนนี้น่ะไม่มีเงินเข้ายากอยู่แล้ว


โดย : bb    วันที่ :  13 มี.ค. 2556    เวลา :  12:29:18    IP :  101.51.3.255

รบกวนท่านผู้รู้ ชี้แจงด้วยครับ ว่าตกลง ต้องผ่าน กพ.ภาคก  หรือกพ.ท้องถิ่นมั้ยครับ ถึงสมัครได้  รบกวนด้วยครับ ร้อนใจมากๆๆ อยากสมัครครับยังงัยก็สู้ตาย รบกวนด้วยครับ
โดย : hotwolf    วันที่ :  13 มี.ค. 2556    เวลา :  12:04:07    IP :  223.207.161.184

เรียนคุณคนไทย และคุณที่ไปสอบสารคามครับตามที่จริงแล้วเขาประกาศเพื่อเป็นไปตามบทบัญญั*ิธีการสอบครับคือต้องให้ประชาชนหรือบุคคลอื่นรู้เห็นด้วยจึงจะสมบูรณ์ของการสอบแต่ถ้าเขาบรรจุได้เลยเขาก็จะบรรจุในวันเวลานั้นได้เลยครับสรุปก็คือว่าเขามีลูกจ้างอยู่ในตำแหน่งนั้นแล้วเพียงขอเปิดสอบไปยังท้องถิ่นเพื่อจะบรรจุพนังงานของเขานั่นเองครับ ส่วนเรา ๆ ทั้งหลายอย่าไปเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปสอบเลยถ้าเปิดลักษณะอย่างนี้จะได้ไม่ต้องมาบ่นว่าเสียความรู้สึกครับนี่คือ ความเป็นจริงในการสอบที่ อบต. เปิดสอบเอง ถึงแม้คุณสอบได้คะแนนเต็มคุณก็ไม่มีชื่ออยู่แล้วถึงแม้มีชื่อก็ลำดับรองพนักงานจ้างเขาและก็ไม่สามารถนำบัญชีไปใช้ที่อื่นได้ด้วยสรุป*กทีเราไม่ต้องไปนั้งสอบดีกว่าปล่อยเขาไปมาทำงานบริษัทเหมือนผมนี่ครับ เงินเดือน + โบนัส ตอนนี้ที่ทำงาน อบต. ภรรยาผมต้องมายืมเงินผมต้องจ่ายดอกผมด้วยสุดยอดครับ

โดย : ผู้มองอยู่ข้าง ๆ    วันที่ :  13 มี.ค. 2556    เวลา :  08:24:50    IP :  61.91.219.203

อย่างนี้แหระระบบราชการ สอบไปก็ไม่มีประโยชน์เอาแต่เส้น ถ้าแน่จริงเอาข้อสอบที่ทำมาโชว์ตอนประกาศผลสอบดีไหม

โดย : เด็กบ้านนอก    วันที่ :  12 มี.ค. 2556    เวลา :  08:29:34    IP :  124.120.173.131

ผมได้ไปสอบ อบต.สันป่าตอง จ.มหาสารคาม มาแล้วข้อสอบไม่ยากแถมข้อสอบทำผิดเยาะมา คิดว่าตัวเองทำข้อสอบได้แต่ดันไม่มีชื่อเลย ทุกคนที่ไปสอบก็คงเหมือนกัน  ประกาสคนสอบภาค ก ได้ 2-3 คน ทุกตำแหน่ง อย่างนี้คนที่ไปสอบก็เสียความรู้สึกมาก เอาแต่เส้นทั้งนั้น ประเทศชาติจะเจริญได้งัย และคนที่ไปสอบ อบต.หนองเรือ อบต.*ดรัง จ.มหาสารคาม ทุกคนเสียความรสึกกับพวกนี่้จริงๆ ขอให้ท่านนายก ทุกท่าานอย่าทำแบบนี้เละนะ ขอร้องเพื่อชาติของเรา

โดย : คนไทย    วันที่ :  12 มี.ค. 2556    เวลา :  05:32:08    IP :  101.51.159.218

ตอนนี้เค้ารับคนมีเงินเข้าทำงาน.....คนมีความรู้เค้าไม่เอาละ
พอมีข่าวว่าจะเปิดสอบแต่ละที่ก็....มีมาละตำเเหน่งนี้ 3 แสน หรือ 5 แสน ตามวุฒิ

โดย : ประชาชนทั่วไป    วันที่ :  12 มี.ค. 2556    เวลา :  04:54:20    IP :  119.46.163.130

คนสอบเป็นหลายร้อยคนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2-3 คน....เฮ่อ......เวรกรรม.
โดย : สอบสาคาม    วันที่ :  12 มี.ค. 2556    เวลา :  04:33:45    IP :  118.175.130.218

ผมคนทำงานอยู่ข้างในรู้ดีว่าอะไรคืออะไร...มาสอบเถอะครับค่ากระดาษสอบ100-200-300ก็ไม่แพงเท่าค่าเหล้าที่กินหรอกครับผมทำงานมาหลายปีละยังไม่ได้บรรจุอะไรเลยรอจังหวะดีๆอยู่แต่ลูกเจ้านาย*กำลังจะมาเป็นหัวหน้าผมละ 5555ขำสงสารคนมีความรู้
โดย : พนักงานผู้น้อย    วันที่ :  12 มี.ค. 2556    เวลา :  12:06:22    IP :  171.99.223.251

บัญชี เปลี่ยนสายงาน อบต.นาแวง ลำดับที่ 3 นักพัฒน ใช้บัญชีหรือยัง เพื่อนๆกรุณาโทรตามเขาด้วย กรมเขาจะเปิดแล้วค่ะรออะไรอยู่

โดย : ดา    วันที่ :  12 มี.ค. 2556    เวลา :  12:04:12    IP :  182.52.106.43

อยากสอบ ป้องกัน อ่ะ ....
โดย : 5555    วันที่ :  12 มี.ค. 2556    เวลา :  10:16:47    IP :  125.27.91.231

ตำแหน่งทั้งหมดที่เปิดรับ ไม่ทราบว่าต้องผ่านการสอบของภาค ก. กรมการปกครองมาก่อนหรือไม่ครับ
โดย : สำนึกรักบ้านเกิด    วันที่ :  12 มี.ค. 2556    เวลา :  09:29:37    IP :  171.4.224.45

ผอ.ไม่เซ็นย้ายให้ ก็ว่าจะไปลองสอบดูเหมือนกัน ลองข้อสอบก่อนลงสนามใหญ่ ผมจะย้ายทีเสียเงินที เผื่อสอบได้ จะได้กลับบ้านเลย (ว่าแต่ถ้าสอบติดจะอายุราชการของเดิมจะได้เพิ่มป่าวเนี้ย หรือต้องทิ้งไป (2 ปี) )

โดย : Bizcom    วันที่ :  12 มี.ค. 2556    เวลา :  08:14:25    IP :  203.155.220.236

ถึงคุณความจริงวันนี้ คำพูดคุณเป็นคำพูดที่เห็นแก่ตัวมา*้ไหมครับ ใครเขาก็ต้องการทำงานดีมีเงินกันทั้งนั้น ส่วนที่ว่าอุบลวิ่งเต้นเปิดสอบให้จังหวัดอื่นเข้่ามาแล้วก็ย้ายกลับไปทุกคนก็ต้องอยากกลับบ้านตัวเองทุกคน แล้วการจ่ายกี่แสนที่ว่าบ่งบอกชัดเจนว่าคุณใช้เส้นแน่นอน ไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะแข่งขันได้  ลองคิดดูนะครับ ถ้าองค์กรในประเทศไทยมีแต่พวกใช้เส้น ไม่มีสมองไม่มีความรู้ในการทำงาน คุณไม่ต้องว่าลาวล้าหลังกว่าไทย *กไม่นานหากไทยยังเป็นแบบนี้ประเทศไทยนี่แหละจะล้ากว่าลาว*ก แล้วคำพูดที่พูดมาไม่ได้สร้างสรรอะไรเลยเด็กที่เปิดมาพบก็ไม่ดี ............โกงตั้งแต่ยังไม่เริ่ม กินบ้านกินเมือง

 

โดย : คนซื่อตรง    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  10:36:28    IP :  202.29.239.69

ลองสอบดูก่อนดีกว่าครับ หากมีเส้นจริง ถือว่า ซ้อมสอบ รอกรมส่งเสริมการปกครองเปิดสอบเอง ตั้งใจอ่านหนังสือ คงเสียค่าใช้จ่ายไม่มากนัก น่าจะหาใหม่ได้นะครับ เป้นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ ตั้งใจอ่านหนังสือ สอบครับ 
โดย : จรัส    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  07:20:31    IP :  171.97.30.30

ท่านทั้งหลายที่เจริญ อุบลเปิดสอบท่านมีปัญหาอะไรเหรอครับ กรมจัดสอบก็เรื่องของกรม เพราะให้ชาวอุบลไปแข่งขันกับคนอื่นแฟร์ๆทำไมหละโอกาสได้น้อย แถมกฎ*ยเปิดช่องให้อุบลจัดสอบได้นี่ ไม่พอใจก็ฟ้องศาลปกครองสิครับ สอบเสร็จก็จะได้คนในพื้นที่จะจ่ายกี่แสน*ก็เรื่องของคนอุบล พวกคุณก็รู้อยู่แล้วจะวิ่งข้ามจังหวัดมาสอบทำไมสอบได้ไม่นานก็ย้ายหนีกลับบ้าน นายกแถวบ้านคุณไม่ทำอะไรรอรับเงินพวกย้ายเอาเปรียบนายกแถวอุบลที่ต้องวิ่งเต้นให้เปิดสอบ  ไปบอกบ้านคุณให้เปิดสอบสิครับ เงินจะได้สะพัดในจังหวัดคุณ ถ้าท้องถิ่นไม่กล้าไม่เป็นไรรอดูจังหวัดอุบลก่อนรับรองตามกันเป็นพรวนเงินใครไม่อยากได้บ้างหละครับ กินถนน กินโครงการมีการร้องเรียนเยอะหาหลักฐานง่าย กินพวกโง่ๆแต่อยากเป็นข้าราชการนี่แหละง่ายดีไม่มีการร้องเรียน*กต่างหาก

โดย : ความจริงวันนี้    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  04:07:50    IP :  1.4.166.180

ไม่ต้องผ่านภาคก.แล้วเดี๋ยวนี้อบต.หรือส่วนกลางเขาเปิดโอกาสให้สอบหมดตั้งแต่ภาคก ข ค ถ้าผ่านภาคกของกพ.ก็มีสิทธิไปสอบที่อื่นหลายที่ที่เปิดแต่ภาคขและคไง นี่มีไว้ให้โอกาสคนที่สอบภาคกไม่ผ่านไปสอบราชการที่ไหนก็ไม่ได้ถ้าเอาแต่ภาคกของกพ.แต่ก็อย่างว่าอบต.เปิดก็ไม่ช่วยไรได้ถ้าเขามีตัวมีเส้นมีสายกันอยู่แล้ว

โดย : รู้กันอยู่    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  04:07:50    IP :  180.183.61.56

ผมก็อยู่  อุบล ฯ ผ่านภาค ก แล้ว  ผมว่าน่าจะให้เฉพาะผู้ผ่านภาค ก นะ   ทำอย่างนี้ก็*ยความว่าเปิดเอาเงินอยู่แล้วเพราะผู้ที่ไม่เคยสอบภาค ก ก็มีสิทธิ์  ความรู้ความสามารถก็ไม่มี ใครมีเงินมากก็ได้ ใครไม่มีเงิน ก็แล้วแต่บุญแต่กรรม เฮอ...ทำใจ

โดย : คนจน    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  04:00:23    IP :  110.49.240.57

ในการสอบแข่งขันในแต่ละหน่วยงาน ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ ผมว่าจะมีเส้นหรือไม่มีเส้นไม่สำคัญหรอกครับ สำคัญอยู่ทีว่าเราพร้อมในการอ่านหนังสือแค่ไหน  ผมเคยไปสอบที่ อบจ.หนองคาย เมื่อปี 2536  ก็มีคงพูดกันมากว่า ไปสอบทำไม เขามีคนของเขาไว้แล้ว  แต่ผมก็ไปสอบนะครับ เพราะผมเชื่อในความสามารถของผม สุดท้ายผมก็สอบได้ลำดับที่ 6 ด้วยซ้ำ และได้รับการบรรจุตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2536 เป็นต้นมา เป็นระยะเวลา 20 ปีแล้ว  ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่จะไปสอบบรรจุครับ ไม่ว่าจะไปสอบที่ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น หากเราพร้อมจริง เราก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ เส้นก็ทำอะไรเราไม่ได้  ......  โชคดีนะครับ

โดย : ผู้เชื่อในความสามารถของตนเอง    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  03:31:10    IP :  202.129.54.82

ไปสอบดีหรือไม่ไปสอบดี ความรู้มี เงินพอมี เส้นไม่มี ถ้าโปร่งใสผมไม่กลัวใครเลย

โดย : คนจอบ    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  02:17:30    IP :  183.89.81.94

ว่าให้แต่เขาคุณดีแค่ไหนเชียว

โดย :     วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  01:44:59    IP :  118.174.36.142

แน่นอนที่สุดเรียกค่าหัวระดับ 3 (4-5แสนบาท) มีล็อคหัวไว้หมดแล้วใครจะเอาตำแหน่งไหนรีบ ๆ กันเลย เค้าจะเรียงลำดับที่ให้ เงินใครถึงมือก่อนได้ก่อน รู้ ๆ กันอยู่วงการ อบต.ลูกท่านหลานเธอท้างน้านนนนน  ลองไปดูได้ อบต.แต่ละที่มีแต่ญาติ ๆ กันทั้งนั้นแหละ คนนอกหายากมากกกกก ลูกจ้างที่ทำงานในนั้นก็เหมือนกัน ไม่รับคนนอกบอกเอาเฉพาะคนในพื้นที่ ไม่อยู่ในพื้นที่ไม่มีสิทธิ์คร๊าบ  ติดประกาศรับสมัครก็ แป๊ะไว้เฉพาะที่ อบต.เท่านั้น มีแต่คนในที่รู้เพราะจะเลื่อนขั้นให้คนในมาเป็นลูกจ้างประจำ เอ้อ!! นี่แหละ เวรกรรมของคนที่ไม่มีวงศาคณาญาติเป็น นายก อบต. 

โดย : คนรู้จริง    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  01:05:14    IP :  180.183.240.233

กรม๐เขาประกาศว่าให้สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อกรมจะจัดสอบเอง แต่ทำไม อบต อุบล ไม่ส่งรางชื่อตำแหน่งว่างไป  ทำไมต้องสอบเอง ขอความกระจ่าง
โดย : เด็กตาดำๆ    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  12:47:40    IP :  203.147.52.9

ยินดีด้วยนะครับ  ลูกจ้างฯ อบต.อุบลฯ อย่างน้อยๆก็ได้สอบ  มีหวังอยู่ลึกๆละ ดีกว่า ลูกจ้างฯรถไฟอยุ่  เจ้านาย เห็นความสำคัญแต่เด็กนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รับเข้ามาเรียน มีแต่ลูกท่านหลานเธอ จบมาแล้วทำงานไม่ได้เรื่องไม่มีจรรยาบรรณ   แต่ลูกจ้างทำงานมา อายุงาน10-16  ปีเจ้านายไม่เคยเห็นค่าที่เราทำเลย  รถไฟวิ่งได้ทุกวันนี้ เพราะฝีมือลูกจ้างฯทั้งนั้น  อย่างว่าแหละเน้อ คนเรา*มากับดวงจริงๆ

ดวง  ด -  เด็กใคร

        ว - วิ่ง

       ง - เงิน

โดย : คนทอฝัน    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  11:53:41    IP :  125.26.221.32

ไม่เข้าใจ..ความคืบหน้าก็แจ้งมาตลอดว่ากรมจะเปิดสอบรายภาคเอง..แต่ทำไมตอนนี้ท้องถิ่นเริ่มทยอยเปิดสอบกันเอง  สรุปว่ารายภาคยังจะมีอยู่หรือไม่  แต่การเปิดสอบภายในเขตจังหวัดและใช้บัญชีได้ภายในจังหวัดก็ถือว่ายังดีกว่าที่อบต.เปิดสอบกันเอง เพราะโอกาสจะได้เรียกบรรจุแทบไม่มีเลย...สรุปว่าคนรอต้องตระเวณสอบกันเอง หรือว่ากรมฯ ยังจะเปิดสอบรายภาคกันอยู่ ขอผู้รู้รายงานความคืบหน้าด้วยเถอะ

โดย : คนรอ    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  10:36:24    IP :  118.175.198.224

คนอุบลเหมือนกัน อยากไปแต่ไม่ไป พอดีนึกขึ้นได้เพื่อนอยู่ใน อบต อุบล หลายที่เปิดสอบในอุบล

โดย : รู้อยู่ไม่ไป    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  10:34:58    IP :  202.29.20.140

ในวัน สมัคร หรือ ในวันสอบ   นิวณัฐตะวัน  จัด รถบริการ รับ-ส่ง

ต้นทาง เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา

สอบถามการเดินทาง 

พี่ จรัส       080-1313424

พี่ แอ็ด      090-1508300

พี่ เดือน     085-7214738

facebook// นิวณัฐตะวัน ทัวร์

โดย : newnattawan    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  10:25:35    IP :  223.205.230.247

พอฟลุ๊คสอบได้ก็โม้ว่าไม่เสียตังซากกกกบาท ๕๕๕๖๖๖๖

โดย : คนธรรมดา    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  10:05:57    IP :  1.179.132.193

ทำข้อสอบไม่ได้ก็หาว่าเขามีเส้น ๕๕๕๕๕๕๕

โดย : คนธรรมดา    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  09:58:21    IP :  1.179.132.193

อบต..............อมทุกบาท...และ.....อมทุกสตางงไงครับพี่น้อง..................................ว่าปะ

 

โดย : อย่ากได้งานที่พ่อแม่พึ่งได้    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  08:53:03    IP :  27.55.12.116

อบต..............อมทุกบาท...และ.....อมทุกสตางงไงครับพี่น้อง..................................ว่าปะ

 

โดย : อย่ากได้งานที่พ่อแม่พึ่งได้    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  08:53:03    IP :  27.55.12.116

ผมขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่จะสอบนะครับ เสียงนกเสียงกาครับ เป็นการตัดทอนกำลังของคนที่จะสอบ ถ้าหากเราอ่านหนังสือมากๆ ทำข้อสอบ เดี๋ยวก็สอบได้เอง ครับ ผมสอบมาตั้งแต่สมัยสอบ ภาค ก ข ค ก็สอบครั้งแรก สนามจังหวัดจันทบุรี ครับ ไม่ผ่านก็สอบมาเรื่อย ได้ลำดับ ร้อย ไล่ระดับมาเรื่อย จนอยู่ระดับต้นๆ คับ ไม่เห็นต้องเสียตังส์ เสียค่ารถ ที่พักแค่นี้ครับ การสอบครั้งนี้ ของ ก.อบต.อุบลฯ เป็นการเปิดสอบใช้บัญชีได้เฉพาะท้องถิ่นในจังหวัดอุบล ครับสอบครั้งนี้ แบ่งเป็นสอบ ภาค ก และ ข ในวันเดี่ยวกันครับ ใครสอบผ่าน  ก ข ร้อยละ 60% ก็ไปสอบภาค ค ต่อครับ การสอบครั้งนี้เป็นการสอบระดับจังหวัด มีคณะกรรมการระดับจังหวัดที่ควบคุม อย่างน้อยก็มีโอกาสมากกว่าที่เราไปสอบตาม อปท เปิดสอบเองครับ บัญชีใช้ได้ทั้งจังหวัดครับ เจอกันวันสมัครสอบครับ

โดย : กฤต นารา    วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  08:29:59    IP :  101.51.164.197

ผมมีข้อสงสัยในการสอบครั้งนี้ เกี่ยวกับการสอบ ว่า..

1.ในการสอบครั้งนี้ สมัครสอบและ สอบวันเดียวกันทั้งหมดหรือไม่

2.การขึ้นบัญชี เป็นการขึ้นบัญชี เฉพาะท้องถิ่น ( อบต นั้น ๆ ) หรือเป็นการขึ้นบัญชีระดับจังหวัดคือสามารถโอนย้ายได้ภายในจังหวัด หรือ บัญชีแบบเป็นเขต หรือเป็น ภูมิภาค หรือ ทั่วประเทศ

3.ข้อสอบที่ออกสอบแต่ละแห่ง คณะกรรมการจังหวัดเป็นคนออกข้อสอบ หรือส่วนกลาง

ผมอยากให้เพื่อน ๆอย่าท้อแท้ในการสอบ สักวันต้องมีวันของเรา ตัวผมเอง สอบมาแล้ว 4 ปี ก็ติดบ้างไม่ติดบ้าง แต่ไม่เคยได้อยู่ในลำดับที่เขาเรียก สู้ๆ ครับ

โดย : คนโคราช     วันที่ :  11 มี.ค. 2556    เวลา :  08:12:53    IP :  110.164.190.172

น่าจะเปิด ข เลย โดยเงื่อนไขสมัครต้องผ่านภาค ก ของ กพ ท้องถิ่นไม่ต้องออกภาค ก เอง*ก  วุ่นวาย สมัครสอบไปก็เสียตังค์ฟรีไม่ได้หรอก จ่ายตังค์ทั้งนั้น สอบตำแหน่งใดๆเรียกเป็นแสนๆสอบปรับเปลี่ยนย้าย ก็เสียตังค์ ระบบท้องถิ่น

โดย : คนในวงการ    วันที่ :  10 มี.ค. 2556    เวลา :  11:56:42    IP :  223.206.17.226

ใช่สอบไปก็เท่านั้น เขามีคนอยู่แล้ว ทำท่าเปิดสอบให้เป็นพิธี งั้นแหละ ถึงคุณจะเก่งแค่ไหนก็ตาม ถ้าคุณสอบได้ที่หนึ่งเขาก็ทำให้คุณสอบได้ที่สิบยังได้เลย เป็นงี้ทุก อบต. และยังไม่เคยเห็น อบต ที่ไหนไม่เป็นแบบงี้เลย เขาจ่ายเงินกันตั้งแต่ต้นปี55 แล้ว ถามนายกทุก อบต ท่านๆรู้ดี แต่จะกล้าพูดความจริงรึเปล่าแค่ั้นั้นแหละ พอสอบพนักงานเสร็จ แต่ละ อบต ก็จะเปิดสอบบรรจุ คราวนี้แหละ ใครทั้งหลายที่เป็นพนักงานจ้าง ก็วิ่งวุ่นจาย*กรอบ เพื่อที่จะสอบบรรจุ (ตั้งแต่สอบพนักงานจนบรรจุ คนนอกไม่มีสิทธิ)แจ้งDSIนู่นมาตรวจสอบ เฮ้อ แต่ก็เหอะ กม.ไทยมีช่อง...เสมอ

โดย : ประชาชน    วันที่ :  10 มี.ค. 2556    เวลา :  10:07:57    IP :  49.48.87.209

ผมเข้าใจถูกมั้ยนี่คือการเปิดสอบแข่งขันใช้บัญชีแบบรายภาคถูกมั้ย ถ้าใช่ผมพร้อมเต็มที่

โดย : คนยโส    วันที่ :  10 มี.ค. 2556    เวลา :  04:48:31    IP :  125.25.238.126

สอบไปก็เท่านั้นเขามีคนของเขาแล้วจะไปสอบให้เสียค่าสอบทำไหม(ถ้าพวกมีเส้นเขารออยู่วุฒิไม่ตรงกับตำแหน่าที่รับสมัครก็ยังสอบได้เลยเคยเจอมาแล้ว

โดย : คนเคยสอบ    วันที่ :  10 มี.ค. 2556    เวลา :  01:49:26    IP :  182.52.26.97


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526