งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
สมัครงาน  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่สอบของบุคคลที่สนใจสมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งรับราชการ โดยกำหนดเลื่อนสอบจาก วันที่ ๑๖ มีนาคม ๕๗ เป็นวันที่ ๑๘ เมษายน ๕๗


ประกาศวันที่ : 10 ก.พ. 2557
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 98261 คน
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เป็นเพื่อนกับเปิดสอบคลิกที่นี่   

รายละเอียดของข่าวสาร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่สอบของบุคคลที่สนใจสมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งรับราชการ โดยกำหนดเลื่อนสอบจาก วันที่ ๑๖ มีนาคม ๕๗ เป็นวันที่ ๑๘ เมษายน ๕๗

....สอบแข่งขันเพื่อรับราชการกับ อปท.คณะกรรมการ กสถ.เลื่อนวันประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบออกไป...และกำหนดวันสอบใหม่..
..เมื่อวันที่ ๕ ก.พ.๕๗ คณะกรรมการ กสถ.ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาถึงการประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่สอบของบุคคลที่สนใจสมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งรับราชการกับ อปท..เหตจากที่กำหนดไว้เดิมว่าจะประกาศ วันเวลาและสถานที่สอบ คือ ๑๖ มีนาคม ๕๗
..ที่ประชุมมีมติเลื่อนวันประกาศ วันเวลาและส...ถานที่สอบจาก วันที่ ๑๖ มีนาคม ๕๗ เป็นวันที่ ๑๘ เมษายน ๕๗ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการกับ อปท.ไว้ สามารถเข้าไปไปตรวจสอบ ว่าท่านสอบสถานที่ ตึก ห้อง อะไรได้ตั้งแต่ ๑๘ เมษายน ๕๗
..ส่วนวันที่กำหนดสอบแข่งขันจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๕๗ ที่ประชุมมีมติกำหนดวันสอบแข่งขันภาค ก ข เป็นวันที่ ๒๗ เมษายน ๕๗ ครับ
..เหตที่เลื่อนเพราะวันที่ ๓๐ มีนาคม ๕๗ ตรงกับวันเลือกตั้ง ส.ว.และตรงกับวันสอบแข่งขัน โอเน็ต ของนักศึกษาทั่วประเทศทำให้สถานที่ไม่ว่างและชนกับการเลือกตั้ง ส.ว.ทั่วประเทศ ทำให้ไม่สามารถใชกำลังตำรวจเพื่อการป้องกันการทุจริตในการสอบได
เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ครับ
ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา
๐๗/๐๒/๕๗
   ต้องการรับสมัครครู เอกสังคมศึกษา   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย    อ่าน 761 
   ด่วนๆๆๆๆ รับสมัครครูอัตราจ้าง   โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   อ่าน 1273 
   รับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา   โรงเรียนระยองวิทยาคม    อ่าน 1162 
   รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม   อ่าน 727 
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี   อ่าน 1583 
   รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน(คนพิการ)  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5   อ่าน 319 
   รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   อ่าน 173 
   รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย   อ่าน 179 
   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จังหวัดร้อยเอ็ด  บุคลากร   อ่าน 99 
   รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ม.มหาสารคาม    อ่าน 315 
    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 127 อัตรา  โรงพยาบาลนครพิงค์   อ่าน 786 
   รับสมัคร:วิศวกรลูกจ้างโครงการ รวม 2 ตำแหน่ง  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)   อ่าน 150 
   รับสมัครลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   อ่าน 135 
   รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   อ่าน 745 
    รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   อ่าน 183 
   รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   อ่าน 279 
   รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   อ่าน 342 
 โดย : อาทิตย์ ไชยลุม    วันที่ :  18 เม.ย. 2557    เวลา :  01:26:18    IP :  180.183.18.120

ขอทำความเข้าใจผู้เข้าสอบทุกท่าน   อ่านให้เข้าใจ

๑   ประกาศสถานที่สอบ ๑๘  เมษายน ๒๕๕๗   ดูจาก เว็ปที่สมัคร  ให้ดูดีๆ  เพราะบางท่านต้องไปสอบในระดับ  อำเภอ เช่นภาคใต้ ๑  สอบที่ จ. นครศรีธรรมราช  อาจจะต้องไปสอบที่  อ.ร่อนพิบูลย์    หรือ อ.ทุ่งสง  ฯลฯ เป็นต้น ผู้เข้าสอบต้องอ่านให้ดีๆว่าตนเองสอบที่ใด   และหากเป็นไปได้ควรไปดูสถานที่สอบก่อน๑วันหรืออาจจะหาที่พักในพื้นที่ที่เป็นสถานที่สอบเลยก็จะดียิ่งเพราะบางพื้นที่รถยนต์สาธารณะอาจจะไม่สะดวก เป็นการ   กันพลาดเพราะมีผู้สมัครมากถึง  ๕๑๑,๓๗๐  คน อ่านไม่ผิดครับ   ๕๑๑,๓๗๐   คน  และโดยยึดหลักความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  เนื่องจากตรวจโดย คอมฯ/ผู้ออกข้อสอบและผู้ผลิตข้อสอบถูกกักตัวจนกว่าจะสอบวันที่๒๗  เม.ย. เสร็จ  อย่าหลงเชื่อพวกตกเบ็ด  หลอกลวงว่าสามารถฝากได้ มี จนท.DSI ช่วยตรวจสอด้วย        ๒  วันสอบ   อาทิตย์ ที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๗    ภาค ก)  เวลา ๙  -  ๑๑   น.       ภาค ข)  เวลา  ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น หากมาช้าหลัง ๑๕ นาทีหมดสิทธิสอบ.  ให้พิมพ์ใบสมัครจากเว็ปโดยใช้เลขประชาชน๑๓หลักอย่างเดียว(เลขใบเสร็จไม่ต้องใช้)พร้อมติดรูปถ่าย๑นิ้วที่ใบสมัครด้วยและใช้คู่กับบัตรประชาชนตัวจริงที่หมดอายุไม่เกิน๖เดือน(หากบัตรหมดอายุรีบไปทำใหม่ปลอดภัยกว่าเพราะสามารถไปทำบัตรใหม่ก่อนบัตรเดิมหมดอายุได้ก่อน๖๐วัน)    และใช้ดินสอ๒Bกับยางลบดินสอ เท่านั้นที่อนุญาตเข้าห้องสอบ 

 ๓  ข้อปฏิบัติการสอบ/การแต่งกาย ดูจากประกาศ ตั้งแต่ศุกร์ที่๑๘  เมษายน ๒๕๕๗ หรือที่เผยแพร่ทางหนังสือ มติชน     สยามรัฐ  เดลินิวส์ ฉบับตั้งแต่ ๘เมษายน๕๗ เป็นค้นไป

๔. เกณฑ์ตัดสิน  ข้อสอบเป็นปรนัย  ภาค ก) มีข้อสอบ  ๑๐๐ ข้อ      ภาค ข)  มีข้อสอบ  ๑๐๐  ข้อ    ต้องผ่านอย่างต่ำ ๖๐ข้อทั้งภาค ก) และ ภาค  ข)  จึงมีสิทธฺสอบภาค ค) (สัมภาษณ์)

โดย : สมศักดิ์ ภักดี    วันที่ :  12 เม.ย. 2557    เวลา :  05:54:59    IP :  180.180.189.188

ทำไม้ต้องสอบวันเดียวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะ ไม่เห็นใจกันบ้างเลยจะจบแล้ว จะไปสอบได้ยังไงอุตส่าตั้งตารอสอบมาตั้งนาน จะเลื่อน*กไหม๊ สาธุขอให้เลื่อนสอบ*

โดย : ปอ ปอ    วันที่ :  23 มี.ค. 2557    เวลา :  01:22:24    IP :  115.67.102.39

ปู้ด
โดย : ปู้ด    วันที่ :  06 มี.ค. 2557    เวลา :  05:49:53    IP :  180.180.74.177

สาธุขอพรให้ลูกช้างสอบบรรจุของกรมส่งเสริมท้องถิ่นครั้งนี้ให้ได้บรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เถอะสาธุสาธุสาธุ

โดย : สาวบ้านนา    วันที่ :  06 มี.ค. 2557    เวลา :  05:24:13    IP :  171.7.135.95

    สำหรับคนเตรียมตัวสอบมาเป็นปียังไม่ได้สอบแล้วจะเลื่อนออกไป*กเสียความรู้สึกจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย : คนอยากสอบ    วันที่ :  05 มี.ค. 2557    เวลา :  04:06:04    IP :  115.67.229.82

รอจนถึงชาติหน้าก็จะรอไม่รีบสอบสินะ555 บางคนเขาก็รอสอบที่อื่นๆๆเปิดให้สมัครได้อ่านหนังสือไม่ปนกันเข้าใจไหม

โดย : เบื่อ    วันที่ :  02 มี.ค. 2557    เวลา :  07:56:26    IP :  180.183.61.169

ดิฉันทำใบที่ไปจ่ายตังค์หาย แล้วปริ้นใบสมัครไม่ได้เลยต้องทำยังไงดีคะใครมีวิธีช่วยบอกหน่อย

โดย : กลุ้มใจ    วันที่ :  26 ก.พ. 2557    เวลา :  08:20:39    IP :  203.114.124.103

เบื่อจังพวกที่ไม่เห็นผลพลอยได้ตัวเอง ตักตวงเอาซิ ความรู้ สอบวันไหนไม่สำคัญหรอก
โดย : คนรอได้    วันที่ :  18 ก.พ. 2557    เวลา :  09:59:49    IP :  124.121.194.145

หน่วยงานที่เลื่อนบ่อยที่สุดกี่ ครั้งแล้วละครับ ท้องถิ่น
โดย : สมชัย อัยจา    วันที่ :  17 ก.พ. 2557    เวลา :  09:34:04    IP :  183.89.19.39

กรมอื่นๆๆสามารถเปิดสอบตามกำหนดเวลาได้หมดเช่นกรมการปกครอง กรมป่าไม้เปิดสอบที่กรุงเทพสามารถเปิดให้ไปสอบได้ไม่ต้องอ้างพวกชุมนุม แต่กรมนี้สงสัยจะหารกันยังไม่ลงตัวหรือเด็กเส้นยังไม่ครบ

โดย : น่าสงสัย    วันที่ :  14 ก.พ. 2557    เวลา :  10:46:58    IP :  180.183.62.20

ถ้าเป็น มหาลัยรามคำแหง ดำเนินการสอบเสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับ ความพร้อมมากกว่าที่อื่นครับ (ไม่ได้เรียนที่รามนะครับแต่ที่นี่เป็นมาตรฐานครับ)

โดย : เด็กคอนหวัน    วันที่ :  12 ก.พ. 2557    เวลา :  10:25:06    IP :  118.172.104.229

เบื่อพวกชุมนุมทำให้คนอื่นเดือดร้อน เมื่อไหร่จะเลิกชุมนุมประเทศชาติจะได้เจริญ
โดย : คนเดือดร้อน    วันที่ :  12 ก.พ. 2557    เวลา :  02:58:17    IP :  182.93.214.55

เดี๋ยวใกล้ถึงวันสอบก็เลื่อน*ก เลื่อนมาเป็นปีละ ชาตินี้จะได้สอบไหมเนี่ยหรือจะให้รอสอบชาติหน้า

โดย : PP    วันที่ :  12 ก.พ. 2557    เวลา :  11:06:38    IP :  183.89.160.125

โปรโมทกัน*กแล้ว

 

โดย : jj    วันที่ :  11 ก.พ. 2557    เวลา :  01:02:58    IP :  61.47.40.117

โค้งสุดท้าย การันตีสอบผ่านชัวร์

http://bit.do/hJcE

โดย : ธน    วันที่ :  11 ก.พ. 2557    เวลา :  09:34:04    IP :  1.1.187.36

ประกาศรายชื่อสอบท้องถิ่นวันที่  18  เมษายน 2557   สอบวันที่  27  เมษายน  2557  ครับ ไม่ใช่สอบวันที่ 18 นะครับ คุณ JJ   ครับ

โดย : พี่ ๆ ครับ    วันที่ :  10 ก.พ. 2557    เวลา :  03:53:26    IP :  101.51.13.225

เปิดรับสมัคร*กได้ไหมค่ะ คือว่าลืมสมัคร

โดย : เด็กสมุทรสาคร    วันที่ :  10 ก.พ. 2557    เวลา :  03:43:12    IP :  115.31.137.10

เงินก็จ่ายไปละ ทำไงได้ เชิญเลื่อนไปเรื่อยๆ.....เบื่อ เซ็ง...ทีเงินให้จ่ายทันที....เอาเปรียบประชาชน

โดย : คนรอ    วันที่ :  10 ก.พ. 2557    เวลา :  03:38:25    IP :  182.52.229.38

คุณ JJ คุณอ่านจบหรือยังคะ 

โดย : ใบไม้    วันที่ :  10 ก.พ. 2557    เวลา :  02:33:25    IP :  58.136.21.196

ทำไมไม่สอบเสาร์ อาทิตย์ ต้องมาสอบวันทำงานหลังหยุดยาวเนี่ยรึคับ แถมเป็นวันทำงาน ใครจะไปสอบได้ละคับ เห็นใจคนทำงานบ้างไม่ได้รึคับ

 

โดย : JJ    วันที่ :  10 ก.พ. 2557    เวลา :  01:09:34    IP :  223.27.192.234

จะเลื่อนไปถึงไหนกัน รอมานานแล้วอ่ะ ชาตินี้จะได้สอบไหมเนีย ทำไมตั้งนานไม่ยอมเปิดจะมาเปิดช่วงนี้บ้านเมืองก้กำลังเดือดร้อนวุ่นวาย สงสัยว่าคงต้องรอไป*กนาน เดียวก้เลื่อน เลื่อนไป*ก อย่างไม่มีวันจบ
โดย : คนเบื่อ    วันที่ :  10 ก.พ. 2557    เวลา :  11:19:05    IP :  113.53.118.42


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 

©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526