เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 มกราคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างในสังกัด จำนวน 5 ตำแหน่ง 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-26 มกราคม 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทaอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4-29 มกราคม 2559