งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก),ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปี ๒๕๕๗ 524 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และระเบียบการสอบแข่งขัน 174687 9
  กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 133 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21-27 เมษายน 2557 14617 0
  การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 15 ตำแหน่ง 28 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2557 9885 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 23-29 เมษายน พ.ศ. 2557 506 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักกายภาพบำบัด,นักเทคนิคการแพทย์,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 21-25 เมษายน พ.ศ. 2557 399 0
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก.และภาค ข. ของ อบต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 1090 0
  กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-30 เมษายน พ.ศ. 2557 25268 0
  งานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลศิริราช รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 868 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 31068 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 14504 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 1004 0
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 12973 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 290 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-30 เมษายน 2557 30023 0
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่1/2557 จำนวน 14 ตำแหน่ง 158 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2557 47891 0
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับนพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน พ.ศ. 2557 6476 0
  โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,นายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 17-25 เมษายน พ.ศ. 2557 5477 0
  การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน ๒๖ ตำแหน่ง ๓๗๑ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ 85658 1
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 2978 0
  กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๕๘ อัตรา (แบ่งเป็นคนพิการ ๓๑ อัตรา) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ 57738 2
  ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ ตั้งแต่บัดนี้ -07 เม.ย. 2557 26440 0
  กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ป็นนายทหารประทวน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 เม.ย. 2557 10463 0
  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนชายและหญิงเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน อาสาสมัครทหารพราน (ชาย/หญิง) ตั้งแต่บัดนี้ - -26 เม.ย. 2557 10424 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 2557 จำนวน 5,000 อัตรา รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 -13 มิ.ย. 2557 47186 6
  สพฐ. เตรียมรับมือการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 จำนวนกว่า1800 อัตรา 1060 0
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-28 เมษายน พ.ศ. 2557 35387 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ จำนวน ๘ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม - ๑๑ เมษายน ๒๕๕ 9219 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-18 เมษายน พ.ศ. 2557 2952 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลทอกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน นายช่างรังวัด ตั้งแต่วันที่ 1-18 เมษายน พ.ศ. 2557 3283 0
  สำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลืกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวนรวม 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน พ.ศ. 2557 4238 0
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒๗๑ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 100121 7
  สถาบันมะเร็งรับสมัครลูกจ้างรายเดือน 2462 0
  สพฐ. เปิดเผยถึงการเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ครั้งที่ 1 ปี 2557 ใน 89 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) รวม 1,888 อัตรา ใน 40 กลุ่มสาขาวิชา 29766 0
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๖๓ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 75960 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพิษณุโลก จำนวน ๕๒ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ 38349 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ 17779 0
  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๔๗ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 37769 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4656 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าเปิด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2557 จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม-8 เมษายน 2557 18717 2
  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอบบรรจุพนักงานส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 เว้นวันหยุดราชการ 14640 0
  ปปช สมัครงานลูกจ้างพนักงานสื่อสาร 1948 0
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (สพม.14) รับสมัครสอบแข่งขันฯครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 จำนวน 70 อัตรา 15 กลุ่มวิชาเอก ตั้งแต่วันที่ 17-27 มีนาคม 2557 38104 0
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 57 อัตรา - ตั้งแต่วันที่ 17-28 มีนาคม 2557 14067 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2557 ถึง วันที่ 4 เมษายน 2557 2368 0
  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 1101 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ ๑ 3337 0
  คุรุสภา เปิดรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 32957 1
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร จำนวน 4 อัตรา สังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ตั้งแต่วันที่ 17 -21 มีนาคม 2557 12007 0
  ธนาคารกสิกรไทย เปิดโครงการมหกรรมรับสมัครงาน ครั้งใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศ ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ภายใน 23 มีนาคม 2557 7041 0
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๔๐ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๕๗ 57034 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ จำนวน ๗ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ 2456 0
  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีความประสงค์จะรับสมัครดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 17 มี.ค.57 - 4 เม.ย. 57 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 16275 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบท้องถิ่น และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรุ้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เป็นวันที่ 27 เมษายน 2557 152386 11
  รับสมัครลูกจ้างป.6 - ป.ตรี หลายอัตรา 3938 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 16542 0
  สำนักงาน ปปง. รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำส่วนพัฒนาบุคลากร ที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 3446 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม - 9 เมษายน พ.ศ. 2557 2396 0
  องค์การบริหารส่วนตาบลกู่สันตรัตน์ อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จะดาเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบล จานวน ๗ ตาแหน่ง ๗ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ 13566 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2557 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 21 มีนาคม - 11 เมษายน 2557 15494 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ จำนวน ๖ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ 14692 1
  องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ รับสมัครคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๓ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ 1900 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ จำนวน ๙ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม - ๙ เมษายน ๒๕๕๗ 1556 0
  เทศบาลตำบลอรัญญิก ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน ๑๘ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๕๗ 15803 0
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 กลุ่มงาน 15 ตำแหน่ง 57 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-28 มีนาคม พ.ศ. 2557 55467 1
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล 11996 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 อัตรา ในระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 14316 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 และระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2557 - 8 เมษายน 2557 13293 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล เริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ3 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 9 เมษายน 2557 15275 0
  สพฐ. ทยอยประกาศสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ข้อมูลเขตพื้นที่ฯ ที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 39 วิชาเอก 90 เขตพื้นที่ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 80917 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๑๓ ตำแหน่ง ๑๓ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ 22360 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๖ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๕๗ 17792 1
  องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ จำนวน ๔ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม - ๙ เมษายน ๒๕๕๗ 15703 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 1157 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ จำนวน ๑๐ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๕๗ 15278 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ จำนวน ๔ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ 14668 0
  ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ กว่า 500 อัตรา กลุ่มงานที่ 1-3 ตั้งแต่วันที่ 5-31 มีนาคม 2557 กลุ่มงานที่ 4-6 ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม - 30 เมษายน 2557 34841 0
  อบต.บ้านนา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. - 4 เม.ย. 57ในวันและเวลาราชการ 18817 0
  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ, นักกายภาพบำบัด, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-13 มีนาคม พ.ศ. 2557 14688 0
  โรงพยาบาลพิมาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 10 อัตรา 387 0
  สพฐ. ประกาศตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ข้อมูลเขตพื้นที่ฯ ที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 39 วิชาเอก 90 เขตพื้นที่ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 58865 0
  รับสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2924 0
  ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินมูลนิธิ รพ.สงฆ์ 1185 0
  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าปฏิบัติงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 มี.ค. 2557 1727 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2821 0
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จำนวน 11 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 มีนาคม พ.ศ. 2557 14124 0
  เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 22 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 34987 6
  สำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวนรวม 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-28 มีนาคม พ.ศ. 2557 12744 0
  กรมการปกครอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวนรวม 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-21 มีนาคม พ.ศ. 2557 19481 0
  การประปานครหลวง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 13 ตำแหน่ง 83 อัตรา รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 มีนาคม 2557 97937 0
  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (จำนวน 3 อัตรา) หมดเขต 7 มีนาคม 2557 1428 0
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่10 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557 88672 7
  กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครเข้าเรียนพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 9 หลักสูตร ปีการศึกษา 2557 จำนวน 5,470 คน สมัครทั้งระบบสอบตรง วันที่ 15-31 มี.ค.นี้ และระบบสอบกลาง 18-24 มิ.ย.2557 39578 1
  กรมศุลกากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศุลกากร และ เจ้าพนักงานเดินเรือ จำนวน 36 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 7-27 มีนาคม พ.ศ. 2557 62590 2
  สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ 990 0
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผุ้ช่วย วุฒิ ป.ตรี ป.โท จำนวนรวม 39 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-16 มีนาคม พ.ศ. 2557 33882 0
  สพฐ. ประกาศกำหนดการสอบบรรจุ "ครูผู้ช่วย" 1/2557 อย่างเป็นทางการ หลักสูตรการสอบบรรจุ ตรวจสอบวุฒิก่อนสมัครสอบ 52511 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา,นักวิชาการสาธารณสุข - 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 1159 0
  สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ จำนวน ๑๖ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 2946 0
  สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน ๙ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 66632 1
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รับสมัครสอบแข่งขันและรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม - 4 เมษายน พ.ศ. 2557 46703 0
  สพฐ.ประกาศหลักเกณฑ์ กติกาการสอบ ซึ่งจะประกาศสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 10-16 มีนาคม 2557 11195 1
  คุรุสภา ประกาศหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 3977 0
  กรุงเทพมหานคร จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-28 พฤษภาคม 2557 96099 0
  กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการพัฒาชุมชน ระดับปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน สอบวันที่ 20 เมษายน 2557 46278 1
  กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 6/2557 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ของสำนักระบาดวิทยา 1409 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (สำนักระบาดวิทยา) 2 ตำแหน่ง 1022 0
  เลือกรับสมัครคัดเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 3/2557 1750 0
  กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า พนักงานเดินหมาย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ นักจัดการงานทั่วไป วิชาการเงินและบัญชี จำนวนรวม 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 มีนาคม พ.ศ. 2557 62999 6
  สำนักงานข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครสอบแข่งขันภาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2557 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 มีนาคม 2557 129486 9
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการสาธารณสุข, นักโภชนาการ, นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3-7 มีนาคม พ.ศ. 2557 2188 0
  กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักกีฏวิทยา จำนวนรวม 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 17362 0
  โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิจัย พยาบาลวิชาชีพ จำนวนรวม 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 1095 1
  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 13 ตำแหน่ง 14อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 18394 1
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ในคุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 42 อัตรา รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 18 กุมภาพันธ์ 2557 45686 0
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติรับสมัครลูกจ้าง 1677 0
  ศาลรัฐธรรมนูญ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๑๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 2299 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา นักทรัพยากรบุคคล คีตศิลปิน รวม 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-14 มีนาคม พ.ศ. 2557 1352 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ศูนย์สารสนเทศ) ตั้งแต่วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 1077 0
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วนที่ 24-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 1082 0
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 รวม 87 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1,700 อัตรา เปิดรับสมัคร 17-24 มีนาคม 2557 34693 8
  การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน ๑๑ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 27463 1
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๘๓ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 98005 1
  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑ ระดับ ๒ และระดับ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๓ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 21534 0
  อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ ๒ ระดับ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 25298 0
  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำส่วนพัฒนาบุคลากร 2444 0
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑๘๐ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 32638 1
  กรมสรรพากร ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยบกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 2868 0
  รพ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 450 0
  รพ.พัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 11 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 543 0
  รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา / สาขาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (รับสมัคร 3-18 ก.พ. 2557 ) 1295 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่สอบของบุคคลที่สนใจสมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งรับราชการ โดยกำหนดเลื่อนสอบจาก วันที่ ๑๖ มีนาคม ๕๗ เป็นวันที่ ๑๘ เมษายน ๕๗ 84177 22
  ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3237 0
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 2280 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานประจำสำนักงาน(คนพิการ) ตั้งแต่วันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 2652 0
  แก้ไขปะกาศเพิ่มเติมฉบับที่ 2 เรื่องการขออนุญาตให้ใช้บัญชีได้ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง 874 0
  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 22254 0
  รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการด้านวิชาการ (วุฒิปริญญาโท จำนวน ๑ ตำแหน่ง) 783 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 1 38149 1
  รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1411 0
  กองคลัง กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลิอกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 กุมพาพันธ์ 2557 1739 0