เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
สมัครงาน  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รับสมัครครูธุรการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-14 ส.ค. 2558 49 0
  สพฐ. สำรวจความประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 3414 0
  กรมอนามัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 5351 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 59 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-17 สิงหาคม 2558 1868 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นายช่างเทคนิค และเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 13 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 506 0
  การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7 รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่มิสเตอร์ประปา) จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 15 สิงหาคม 2558 1609 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือก นักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,000 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 สิงหาคม 2558 15109 1
  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) จำนวน 35 กลุ่มวิชา 375 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-17 สิงหาคม 2558 15738 1
  การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทํางาน จํานวน 208 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-31 สิงหาคม 2558 15358 0
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเป็นข้าราชการตำรวจฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รร.นรต. ตั้งแต่วันที่ 5-11 สิงหาคม 2558 15746 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2558 972 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 (งบเฉพาะกิจ) ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 412 0
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 16 สิงหาคม 2558 6548 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 5746 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 16798 0
  กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2558 ทั้ง ช ญ จำนวน 15 ตำแหน่ง 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2558 17593 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด เตรียมบรรจุรับราชการ ด้วยวิธีพิเศษ ไม่ต้องสอบแข่งขัน 2604 0
  บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 สิงหาคม 2558 11126 0
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 10292 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเตือนภัย ตั้งแต่วันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 359 0
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1-4) ตั้งแต่วันที่ 5-11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 3370 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 11596 0
  อบจ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 17 สิงหาคม 2558 3796 0
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3-11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 748 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 2412 0
  อบต.หมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ระดับ 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5-26 สิงหาคม 2558 1161 0
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 15 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 11299 0
  การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 28 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2558 37034 0
  อบต.บ้านกาศ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-26 สิงหาคม 2558 894 0
  สพฐ.กำลังขาดครู จำนวน 8,000 อัตรา คาดว่าเปิดรับสมัครสอบประมาณเดือนกันยายนนี้ 9080 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 59 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 สิงหาคม 2558 39473 0
  อบต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-26 สิงหาคม 2558 5207 0
  อบต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-26 สิงหาคม 2558 4608 1
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-26 สิงหาคม 2558 5166 0
  โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, แพทย์แผนไทย, นักเทคนิคการแพทย์, นักรังสีการแพทย์, เภสัชกร และผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 1086 0
  สสจ.น่าน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2558 1662 0
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 7 สิงหาคม 2558 14717 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา) ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 473 0
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 10435 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 14 ตำแหน่ง 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 9908 0
  โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฏาคม - 7 สิงหาคม 2558 678 0
  อบต.แม่คะตวน จ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (ข้าราชการ) จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-26 สิงหาคม 2558 9215 1
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา (วุฒิ ม.6/ปวช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 25745 2
  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2558 28476 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 547 0
   วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 399 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นายช่างเทคนิค,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 5073 0
  โรงพยาบาลกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และผู้ช่วยพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 20-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 394 0
  ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงาน จำนวน 50 อัตรา ผู้สนใจยื่นแบบแจ้งคววามประสงค์ได้ ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กรกฎาคม 2558 24614 2
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 5337 0
  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 9681 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักโภชนาการ,นายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 20-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 5215 1
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558 1061 0
  ผลสอบก.พ. ชี้ชัดคุณภาพอุดมศึกษาไทยแตกต่างกัน ทั้งที่จำนวนมหาวิทยาลัยมีมากแต่จัดการศึกษายังไม่ได้มาตรฐาน 1594 0
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 6804 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายผู้สอน) จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 กรกฎาคม 2558 4396 0
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 470 0
  ธนาคารธนชาต รับสมัครตำแหน่ง Telesales / Call Center (Thai - Eng) จำนวนหลายอัตรา สมัครในวันที่ 6,13,20,27 กรกฎาคม พร้อมสัมภาษณ์ทันที 7516 1
  ม.รามคำแหง เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1-26 กรกฎาคม 2558 11806 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 กรกฎาคม 2558 4596 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 8223 0
  กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการหน่วยงานส่วนกลาง ประจำปี 2558 จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 7531 0
  การเคหะแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีพนักงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14-27 กรกฎาคม 2558 17322 0
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 26 กรกฎาคม 2558 13088 0
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558 7326 0
  กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 4964 0
  กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 651 0
  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 2520 0
  โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 20-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 1270 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 3845 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 3162 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนกงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 20-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 1261 0
  จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 22-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 231 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฏาคม - 14 สิงหาคม 2558 19672 0
  สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบข้าราชการ นิติกรปฏิบัติการ 10 อัตรา (ไม่จำเป็นต้องผ่านภาค ก. ก.พ.)ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2558 40067 0
  พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานสำนักพระราชวังตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาประจำฝ่ายอำนวยการ 2303 0
  ผลสอบก.พ.ลงสนาม2แสนผ่านไม่ถึงหมื่นคน 3169 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 838 0
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด,นักเทคนิคการแพทย์,นักรังสีการแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล,นายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 20-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 758 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 41 ตำแหน่ง 167 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 กรกฎาคม 2558 10683 2
  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2558 3498 0
  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการมาตรฐาน จำนวนรวม 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 10282 0
  กองบัญชาตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครสอบเข้ารับราชการตำรวจนายสิบชั้นประทวน จำนวน 80 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2558 19644 0
  โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 กรกฎาคม 2558 1246 0
  กรมการปกครอง เตรียมเปิดสอบ ตำแหน่งปลัดอำเภอ อำเภอละ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอละ 2 อัตรา รวมจำนวน 2,523 อัตรา ทั่วประเทศ 42808 7
  เทศบาลนครนครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 13 ตำแหน่ง 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 กรกฎาคม 2558 8295 0
  เทศบาลตําบลท่าชี จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ - 10 กรกฎาคม พ.ศ.2558 486 0
  เทศบาลเมืองโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวนหลายอัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 กรกฎาคม 2558 880 0
  สวรส. รับสมัครงาน 4 อัตรา การเงิน บุคคล ฝ่ายแผนและเลขานุการ 694 0
  กสพท.เปิดสเปกรับนักศึกษาแพทย์ปี59 292 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 58 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 6677 0
  โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงาสนราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ 6-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 633 0
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 15-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 2621 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 447 0
  เทศบาลตำบลกระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ตั้งแต่วันที่ 1-9 กรกฏาคม 2558 450 0
  เทศบาลตำบลหนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 5 ตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 กรกฎาคม 2558 741 0
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ของบจ้างครูและบุคลากรธุรการ 87 ล้านบาท ขอกรอบพนักงานราชการ 7,455 คน 18826 0
  หน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการ ตั้งแต่บัดนี้ - 16 กันยายน 2558 20790 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 กรกฎาคม 2558 6204 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2558 2025 0
  ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๓๘ / ๒๕๕๘เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา 339 0
  อบต.-เทศบาล ยังคง "เปิดสอบบรรจุข้าราชการเองได้" เพราะเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2558 1540 1
  กรมการบินพลเรือน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ หลายจังหวัด จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 กรกฎาคม 2558 14423 0
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 9-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 767 0
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 6974 0
  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 2283 0
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ วุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 8-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 859 0
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ส่วนกลาง 8 ตำแหน่ง ส่วนภูมิภาค 72 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2558 30779 1
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 41751 1
  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2558 1327 0
  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 11 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2558 14948 0
  ความคืบหน้า อบต.อุบลฯ 15 แห่ง เตรียมเปิดสอบบรรจุข้าราชการ 109 อัตรา อัพเดทล่าสุด 24864 4
  บานปลาย! 40 ราชภัฏประกาศทบทวนเลิกทำธุรกรรมกับไทยพาณิชย์-รอมติมรภ.3 ก.ค. 544 0
  สสจ.นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กรกฏาคม 2558 1330 0
  บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ วุฒิ ปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 1773 0
  แบงค์ชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปริญญาตรี รับสมัครถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2558 2121 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 1028 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 1193 0
  บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 21 ตำแหน่ง 251 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2558 23384 0
  โรงพยาบาลพิมาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันด้วยเงินบำรุง จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558 - 21 กรกฎาคม 2558 530 0
  อบจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-17 กรกฎาคม 2558 790 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 กรกฎาคม 2558 4160 0
  เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 20 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2558 13042 0
  กรมพลศึกษา รับสมัครบุุคลเพื่อสอบเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 465 0
  บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) รับสมัครบุุคลเข้าปฎิบัติงาน จำนวน 11 ตำแหน่ง 72 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 12 กรกฎาคม 2558 29482 0
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รับสมัครพนักงาน จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2558 19146 0
  สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึง 3 กรกฏาคม 2558 786 0
  สทช.ที่ ๑๕ (อุดรธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 771 0
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 860 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 1240 0
  โรงพยาบาลสระบุรีรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,ผู้ช่วยทันตแพทย์,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการพัสดุ จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 498 0
  รับสมัครลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 868 0
  กศน. จังหวัดตาก รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ ศศช (ครูดอย) จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2558 7386 0
  สพฐ.ตั้งงบจ้างอัตราจ้าง ครบทุกตำแหน่ง 12587 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 4316 0
  อปท.อุดร 20 แห่ง จัดสอบท้องถิ่นไม่ได้มาตรฐาน "การประกาศผลสอบแข่งขันไม่ชอบด้วยกฎหมาย" 1708 0
  ออมสิน ยอมรัฐ พักหนี้ให้ครู 852 0
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 รับสมัครครูธุรการ ตั้งแต่บัดนี้-30 มิถุนายน 2558 1054 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์ พนักงานแปลภาษา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 2169 0
  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 497 0