เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง จำนวน 13 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ธันวาคม 2558 1591 0
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1571 0
  กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2559 จำนวน 15 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 7590 0
  กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 89 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8-30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 5438 0
  กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 97 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-22 ธันวาคม 2558 9644 0
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวน 13 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2558 8920 0
  เทศบาลตำบลพรเจริญ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2558 2697 0
  กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 155 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2558 5310 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 8-15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 367 0
  เทศบาลเมืองชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 15 ธันวาคม 2558 910 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-18 ธันวาคม 2558 1255 0
  สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ประจำปี 2558 5103 2
  โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด,นักเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 4-14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 125 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 4-15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 195 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 14-18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 4997 0
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 696 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 3-14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 443 0
  สํานักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ ตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย จำนวน 300 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2558 13909 0
  สำนักงานจังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 840 0
  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 9734 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครสอบแข่งขันอาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำปี 2558 ครั้งที่ 41-43 จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2558 1377 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการการ วุฒิ ป.ตรี - ป.โท จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3-28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 12493 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวนรวม 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 7223 0
  กรุงเทพมหานคร เตรียมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 27 ตำแหน่ง 495 อัตรา ติดตามได้ที่นี่เร็วๆนี้ 30528 0
  กองทัพบก รับสมัครสอบคัดเลืกทหารกองหนุน(เหล่าทหารราบ) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา สิบเอก) วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.ปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-31 มกราคม 2559 7854 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 73 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2558 5435 0
  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพือสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 23943 0
  กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 31 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-20 ธันวาคม พ.ศ. 2558 6506 0
  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักนิติวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2-9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 429 0
  สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1352 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 13137 0
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 495 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1599 0
  ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1502 0
  อบจ.พังงา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 2670 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2558 31519 1
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 7239 0
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2558 328 0
  กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปีการศึกษา 2559 รับสมัครทางInternet ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2559 3813 0
  มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 418 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 4/2559 จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2558 10171 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 699 0
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวนรวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 4321 0
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติด สังกัดสำนักงาน ป.ป.ส. ภาคต่างๆ จำนวน 74 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2558 13865 1
  กรมการศาสนา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 327 0
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 439 0
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุนและพนักงานสนับสนุนการลงทุน 4 หน่วย ตั้งแต่วันที่ 23 - 27พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 2555 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 5755 0
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 3706 0
  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง แต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 4545 0
  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 2-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 276 0
  จังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 19-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 968 0
  สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.-ป.ตรี จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18- 27 พฤศจิกายน 2558 14299 0
  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ป.โท จำนวนรวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 7067 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ประจำโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 42 ตำแหน่ง 114 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18- 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 7990 0
  กรมสรรพากร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 150 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2558 22687 0
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 19-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 8481 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร พนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 4863 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 11487 0
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการและนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 506 0
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 พฤศจิกายน 2558 602 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 1798 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2558 31248 1
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 31 อัตรา 24 สาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2558 1661 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒๒ ตำแหน่ง ๔๐ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 3851 0
  กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 36214 1
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3 วุฒิ ป.ตรี ประจำ 6 จังหวัด ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 10002 0
  แผนกขนส่ง กองบิน 2 กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 16-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 2842 0
  สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง รับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 พฤศจิกายน 2558 7687 0
  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 พฤศจิกายน 2558 17995 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 562 0
  สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อคัดบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ(เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑๗ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 1471 0
  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าปฎิบัติงาน จำนวน 66 ตำแหน่ง 164 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2558 9625 0
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 17 ตำแหน่ง 79 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2558 32428 2
  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ต้องการจะรับบุคลากร(ด่วนมาก)เข้าร่วมงาน จำนวน 11 ตำแหน่ง หลายอัตรา เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร 2966 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร ตั้งแต่วันที่ 10-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 845 0
  กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 5845 0
  กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย,หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 9-17 พฤศจิกายน 2558 8013 0
  กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน ชายและหญิง เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 155 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2558 15257 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2558 3577 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 16-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 5624 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 16-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 2663 0
  บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานหลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 7879 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 223 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 27 พฤศจิกายน 2558 2224 0
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 2288 0
  กรมการค้าภายใน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร นักวิชาการพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 4504 0
  กองบิน 2 กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างปูน ลูกมือช่าง พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 16-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 5595 1
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 3/2558) จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 1679 0
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ตั้งแต่วันที่ วันที่ 5 - 13 พฤศจิกายน 2558 525 0
  ก.พ.ให้ทุนรัฐบาล 65 ทุน สำหรับนักศึกษา ป.ตรี จบมาแล้วบรรจุเข้ารับราชการเลย 1718 0
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2558 จำนวน 11 ตำแหน่ง 15 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 - 22 พฤศจิกายน 2558 5348 0
  กรมการท่องเที่ยว รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 9-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 7748 0
  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับสมัครลูกจ้างสนับสนุนการปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 65 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 พฤศจิกายน 2558 7765 0
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่การข่าว ตั้งแต่วันที่ 9-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 5431 0
  สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 10-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 907 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2558 จํานวน 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2558 3703 0
  กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 5 ตำแหน่ง 151 อัตรา ตั้งเเต่วันที่ 9 - 30 พฤศจิกายน 2558 56010 12
  เทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัคร "ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก " ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 582 0
  เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร "ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ" ตั้งแต่วันที่ 2-11 พฤศจิกายน 2558 373 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 15 ตำแหน่ง 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2558 4317 0
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4963 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 706 0
  คุรุสภา เปิดให้บริการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ "ครู" กรณีเร่งด่วน 1237 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 2652 0
  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสิ่งแวดล้อม) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวนรวม 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 5785 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 9246 0
  บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Call center วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 110 กว่าอัตรา 10865 0
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานงานกว่า 150 ตำแหน่ง 1545 0
  กรมชลประทาน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1339 0
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2558 872 0
  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารบราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 9-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 7346 2
  สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2558 2350 0
  สพฐ. ประกาศรวมลิงค์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2/2558 ทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ 12293 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 114 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2558 4275 0
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2558 8417 0
  บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (สายสีม่วง) เจ้าหน้าที่ประจำสถานีสายสีม่วง จำนวนรวม 400 อัตรา และตำแหน่งอื่นๆอีกหลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤศจิกายน 2558 8373 0
  มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ คุณวุฒิ ป.ตรี - ป.เอก จำนวน 30 ตำแหน่ง 34 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 พฤศจิกายน 2558 4564 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 441 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 3873 0
  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างสรรพาวุธ ช่างกลโรงงาน จำนวนรวม 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 3074 0
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 4818 0
  โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครเข้ารับราชการ พนักงานสาธารณะสุข ลูกจ้างชั่วคราว จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2558 1877 0
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 3560 0
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 313 0
  กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฎิบัติการ ช่างโยธาปฎิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน จำนวนรวม 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 21917 0
  สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2558 790 0
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น รับสมัครพนักงานงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-29 ตุลาคม 2558 587 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานปฎิบัติงานประจำฝ่ายบริหารการเงิน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2558 20276 0
  โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักสังคมสงเคราะห์,นิติกร,นักวิชาการเผยแพร่,พยาบาลวิชาชีพ,นักรังสีการแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 1285 0
   กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเป็นนายทหารสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก จำนวน 161 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2558 57605 14
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 174 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2558 9657 2
  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 14 ศูนย์การเรียน 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2558 7253 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2558 7427 0
  สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 พฤศจิกายน 2558 6112 0
  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 147 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558 22765 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานเขียนแบบ พนักงานเครื่องกล พนักงานวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 3210 0
  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 4608 0
  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวนรวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 12345 0
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2558 626 0
  สพฐ.สรุปผลสอบครูผู้ช่วย เผยผลสอบครูผู้ช่วยผ่านเกณฑ์เกือบ 2 หมื่น ขณะที่บรรจุได้ 1,611 อัตรา ไฟเขียวใช้บัญชีข้ามเขตได้ 3262 0
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ 6 ตำแหน่ง จำนวนรวม 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2558 1848 0