เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 3-10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 135 0
  โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 8-14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 114 0
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 300 0
  เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง 79 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-14 มิถุนายน 2559 959 0
  สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวนหลายตำแหน่ง 36 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559 2412 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นักวิชาการพัสดุ และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 3063 0
  โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, นักจัดการงานทั่วไป, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และผู้ช่วยทันตแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 1485 0
  อบจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 จำนวน 6 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-17 มิถุนายน 2559 709 0
  โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 6-10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 337 0
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างวิทยุการบิน จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6-10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 430 0
  โรงพยาบาลพุทธชินราช รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2559 1733 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2559 3061 0
  อบจ.ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป จำนวน 17 ตำแหน่ง 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2559 2418 0
  กรมสรรพากร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร , พนักงานภาษีสรรพากร จำนวนรวม 17 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 7505 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา,นิติกร,นักจัดการงานทั่วไป,นักเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 517 0
  กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 19480 0
  โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการพัสดุ, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 2763 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2-8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 4985 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 1448 0
  โครงการผลิตครูคืนถิ่น รับสมัครต้นเดือนกรกฏาคมนี้ จำนวน 4,079 อัตรา บรรจุได้ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2559 6239 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นายช่างโยธา,นายช่างเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 7472 0
  กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างบล็อคและแม่พิมพ์ ช่างโธา พนักงานบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 2961 0
  กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มิถุนายน 2559 3576 0
  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สํานักงาน ก.ก.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 13 ตำแหน่ง 214 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 มิถุนายน 2559 22864 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 5101 0
  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับสมัครลูกจ้างสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน จำนวน 66 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559 7534 0
  ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตขอนแก่น 1และ2 เปิดรับสมัครงานพนักงานใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559 6005 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 5479 0
  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 7649 0
  เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2559 1473 0
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง วิทยากร ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559 6245 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพือสอบเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 8272 0
  สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 6-17 มิถุนายน 2559 11660 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิป.ตรี ทุกสาขา ตำแหน่ง พนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 6769 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการพัสดุ และนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 2145 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 799 0
  กรมการปกครอง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2559 33122 2
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 614 1
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด รับสมัครบุคคลเพือสอบเป็นพนักงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2559 9587 0
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 230 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2559 28900 1
  กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 4960 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 25-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 498 0
  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 440 0
  กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 มิถุนายน 2559 5725 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 5953 0
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักโภชนาการ,นิติกร,นักวิชาการสถิติ,นักจิตวิทยา,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 25-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 1685 0
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 18-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 2801 0
  สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 3180 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างโยธา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 6865 0
  สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่งพนักงานบัญชี จำนวน 2 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559 8002 0
  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1-22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 4611 0
  ศูนย์รักษาความปลอดภัย รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2559 5491 0
  ศูนย์การบินทหารบก (จว.ลพบุรี) รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเพื่อสอบแข่งขันเป็นนายทหารประทวน ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 4767 0
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 16226 0
  มณฑลทหารบกที่ 11 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบแข่งขันเป็น พลสารวัตรหญิง จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม -3 มิถุนายน 2559 6578 0
  โรงพยาบาลอานันทมหิดล (รพ.อ.ป.ร.) รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 26 พฤษภาคม 2559 1780 0
  สำนักสวัสดิการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559 10319 0
  กรมยุทธการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-31 พฤษภาคม 2559 5516 0
  กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน จำนวน 2 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม -3 มิถุนายน 2559 5436 0
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับพนักงานราชการกลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 3003 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ พนักงานวิศวกรเครื่องกล พนักงานวางผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 3419 0
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 1799 0
  โรงพยาบาลกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ, นิติกร, เจ้าพนักงานสถิติ, นักกายภาพบำบัด, นักโภชนากร, นักวิชาการสาธารณสุข และผู้ช่วยพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 19-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 2078 0
  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รับพนักงานราชการกลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 631 0
  มทร.ธัญบุรี เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 40 อัตรา และสายสนับสนุน 25 อัตรา รวม 65 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 พฤษภาคม 2559 661 0
  เทศบาลเมืองป่าตอง รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 16 ตำแหน่ง 52 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-27 พฤษภาคม 2559 2840 0
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา รับพนักงานราชการกลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 1395 0
  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 2023 0
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 1941 0
  กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง 44 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 พฤษภาคม 2559 2915 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 3079 0
  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 11207 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 8) ตั้งแต่วันที่ 19-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 1119 0
  โรงพยาบาลแม่สอด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 16-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 265 0
  วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 708 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 19-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 1050 0
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครพนักงานราชการ นิติกร,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 1156 0
  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 27 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 2832 0
  วิทยาลัยการอาชีพปราสาท รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 1972 0
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 29 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 2144 0
  วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 650 0
  วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 816 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ 17-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 478 0
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 12-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 946 0
  สสจ.ชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 17-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 293 0
  โรงพยาบาลอรัญประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 584 0
  โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 653 0
  เทศบาลนครสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียน จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 พฤษภาคม 2559 591 0
  สพป.นครราชสีมา เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบครูธุรการ "โครงการคืนครูให้นักเรียน" จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤษภาคม 2559 1259 0
  การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเฉพาะงาน จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-27 พฤษภาคม 2559 16344 0
  กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือนชาย หญิง เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 พฤษภาคม 2559 6400 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 6363 0
  กรมชลประทาน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2559 3952 0
  กรมชลประทาน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการและตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2559 2636 0
  กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบเพื่อเข้าบรรจุรับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 115 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12- 22 พฤษภาคม พ.ศ.2559 31715 0
  กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 25 พฤษภาคม 2559 15670 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 500 0
  โรงพยาบาลสิชล รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 4664 0
  กรมชลประทาน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 30542 0
  โรงพยาบาลแกลง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 1868 0
  โรงพยาบาลทุ่งสง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 12-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 12814 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างโยธา ตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 276 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 12-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 705 0
  โรงพยาบาลมาบตาพุด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ,นักกายภาพบำบัด ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 606 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2559 1093 0
  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน วุฒิ.ตรีทุกสาขา 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤษภาคม 2559 4517 0
  ด่วนที่สุด! ที่ ศธ 04009/ว1747 สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่สำรวจอัตราว่างและวิชาเอกเพื่อเปิดสอบครูผู้ช่วย 1/2559 8431 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 9224 0
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2559 9754 0
  โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 888 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 3943 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 2391 0
  สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16-27 พฤษภาคม 2559 1731 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12-19 พฤษภาคม 2559 3402 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 3019 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 1721 0
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวนรวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 5562 0
  กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวนรวม 103 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 42513 1
  เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559 1999 0
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 10 เมษายน 2559 8744 0
  โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 2355 0
  โรงพยาบาลกระทุ่มแบน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์,นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 10-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 963 0
  เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา จำนวน 20 ตำแหน่ง 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤษภาคม 2559 4404 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 พฤษภาคม 2559 2506 0
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 10-18 พฤษภาคม 2559 1248 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 11-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 1810 0
  สำนักงานประมงจังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 10-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 603 0
  เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 129 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2559 9091 0
  สพฐ. ประกาศกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2559 9493 0
  แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนายช่างโยธา และเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2559 2142 0
  โรงพยาบาลแม่สอด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ และนายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 3-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 1542 0
  โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-11 พฤษภาคม 2559 8498 0
  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน 2559 1170 0
  การท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช. - ป.ตรี จำนวนรวม 58 ตำแหน่ง 191 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2559 21557 0
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน 2559 617 0
  สำนักงาน กศน.กทม. รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559 7706 0
  สำนักงาน กศน.กทม. รับสมัครสอบเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559 - 4 พฤษภาคม 2559 1482 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤษภาคม 2559 2660 0
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 2-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 3334 0
  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 2-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 7682 0