เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
ข้อมูลสำหรับครู และผู้บริหารสถานศึกษา
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์(4 สี) 11767 2
  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ 19369 4
  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระต่างๆ 11675 0
  การจัดการเรียนรู้ 6502 0
  การวัดและประเมินผล 7013 0
  เปรียบเทียบการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบับปรับปรุง) กับหลักสูตรปัจจุบัน 9650 1
  ข่าวความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร 7865 0
  เอกสารประกอบการประชุมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร 5686 0
  วินัยข้าราชการครู 159533 13
  จรรยาบรรณในวิชาชีพครู 16491 0
  บทบาทของครู 59401 3
  หน้าที่และความรับผิดชอบของครู 44282 1
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 7001 0
  ศัพท์บัญญัติการศึกษา 11642 1