เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
ข้อมูลสำหรับครู และผู้บริหารสถานศึกษา
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์(4 สี) 11374 2
  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ 19253 4
  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระต่างๆ 11552 0
  การจัดการเรียนรู้ 6402 0
  การวัดและประเมินผล 6893 0
  เปรียบเทียบการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบับปรับปรุง) กับหลักสูตรปัจจุบัน 9516 1
  ข่าวความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร 7731 0
  เอกสารประกอบการประชุมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร 5624 0
  วินัยข้าราชการครู 157199 13
  จรรยาบรรณในวิชาชีพครู 15453 0
  บทบาทของครู 59074 3
  หน้าที่และความรับผิดชอบของครู 40884 1
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 6886 0
  ศัพท์บัญญัติการศึกษา 11504 1