เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
ข้อมูลสำหรับครู และผู้บริหารสถานศึกษา
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์(4 สี) 9648 2
  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ 18541 4
  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระต่างๆ 10890 0
  การจัดการเรียนรู้ 5791 0
  การวัดและประเมินผล 6188 0
  เปรียบเทียบการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบับปรับปรุง) กับหลักสูตรปัจจุบัน 8718 1
  ข่าวความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร 7043 0
  เอกสารประกอบการประชุมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร 5051 0
  วินัยข้าราชการครู 128242 13
  จรรยาบรรณในวิชาชีพครู 14223 0
  บทบาทของครู 58006 3
  หน้าที่และความรับผิดชอบของครู 36957 1
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 6108 0
  ศัพท์บัญญัติการศึกษา 10458 1