เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
ข้อมูลสำหรับครู และผู้บริหารสถานศึกษา
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์(4 สี) 11706 2
  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ 19336 4
  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระต่างๆ 11635 0
  การจัดการเรียนรู้ 6467 0
  การวัดและประเมินผล 6980 0
  เปรียบเทียบการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบับปรับปรุง) กับหลักสูตรปัจจุบัน 9606 1
  ข่าวความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร 7835 0
  เอกสารประกอบการประชุมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร 5668 0
  วินัยข้าราชการครู 158576 13
  จรรยาบรรณในวิชาชีพครู 16002 0
  บทบาทของครู 59253 3
  หน้าที่และความรับผิดชอบของครู 43009 1
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 6968 0
  ศัพท์บัญญัติการศึกษา 11611 1